Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 8 wyników

autor: Krzysiek__
czw lis 14, 2002 12:01 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Otwieranie zamków
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1678

Ponowne otwieranie zamku jest dozwolone aczkolwiek zamek zostaje porysowany a czêsto nawet mo¿esz z³amaæ wytrych który zostaje w ¶rodku . To zale¿ tylko od MG.
autor: Krzysiek__
śr lis 13, 2002 1:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Postaæ Przywódca
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3409

Co do opini ¿e ta opowie¶æ jest naci±gan to co powiecie o tym ¿e 2 krasnali na czel 300 osobowej armi ( sk³adaj±cej siê z goblinów ) <br />podbi³o Aldorf stolice starego kontynêtu w Warhammer'ze. To jest dopiero naci±gana historia. Lecz nie znaczy to ¿e podbicie Faerunu przez 28 lewelowego maga by³o...
autor: Krzysiek__
wt lis 12, 2002 9:42 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Przygody a warownie
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 906

Przygoda w warowni to doprawdy ciê¿ka sprawa sam kiedy¶ planowa³em tak± przygode lecz nic z tego nie wysz³o. Teraz <br />znowu siê zato zabra³em i uwa¿am ¿e powiniene¶ zacz±æ <br />od dok³adnego planu ca³ej fortyfikacji i najbli¿szego terenu. <br />Ja mam dopiero jedn poziom i czeka mnie du¿o pracy ...
autor: Krzysiek__
pn lis 11, 2002 7:49 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Blefowanie
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 4753

Mój mistrz jest otyle dobry ¿e przyk³ada wage dotego jak ty powiesz a nie do wyniku na d20 czy ci kto¶ uwierzy³
autor: Krzysiek__
pn lis 11, 2002 7:22 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rasowe imiona [internetowy generator imion]
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 42299

To prawda ¿e ka¿dy powinien mieæ imiê odpowiednie do rasy <br />ale bez przesady nieoznacza to ¿e trzeba ³amaæ sobie jêzyk przy wymowie imienia np. Luinfirithwen
autor: Krzysiek__
pn lis 11, 2002 7:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broñ coraz lepsza
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 4130

Co do przywi±zania do broni to uwa¿am ¿e pomag to w dobrym prowadzeniu postaci. Po pewny czasie broñ staje siê wizytówk± bohatera którego odgrywamy . Z czasem ty i twoja broñ stanieci siê nie pokonani.
autor: Krzysiek__
pn lis 11, 2002 6:56 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Za co lubisz Forgotten Realms (Zapomniane Krainy)?
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 4645

Ja dopiero poznaje ten ¶wiat i musze powiedzieæ ¿e mi siê podoba <br /> <br />Pytasz czemu <br /> <br />Bo ten ¶wiat jest przesi±kniêty magi± a magia to to co zawsze mnie interesowa³o
autor: Krzysiek__
pn lis 11, 2002 2:37 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [ Kupiê ] FR Krainy Chwa³y
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 719

Rozumiem, ¿e chodzi o ten zbiór opowiadañ?