Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 55 wyników

  • 1
  • 2
autor: Xellos__
śr paź 15, 2003 3:20 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 84255

<!--QuoteBegin-Haer'dalis+--> <!--QuoteEBegin-->Czy kto¶ mo¿e mi powiedzieæ kiedy uka¿e siê przygoda miêdzy "Sercem Wie¿y...", a "Bastionem Straconych Dusz" ? <br />Odpowied¼ (wedle Sony'ego, a on sie chyba zna :wink:) brzmi: <br />[quote=Sony]Jutro <!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/colo...
autor: Xellos__
śr paź 15, 2003 1:19 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 84255

Ju¿ do¶æ dawno zosta³ zamkniêty dzia³ - konkurs na polsk± nazwê FRCS. I co z t± nazw±? Czy bêdzie to "Zapomniane Krainy - Opis ?wiata" czy moze co¶ jeszcze innego? Raz ju¿ siê gdzie¶ o to pyta³em, lecz odpowiedzi nie dosta³em... :wink:
autor: Xellos__
wt paź 14, 2003 2:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2488

<!--QuoteBegin-Martio+--> <!--QuoteEBegin--> <br />(...)Jak mi sie jakas postac naprawde znudzi to skoczylbym dla samej zmiany postaci...(...) <br />Ale czy skoczy³by¶ w tej sytuacji: <br /> (...)Wej¶cia broni magiczna ¶ciana, mo¿liwa do zniszczenia jedynie przez czar Dezintegracji. Nic to, dru¿yna ...
autor: Xellos__
wt paź 14, 2003 2:03 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2488

<!--QuoteBegin-Samael+--> <!--QuoteEBegin-->(...)Wej¶cia broni magiczna ¶ciana, mo¿liwa do zniszczenia jedynie przez czar Dezintegracji. Nic to, dru¿yna ma w swoim sk³adzie czarodzieja posiadaj±cego ów czar. <w tym momencie MP zakupuje Podrêcznik Psioniki. Gracz kieruj±cy magiem natychmiast chce zmi...
autor: Xellos__
wt paź 14, 2003 1:29 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Smoki
Odpowiedzi: 283
Odsłony: 21198

Mam pytania odno¶nie nowego, jak i starego Draconomiconu. Jakie informacje o smoczkach znajdowa³y siê w tym starym - drugoedycyjnym, a co bêdzie w tym do 3 (3.5?) ed? Czy jest to tylko naci±ganie kasy, czy rzeczywi¶cie mo¿na siê z niego dowiedzieæ ciekawych rzeczy? <br /> <br /><!--coloro:blue--><sp...
autor: Xellos__
wt paź 14, 2003 1:02 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Niezbędnik Mistrza Podziemi
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1226

Zawsze: <br />- Podrêcznik Gracza, Przewodnik MP, Ksiêga Potworów <br />- Ko¶ci <br />- 2-3 o³ówki i kilka czystych kartek A4 <br />- ?etony i siatka z "Fabularnej Gry Przygodowej" <br />- "Zielona Teczka" - czyli teczuszka (wiadomego koloru :wink: ) z tym co nie dla graczy (mapki, teksty do przecz...
autor: Xellos__
wt paź 14, 2003 12:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2488

Kary do atrybutów osobi¶cie uwazam za trochê krzywdz±ce - w koñcu nowa postaæ gracza nie ma na ogó³ nic wspólnego ze ¶mierci± poprzedniej (no... oprócz tego samego gracza). Zamiast karaæ, lepiej pogadac z graczem na spokojnie poza gr± i albo mu przet³umaczyæ, ¿e worzenie nowych postaci jest irytuj±c...
autor: Xellos__
sob paź 11, 2003 2:28 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 84255

Nie wiem, czy to dobre miejsce na moje pytanie, ale po co zak³adaæ nowy temat... je¶li wybra³em ¼le to sorki... Jak prezentuje siê wydana przez ISA przygoda "Powrót do ?wi±tyni Z³ych ?ywio³ów"? Chodzi mi g³ównie o tre¶æ, czy macie mi³e do¶wiadczenia z prowadzenia jej na sesji? Jak prezentuje siê sza...
autor: Xellos__
śr paź 01, 2003 12:22 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Drowy na Abeir-Torilu
Odpowiedzi: 230
Odsłony: 17336

<!--QuoteBegin-Darklord+--> <!--QuoteEBegin-->A co z Drowami - psionami? czy w Zapomnianych krainach s± jakie¶ "zarejestrowane"  :wink:  spo³eczeñstwa/gildie/cokolwiek jeszcze innego tych¿e? <br />Istniej±. Na przyk³ad w Menzoberranzan by³ ród, który zajmowa³ siê g³ównie Niewidzialn± Sztuk...
autor: Xellos__
wt wrz 30, 2003 5:10 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Drowy na Abeir-Torilu
Odpowiedzi: 230
Odsłony: 17336

A co z Drowami - psionami? czy w Zapomnianych krainach s± jakie¶ "zarejestrowane" :wink: spo³eczeñstwa/gildie/cokolwiek jeszcze innego tych¿e?
autor: Xellos__
sob wrz 27, 2003 11:51 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Przygody w zamkniêtej przestrzeni
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 5002

Wasilu, mam nadziejê, ¿e nie zastrzegasz sobie ¿adnych praw co do tego pomys³u, bo akurat tak mi siê spodoba³, ze zamierzam zrobiæ z niego kampaniê :evil: <br /> <br />Pozdro, <br />Xell
autor: Xellos__
sob wrz 27, 2003 10:47 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Polska Karta dla Psionika - czy ktoś ją na w PDF ?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2698

Em... przy³±czam siê do pro¶by Sony'ego . Te¿ poprosi³bym o jeden egzemplarz na maila xellos@ask-bsi.org Qrczê, mia³em j± u siebie, ale skasowa³em jakie¶ 2 tygodnie temu... a teraz dosta³em "Podrêcznik Psioniki" :oops: <br /> <br />[b]<!--coloro:darkblue--><span style="color:darkblue"><!--/coloro-->...
autor: Xellos__
sob wrz 27, 2003 10:41 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy warto kupowaæ Podrêcznik Psioniki?
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 4014

Re: Psionika - z czym to siê je?

<!--QuoteBegin-Xellos+--> <!--QuoteEBegin-->Poniewa¿ w D&D gram i prowadzê od niedawna, chcia³bym siê zapytaæ na czym dok³adnie polega psionika. Mam 3 pody ¼ród³owe, zamierzam kupiæ (...) "Podrêcznik Psioniki". Czy warto wydaæ nañ te 49 z³? Co oferuj± klasy psioniczne? Prosi³bym o sporo informacji, ...
autor: Xellos__
czw wrz 18, 2003 11:51 am
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 84255

<!--QuoteBegin-Anonymous+--> <!--QuoteEBegin-->dzi¶ dosta³em telefon od isy w sprawie reklamacji Ksiegi i krwi i przy okazji spytalem sie o plany <br />z twardook³adkowych tylko FRCS w grudniu lub w przysz³ym roku <br /> <br />Czy¿bym s³ysza³ co¶ od Sonego odno¶nie Zaplutych Kar³ów Reakcji?? I kto t...
autor: Xellos__
wt wrz 16, 2003 8:22 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Nowiny Faeruñskie, czyli plany WotC (oraz czasem ISA)
Odpowiedzi: 474
Odsłony: 33285

Twoja szybko¶æ reakcji mnie zadziwia, Darklordzie :mrgreen: Tak wiêc niestety... mimo ¿e by³em jednym z tych krzykaczów przeciwnych 3,5, to bêdê musia³ siê przerzuciæ, je¶li chcê miec to co lubiê... nie... ja niechce 3.5!!!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] <br /> <br /><!--coloro:b...
autor: Xellos__
wt wrz 16, 2003 8:05 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Nowiny Faeruñskie, czyli plany WotC (oraz czasem ISA)
Odpowiedzi: 474
Odsłony: 33285

Mam pytanie: czy podrêcznik "Underdark" bêdzie ju¿ 3,5 edycyjny, czy mo¿e kompatybilny z trzeci± edycj± (tzn - mo¿liwy do u¿ytkowania na 3ed bez 100 stron zmian)? :?
autor: Xellos__
wt wrz 16, 2003 7:06 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31865

A ja mam propozycjê: <br />Niech ka¿dy gracz który szuka odpowiedzi na pytanie "Czy RPG jest grzechem" usi±dzie i na spokojnie przeanalizuje za i przeciw. Niech pos³ucha sumienia. I niech tym siê kieruje. Ja ju¿ tak zrobi³em (wierz±cy praktykuj±cy - jak to ³adnie brzmi :wink:) i odpowied¼ dla mnie b...
autor: Xellos__
ndz wrz 14, 2003 5:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Cechy
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1075

Je¶li uwa¿acie, ¿e przesadzam: có¿ ka¿dy ma prawo do w³asnej opinii. NIe jestem jakim¶ fanatykiem religijnym lub dewot±... có¿ - w koñcu mam 15 lat. Ale my¶lê ¿e ka¿dego wierz±cego porównanie Boga - Istoty Najwy¿szej do szatana jest delikatnie mówi±c ra¿±ce. Jestem cz³owiekem tolerancyjnym wiêc je¶l...
autor: Xellos__
ndz wrz 14, 2003 5:06 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Cechy
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1075

Przepraszam Moderatorów za offtop, ale jako katolik powinienem tutaj zareagowaæ: Uwa¿am ¿e opis u¿ytkownkia Hadessa, przynajmiej dla mnie jest ra¿acy i wogóle nie powinien siê znajdowac pod notakami. Nie wiem, czy ³amie on jakie¶ zasady regulaminu, ale my¶lê ¿e dla ka¿dego wierz±cego to zniewaga i k...
autor: Xellos__
wt wrz 09, 2003 3:54 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rasowe imiona [internetowy generator imion]
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 42290

Proste: <br />Je¶li masz problem z wymy¶laniem imoin przed sesj±, wystarczy u¿yæ przydatnego programiku "Name Mage" - generator imion. Warto tak¿e pos³uchaæ siê twórców DMG i przed sesja przygotowywaæ sobie 100 losowych nazw miast/imion. A wtedy nie ma problemu: rzucasz k100 i masz imiê. Co do "Name...
autor: Xellos__
sob wrz 06, 2003 8:08 am
Forum: D&D i d20
Temat: Przys³owia w DeDekowych ¶wiatach
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2572

Deviku! Toæ to poezja... co¶ piêknego :wink: W³a¶nie o to mi chodzi³o :mrgreen: More! More! <br /> <br />W³a¶nie zosta³em Wyg±... mi³o :wink:
autor: Xellos__
pt wrz 05, 2003 3:03 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przys³owia w DeDekowych ¶wiatach
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2572

Przys³owia w DeDekowych ¶wiatach

No w³a¶nie. Na temat wpad³em gdy wertowa³em "Ksiêgê Przys³ów". Gdyby tak w tym temacie zgromadziæ przys³owia/powiedzenia znane ze ¶wiatów D&D. Mo¿e stworzyliby¶my w³asn± "Ksiêge M±dro¶ci D&D" :) Pisz±c przys³owie prosi³bym o podanie z którego ¶wiata i od jakiej rasy ono pochodzi a je¶li kto¶ zna - t...
autor: Xellos__
śr wrz 03, 2003 12:25 pm
Forum: D&D i d20
Temat: SRD i Anime
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 617

Szkoda ¿e nikt nie pomy¶la³ o wprowadzeniu rasy Mazoku... chlip. Ale ten monster trainer... pokemony... <br />one s± wszêdzeee... *_* bleee :x
autor: Xellos__
śr wrz 03, 2003 12:10 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Reedycja Core Books (rozmowy o 3.5E)
Odpowiedzi: 417
Odsłony: 20358

Jakis czas temu chcialem kupic sobie Forgotten realms cs i cena az mnei zrzucila z nog  nie wiem czy dobrze pamietam ale cos kolo 170 zl koszytowala wiec chyba jednak poczekam na wydanie polskie ... mam nadzieje ze to pod 3,0 bedzie ... <br /> <br />Nie matrw siê Shanheavel... FRSC pl. NAPEWNO...
autor: Xellos__
wt wrz 02, 2003 6:47 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Reedycja Core Books (rozmowy o 3.5E)
Odpowiedzi: 417
Odsłony: 20358

Heh... akurat "Fiend Folio" nie zamierzam kupowaæ :) Ja radzê Shanheavel'owi patrz±c na sprawê z w³asnego punktu widzenia: punktu widzenia gimnazjalisty, któremu kasê na podrêczniki daj± rodzice, którym ta siê nie przelewa. Gimnazjalisty, który niedawno kupi³ 3e, nie zna angielskiego na tyle by swob...
autor: Xellos__
wt wrz 02, 2003 3:38 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Reedycja Core Books (rozmowy o 3.5E)
Odpowiedzi: 417
Odsłony: 20358

szczeze to troszke mnie to zdolowalo cale to zamieszanie zwiazane z wydaniem 3,5 :-/ ... <br />Nie matrw siê Shanheavel, nie tylko ciebie :?. Ale na twoim miejscu naprawde odpu¶ci³bym sobie 3,5. Za dwa, trzy lata wyjdzie 4 edycja. Polskie 3,5 uka¿e siê pewnie za jaki¶ rok, jak nie dwa. Je¶li wiêc n...
autor: Xellos__
pn wrz 01, 2003 2:53 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciężkie początki
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1972

Poniewa¿ jako jedyny znam zasady, moim problemem by³o (i jest) nauczenie ich graczy... A tak wogóle to moim jednym najwiekszym problemem zwi±zanym z pocz±tkami gry - które notabene trwaj± dla mnie od paru miechów - s± sami gracze. Jeden ¿re spaghetti, drugi orkada i zabija kogo siê da, trzeci siedzi...
autor: Xellos__
ndz sie 31, 2003 8:03 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Unearthed Arcana (a nie Arcana Unearthed!)
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 4708

Darklordzie - a co z podrêcznikiem "Arcana Unearthed". Hmm... ró¿ni siê akurat przestawieniem s³ów w tytule, ale co poza tym? S³ysza³em, ¿e napisa³ go w ca³o¶ci Monte Cook i s± to te¿ alternatywne zadady dla D&D. To jak to wkoñcu jest z tymi podrêcznikami?? :?
autor: Xellos__
ndz sie 31, 2003 7:56 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Reedycja Core Books (rozmowy o 3.5E)
Odpowiedzi: 417
Odsłony: 20358

Nie bardzo rozumiem Darklord co bêdzie w podrêczniku Player's Guide to Faerun. To bêdzie jakby uzupe³nienie podstawowego podrêcznika do FR, czy moze ma to zwi±zek z edycja 3.5. <br />Widze, ¿e uda³o mi siê wyprzedziæ Darklorda 8) FRSC opisuje geografiê historiê i inne rzeczy zwi±zane ze ¶wiatem Zap...
autor: Xellos__
sob sie 30, 2003 8:06 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pogoda w waszym świecie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 689

Osobi¶cie po¶wiêcam do¶æ sporo czasu na opisy pogody. Nie zawsze s± one d³ugie - bo po co po raz n-ty powtarzaæ przez 5 minut graczom id±cym przez las, ¿e ¶wieci s³oñce... Ale nie pozwalam im zapomnieæ o zjawiskach atmosferycznych. Wydaje mi siê ¿e moim graczom trudno siê wczuæ w swoje role i sytuac...
  • 1
  • 2