Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 13 wyników

autor: Argith
śr mar 14, 2007 8:41 pm
Forum: Archiwum
Temat: Sesja Przez "fantasy Grounds"
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3970

Mam pytanie zainstalowa³em ten program dzisiaj. Jest on jednak w wersji demo. Dopiero siê go ucze. Chcia³bym zagraæ ale jako gracz. Moje gg 6631356. Prosze na pierwszej wiadomosci napisaæ ¿e jestescie z forum, bym wiedzia³ o co chodzi.
autor: Argith
sob mar 10, 2007 11:08 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Darmowe polskie przygody!
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 19775

To mam pytanie. czy s± gdzies po polsku przydody do FR dziej±ce siê w podmroku?
autor: Argith
czw mar 08, 2007 5:35 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Sesja W Faerunie
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1267

To ja mam pytanie. Gdzie znale¼æ to fantasy grounds? na stronie oficjalnej s± ,ale w wersji na zakup. Gdzie wzi±æ to za darmo?
autor: Argith
wt mar 06, 2007 11:07 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Sesja W Faerunie
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1267

Postaæ mam juz mechanicznie. pozostaje tylko historia. Jutro wysle.
autor: Argith
ndz mar 04, 2007 9:04 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Sesja W Faerunie
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1267

Sorka :razz: mój b³±d. Wchodze w t± sesje.
autor: Argith
sob mar 03, 2007 1:29 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Sesja W Faerunie
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1267

A ja wole pocz±tkowe levele. Najlepiej od poczatku zacz±³bym. Nie lubie przypakowanych postaci.
autor: Argith
pt mar 02, 2007 10:14 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Sesja W Faerunie
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1267

Mniam. Chêtnie siê pisze na to. Ale raczej jako gracz. Jeszcze nigdy nie prowadzi³em, a mia³em raptem 2 sesje(nieukoñczone) i trzecia w trakcie. Ale jakby co masz ju¿ gracza.
autor: Argith
czw lut 15, 2007 9:42 pm
Forum: Archiwum
Temat: £odzianin Puszukuje Dru¿yny
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 606

Zgadzam siê z Key-Taro. Dojazd w £odzi jest fatalny. Zreszt± i tak nie mam tego problemy bo nie mam z kim graæ. Wiêc chêtnie zagram. Ale zastrzegam, nie gra³em jeszcze na ¿ywo. Tylko na forach. Wiêc jesli nie bêdzie przeszkadzaæ to wchodze.
autor: Argith
wt lut 13, 2007 11:21 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Odgrywaæ kobietê?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2999

to ja mam jedno pytanie do moda chloe link do wersji pl nie dzia³a. skad go wziac?<br />
autor: Argith
ndz lut 11, 2007 11:08 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Nie taki Raistlin zły jakim go malują
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 11049

To mo¿e siê spytam. Czytam w³asnie kroniki pierwszy tom. Ale to juz drugi raz, bo chcê przypomnieæ sobie raistlina, zanim kupiê legendy. Mam jednak pytanie. bior±c pod uwagê aktualne pozycje w dragonlance to jak przedstawia siê kwestia z naszym czarodziejem. Czy on nie ¿yje czy te¿ nadal chodzi po K...
autor: Argith
sob lut 10, 2007 8:16 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Odgrywaæ kobietê?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2999

widze ¿e tu sie ma³a dyskusja zrobi³a na ten temat. Od razu wyja¶niam. Raven mia³ racje, chodzi³o mi jak zaakcentowaæ swoj± inno¶æ. Ale proszê o wszelkie mo¿liwe rady co do odgrywania postaci, nawet te nie zwi±zane z orientacj± seksualn±.
autor: Argith
pt lut 09, 2007 8:57 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Odgrywaæ kobietê?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2999

Wielkie dziêki Raven za informacje. A i tobie Druss podziêkowania siê nale¿±, nie wiedzia³em o tym modzie do BG2. Niestety nie bêde móg³ skorzystaæ. Mam gre ale p³yta instalacyjna nie startuje. zatrzymuje siê na autostarcie.
autor: Argith
czw lut 08, 2007 9:28 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Odgrywaæ kobietê?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2999

To ja mam pytanie. Mam w³a¶nie odgrywaæ postaæ kobiety z ludzkiej rasy. Jest ona wojowniczk±, cechy wszystkie 14 jedynie zrêczno¶æ 16. ma nied³ugo do³±czyæ do dru¿yny. jest tam elf co nie lubi ludzi. a tak¿e nizio³ek, druid-cz³owiek(ju¿ sie posprzeczali), i krasnolud. osttanio do³±czy³ cz³owiek mnic...