Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 125 wyników

autor: Eldarion Telkontar__
sob kwie 08, 2006 3:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Polskie strony o D&D
Odpowiedzi: 276
Odsłony: 21364

W dziale Dungeons & Dragons serwisu Wrota Wyobra¼ni mia³a miejsce kolejna aktualizacja z cyklu Wgl±d w Ksiêgê Maga. Zainteresowanych zaprzaszam tutaj.
autor: Eldarion Telkontar__
wt mar 21, 2006 10:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Polskie strony o D&D
Odpowiedzi: 276
Odsłony: 21364

Kolejna aktualizacja w dziale Dungeons & Dragons serwisu Wrota Wyobra¼ni . JEst to pierwszy artyku³ z cyklu "Wgl±d w Ksiêgê Maga" w którym mo¿ecie zapoznac siê z autorskimi zaklêciami redaktorów Wrót Wyobra¼ni. W pierwszej ods³onie prezentujemy zaklêcia: Czkawka, Potê¿ne Ciosy Tensera oraz Potê¿ne D...
autor: Eldarion Telkontar__
czw mar 16, 2006 11:48 am
Forum: D&D i d20
Temat: Polskie strony o D&D
Odpowiedzi: 276
Odsłony: 21364

Mia³y miejsce aktualizacjie w dziale Dungeons & Dragons serwisu Wrota Wyobra¼ni . Z nowo¶ci znajdziecie tam przygodê, której akcja toczy siê w ¶wiecie DragonLance - Ucieczka z Neraki , nowy konstrukt - Wie¿a Dusz i klasa presti¿owa - Pierwotny My¶liwy . Poza tym, dla pocz±tkuj±cych Mistrzów i Graczy...
autor: Eldarion Telkontar__
sob gru 20, 2003 8:23 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Faiths And Pantheons
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 215

[Sprzedam] Faiths And Pantheons

Sprzedam Faiths And Pantheons, stan idealny, cena do ustalenia. Mój GG to 3024959
autor: Eldarion Telkontar__
śr sie 27, 2003 6:08 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Wybraniec Lathandera
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1099

Wybraniec Lathandera

Wielka pro¶ba do wszystkich forumowiczów. Chcia³bym by¶cie pomogli mi stworzyæ template Wybraca Lathandera. W mojej g³owie nie zrodzi³y siê jak dot±d ¿adne konkretne pomys³y. Co jednak powiecie na specjalna zdolno¶æ posy³ania wi±zek ¶wiat³a s³onecznego zadaj±cych xd6 oba¿eñ i automatycznie nieszcz±c...
autor: Eldarion Telkontar__
śr sie 27, 2003 5:30 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jakie Bronie +>>>
Odpowiedzi: 91
Odsłony: 8374

Nie chodzi mi o zdjêcia lub bronie w których ka¿dy fighter jest wyæwiczony... Mam na my¶li jak±¶ now± egzotyczn± broñkê. Owi barbarzyñcy s± ma³o inteligentn± ras±. I nie mo¿e to byæ zwyk³a pa³ka! To ma byæ co¶ dla czego bedzie naprawdê warto graæ t± ras±!!! I proszê was o dok³adniejszy opis broni. T...
autor: Eldarion Telkontar__
śr sie 27, 2003 5:24 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Smoki
Odpowiedzi: 283
Odsłony: 20538

Matis99 , nikt niemal¿e nie staje siê herosem z w³asnej woli. Czy my¶lisz, ¿e taki Elminster, za niepamiêtnych czasów swej m³odo¶ci chocia¿ raz wpad³ na my¶l, ¿e bêdzie potê¿nym magiem? Ale wydarzenia potoczy³y siê tak a nie inaczej. Ja staram siê narzucaæ Graczom zadania których wcale nie maj± och...
autor: Eldarion Telkontar__
czw sie 21, 2003 4:43 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jakie Bronie +>>>
Odpowiedzi: 91
Odsłony: 8374

Chcia³bym prosiæ o pomoc w stworzeniu nowej broñki. W moim autorskim ¶wiecie istnieje rasa barbarzyñców. Jako plusik mam zamiar daæ im Weapon Prof. na jak±¶ fajn± broñkê (typowo barbarzyñsk±) a mo¿e nawwet dwie. Jedna z nich powinna byæ jaka¶ naprawde niez³a. z wieloma plusami itd. Najlepiej oburêcz...
autor: Eldarion Telkontar__
czw sie 21, 2003 4:37 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Pytania o Dragonlance
Odpowiedzi: 134
Odsłony: 23940

<!--QuoteBegin-Suldarr'essalar+--> <!--QuoteEBegin-->Swoj± wiedze na temat DL zakoñczy³em na smokach chaosu, wiêc troszkê zdziwi³em siê widz±c boga imieniem Majere (symbol ró¿a) To chyba nie jest Raist (on mia³by za symbol zapewne z³ote oko z klepsydr± zamiast ¼renicy:D )? <br />O ile dobrze pamiêta...
autor: Eldarion Telkontar__
czw sie 21, 2003 4:31 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Liche - przemiana w licha/licza - rozmowy o liczach
Odpowiedzi: 405
Odsłony: 25470

Ja tak¿e mam kilka pytañ... <br /> <br />1. Jakie jest HD i HP soul gem 'ów? <br /> <br />2. Czy ich zniszczenie os³abia w jaki¶ sposób Demilisza(poza niemo¿no¶ci± u¿ywania trap soul)? <br /> <br />3. Czy trzeba je zniszczyæ a potem dopiero zabiæ? <br /> <br />4. Co siê dzieje z soul gem ami je¿eli ...
autor: Eldarion Telkontar__
czw sie 07, 2003 6:11 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Postaæ Przywódca
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3336

Chwilkê... A co z tymi wszystkimi co to on musia³ pokonaæ... Poza samymi epikami to s± jeszcze Zhentarimowie, Red Wizardzi, Harfiarze itd... Jak na mój gust to przesada...
autor: Eldarion Telkontar__
czw sie 07, 2003 4:49 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 20639

Uwa¿am, ¿e lepiej by morderców skazywano na ¶mieræ ni¿, ¿eby sobie ¿yli z pieniêdzy podatników. Jednak nie wystarczy, moim zdaniem, jedno morderstwo, ¿eby odrazu skazywac kogo¶ na fotel...
autor: Eldarion Telkontar__
wt sie 05, 2003 4:32 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wojna miêdzy graczami
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2849

Pewnego razu mieli¶my grê na dwa fronty... Po jednej stronie sta³ Orog-Blackguard i jeszcze z kilkoma poziomami zakoinacza... Paker. Mia³ pod sob± armiê orków i nawet sojusz z czarnym smokiem. Po drugiej stronie sta³ krasnoludzki battlerager i arcane archer... Nie mia³em okazji doprowadziæ owej kamp...
autor: Eldarion Telkontar__
wt sie 05, 2003 4:22 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Kolejno¶æ czytania ksi±¿ek DL
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 787

Uwa¿am, ¿e ciekawie by³oby przeczytaæ to chronologicznie. A uwa¿am tak dla tego, ¿e czyta³em tak, jak zostawa³y wydawane :razz: ... Muszê tylko dorwaæ jeszcze "Drugie Pokolenie"...
autor: Eldarion Telkontar__
wt sie 05, 2003 3:58 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Umiejêtno¶ci ³otrzyka
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 6298

Podczas mojej gry nigdy nie pozwalam nikomu chowac siê na otwartym polu podczas walki, chyba, ¿e nikt nie zwraca uwagi na danego gracza. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Beherit+--> <!--QuoteEBegin-->NO tak...ale wcia¿ nie wyobra¿am sobie ³otra kryj±cego sie za czyimi¶ plecami a potem wychodzi i ukradkuj...
autor: Eldarion Telkontar__
wt sie 05, 2003 12:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ma³¿eñstwa i przygody mi³osne
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 933

To zale¿y od prowadzonej przeze mnie kampanii... Ale raczej tak - daje to nowe mozliwo¶ci w rozwoju fabu³y (porwanie itp.) ...
autor: Eldarion Telkontar__
wt sie 05, 2003 12:27 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Umiejêtno¶ci ³otrzyka
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 6298

Wszystko zale¿y od otoczenia, zdolno¶ci, ubioru i wygl±du Gracza i oczywi¶cie od DM. :evil: W niektórych miejscach nie da siê schowac...
autor: Eldarion Telkontar__
wt sie 05, 2003 12:19 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Reedycja Core Books (rozmowy o 3.5E)
Odpowiedzi: 417
Odsłony: 19515

Po¿yjemy, zobaczymy. Prawdopodopodobnie wybiorê co mi bêdzie odpowiada³o i tyle... :razz:
autor: Eldarion Telkontar__
wt sie 05, 2003 12:03 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co zrobicie jak przegracie?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1673

<!--QuoteBegin-Bobofon+-->
Bobofon pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Jezeli oni kiedykolwiek byli bogami, to jednak COS powinno z nich zostac, no nie... [...]
<br />Esencja Myrkula jest w Crown of Horns... Bodaj¿e...
autor: Eldarion Telkontar__
wt sie 05, 2003 11:59 am
Forum: Tłumaczenia
Temat: Demilich
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 5257

<!--QuoteBegin-Haer'dalis+-->
Haer'dalis pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]A przez aparat glosowy mailem na mysli usta.
<br />My¶lisz, ¿e za pomoc± samych ust mo¿na mówiæ? Je¿eli tak to grubo siê mylisz... Nie zapomniej o p³ucach, strunach g³osowych itd. My¶lisz ¿e g³owa Demilicha posiada to wszystko?
autor: Eldarion Telkontar__
wt sie 05, 2003 11:38 am
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Muzyka w RPG
Odpowiedzi: 390
Odsłony: 25128

<!--QuoteBegin-eVVanGeLLa+--> <!--QuoteEBegin-->Wydaje mi sie ze przy CP dobra jest jakas, muzyka tecno, electro :mrgreen: <br />Nie gralem przy czyms takim ale chyba to pownno byc dobre.. 8) <br />To by³o w³a¶nie takie techno-rock... Taka ciekawa mieszanka. Tak siê przy tym ¶wietnie gra³o, ¿e szkod...
autor: Eldarion Telkontar__
wt sie 05, 2003 11:27 am
Forum: Rasy
Temat: Nowe Rasy - podpowiedzi, sugestie...
Odpowiedzi: 570
Odsłony: 36907

Cowboy jest to podrasa pó³elfów, tak? Wobec tego, ¿eby powsta³ taki Navigian trzeba cz³owieka + elf i co dalej? Wyt³umacz jak oni mniej-wiêcej powstaj±...
autor: Eldarion Telkontar__
pn sie 04, 2003 2:48 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Racja bytu potworów
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 1384

Prawdê mówi±c niezbyt mi siê chce wierzyæ w taki tok sprawy. Mo¿na wymy¶lac na ten temat najró¿niejsze historie... Np. Nast±pi³ magiczny wybuch kiedy grupka ludzi siedzia³a w kêpie grzybów w Podmroku. Nigdzie indziej tak by siê nie sta³o ale tutaj dochodzi³a jeszcze magia Podmroku! Ale odpowiedzi po...
autor: Eldarion Telkontar__
pn sie 04, 2003 2:43 pm
Forum: Inne światy
Temat: Co siê sta³o z Janderem?
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 4520

Devik, on pochodzi z FR(a konkretnie to z Evermeet). O tym jak siê dosta³ do Ravenloftu opowiada "Wampir z Mgie³"... <br /> <br />Do notki poni¿ej: Ca³kowicie siê zgadzam. "Wampir" jest ¶wietny.
autor: Eldarion Telkontar__
pn sie 04, 2003 2:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co zrobicie jak przegracie?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1673

<!--QuoteBegin-Bobofon+--> <!--QuoteEBegin-->8. Jezeli ktos jednak jest zasadniczym zasadowym ortodoxem, to zamiast smierci mogloby to byc jakies zle bostwo, jak Bhaal, czy Myrkul... <br />Tak Bhaal jak i Myrkul zgineli w Times of Truble a esencja tego drugiego jest zamkniêta w Crown of Horns. Poda³...
autor: Eldarion Telkontar__
pn sie 04, 2003 2:26 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Racja bytu potworów
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 1384

A mo¿e mykonidzi nie wewoluowali z samych grzybów? Mo¿e kiedy¶ jakis mag bardzo lubi³ grzyby (mia³ spor± s³u¿bê i w ogóle) i pewnego razu chcia³ sprawiæ by by³y smaczniejsze. Cos posz³o nie tak i... Albo moze mykonidzi to rodzaj hmm... choroby? Zara¿aj± nia humanoidów któ¿y wtedy równie¿ zmieniaj± s...
autor: Eldarion Telkontar__
pn sie 04, 2003 2:10 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Demilich
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 5257

Demolisz? Lisz-wersja-demo? Niby i tak... Niewiele tam tego lisza... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] Jednak niezbyt pasuje mi ta nazwa. Zostañmy przy demiliszuczu. I ja tego nie biorê z Sapka. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] Jeszcze zanim grywa³em w D&D w Herose of ...
autor: Eldarion Telkontar__
pn sie 04, 2003 1:52 pm
Forum: Inne światy
Temat: Co siê sta³o z Janderem?
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 4520

Czy poza tym co ju¿ zosta³o powiedziane elfie wampiry maj± jaie¶ inne bonusy których brak zwyk³ym? <br /> <br /> <br />Do notki poni¿ej: Thx. Darklord!
autor: Eldarion Telkontar__
pn sie 04, 2003 1:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pierwszy kontakt z D&D - jak? gdzie? dlaczego?
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 4976

A u mnie zaczê³o siê od Hobbita... :razz: To by³a lektura szkolna... Pó¼niej polecia³ W³adca Baldurki i w koñcu kumpel pokaz±³ mi DeDeki... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
autor: Eldarion Telkontar__
pn sie 04, 2003 12:52 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wydatki i czas
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 1689

Tak siê sk³ada, ¿eby kupiæ podrêczniki itd. w³a¶nie kasa jest potrzebna. <br /> <br />Najgorzej jednak to jest mieæ spolszczone D&D i graæ z anglikami :razz: ....