Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 259 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 9
autor: Sin__
wt sie 24, 2004 3:50 pm
Forum: Geografia
Temat: Sembia
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1089

A to trzeba i¶c z duchem czasu , bo Waukeen juz wróci³a, wiêc mimo ¿e wskazówki fajnie napisane, to jednak wprowadzaj± w b³ad :) Niemniej, oprócz danych w Podstawce i PH do Ferunu, ma³o jest nowych danych.
autor: Sin__
wt sie 24, 2004 12:52 pm
Forum: Geografia
Temat: Sembia
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1089

Du¿o info o Sembii: sembia
autor: Sin__
pn sie 16, 2004 10:02 pm
Forum: Geografia
Temat: Sembia
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1089

Tja pomoc i odpowied¼ uzyska³em niesamowit± :), no nic, nastêpnym razem bêdê pyta³ o prostrze sprawy hehehe
autor: Sin__
sob cze 19, 2004 8:36 pm
Forum: Geografia
Temat: Sembia
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1089

To ja siê w³aczê...W Faiths and Panheons ( nawet w³a¶nie wysz³o po Polsku) jest opis pewnej ¶wi±tyni na terenach Sembii. I jest tam przedstawiona bardzo ciekawa postaæ o imieniu Volumvax - zna kto¶ jego pe³ne dane? W ksi±¿ce podali tylko ¿e jest to: pó³czarci ludzki podmrok kap7/aci8/boski s³uga 5 -...
autor: Sin__
sob paź 11, 2003 2:41 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76659

W³a¶nie j± prowadzê. Przygoda to typowe podziemia i r±banka ( pomijaj±c kilka w±tków) chociaz ma swój klimat i ciekawe rozwi±zania. Zaskakuj±ce niespodzianki czekaj± na nieostro¿nych graczy. <br />Je¶li chodzi o t³umaczenie, to natkn±³em sie na kilka ma³o istotnych b³edów. Np: w jednym miejscu kole¶...
autor: Sin__
ndz wrz 28, 2003 2:53 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasa zbroi - z tym zawsze s± problemy
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1056

Wygl±da na to ¿e w 3.5 czar Shield daje "force" - czyli juz liczy sie przy ataku dotykowym. Inna sprawa ¿e nie dajê juz +7 tylko +4, ale có¿, co¶ za co¶
autor: Sin__
ndz sie 24, 2003 2:30 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przygody oficjalne i w³asnej produkcji
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 3186

Kiedy¶ uzywa³em tylko w³asnych przygód, ale teraz, gdy nie zabardzo mam czas pisaæ w³asne, bazuje wy³±cznie na orygina³ach. Na szczê¶cie gracze nie czytaj± przygód, bo zepsuli by sami sobie zabawê. Zreszt± czytanie przygód przez graczy uwa¿am za skrajn± dziecinadê i g³upotê. <br />Oczywi¶cie nie trz...
autor: Sin__
ndz sie 24, 2003 1:45 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pojemno¶ci skrzyñ, worków, sakw
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 990

A tu siê nie mogê zgodziæ, ... zreszta co kraj to obyczaj. :) Ja mam inny przelicznik. 50 monet -sakiewka- wa¿y 0,5 kg ( lub 1 funt jak kto woli) <br /> <br />Masz racje ( to do notki poni¿ej ) :)
autor: Sin__
pt sie 22, 2003 12:08 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pojemno¶ci skrzyñ, worków, sakw
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 990

hahaha <br />To co zacytowa³e¶ to moje wypociny. Sam to wymy¶li³em i wprowadzi³em w moim ¶wiecie.Jednak gdy przenios³em siê na FR wycofa³em siê z tego pomys³u. Plik ten jest na mojej stronie. <br /> <br />Wracaj±c do tematu: niechodzi mi o kupieckie akcje, bo wtedy faktycznie z gildjami mo¿na sobie ...
autor: Sin__
pt sie 22, 2003 11:09 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pojemno¶ci skrzyñ, worków, sakw
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 990

I oto chodzi. <br />A swoja drog±, ja raczej nie sprzedajê grupie Bag of holding, jak znajda na przygodach, to super, a jak nie, to maja problem. <br />Banki krasnoludzkie, fajna rzecz, ale w Fr nie istniej±. ( chyba) <br />sztabki- super- ale ganiaj po lesie z 10 sztabkami.
autor: Sin__
pt sie 22, 2003 9:24 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pojemno¶ci skrzyñ, worków, sakw
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 990

Pojemno¶ci skrzyñ, worków, sakw

Witam <br />Jakie pojemno¶ci w/w przedmiotów stosujecie? O ile w 2 ed by³o to rozpisane to w 3 ed, siê z tym nie spotka³em ( albo przeoczy³em). <br />Starndradowa pojemno¶æ w/g mnie - opierane na 2 ed: <br />Sakiewka: 50 sztuk monet <br />Worek: 300 sztuk <br />Plecak: 500 sztuk <br />Skrzynia: 1000...
autor: Sin__
pn sie 18, 2003 6:09 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Walka pod wod±
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1867

Lub te¿ jak wspomnia³em Silent spell, wtedy po problemie :) Jednak na to trzeba wydac feata. Czyli wynika z tego ¿e opcji jest wiele. Jednak s± to wszystko nasze wymys³y, a tak naprawdê nie ma ¿adnych zasad do tego.
autor: Sin__
pn sie 18, 2003 1:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Walka pod wod±
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1867

ok, a je¶li jest to normalny cz³owiek, wypi³ po³szyn oddychania pod wod± i ... co wtedy? A nie zna jêzyka Aquan?? Jakie sa metody pomocnicze?? <br />Ale pomys³ z tym jêzykiem mi siê podoba :)
autor: Sin__
pn sie 18, 2003 1:42 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Walka pod wod±
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1867

Pod³±czê siê do tematu, bo na sesji narodzi³ sie problem. Jak jest z walk± broni±, to w szczegó³ach wyja¶nia edycja 3.5 Jednak nigdzie nie znalaz³em wzmianki jak wygl±da czarowanie pod wod±. Kto¶ siê na to natkn±³, czy wiadomo cokolwiek? Otrzyma³em sugestie ¿e czarowaæ nie mo¿na, chyba ¿e posiada si...
autor: Sin__
czw sie 14, 2003 1:01 pm
Forum: Archiwum
Temat: Warszawa - poszukiwani gracze
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 364

Jak najbardziej aktualne. Mój numer gg: 805704. Lub na priva powiem co i jak. <br />I jeszcze 1 miejsce zosta³o. Obecnie grupa liczy 4-5 osób, zalezy od czasu i miejsca :)
autor: Sin__
śr lip 30, 2003 9:19 am
Forum: Archiwum
Temat: Warszawa - poszukiwani gracze
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 364

Warszawa - poszukiwani gracze

Kilko informacji na wstêpiê "kto my" <br /> <br />1. Grupa z do¶wiadczeniem od 4 do 16 lat <br />2. D&D 3 ed <br />3. Prowadzê w Forgotten Realms <br />4. Sesje regularne w ka¿± sobotê od 17 do 22 ( czasem d³u¿ej, czasem w inne dni) <br />5. Miejsce sesjie - Ochota. <br />6. Stan grupy: Dwóch, jedna...
autor: Sin__
wt lip 22, 2003 9:46 am
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76659

A to padam do nó¿ek z przeprosinami, co nie zmienia faktu, ¿e data 14-20.07 - rozumiana przez ISA zawsze oznacza " po 20.07". Ale wiem, czepiam siê :)
autor: Sin__
wt lip 22, 2003 9:39 am
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76659

A ja uwa¿am, ¿e taki w±tek by siê przyda³, Plan wydawania przedstawiany na forum , najczê¶ciej nijak siê ma do rzeczywisto¶ci. Podanie daty wydania : <br /> Miêdzy 14 - 20 Lipiec na 100% w sprzeda¿y pojawi siê "Ksiêga i Krew" Oraz dwie przygody.  <br /> nic nie wnosi, bo to jest a¿ 6 dni. A zre...
autor: Sin__
ndz lip 06, 2003 1:30 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] Przewodnik Mistrza Podziemi do 2 Edycji
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 508

No to nie mam, :)
autor: Sin__
sob lip 05, 2003 3:53 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] Przewodnik Mistrza Podziemi do 2 Edycji
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 508

Pytanie- Posk± czy Angielsk± wersjê?
autor: Sin__
pt cze 20, 2003 4:52 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2661

Jedno drugiego nie wyklucza. To ¿e jeste¶my na forum D&D wcale nie znaczy ¿e musimy t³uc tylko ten temat i unikac innych jak ognia. W koñcu dziêki takim rozmowom, ka¿dy mo¿e siê czego¶ nauczyc, a jak kto¶ ma zapa³, to siêgnie do s³ownika, jesli nie zrozumie o czym przedmówca pisze. S±dzê, ¿e kazdy z...
autor: Sin__
pt cze 20, 2003 4:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2661

To reagujesz podobnie na czerwony p³aszczyk, jak ja na czerwone majteczki [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] , .... ju¿ jestem powa¿ny.Kolektyw, czasem dobra rzecz, ale....No w³a¶nie i to jest tak, ¿e jak to powiedzia³ kto¶ m±dry, Polacy to ludzie u których jest olbrzymi odsetek wtórne...
autor: Sin__
pt cze 20, 2003 3:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2661

<!--QuoteBegin-Belbashi+--> <!--QuoteEBegin-->Zamiast tego dowiedzia³am siê, ¿e nie umiem czytaæ ze zrozumieniem. Mo¿e nie umiem...na pewno to sprawdzê. <br /> <br />Jednak ponownie siê w³acze, Belbashi, mimo swojej ( jak sama twierdzisz-wiêc przez grzecznosæ nie zaprzeczê) przem±drza³o¶ci, dlaczego...
autor: Sin__
pt cze 20, 2003 10:20 am
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2661

Informacja od autorki tekstu!!! <br />Witajcie! <br />Rêce mi opadaj±. O co ta ca³a wrzawa? O moj± pracê semetraln±? Przeciez nie by³ to ani artyku³ naukowy, ani badania empiryczne. Pozwoli³am sobie napisaæ esej, w którym prezentujê swoje przemy¶lenia, oparte o wiedzê z zakresu psychologii emocji i...
autor: Sin__
czw cze 19, 2003 4:02 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2661

[quote=Dziad vel por Hiacynt][quote=danant]<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Panie i Panowie - sytuacja dojrza³a do tego, ¿ebym siê wtr±ci³ i poprosi³ o och³oniêcie. Niepotrzebne ironiczne wstawki mozna sobie darowaæ.<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br />Nie wiem, moze dyskus...
autor: Sin__
wt cze 17, 2003 5:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2661

Informacja od autorki tekstu!!! <br />Autorka pragnie wyjasniæ, i¿ zaprezentowana praca nie ma charakteru artyku³u naukowego, ani nie opiera sie na przeprowadzonych badaniach empirycznych! Jest raczej prób± przyjrzenia sie omawianemu zjawisku i wysuniêcia pewnych hipotez, które pojawiaj± siê na sku...
autor: Sin__
wt cze 17, 2003 3:45 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2661

Danant - powiedzmy, ¿e nie czujê siê jako promotor, poprostu mnie ta praca zainteresowa³a i by³em ciekaw komentarzy. Autorka sama siê udzieli w odpowiednim czasie. (vide : jak bêdzie mia³a dostêp do netu :wink:. <br />Tak, wiêc ja juz sie nie udzielam, by nie by³o ¿e traktuje to osobi¶cie. MO¿e i ta...
autor: Sin__
wt cze 17, 2003 3:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2661

???????????/ Tym razem to ja nie rozumiem. Chcia³e¶ by¶ w jakis sposób uszczypliwy?? Hm, nie kumam... nie wa¿ne. Mi³ego dnia :)
autor: Sin__
wt cze 17, 2003 3:08 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2661

Wiedzia³em ¿e mam racjê, ja zawsze mam racje, heheheheh. Zreszt± ja swoje zdanie wyrazi³em, chyba jasno, a autorka sama bêdzie komentowaæ inne uwagi, za jaki¶ czas. :) <br />Assalin - silny??? Enzis - honorowy?? To chyba ci siê bajki pomyli³y :razz: . <br />I Ty Belbashi te¿ mnie rozszyfowa³as, kurc...
autor: Sin__
wt cze 17, 2003 2:45 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2661

Ryfek, jak pewnie czyta³e¶ uwa¿nie artyku³, to zauwa¿y³e¶, ¿e odnosi siê do czê¶ci graczy, nie do wszystkich. Ka¿dy siê mo¿e zgodziæ, lub nie, po to jest ta polemika. Ja sie z tym artyku³em zgadzam ( i nie tylko ja) inni nie. I ok. oto chodzi. Mnie równie¿ jak napisa³ Dziad interesuje co pcha innych...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 9