Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 24 wyniki

autor: Nerull__
ndz lis 24, 2002 10:46 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Darmowe przygody
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 19202

Ja kilka dodatków ze starego dobrego warhammera przerobi³em i wkrótce wprowadzê w ¿ycie. Niektóe nadaja sie ¶wietnie do D&D i wystarczy zmieniæ tylko drobne szczegó³y (pomijaj±c mechanikê:wink:
autor: Nerull__
czw lis 21, 2002 8:09 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Memento Mori
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 4664

Jedna z pierwszych ¶mierci w dru¿ynie, dawno, dawno temu, gdy gralem na okinkach w szkole w szatni, z dwoma graczami. Pierwszy - odgrywal typowego my¶liwego, drugi za¶ byl magiem. <br />Id± wiêc przez las, a ja stwierdzilem ,ze urozmaicê przygodê i dalem im jednego zwierzoludzia (co t oza problem dl...
autor: Nerull__
śr lis 20, 2002 8:41 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 211054

Nie, on tylko odgania³ muchy, a ze nie mia³ ³apki, to wyj±³ ten miecz. A ze prawie ¶ci±³ NPC g³owê - no có¿, lepiej to, niz ¿eby mu mucha na szatê narobi³a:)
autor: Nerull__
śr lis 20, 2002 9:05 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygody
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 7983

Ja na swoich sesjach raczej nie wiele planuje, bo znam zyce i wiem, ze gracze nawet najlepszy plan moga mi zepsuc, a i sam cos moge sknocic. Ide na zywiol, improwizuje, jedynie wczesniej spojrze na mape, wybioe kraine, cel i szukam ogolnego pomylu, czegos, czym mozna strescic watek, oddac temat fabu...
autor: Nerull__
śr lis 20, 2002 9:00 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wskrzeszenie
Odpowiedzi: 140
Odsłony: 9703

U mnie ze wskrzeszanem jest tak, ze mozna to zrobic wzg. osob znaczacych, ktore wiele osiagnely i icha aura jest na tyle silna by ich sciagnac z zaswiatow. Jest to proces mimo wszystko bardzo kosztowny i ryzykowny, bo jakas istota z tamtej strony moze sie niepostrzezenie przemknac przez luke miedzy ...
autor: Nerull__
śr lis 20, 2002 8:37 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rogue: Int czy Wis jako drugie
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 6606

U moich ltrzykow najwazniejsza est Zr i Cha, ale jesli chodzi o Int i Rzt (Wis), to moim zdaniem raczej Int, bo to chyab on odpowiadal za spostrzegawczosc i te sprawy, a jak dla mnie taki lotrzyk powinien zauwazac szczegoly.
autor: Nerull__
śr lis 20, 2002 8:29 am
Forum: D&D i d20
Temat: Czy gracie odgrzewanymi postaciami?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1232

Wedlug mnie powrot do dawnych postaci moze byc bardzo ciekawym zbaiegiem zrownno dla grczy jaki i MP. gracze przeciez wkladali dusze w wykreowanie tych postaci, w wyniesienie ich na szczyt, eksplorujac jaskinie, zabiajac monstra, ich postacie to byly legendy krain. Ale nadszedl czas, gdy te wszechpo...
autor: Nerull__
wt lis 19, 2002 9:41 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Halflingi jako barbarzyncy..
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1599

<!--QuoteBegin-Jenowa+--> <!--QuoteEBegin-->Zgadzam siê z Nerullem. Uwa¿am ¿e nie wzrost jest kluczowy dla barbarzyñcy ale charakter, a w 3e. [...] Chocia¿ z racji budowy cia³a bêd± trochê innymi barbarzyñcami ni¿ np. pó³-orki. <br /> <br />Owszem, charakter - zreszt± ograniczony dla barbarzyñcy - j...
autor: Nerull__
pn lis 18, 2002 11:50 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Najpotê¿niejszy przedmiot waszej dru¿yny
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 5343

Moja obecna dru¿yna (B_Achus, nie czytaj:))) posiada... posiada³a szkatu³kê. Kap³an mianowicie dosta³ od swych zwierzchników szkatu³kê pewn±, zawieraj±ca kamieñ s³onca. kazdego dnai musia³ sie o swicie modlic do Pelora i odprawiaæ rytua³ na szkatu³ka i nie zdradzic jej sekretów nikomu. Tak te¿ robi³...
autor: Nerull__
pn lis 18, 2002 11:43 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Własne Przedmioty magiczne
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1322

Same tworzenie magicznego przedmiotu nie jest latwe, kosztuje maga duzo czasu, ¶rodków, po¶wieceni, itd. Nie powinno trwaæ w kilka chwil na sesji, a raczej przeciagaæ sieprzez wiele sesji, a¿ w koñcu mag zdobêdzie ostatni komponnt, odprawi po wielu przygodach ostatni rytua³ i ostatecznie wykona sie ...
autor: Nerull__
pn lis 18, 2002 11:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zły druid
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 2189

Z³y druid to dla mnie taki fanatyk przyrody. Neutralny z³y, dok³adinej mówiac. Uwa¿a, ¿e cywilizacja nie jest tworem natury, miasta nale¿y zniszczyæ, a jedynie to co natura sama wykreowa³a pozostawiæ. Ludzie, zyj±cy w miastach to degeneraci, przeciwnicy natury, nale¿y ich zniszczyæ, nie szczedz±c sr...
autor: Nerull__
pn lis 18, 2002 11:06 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak stworzyæ szamana?
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2218

Dla mnie z corebook 1 najlepsz± profesj± na szamana by³by zmodyfikowany zaklinacz (zmod. - czyli po prostu z dopowiednio dobranymi atutami i umiejêtnosciami), z niskim int, ale du¿± Rzt, oczywi¶cie jako szaman, niejako przywódca, Ch du¿a.
autor: Nerull__
pn lis 18, 2002 8:02 pm
Forum: Gry PC
Temat: Gry komputerowe w Greyhawku [ToEE]
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 4880

Nie wiem, czy bêd± w greyhawku, spodziewam siê, ze bêda, ale jak maj± byæ takie jak NWN (z punktu widzenia fabu³y i diablopodobnosci) to ja dziêkujê, mi to wtedy nie robi ró¿nicy jaki to ¶wiat. <br />A wracajac do pierwszej czesci pytania twego. Dlaczego w FR? Proste, gdy¿ jest to najpopularniejszy ...
autor: Nerull__
ndz lis 17, 2002 11:34 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Halflingi jako barbarzyncy..
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1599

Moim osobisty zdaniem halfling i barbarzyñca nie k³uc± siê. Bo niby co, nizio³ek jest niski? W porównaniu z lud¼mi - tak, ale cz³owiek w porównaniu z gigantem te¿ jest niski, wiêc tak gigant barbarzyñca powie, ze ten to siê nadaje najwyzej na b³azna, bo barbarzyñca zniego zaden.
autor: Nerull__
ndz lis 17, 2002 12:31 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Invisiblity & Spectral Hand
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1356

Co do wypowiedzi Revinora za¶, jest to ciekawy pomys³, chociaz moim zdaniem niewidizlano¶c nie polega na tym. To jest jakby kamufla¿, albo przeniesienie sie czesciowo w jakis inny realm. POrzez to jestes w swiecie i odbibierasz go, ale inni ciê nie odbieraj±. Z kolei, je¶li uznaæby to za przeniesien...
autor: Nerull__
ndz lis 17, 2002 12:26 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Invisiblity & Spectral Hand
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1356

Re: Invisiblity & Spectral Hand

<!--QuoteBegin-Jacob+--> <!--QuoteEBegin-->Jedno pytanko. Czy wg was wizard bêd±cy niewidzialnym (nie ulepszina) i majacy spectral hand wykona tym spectral handem np chill touch to czy jest to traktowane jako jego atak i czy staje siê on widzialny. <br />Teroretycznie wg opisu czaru powinien staæ si...
autor: Nerull__
ndz lis 17, 2002 12:18 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak powinien modliæ siê kap³an?
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 3961

<!--QuoteBegin-mis+-->
mis pisze:
<!--QuoteEBegin-->to uffff. bo balem sie ze tylko przez akt pluciowy :)
<br /> <br />Czemu siê ba³e¶:wink: to przecie¿ bardzo ciekawe doswiadczenie duchowe. A ze przy okazji cielesne to szczegó³:wink:
autor: Nerull__
ndz lis 17, 2002 12:00 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Otwieranie zamków
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1677

wg. Mnie: <br />przy otwieraniu zamku za kazda próbê nieudan± do nastêpnej dostaje sie kumulatywny mod. -1 do modyfikatora z umiejêtno¶ci, a jak spadie do 0 to nie mo¿na juz tych drzwi otworzyæ do czasu osi±gniecia kolejnej rangi w umiejêtno¶ci. <br /> <br />co do psucia sie narzêdzi. owszem, mog± p...
autor: Nerull__
sob lis 16, 2002 11:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Alternatywny sorcerer i bard Monte Cooka
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1197

<!--QuoteBegin-B_Achus+--> <!--QuoteEBegin-->Jak dla mnie rzucanie czrów za PD yest dziwne... <br />Czy mo¿na w ten sposób straciæ poziom?.. <br /> <br />Jak juz zosta³o powiedziane - nie mo¿na. A z utrat± PD dla mnie jest ca³kiem zrozumiae. Rzucajac czar musisz poswieciæ czastkê siebie, cz±stkê soj...
autor: Nerull__
sob lis 16, 2002 11:36 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard - jak go postrzegasz
Odpowiedzi: 154
Odsłony: 25541

<!--QuoteBegin-Lareth de Lioncourt+--> <!--QuoteEBegin-->Ach bardowie to moja ukochana klasa! s± bystrzy, utalentowani i piêkni. Och tia... Poza tym s± do¶æ wdziêcznymi do odgrywania postaciami. Tia... poza tym czy ju¿ mówi³am, ¿e s± piêkni? :) <br /> <br /> <br />Tu bym siê sprzecza³ Bard to nie ty...
autor: Nerull__
sob lis 16, 2002 11:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dyjamenty
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1024

Podczas inkantacji mo¿na przedstawiæ barwny obrazek, jak to mag si³± magii utrzymuje diament przed sob±, a z wypowiedzeniem kazdej g³oski zaklêcia, z ka¿dym ruchem, gestem, diament wiruje, jego czastecki wzlatuja w powietrze i rozpraszaj± siê wokó³, dziêki sile magii, oczywi¶cie. Ca³kiem efektownie ...
autor: Nerull__
sob lis 16, 2002 6:42 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Osobna zbroja, he³my, pasy...
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 5107

Ten go¶æ to ja:) zapomnia³em siê zalogowaæ:wink:
autor: Nerull__
sob lis 16, 2002 6:12 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wybór orê¿a...
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 6154

Moim zdaniem zaimponowa³by¶ dru¿ynie nei tyle jakim¶ mieczem, ale raczej sam± gr±. Opisuj barwnie swoje posuniêcia, ciecia, ruchy, wczuj siê. to o wiele bardziej imponuje ludziom ni¿ "zrzucam sie na niego z moim wakizashi +1 "¿ar³acz dusz""!!:wink:
autor: Nerull__
sob lis 16, 2002 6:05 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broñ coraz lepsza
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 4127

Je¶li dany bohater u¿ywa ca³y czas np. swojego ulubionego miecza, dba o niego itp., byc moze na skutek tej wyjatkowej wiezi wytworzy sie magiczna energia, która wspomo¿e miecz jakim¶ plusikiem do czego¶. Ewentualnie ów bohater tak siê przywiaze do miecza i pozna go do tego stopnia, ¿e po prostu z cz...