Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 87 wyników

autor: Basil
pt paź 20, 2006 2:41 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Blood war
Odpowiedzi: 185
Odsłony: 10835

Haha ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] Ju¿ od Underdarka czeka³em na Lillend ! HAHA ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]:D:D
autor: Basil
pt paź 06, 2006 6:22 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Blood war
Odpowiedzi: 185
Odsłony: 10835

Cornugon ? Cornugon! Cornugon! CORNUGON A JAK¯E ?!?!?!<br />Jak narbardziej super. Miejmy nadzieje, ¿e bêdzie równie dobrze jak w MM.<br /><br />A ja ci±gle licze na Large Brass Dragon mimo wszystko :razz::P:P
autor: Basil
śr wrz 06, 2006 8:44 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11544

Hej Hejas (lol)!<br />Móg³by¶ zapodaæ wiêcej fotek, to na pewno wielu userów by³oby Ci wdziêcznych :wink:
autor: Basil
pt sie 18, 2006 11:16 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Blood war
Odpowiedzi: 185
Odsłony: 10835

Mo¿e i podobieñstwo jest, ale co to jest za stwroa ??
autor: Basil
czw sie 17, 2006 6:36 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11544

A ja zamieszcze zdjêcei karty GBD bo mimo wszystko jest bardzo ciekawa a na pewno jeszcze nie ka¿dy j± widzia³:<br />Obrazek
autor: Basil
czw sie 17, 2006 8:10 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Blood war
Odpowiedzi: 185
Odsłony: 10835

Huhu hu! Dzisiaj nowy previev!<br />A w nim same dobroci!
autor: Basil
pn sie 07, 2006 5:11 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Blood war
Odpowiedzi: 185
Odsłony: 10835

Wed³ug moich przypuszczeñ w tym dodatku pojawi sie super figurka Large Brass Dragon. Motywuje to tym, ¿e jak zauwa¿y³em w dodatkach panuje 'smocza kolejno¶æ' wed³ug której w³a¶nie w Blood War musi byæ jaki¶ large CG dragon, a ten najbardziej by sie zda³ ^^.<br /><br />Pozdro !
autor: Basil
sob sie 05, 2006 10:27 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11544

<!--quoteo(post=275358:date=Aug 5 2006, 09:54 PM:name=Vern)--> <!--quotec--><br />Proponujê poszukaæ kilka postów wcze¶niej. Powinien tam byæ link do innej strony. W formie jpega zamieszczone sa te statystyki.<br />Oprócz tego na pierwszej stronie jest dok³adnie to czego szukasz :wink:<br /> <br />N...
autor: Basil
sob sie 05, 2006 9:10 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11544

No popatrzcie jest ju¿ jutro wieczór a Hejas nic nie pokaza³ zwi±zanego z GBD. Niedobrze sie dzieje oj niedobrze.<br /><br />A ¿eby offtop nie by³ to mo¿e kto¶ znalaz³ statsy CRD ?
autor: Basil
sob sie 05, 2006 10:08 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Blood war
Odpowiedzi: 185
Odsłony: 10835

Mo¿e jeszcze nie wszyscy go widzieli wiêc prezentuje :<br />Obrazek<br />Mezzolotha !
autor: Basil
pt sie 04, 2006 9:00 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11544

W³a¶nie ! I zdjêcia dawaj w porównaniu z innymi figurkami (np. nightwalkerem) ! I skan karty statystyk ! O.
autor: Basil
pt lip 28, 2006 9:58 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11544

<!--quoteo(post=274759:date=Jul 27 2006, 11:45 PM:name=Hejas)--> <!--quotec--><br />Greebo: Nie ma jeszcze statystyk Skirmish.<br /><br />Basil: Jako¶ nie widzê tej "lepszej jako¶ci". :razz:<br /> <br /><br />Ups. sory nie zauwa¿y³em, ¿e obrazek który da³e¶ mo¿na powiêkszaæ [img]style_emoticons/<#EM...
autor: Basil
czw lip 27, 2006 3:45 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11544

Obrazek <br /><br />Obrazek w troche lepszej jako¶ci [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]
autor: Basil
pn lip 24, 2006 10:19 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 11544

<!--quoteo(post=274581:date=Jul 23 2006, 11:53 PM:name=Hejas)-->
Hejas pisze:
<!--quotec--><br />?le pamiêtasz. Jego piskle jest rozmiaru HUGE.<br />
<br /><br />Bzdura. Piskle Czerwonego Smoka jest rozmiaru medium.<br />Na poparcie mych s³ów mam wycinek z MM
autor: Basil
sob lip 15, 2006 10:31 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [wymiana] Kozaro
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 2486

Sory Kozaro za za¶miecanie twojego tematu, ale chce koledze odpowiedzieæ, ¿e owszem op³aca siê. Huge to bardzo cenne figurki, wiêc daj±c nie-huge za huge jak najbardziej siê op³aca.<br />Pozdro.
autor: Basil
wt lip 11, 2006 9:52 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

<!--quoteo(post=273803:date=Jul 11 2006, 04:23 PM:name=Copper Dragon)-->
Copper Dragon pisze:
<!--quotec--><br />Acha,i pytanie:Czy mo¿na zbudowaæ Warbandê z CE i LE jednocze¶nie?<br />
<br /><br />nie [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_twisted.gif[/img]
autor: Basil
pt lip 07, 2006 11:11 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

Tyle gadaniny i nikt nie wspomnia³ ¿e galeria WotDQ ju¿ jest ? Normalnie Bahamut, Bahamut i jeszcze raz Bahamut (rz±dzi oczywi¶cie). Swoj± drog± to gratuluje Hejasowi wypisania tak d³ugiego posta :mrgreen:<br /><br />Edit: zauwa¿cie jak zmieni³y siê niektóre figurki wzglêdem wcze¶niej pokazanych. We...
autor: Basil
śr lip 05, 2006 7:33 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

To ja te¿ siê wypowiem. Ten dodatek jest, jak na mój gust, bardzo oldsqulowy. Niestety nie jest to rzecz dobra. Wiele jest rarów tak dennych, ¿e a¿ patrzeæ szkoda Uncommony te¿ s± jakie¶ niespecjalne. Co do Hugów to brakuje takiego czystego np. Huge Blue Dragona. Ogólnie rzecz bior±c ¶rednio mi siê ...
autor: Basil
śr lip 05, 2006 7:21 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Najfajniejszy Flavor Text
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1893

<!--quoteo(post=272999:date=Jul 4 2006, 11:23 PM:name=Varmus)--> <!--quotec--><br />Jak ju¿ jeste¶my przy M:tG, to IMHO NIC nie pobije tego textu (kurde, zapomnia³em czyj [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] ):<br /> Its diet consist of fruits, plants, small woodland animals, large woodlan...
autor: Basil
ndz lip 02, 2006 12:32 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Najfajniejszy Flavor Text
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1893

A mi to siê podoba flavor Blackspawna:<br />Obrazek
autor: Basil
pt cze 16, 2006 10:23 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Max 8 Figurek W Bandzie (plusy I Minusy)
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 790

Wed³ug mnie zjechanie limitu do 8 to bardzo dobry pomys³. G³ównie dlatego, ¿e nawet moja siostra jest w stanie graæ do koñca skirmisha (zazwyczaj po po³owie siê nudzi³o). Inne plusy takie jak to, ¿e nie mo¿na sobie badziewia na³adowaæ i mêczyæ przeciwnika ci±g³ym uciekaniem, s± raczej nieistotne.
autor: Basil
wt cze 06, 2006 7:14 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

A jak komu¶ siê i w te linki klikaæ nie chce to zapraszam na tê stronkê<br /><br />A co do figurek to najcudowniejsza ze wszystkich to Displacer Beast [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wub.gif[/img]
autor: Basil
czw cze 01, 2006 3:02 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

Mi to siê te figurki z owych Previevów raczej ¶mieszne wydaj± :razz: , chocia¿ poje¼dziæ na p³on±cym koniku i posiekaæ halflingi na dinozaurach bêdzie fajnie :)
autor: Basil
czw maja 25, 2006 3:06 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

Smoczki s³odkie, smoczki! <br />Po prostu s³odziutkie [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
autor: Basil
śr maja 24, 2006 6:54 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

A mo¿e mi ty MMORPG'owcu powiesz co to jest to drugie w tym Previevie ? Mi to przypomina At-at ze Star Wars [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]
autor: Basil
wt maja 23, 2006 2:07 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

To jak sam mówisz, ¿e EPIC (tak to siê pisze) to jak taka sama?<br /><br />Swoj± drog± to zamiast robiæ 3 Tordeka lepiej by nowego Drizzta dali :evil:
autor: Basil
czw maja 18, 2006 2:04 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

To skoro uzasania to te¿ napisze 2 raz.<br />http://wizards.com/default.asp?x=dnd/mi/20060518a<br />Nowy previev. Niestety jak na mój gust beznadziejny.
autor: Basil
śr maja 17, 2006 8:16 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

Co¶ Moderatorzy zapominaj± o tym forum 3 posty pod rz±d...<br /><br />A tak ad topic to Hejas, przecie¿ znali¶my te wszystkie figurki zanim ten previev wogóle siê pojawi³ :wink:
autor: Basil
sob kwie 22, 2006 12:00 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War of the Dragon Queen
Odpowiedzi: 141
Odsłony: 8770

Jak na mój gust to ta stwora to drake (popatrzcie na u³o¿enie skrzyde³). Prawdopodobnie Water lub Ice, które s± do¶æ do niego podobne.
autor: Basil
czw mar 16, 2006 8:37 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Polska Liga D&D miniatures
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 9741

¦wietna wie¶æ! Mo¿e sk³oni to troche osób do wtajemniczenia siê :mrgreen: . Swoj± drog± to ciekawe czy rzeczywi¶cie jest tak ma³o graczy jak siê mówi.