Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 39 wyników

  • 1
  • 2
autor: Pit__
sob sie 16, 2003 11:19 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Postacie kontra Gracze
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1583

<!--QuoteBegin-mergan+--> <!--QuoteEBegin--> Masteriusz <br />dla mnie,to najbardziej zagmatwana jest.........Twoja notka :wink: <br />a tak na serio-sam pomysl jest baaaaaardzo dobry,tylko,ze trzeba go odpowiednio rozegrac....wszsytko jest kwestia MG i jego rozegrani,a takze gracze musz uwazac (tro...
autor: Pit__
wt sie 12, 2003 8:39 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przekleństwa
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2610

Czasmai przeklinam na sesji - ale tylko wtedy gdy chcê w ten sposób wyra¼iæ swoje emocje. W realu zdarza mi siê (niestety) trochê czê¶ciej [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] . <br />Osobi¶cie nie mam nic przeciwko przeklinaniu - chyba, ¿e zdarza to siê bardzo czêsto i dla szpanu.
autor: Pit__
pn lip 07, 2003 10:14 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Postacie kontra Gracze
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1583

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-JA+--> <!--QuoteEBegin-->"To,co codziennie rano widzisz spogladajac w lustro" 9) <br />a tak na serio-nie wiem,bo sie nad tym nie zastanawialem,rzucilem tylko pomysl,a od MG juz zalezy jak to poprowadzi-wszystko jest w kwestii MG <br />I co dalej? Pomys³ ciekawy, l...
autor: Pit__
pn lip 07, 2003 9:19 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kill'em All!
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 970

Witam, <br /> <br />U mnie jest "standardowo", kto¶ nas atakuje - nie bawimy siê w gadanie - likwidujemy. Gobliny i podobne plugactwo zabijamy bez skrupu³ów. Nigdy natomiast nie atakujemy niewinnych NPC.
autor: Pit__
pn lip 07, 2003 9:05 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Postacie kontra Gracze
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1583

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-mergan+--> <!--QuoteEBegin-->"To,co codziennie rano widzisz spogladajac w lustro" 9) <br />a tak na serio-nie wiem,bo sie nad tym nie zastanawialem,rzucilem tylko pomysl,a od MG juz zalezy jak to poprowadzi-wszystko jest w kwestii MG <br />I co dalej? Pomys³ ciekaw...
autor: Pit__
ndz lip 06, 2003 10:59 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Postacie kontra Gracze
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1583

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-mergan+--> <!--QuoteEBegin-->mysle,ze jednak najlepszym pomyslem byloby zrobienie eterycznego spaceru postaciom i zeby tylko mogly sie przygladac co sie tam dzieje bez jakiejkolwiek mozliwosci i ingerencji :) to IMHO najlepsze rozwiazanie <br />To jest dobry pomys³...
autor: Pit__
ndz lip 06, 2003 10:36 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Postacie kontra Gracze
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1583

Witam, <br /> <br />Zgadzam siê z Thomasem , jak by to wygl±da³o? <br /> <br />Moja postaæ to: Gandalf ( :?: ) <br />DM: Gandalfie widzisz Pita, co robisz? <br />Pit(jako gandalf): atakuje go! <br />DM: Pit atakuje ciê twoja postaæ co robisz? <br />Pit:?? <br /> <br />Co w tym wypadku zrobi Pit, czy...
autor: Pit__
ndz lip 06, 2003 8:55 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Postacie kontra Gracze
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1583

Witam, <br /> <br />Pomys³ ogólnie ca³kiem niez³y, ale w jaki sposób bohaterowie s± w stanie zabiæ swoich "w³adców" je¿eli moja postaæ to ja, a ja to moja postaæ?
autor: Pit__
ndz lip 06, 2003 12:01 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sta³y MG czy ci±g³e zmiany?
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 1745

Witam, <br /> <br />Ja gram z jednym DM od prawie 4 lat. Jednak gdy poszli¶my do Gimnazjum znale¼li¶my w naszej nowej klasie 2 graczy. Grali¶my razem przez do¶æ d³ugi okres czasu. Jednak jeden z nich zapragn±³ pomistrzowaæ. <br />Mistrzowa³ nam ,( na zmianê z tym pierwszym) ale z niewyja¶nionych oko...
autor: Pit__
ndz lip 06, 2003 11:34 am
Forum: Archiwum
Temat: Leszno - City of Sin
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 680

Witam, <br /> <br />Siê leszczyniaków nazbiera³o!!!! <br />Masterica ju¿ znam . <br />Ale innych Leszczyniaków (chêtnych do gry) proszê o kontakt.
autor: Pit__
ndz lip 06, 2003 11:10 am
Forum: D&D i d20
Temat: Równouprawnienie
Odpowiedzi: 117
Odsłony: 5087

Witam, <br /> <br />Deviku, zauwa¿y³em, ¿e nieprzeniknione s± aspekty ludzkiej spo³eczno¶ci 8) . <br /> <br />Ja z babami nie gram...bo nie ma takiej, która chêc do grania by wykazywa³a :razz: . Niestety...takie czasy...
autor: Pit__
ndz lip 06, 2003 11:02 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¯ycie po¶miertne
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3327

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-Devik Crazystar+--> <!--QuoteEBegin--> Wiêcej ju¿ chyba naprawdê nie wymy¶lê, dzisiaj musia³em siê jeszcze nagadaæ. Czyli rytua³y mog± byæ, ale w uzasadnionej zachowaniem Graczy sytuacji, inaczej to tak bez wiêkszego sensu. Oczywi¶cie wszystko IMHO, nie jestem ¿adn...
autor: Pit__
sob lip 05, 2003 10:02 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Równouprawnienie
Odpowiedzi: 117
Odsłony: 5087

Witam, <br /> <br />Prorok PIT powie wam co¶: <br /> <br />TAKIMI DEBILNYMI DYSKUSJAMI D??YMY DO AUTODESTRUKCJI. <br /> <br />Dlatego proszê moderatorów o zamkniêcie dyskusji.
autor: Pit__
sob lip 05, 2003 8:58 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Nowe wcielenie DM - KOBIETA
Odpowiedzi: 86
Odsłony: 4414

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-Nostaven+--> <!--QuoteEBegin--> Niemniej jak najbardziej nie rozumiem uprzedzeñ czê¶ci moich przedmówców. Nie lubicie graæu kobiet. A mo¿e po prostu nie trafili¶cie na w³a¶ciwa kobietê DM? <br />Przyznam siê, ¿adna kobieta DM mi jeszcze nie mistrzowa³, mówiê jeszcz...
autor: Pit__
sob lip 05, 2003 4:39 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 12198

Witam, <br /> <br />Dla tych, którzy nie umiej± siê wczuæ w postaæ polecam artyku³ bukwy o odgrywaniu postaci wiarygodnych psychicznie :razz: . <br />http://www.dnd.pl/varia/tworzenie_postaci.php
autor: Pit__
sob lip 05, 2003 4:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Bohaterowie i ich rodziny
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1377

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-mucha+--> <!--QuoteEBegin-->Uwa¿am, ¿e wiêzy rodzinne s± istotn± cze¶ci± ¿ycia wewnêtrzenego postaci, dzieki temu postaæ przestaje byæ p³aska, zaczyna nabieraæ nowego charakteru, a poza tym rodzina stwarza du¿e mo¿liwo¶ci dodatkowych przygód, zwiazanych z wiezami k...
autor: Pit__
sob lip 05, 2003 3:52 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¯ycie po¶miertne
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3327

Witam, <br /> <br /> Deviku Crazystarze podobaj± mi siê twoje argumenty, ale ci±gle twierdze, ¿e kap³an jest "za mocny"...no ale...o gustach siê nie dyskutuje :wink: . Ograniczenia s± od teraz wol± DM (zresz± zawsze tak by³o :mrgreen: ). S±dze, i¿ pomys³ z rytaua³em przebi³ wszystkie i je¿eli co¶ ta...
autor: Pit__
sob lip 05, 2003 12:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¯ycie po¶miertne
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3327

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-Uata+--> <!--QuoteEBegin-->A wed³ug mnie twoje rozumowanie jest b³êdne. Ci±g³e tworzenie nowych postaci graczowi te¿ siê wreszcie znudzi. Wreszcie stwierdzi, ¿e czas zadbaæ o swoj± postaæ. Bêdize gra³ coraz uwa¿niej itd. A ³atwy dostêp do wskrzeszania bêdzie dzia³a...
autor: Pit__
pt lip 04, 2003 7:16 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¯ycie po¶miertne
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3327

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-dzierzba+--> <!--QuoteEBegin-->Hullo, <br />wydaje mi siê, ¿e ograniczenia systemowe przy wskrzeszaniu s± dosyæ dobrze ustawione, i wystarczy ich przestrzeg±c.  <br /> <br />Raise Dead Clr5 - musi byc ca³y trup, martwy nie d³u¿ej ni¿ dzieñ/lvl, component wart ...
autor: Pit__
pt lip 04, 2003 5:03 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¯ycie po¶miertne
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3327

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-dzierzba+--> <!--QuoteEBegin-->Je¶li cz³onkowie druzyny bêd± czêsto gin±c, to nie bêd± awansowaæ - po straty leveli bêd± im zjada³y XPy...a kap³ani z dostêpem do True ressurection te¿ nie staj± pod ka¿dym drzewem - tak naprawdê s± bardzo nieliczni. No i te¿ mog± za...
autor: Pit__
pt lip 04, 2003 1:20 pm
Forum: Inne światy
Temat: Inne systemy a D&D
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 708

Witam, <br />Do DnD mo¿na by przenie¶æ poziomy s³awy zgodne z ilo¶ci± zdobywanych punktów do¶wiadczenia, z systemu EARTHDAWN. Zasada ta jest opisana w g³ównym podrêczniku do "Przebudzenia Ziemi". Polega ona (w skróconym opisie) na tym, i¿ im wiêcej expeków postaæ zdobywa tym jest bardziej s³awna - j...
autor: Pit__
pt lip 04, 2003 12:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Najdziwniejsze postacie...
Odpowiedzi: 82
Odsłony: 5696

Witam, <br />Moja najdziwniejsza postaæ to Wampir - chory psychicznie i z mani± wielko¶ci - chcia³ zatrudniæ siê u kostuchy, no có¿...zawsze podoba³y mi siê kosy :evil: . <br /> <br />Pracowaæ u kostuchy to by³oby dopiero co¶... :mrgreen:
autor: Pit__
pt lip 04, 2003 11:41 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¯ycie po¶miertne
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3327

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-Moranor Wynios³y+--> <!--QuoteEBegin-->Jak nikt siê nie zgodzi - bêdzie nieprzydatne. Jak bêdzie nieprzydatne - to po co zostawiaæ? <br />Bêdzie przydatne. <br />Jak siê nie zgodzi - to nie powróci do ¶wiata ¿ywych. Ma pech, nie pasuje to nie. Co on sobie my¶li, ¿e...
autor: Pit__
czw lip 03, 2003 12:24 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co zrobicie jak przegracie?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1891

Witam, <br />Spróbuj porozmawiaæ o potêcialnym wskrzeszeniu z kolegami z dru¿yny, mo¿e poptrzebuj± twojej postaci np. w walce z smokami - zaprponuj im t± drogê - wyjdzie zapewne korzystnie dla obu stron 8) . <br />Je¿eli siê nie uda zawsze mo¿esz im co¶ obiecaæ - niekoniecznie dobrego :evil: .
autor: Pit__
czw lip 03, 2003 11:56 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¯ycie po¶miertne
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3327

Witam, <br /> <br /><!--QuoteBegin-Devik Crazystar+--> <!--QuoteEBegin-->Takie jest moje zdanie. A ¿e nie wszystkim sie podoba.... ha trudno, o gustach siê nie dyskutuje :wink: <br />Mnie siê podoba - szczególnie rutua³ wszkrzeszania - w swi±tyni masz kap³anów pod dostatkiem - dru¿ynowych jest najwy...
autor: Pit__
śr lip 02, 2003 9:19 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Najlepsza pora na sesjê
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 2337

Witam, <br />Szkoda, ¿e nikt nie uwzglêdni³ systemów. <br />Ja osbi¶cie nie wyobra¿am sobie grania w Vampira rano, pop³ódniu czy wieczorem - do tego systemu nadaje siê tylko noc :evil: .
autor: Pit__
śr lip 02, 2003 9:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¯ycie po¶miertne
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3327

Witam, <br />Niestety, wskrzesznie jest zbyt ³atwe, ale mo¿e to zminiæ DM :!: <br />Wprowadza on zasadê, i¿ dana postaæ mo¿e byæ wskrzeszana tylko 1 raz - to jakby jego druga szansa, co wy na to?
autor: Pit__
śr lip 02, 2003 2:43 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wszystko ma swoj± cene
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 822

Witam, <br />Ja dosta³em mniej exp bo powiedzia³em raz: SH*T :oops: . <br />A qumpel bo powiedzia³: ALLELUJA :mrgreen: :mrgreen: . <br />Teraz ju¿ nie przeklinam po angielsku na sesji!
autor: Pit__
śr lip 02, 2003 2:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¯ycie po¶miertne
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3327

<!--QuoteBegin-Moranor Wynios³y+--> <!--QuoteEBegin-->Ale jeszcze odno¶nie wskrzeszania - to wszystko jakie¶... za proste. Wyk³adasz pieniadze w ¶wi±tyni i... ju¿. W³adza nad ¶mierci± - to przecie¿ powinno byæ jakie¶ bardziej skomplikowane! (nie wiem jak - ale powinno :) ) <br />Witam, <br />Zgadzam...
autor: Pit__
śr lip 02, 2003 1:52 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Typowe reakcje graczy
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2435

Witam, <br />Idê dalej, je¿eli mimo tego ch³op siê na mnie ¿uca odpowiadam porcj± ¶wierzych czarów...najprawdopodobniej magiczny pocisk nie bêde traci³ mocy na cho³otê :evil: .
  • 1
  • 2