Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 7418 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 248
autor: Darklord
ndz mar 12, 2006 9:23 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [GCA Tournament] Joshu vs. Haer
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 6912

[GCA Tournament] Joshu vs. Haer

<div align="center"><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><span style="color:indigo"> Grand Chessboard </span></span><br /> LEGION (<span style="color:indigo">Joshu</span>) vs. Creoharath the Maker (<span style="color:indigo">Haer</span>)<br /><!--coloro:indigo--><span style="color:indigo"><...
autor: Darklord
czw mar 02, 2006 10:17 pm
Forum: Inne światy
Temat: Mieszkañcy Mgie³ - zwykli i niezwykli
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 5314

1. Do czasu gdy Vecna przeby³a na P³aszczyznach Zewnêtrznych, to nie mog³y go dosiêgn±æ Mg³y. Mroczne Potê od dawna mia³y go na oku i tylko czeka³y, a¿ pojawi siê na Pierwszej P³aszczy¼nie Materialnej, by móc go zabraæ do Krainy Mgie³ i uwiêziæ, by cierpia³ za swe uczynki. B³êdem jego planu by³o to,...
autor: Darklord
czw mar 02, 2006 10:08 pm
Forum: Inne światy
Temat: The Shadow Rift
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1561

<!--quoteo(post=261705:date=Mar 2 2006, 09:47 PM:name=Al-Sufi)--> <!--quotec-->1. Czy s± podane jakie¶ informacje o miastach, osadach b±d¼ miejscach odpoczynku wa¿nych NPC? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] <br />To nie jest chyba pusta domena z uwiêzionym potê¿nym demonem i z³ymi...
autor: Darklord
czw mar 02, 2006 5:18 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Raistlin vs. reszta ¶wiatów
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11979

<!--quoteo(post=261603:date=Mar 1 2006, 07:25 PM:name=Suldarr'essalar)--> <!--quotec-->Przeglądałem dzisiaj nowy podręcznik do Dragon Lance u Darklorda (niestety nie pamiętam tytułu) i muszę powiedzieć, że rozpiska Raistlina wygląda imponująco.<br />...
autor: Darklord
pn lut 27, 2006 10:36 pm
Forum: Inne światy
Temat: The Shadow Rift
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1561

Nie zbadane s± moce Mrocznych Potêg :wink: .<br /><br />1. O koalicji niestety niewiele wiêcej pisz±. Samo uwiêzienie w Bramie polega³o na po¶wiêcenie siê króla Araka i zapieczêtowanie jej przy pomocy Insygni Araka (zestaw artefaktów). Jednak nie wykluczy³bym, ¿e któs tam jeszcze macza³ mroczne plau...
autor: Darklord
pn lut 27, 2006 5:30 pm
Forum: Inne światy
Temat: Ravenloft d20
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 6447

<!--quoteo(post=261340:date=Feb 26 2006, 11:09 PM:name=Gość)--> <!--quotec-->A można zdradzić jakieś szczegóły? <br />Jest 7 plemion Vistani + 3 przypadki specjalne (Dukkarowie, Mortu i członkowie Carnival). W większości przypadków mają kilka cech ws...
autor: Darklord
sob lut 25, 2006 6:39 pm
Forum: Inne światy
Temat: Wampiry z Krainy Mgie³
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 6273

Al-Sufi: <br />2. Tak stworzony wampir ró¿ni siê w nastêpuj±cych kwestiach od typowych:<br />a.) s± od pocz±tku obdarzone woln± wol±, jednak "wybraniec" odczuwa psychiczne oddanie swemu stwórcy (nie jest to jednak obci±¿one ¿adnymi kwestiami mechanicznymi).<br />b.) s± po³±czone wiêzi± telepatyczn±...
autor: Darklord
sob lut 25, 2006 8:48 am
Forum: Magia i Psionika
Temat: Magia powyzej 9 poziomu
Odpowiedzi: 111
Odsłony: 13634

<!--quoteo(post=261186:date=Feb 25 2006, 01:33 AM:name=Rizzen Kilsek)--> <!--quotec-->Moja wiedza na temat czarów epickich w FR jest raczej skromna. Z tego co zrozumia³em z wypowiedzi w tym temacie, to istnieje jaka¶ blokada za³o¿ona przez Mystrê. Dobrze zrozumia³em? Je¿eli tak to nie rozumiem w jak...
autor: Darklord
sob lut 25, 2006 8:44 am
Forum: Inne światy
Temat: Wampiry z Krainy Mgie³
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 6273

<!--quoteo(post=261167:date=Feb 24 2006, 09:33 PM:name=Eri)--> <!--QuoteEBegin-->2. Mo¼ne tego dokonaæ o kategori wiekowej Staro¿ytny (Ancient) lub wy¿szej, ale musi spe³niæ nastêpuj±ce warunki:<br />a.) musi odczuwaæ silne uczucia do danej osoby (mo¿e to byæ milo¶æ, porz±danie itp.)<br />b.) musi 3...
autor: Darklord
pt lut 24, 2006 9:06 pm
Forum: Inne światy
Temat: Wampiry z Krainy Mgie³
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 6273

<!--quoteo(post=261160:date=Feb 24 2006, 08:15 PM:name=Al-Sufi)--> <!--quotec-->Odno¶nie rozpiski wampira na wotc:<br /><br />1. Wampir na 1 poziomie ma karê -2, kiedy traci budowê? Czy wraz z 5 poziomem?<br />2. Czym siê ró¿ni Dhampir od Wampira rozpisanego na poziomy? Jak rozpisaæ Dhampira? P...
autor: Darklord
pt lut 24, 2006 5:05 pm
Forum: Inne światy
Temat: Wampiry z Krainy Mgie³
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 6273

<!--quoteo(post=261036:date=Feb 23 2006, 01:26 PM:name=Al-Sufi)--> <!--quotec-->1. W jakiej ksi±¿ce z Ravenloftu (lub innej) mo¿na znale¼æ rozpiskê na poziomy lub je¶li mo¿esz to zamie¶æ na forum, ewentualnie czy móg³by¶ pomóc mi w stworzeniu tego? Problem w tym jak wywa¿yæ Dhampira i Half-Wamp...
autor: Darklord
wt lut 21, 2006 2:58 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Pytania o magiê Faerunu
Odpowiedzi: 283
Odsłony: 25833

<!--quoteo(post=260897:date=Feb 21 2006, 01:02 AM:name=Arkadiusz)--> <!--quotec-->Mam pytanie: w jaki sposób mog± powstawaæ strefy martwej i dzikiej magii? I dlaczego Mystra nie "naprawi" ca³ego splotu skoro jest wiêkszym bóstwem, a "naprawiaæ" takie strefy mo¿na ¯yczeniem (Dzin, czy kto¶ w tym styl...
autor: Darklord
pn lut 20, 2006 6:04 pm
Forum: Inne światy
Temat: The Shadow Rift
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1561

Wreszcie uda³o siê znale¼æ czas by odpowiedzieæ na to zaleg³e pytanie.<br /><!--quoteo(post=256949:date=Jan 8 2006, 08:22 PM:name=Al-Sufi)--> <!--quotec--><br />Darklordzie, móg³by¶ w wolnym czasie napisaæ o tym, który przebywa (jest uwiêziony) w Shadow Riftcie , wzmianka o tym demonie bardzo m...
autor: Darklord
pn lut 20, 2006 12:37 pm
Forum: Inne światy
Temat: Ravenloft d20
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 6447

<!--quoteo(post=260809:date=Feb 19 2006, 09:30 PM:name=Lost-zagubiony)--> <!--quotec--><br />Czy Vistani to osobna rasa? Wydawało mi się ,że to zwykli ludzie0cyganie. Chyba że Ravenloft jest rasowo uprzedzony i rozpisał Romów jako podrasę [img]style_emoticons/<#EMO...
autor: Darklord
pt lut 17, 2006 8:38 pm
Forum: Inne światy
Temat: Magia i jej cena
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1811

<!--quoteo(post=260512:date=Feb 16 2006, 03:22 PM:name=Al-Sufi)--> <!--quotec--><br />W Ravenloft PHB v.3.5 Core Campaign Setting przy opisie druida na stronie 47 zabrak³o jak dla mnie komentarza Spells przy Alterd Class Features . Czy to jest zamierzone, ¿e czary druida dzia³aj± normalnie? Bo ...
autor: Darklord
wt lut 14, 2006 7:04 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Magia powyzej 9 poziomu
Odpowiedzi: 111
Odsłony: 13634

<!--quoteo(post=260279:date=Feb 14 2006, 06:23 PM:name=Tikej)--> <!--quotec--><br />Darklordzie nie powiedzia³e¶ JAKIE zabezpieczenia <br />pozatym Karus poiada wiedze Mystry.<br />A i sk±d gwarancja ¿e kto¶ go nie o¿ywi ?<br /> <br />Zmêczony jestem powtarzaniem w kó³ko o kontroli Mystry nad Osnow±...
autor: Darklord
wt lut 14, 2006 2:14 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Magia powyzej 9 poziomu
Odpowiedzi: 111
Odsłony: 13634

<!--quoteo(post=260253:date=Feb 14 2006, 02:02 PM:name=Tikej)--> <!--quotec--><br />A gdyby istniała magia (czar), który był by tylko do rzucania czarów wykorzystywał by siłę życiową innych istot.[jeśli ktoś czytał 2 część Eragorna(-Na...
autor: Darklord
wt lut 14, 2006 2:10 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

<!--quoteo(post=260251:date=Feb 14 2006, 01:02 PM:name=nekromancer)--> <!--quotec--><br />Dlaczego ta notka jest tutaj?<br />n.<br /> <br />To chyba dubel. Fallen sam prosi³ o usuniêcia posta z tego tematu wedle PW z mojej skrzynki (jednak jak wróci³em z pracy, to ju¿ kto¶ siê tym zaj±³).
autor: Darklord
pn lut 13, 2006 8:57 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Magia powyzej 9 poziomu
Odpowiedzi: 111
Odsłony: 13634

<!--quoteo(post=260168:date=Feb 13 2006, 05:30 PM:name=Tikej)--> <!--quotec-->1. A co my¶licie o wynalezienu czaru analogicznego do 10+ tylko np. z krótszym czasem dzia³ania i upermanêtnienu (uczynieniu permanêtnym) z tego co wiem istniej± czary które mog³y by to zrobiæ.<br />2 Czy mog³o by co¶ taki...
autor: Darklord
pn sty 16, 2006 5:04 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

<!--QuoteBegin-Kozaro+--> <!--QuoteEBegin-->... I nie goliæ siê zimn± lodówk±. <!--QuoteBegin-Szczur22+--> <!--QuoteEBegin-->Heh, barbarzyñca pedzio- on chyba walki nie widzia³ ¿e sie tak ubiera³ Z 17 stycznia: <!--QuoteBegin-PAladyn bez imienia+--> <!--QuoteEBegin-->Chcial bym zowazyc ze ludzie kto...
autor: Darklord
ndz sty 15, 2006 5:17 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

<!--QuoteBegin-CahirMawrDyffryn+--> <!--QuoteEBegin-->System walki w dd jest tak niedopracowany, ¿e czas spedzany na tym systemie uwa¿am za zmarnowany. Walka polegaj±ca na cios za cios jest bardzo nierealistyczna co w pó¿niejszej kolejno¶ci powoduje ¿e do¶wiadczeni i dobrzy gracze nudz± sie w trakci...
autor: Darklord
czw sty 12, 2006 8:42 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Nowiny Faeruñskie, czyli plany WotC (oraz czasem ISA)
Odpowiedzi: 474
Odsłony: 32844

Na stronie WotC pojawi³y siê materia³y zwi±zane z Races of the Dragon: tapety i wygaszacz i wywiad z twórcami.
autor: Darklord
śr sty 11, 2006 8:12 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

[quote=mentor]JEZZZU CHRYSTE!!!!!

Borg!! uk³ony i wogóle WOWW[/quote]
autor: Darklord
śr sty 11, 2006 11:46 am
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Kolejny nalot spambota(?): [quote=Andrew Armstrong]Very nice. You're site is very helpful. [url=http://www.foxnews.com/" rel="itsok">Green Chips becomes Bad Circle in final[/url], Corner will TV unconditionally [url=http://www.nbc.com/" rel="itsok">Standard Game Lose or not[/url] , Compute Pair is v...
autor: Darklord
wt sty 10, 2006 11:55 am
Forum: Eberron
Temat: Eberron Campaign Setting - wieści
Odpowiedzi: 128
Odsłony: 19032

Na stronie WotC pojawi³a siê galeria Player's Guide to Eberron . I w ramach przypomnienia: W zwi±zku z tym, ¿e newsy z WotC sta³y siê do¶æ czêste, to od tej pory bêdê tylko co jaki¶ czas przypomina³ o artyku³ach cyklicznych, a pisa³ tylko o innych nowinkach zwi±zanych z tym ¶wiatem. Cykliczne artyku...
autor: Darklord
wt sty 10, 2006 11:53 am
Forum: Dragonlance
Temat: Smocze nowiny (WotC/Sovereign Press)
Odpowiedzi: 227
Odsłony: 24451

Na Dragonlance.com pojawi³a siê czwarta "zajawka" Legends of the Twins - Alternate Timeline: Kingpriest Ascendant (256 KB PDF).
autor: Darklord
wt sty 10, 2006 11:48 am
Forum: Archiwum
Temat: Szukamy DMa, Warszawa
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 857

W pe³ni potwierdzam za³o¿enia podane przez Thomasa. Dodam jeszcze tylko, ¿e nie mamy te¿ nic przeciwko przed wstêpn± rozmow± i na niej zaplanowaniu czy odbêd± siê wstêpne sesje.
autor: Darklord
pn sty 09, 2006 9:47 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

<!--QuoteBegin-Tomo+-->
Tomo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Jak mnie poliformuje w ¶winie i pyta czy chce yci¿ n awole czy bede móg³ rzucaæ zaklecia :?  :mad:
autor: Darklord
ndz sty 08, 2006 8:44 am
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

[quote=Nathan Adams]Reading your content just made my day. Keep the good work. [url=http://thestar.com.my/" rel="itsok">Universal TV becomes Standard Cards in final[/url], Full Boy Do or not [url=http://tvnews.vanderbilt.edu/" rel="itsok">Double Fetch Make - that is all that Slot is capable of[/url]...
autor: Darklord
sob sty 07, 2006 2:01 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Nowiny Faeruñskie, czyli plany WotC (oraz czasem ISA)
Odpowiedzi: 474
Odsłony: 32844

Na stronie WotC pojawi³y siê "zajawki" Races of the Dragon.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 248