Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 189 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Qendi__
czw sty 05, 2006 9:24 pm
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 14838

No dobra no to moje 3 grosze do tematu: Sam jestem moderatorem i moderujê forumkê na Wrotach Wyobra¼ni. Wprawdzie jest ona nieporównywalnie mniejsza ale rozumiem moderatorów. Spam naprawdê jest mêcz±cy, podobnie jak ³amanie tematów przerzucanie notek i czasami walka z u¿ytkownikami. Wiêc w sumie nie...
autor: Qendi__
śr sty 04, 2006 3:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Piraci a kodeks honorowy ?!
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3607

[quote=Grim Repo]Tu ci przyznam racje piraci nies± <span style='color:red'>bezmuzgami</span> ale potrafi wiele rzecz których inni nie potrafi±. Zreszt± i fach wymaga my¶lenia. A <span style='color:red'>szczegulnie</span> przy czterech najwawa¿niejszych celach: 1.S³awa 2.Pieni±dze 3.Wolno¶æ 4.Kobiety...
autor: Qendi__
śr sty 04, 2006 3:03 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Piraci a kodeks honorowy ?!
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3607

To ¿e jeste¶ Cahotyczny Z³y to wcale nnie oznacza ¿e jeste¶ bezmózgiem. mo¿esz knuc. Tylko LE zabija s³ynn± pirack± wolno¶æ. NG siê mog± zdarzyc choæ te¿ ¶rednio mi pasuj±
autor: Qendi__
śr sty 04, 2006 2:50 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Piraci a kodeks honorowy ?!
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3607

Niemal¿e zgadzam siê teraz. Tylko w tej romantycznej definicji jako¶ mi ten LE charakter nie pasuje . Da³bym raczej spektrum Chaotycznych i NG , NE, z charakterów. JAk sam napisa³e¶ piraci kochaj± wolno¶æ a to LE siêz tym k³óci najbardziej

Co do drugiej wizji nie mam zastrze¿eñ
autor: Qendi__
wt sty 03, 2006 10:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Piraci a kodeks honorowy ?!
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3607

Ju¿ spieszê z wyja¶nieniem. Kodeks jest piratom na tyle potrzebny na ile jest im potrzebna konwencja i na ile gramy w konwencji. im bli¿ej nam do grania w konwencji p³aszcza i szpady tym wiêcej piartów posiada ów kodeks i tym jest on bardziej wyrazisty. Im dlaej jeste¶my od tej konwencji tym piratom...
autor: Qendi__
pn sty 02, 2006 9:39 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Piraci a kodeks honorowy ?!
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3607

[quote=Agnostos][quote=Agnostos]A i owszem - jest. Jednak chcê zaznaczyæ, ¿e choæ konwencja stanowiæ mo¿e niew±tpliwie pewien pukt wyj¶cia b±d¼ oparcia dla snucia najrozmaitszych przygód i wyobra¿eñ, to ograniczanie siê do tylko i wy³±cznie do konwencji zabija wyobra¼niê . Ka¿dy ma prawo do swojej w...
autor: Qendi__
pn sty 02, 2006 9:17 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Piraci a kodeks honorowy ?!
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3607

Agnostos, wiem co piszê. Tylko ¿e w pojêciu zarówno DDków jak i gier fabularnych jest to KONWENCJA PIRACKA z Piratami a nie piratami. Dlatego wogóle pojêcie kodeksu pirackiego i pirackiego honoru.
autor: Qendi__
pn sty 02, 2006 11:40 am
Forum: D&D i d20
Temat: Co zrobiæ z graczami oszustami?
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 6038

Ja jako¶ takich problemów jak oszu¶ci nie mam ALE... tutaj jestem zgodny z pierwszymi wypowiedziami, tzn. pogadaæ jak to nie pomaga to wywaliæ i nie patyczkowaæ siez nimi. wywali³em ze swoich dru¿yn dziesi±tki graczy z takich czy innych powodów(oszu¶ci, PGmerzy, nieprzystosowani do realiów, monthy p...
autor: Qendi__
pn sty 02, 2006 10:47 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Piraci a kodeks honorowy ?!
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3607

Ja tam uwa¿am ¿e kodeks piracki musi byæ. Ale ja za du¿o siê w 7th Sea nagra³em:D. Poprostu uwa¿am, ¿e praci bez kodeksu przestali by byæ piratami a zaczêliby byæ zwyk³ymi rabusiami tyle, ¿e na wodzie. A konwencja piratów wymaga w³a¶nie takich a nie innych rzezy jak kodeks postêpowania i pewne zakaz...
autor: Qendi__
wt gru 27, 2005 5:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: 2 MG, 2 sesje - Ukrywanie zasad
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 626

Po mojemu to rób po swojemu. On mówi³ ¿e to standard action a tobie bardziej pasuje to o full round? No to jest full round. Nie zastanawiaj siê nad takimi bzdetami tylko prowad¼ po swojemu. Gracze przywykn± i przystosuj± siê

EDIT: sprawdzone w praktyce:D
autor: Qendi__
pn gru 26, 2005 12:11 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: [Klasa podstawowa] Duchowny
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 2702

[quote=Faerish]Nie chodzi o to, ¿eby tworzyæ z tego pakerzast± postaæ. I dobrze prawisz, ¿e ta klasa mo¿e byæ s³absza od NPC klas, i wiesz co? Jak dla mnie tak powinno byæ. Bo czy taki duchowny, po¶wiêcaj±cy siê tylko wierze, nie ulegnie zbrojnemu, jak i ka¿dej innej klasie dla NPC? [/quote] Nie cho...
autor: Qendi__
pn gru 26, 2005 1:00 am
Forum: Klasy podstawowe
Temat: [Klasa podstawowa] Duchowny
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 2702

ShadEnc kalsa zarombiasta fluficznie ale nistety mechanika a¿ piszczy nawet w porónwanniu do NPC kla które ¶a jakby nei patrzeæ raczej s³absze od PC kals. Tabelki Fatih pointów do poprawy
autor: Qendi__
pn gru 19, 2005 8:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Płeć postaci
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1694

Tak z tym ST to te¿ jestem ciekaw kto to zrobi³ poza tym na lito¶æ bogów Jaemas , nawarzy³e¶ piwa to teraz je wypij. Mo¿na zrobiæ interwencje która jest zgodna z duchem i zasadami gry. Poza tym Thomas Percy zaoferowa³ conajmniej jedn± dobr± mo¿liwo¶æ. Pozstali te¿ conajmniej po jednej a ty odrzucasz...
autor: Qendi__
śr gru 14, 2005 9:24 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard trudna klasa
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2038

Mojemu bardowi mia³êm ró¿ne cytaty pozaznaczane w Iliadzie, Odysei, Eneidzie, Kalewali, Wojnie Trojañskiej, Mitologiach ró¿nych i pare fraszek i jak trzeba by³o (czytaj MG zmusza³) to poprostu cytowa³em co¶ z tego :D ¶wietnie wychodzi³o. Polecam:-)
autor: Qendi__
śr gru 14, 2005 8:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Płeć postaci
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1694

Zgadzam sie tu z Thomasem Percy'm, ¿e skoro jeste¶ MG to pogadaj z graczem najpierw a potem poprostu zmieñ ten przedmiot tak ¿eby rozwiazaæ problem i tyle
autor: Qendi__
wt gru 13, 2005 10:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Płeć postaci
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1694

IMO pogadaæ z graczem, skoro jak mówisz jest to dobry gracz to napewno dojdziecie do porozumienia jakiego¶
autor: Qendi__
ndz gru 11, 2005 1:32 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Nowy sposób okre¶lania chrakteru.
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1692

Dla mnie charakter jest bzdur±. Poprostu to czê¶æ czystej mechaniki w D&D. Uwa¿am wiêc, to za rzecza absolutnie zbêdn± i szczerze mówiac nie stosujê siê do tego. Gdy gracze sobie za bardzo przeginaj± np. palladynami to najpierw ich upominam a potem trac± bonusy z pallasia. Poprostu zostawiamy to int...
autor: Qendi__
wt gru 06, 2005 11:02 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Ann Dalen - zimowy minisetting
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 3159

Adi poprostu si³± rzeczy musieli¶my przebiæ siêprzez to. Obecnie w pracach przynajmniej ja staram siê ¿eby mechanika by³a drugorzêdna ale niemniejjednak jest ci±gle istotna
autor: Qendi__
ndz gru 04, 2005 1:14 pm
Forum: Planescape
Temat: Miasta wielo¶wiata?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 6135

Rend sk±d ty to wszystko wyczytujesz?? Bo prowadze PSa i potrzebne mi takiego typu informacje
autor: Qendi__
ndz gru 04, 2005 12:07 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Ann Dalen - zimowy minisetting
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 3159

nie tyle jest to innowacja, bo ja np. do innowacjinic nie mam co raczej koncepcja stricte nie pasuj±ca do DnD ale tak naprawdê ¿eby mieæ pewno¶æ czy to nie pasuje trzeba by pograæ z tym systemem otwartym...
autor: Qendi__
pn lis 28, 2005 11:11 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rozmowy ogólne (i szegółowe) o Orkach
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 2032

Lucyferze opuszczasz siê:D. Orki z Bran-O-Kor Krainom Aarklash nie dany jest pokój, mo¿na na niego zas³u¿yæ i wywalczyæ go przez cierpienie i rozlew krwi. I owe cierpienie jest wiernym towarzyszem, który przez d³ugi czas zwi±za³ siê z przeznaczeniem Synów Szakala. Od stworzenia swej rasy, orkowie m...
autor: Qendi__
pn lis 28, 2005 10:15 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Drow charodziej/adept cienia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 884

Re: Drow charodziej/adept cienia

<!--QuoteBegin-Eyertreter+--> <!--QuoteEBegin-->Startujê jako czarodziej, a nastêpnie wchodzê na presti¿ówkê Adepta Cienia. Czar5/Adept Cienia 6 To ja teraz tak wredny troche bêdê na pocz±tek:D a jak ty to widzisz fabularnie? Bo sory ale mechanika to tylko dodatek do warstwy fabularnej i ona ma pier...
autor: Qendi__
ndz lis 27, 2005 3:43 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Ann Dalen - zimowy minisetting
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 3159

sil ju¿ ci mówi³em ¿e zajmê siê rasami. poczekaj pare dni to dostaniesz kompilacjê wszystkich grywalnych ras jakie tam widzê i niegrywalnych. we¼ siê np. za klasy tymczasem...
autor: Qendi__
sob lis 26, 2005 10:30 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Ann Dalen - zimowy minisetting
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 3159

a moze we¼miesz udzia³ w jego tworzeniu??

sil zajmê siê bestiariuszem i rasami we¼sie zaco¶ innego na dniach bêd± efekty
autor: Qendi__
sob lis 26, 2005 4:13 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rozmowy ogólne (i szegółowe) o Orkach
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 2032

Lucyferze, a widzie³¶ konfrontacyjne Orki?? Po wzglêdem fabularnym, przyapd³yby Ci do gustu bardzo mocno my¶lê, Pare s³ów o nich napisa³em wprawdzie ale jakco¶ to moge wiêcej srobn±æ bo naprawde s± ciekawi(ciekawsi chyba od Warcraftowych)
autor: Qendi__
sob lis 26, 2005 12:25 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rozmowy ogólne (i szegółowe) o Orkach
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 2032

No to ja od siebie dorzucê sugerowanie siê Warcraftem tam jest genialna rasa orkó przedstawiona jakoo inna a nie z³a. Tacy samurajowie i inidanie. Od sibie nbieco badziej polecam Orków z Bran-O-Kor czyli Róniny krwii(konfrontacja siê k³ania) s± to orki stworzone przez alchemików którzy chciali stwor...
autor: Qendi__
czw lis 24, 2005 3:55 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Ann Dalen - zimowy minisetting
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 3159

Toshi chcesz mnie zdenerowaæ prawda? Nie czytasz: [quote=sil]Barbarzyñcy brn± na po³udnie, tam gdzie wed³ug legend koñcz± siê przeklête ziemie Ann Dalen.[/quote] Jakby ci to powiedzieæ nic nie jest powiedziane ¿e to zajmuje ca³a planetê. poza tym ci±gle masz ryby i ptactwo, które nie zywi± siê lokal...
autor: Qendi__
czw lis 24, 2005 3:49 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Ann Dalen - zimowy minisetting
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 3159

No co¶ w tym gu¶cie. mo¿e nie takie totalne tabu ale generalnie tak
autor: Qendi__
czw lis 24, 2005 3:41 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Ann Dalen - zimowy minisetting
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 3159

e no to akurat proste pytanie: Du¿o ¿arcia zamarz³o, dieta g³ównie miêsna, mo¿na wykopaæ czasem jakie¶ korzonki, ptactwa, zwierzectwo i rybki som jeszcze...
autor: Qendi__
czw lis 24, 2005 3:32 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Ann Dalen - zimowy minisetting
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 3159

Warstywa cebulkowa ale to torche za ma³o. Musisz zzacz±æ od napisania aspektu kjakiego¶. Proponuje czempy siê ras na razie mi siê to widzi tak: mamy ludzi jak mówi³e¶ a orki swoj± drog±. orki bym przyj±³ pochodza z pólnocy dalszej i s± do zimna przyzwyczajone. Zaprezentowa³bym ich jako takie Orki z ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7