Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 21 wyników

autor: Razor__
czw mar 04, 2004 2:43 pm
Forum: Rasy
Temat: Nowe Rasy - podpowiedzi, sugestie...
Odpowiedzi: 570
Odsłony: 35048

Z t± bezp³odno¶ci± to chyba jest tak, ¿e Last Samurai zaispirowa³ siê Wied¼minem Sapkowskiego i nie stworzy³ nowej (pod)rasy tylko powiedzmy rytu³a³ przej¶cia (co¶ jak zamiana w licza).
autor: Razor__
czw mar 04, 2004 2:38 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Najefektowniejsze ucieczki
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 4492

Na twoim miejscu nie zastanawia³bym siê tylko go umie¶ci³ tam gdzie chcesz, i patrzy³ jak siê rozwija sytuacja (gracze to raczej cwane bestie i zawsze co¶ wymy¶l± jak im zostawisz otwarte pole dzia³ania). W przeciwnym razie mo¿e doj¶æ do sytuacji, w której ty sobie wymy¶lisz jaki¶ sposób ucieczki a ...
autor: Razor__
śr mar 03, 2004 9:03 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kompletna lista klas presti¿owych (nie z Forum)
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1827

DnD3e Prestiege Classes List

DUNGEON MASTER’S GUIDE: Edition 3.0E <br />Arcane Archer <br />Assassin <br />Blackguard <br />Dwarven Defender <br />Loremaster <br />Shadowdancer <br /> <br /> BOOK OF VILE DARKNESS <br />Cancer Mage <br />Demonologist <br />Diabolist <br />Disciple of Asmodeus <br />Disciple of Baalzebul <...
autor: Razor__
pt lut 27, 2004 1:31 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabójcze patenty
Odpowiedzi: 265
Odsłony: 22292

Pomys³ fajny, ale w opisie kuli ognia jest napisane, ¿e eksplozja prawie nie wytwarza ci¶nienia, wiêc co najwy¿ej troche wody wystrzeli z wywierconego otworu.
autor: Razor__
pt lut 20, 2004 2:58 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 59112

Nazwa chyba du¿o mówi. :wink: U¿ywamy tylko lewego przycisku myszki. <br />http://wil3.com/jebnij_pingwina_z_baseballa.swf
autor: Razor__
wt lut 17, 2004 12:21 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Szalony Baron
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 3671

<!--QuoteBegin-Inglorion+-->
Inglorion pisze:
<!--QuoteEBegin-->Jaha, je¶li tylko spotkasz Mistrza Czarnoksiêstwa i przyjaciela Luni arcymaga Horkina...  :wink:
<br />Mo¿esz napisaæ co¶ wiêcej, bo nic nie rozumiem z tego co napisa³e¶.
autor: Razor__
pn lut 16, 2004 4:33 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Szalony Baron
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 3671

Dziêki, nie trzeba by³o dawaæ linka. (jak co¶ siê pojawi do Dragonlance to ju¿ jest pewnie w drodze do tego MG :wink: , wiêc sobie od niego po¿ycze). Dobrze, ¿e stoi po stronie dobra, bo ów mag mówi, ¿e przyjmuj± zlecenia od innych ludzi, wiêc sobie pomy¶la³em, ¿e kto da wiêcej ten ma grupê najemini...
autor: Razor__
pn lut 16, 2004 4:19 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Smok i 10 lvl
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1341

Wed³ug mnie wiêkszych szan nie masz chocia¿ nie wiem jak by¶ kombinowa³, ale przejrzyj sobie Dracomicon. Tam jest specjalny rozdzia³ po¶wiêcony walkom z takimi paskudztwami. W skórcie to jest: <br />- nie pozwól na swobodne poruszanie siê gada (atak w ciasnej jasini jest lepszy ni¿ na otwartej przes...
autor: Razor__
pn lut 16, 2004 3:19 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Szalony Baron
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 3671

Szalony Baron

Nie wiedzia³em czy jest sens zak³adaæ nowy temat, ew. bêdzie mo¿na zmieniæ go na jaki¶ ogólny z pytaniami o tre¶æ dragonów, ale to tak BTW. <br /> <br />Na ostatniej sesji ja i mój nowy towarzysz krasnolud pomogli¶my pewnemu magowi (jak siê domy¶lam) rozprawiæ siê z band± goblinków. Po krótkiej walc...
autor: Razor__
pt lut 13, 2004 3:56 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabójca wojowników
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2255

<!--QuoteBegin-O.L.O+--> <!--QuoteEBegin-->PS piszcie, dlaczego uwa¿acie, ¿e akurat wasz kandydat jest taki dobry, jaka jest jego taktyka <br />Powiem krótko - latanie at will. 8) <br />Mo¿na by jeszcze pokombinowaæ ¿eby podwy¿szyæ DC saveów, ale to by trzeba by³o ca³ego maga rozpisaæ dok³adnie.
autor: Razor__
pt lut 13, 2004 11:12 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabójca wojowników
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2255

<!--QuoteBegin-O.L.O+--> <!--QuoteEBegin-->(...) proponuje ci siê rozwin±æ najpierw 5 leveli maga potem 10 poziomów M?P a na koñcu 5 leveli Arcymaga, je¶li wyposa¿ysz siê w wymienione przedmioty (daj±c premie plus 5 p³aszcz odporno¶æ, przedmiot daj±cy sta³± ochronê przed strza³ami, przedmiot daj±cy ...
autor: Razor__
czw lut 05, 2004 11:26 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Jak graæ smokiem?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 519

Poczytaj sobie "Draconomicon". Tam znajdziesz du¿o informacji o smokach ich wymiarach, zwyczajach, etc.
autor: Razor__
wt lut 03, 2004 1:42 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Shadow-b³±d w systemie DnD ?
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 4605

Na 10 lvl Pale Master'a mag zyskuje nieumar³ego towarzysza, mo¿e to byæ ka¿dy nieumar³y, którego jest w stanie stworzyæ mag. Dodatkowo HD tego towarzysza nie wliczaj± siê do maksymalnego limitu HD jakie mo¿e kontrolowaæ mag. To rozwi±zuje problem ci±g³ej kontroli nad cieniem.
autor: Razor__
ndz sty 18, 2004 12:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Sztylety
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 592

<!--QuoteBegin-Kiaryn'Veil Duskryn+--> <!--QuoteEBegin-->Modyfikator do Si³y nie moze byæ wiêkszy ni¿ maksymalny mo¿liwy wynik uzyskany na kostce obra¿eñ. <br /> <br />czyli ile mo¿esz wyrzuciæ najwiêcej na kostce. W przypadku sztyletu (k4) jest to 4. Czyli odojêtnie ile wyrzucisz na kostce, zawsze ...
autor: Razor__
pn paź 06, 2003 7:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rzucanie kostkami [ko¶ci - jakie w jakich sytuacjach]
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2268

k100 u¿ywa siê wtedy kiedy trzeba :wink: tzn jak zasady ci mówi± ¿e masz np 23% szans na "co¶ tam" to rzucasz setk± i musisz wy¿uciæ 23 lub mniej ¿eby ci siê uda³o ale to nie rzowi±zuje problemu
autor: Razor__
pn paź 06, 2003 7:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rzucanie kostkami [ko¶ci - jakie w jakich sytuacjach]
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2268

na tak ale walka traci dynamizm i reszta graczy mo¿e siê nudziæ. o ile przy fireballu to jest jedna akcja ale np taki wysokopoziomowy ³otrzyk trafiaj±cy ukradkowo i maj±cy kilka ataków trochê musi sobie rzucaæ
autor: Razor__
pn paź 06, 2003 6:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rzucanie kostkami [ko¶ci - jakie w jakich sytuacjach]
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2268

Rzucanie kostkami [ko¶ci - jakie w jakich sytuacjach]

Mam do was ma³e pytanko:jak rowi±zujecie rzucanie ko¶æmi je¶li trzeba du¿o rzucaæ. tzn np. fireball maga zadaje 10k6 i czy pozwalacie rzuciæ graczowi 10 razy kostk± (ew. kilkoma jednocze¶nie) czy macie jakie¶ inne patenty? <br />------------- <br /> tu nekromancer:<!--coloro:red--><span style="color...
autor: Razor__
pn cze 09, 2003 11:28 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Punkty umiejętności dla maga i ....
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 5915

sam nie wiem co o tym mysleæ ale maj±c mniej punktów skilli ciê¿ej jest spe³niæ wymagania do jakiej¶ klasy presti¿owej . powiedzmy ¿e ma 2 co poziom to je¶li jest w wymaganiach jake¶ um m-dzy klasowa to ro¶nie o 1 punkt co pziom czyli w konsewencji wyd³u¿a siê nam okres czekanie (i nie rozwijamy inn...
autor: Razor__
pn sty 13, 2003 10:02 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Warte przeczytania książki ze światów D&D
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 5571

Wielkie dzieki juz zabieram sie do czytania.
autor: Razor__
ndz sty 12, 2003 7:28 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Warte przeczytania książki ze światów D&D
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 5571

Czy ktos moglby mi podac kolejnosc calej trylogii o panu imieniem Drizzt?
autor: Razor__
sob sty 11, 2003 12:58 pm
Forum: Greyhawk
Temat: Opowiadania ze ¶wiata Greyhawk
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 4933

czy sa jeszcze jakies inne opowiadania do greyhawka oprocz tych?