Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 33 wyniki

  • 1
  • 2
autor: roscoe__
wt cze 14, 2005 6:43 pm
Forum: Archiwum
Temat: Do³±czê do dru¿yny z Wroc³awia
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 280

<!--QuoteBegin-Regis+--> <!--QuoteEBegin-->Byæ mo¿e ludzie zajmujacy sie GG juz cos zmienili, ale jeszcze niedawno bylo tak, ze jesli nie masz osoby ktora do Ciebie pisze na liscie kontaktow, a ty jestes niedostepny, to wiadomosc nie dojdzie. To tak gwoli wyjasnienia. ja bym tak nie powiedzia³, ale ...
autor: roscoe__
wt cze 14, 2005 6:32 pm
Forum: Archiwum
Temat: Do³±czê do dru¿yny z Wroc³awia
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 280

Do³±czê do dru¿yny z Wroc³awia

Do³±cze do dru¿yny z Wrocka (najlepiej okolice O³bina), na okres wakacji lub d³u¿ej. Mo¿e byæ ka¿dy system, tak¿e autorski. pisaæ na gg 3051685 - jak wiadomo¶æ dojdzie to odpowiem.
autor: roscoe__
wt gru 21, 2004 9:04 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ma³y problem z graczami
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 1644

jak wynika z tego tematu nie dla wszystkich bezproblemowe...
autor: roscoe__
wt gru 21, 2004 3:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ma³y problem z graczami
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 1644

Sêk w tym, ¿e czêsæ graczy jest bardziej do¶wiadczona, a czê¶æ ma za sob± kilka sesji. Razem z tymi bardziej do¶wiadczonymi graczmi wyt³umaczyli¶my tym "nowym", co i jak. Wiêkszo¶æ ju¿ widzi, ¿e lepiej siê bawi kiedy w grze jest klimat, ni¿ wtedy kiedy go nie ma. Mimo to pozosta³ jeden oporny(próbuj...
autor: roscoe__
pn gru 20, 2004 9:33 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ma³y problem z graczami
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 1644

znaczy siê zastosowaæ terapiê wstrz±sow±?
Swieczki, klimatyczna muzyka i pó¼na pora?
autor: roscoe__
pn gru 20, 2004 9:15 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ma³y problem z graczami
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 1644

Ma³y problem z graczami

z braku zajêæ postanowi³em prowadziæ drug± - mniej do¶wiadczon± dru¿ynê. My¶la³em ¿e sesje bêd± ok, ale po pierwszej z nich zmieni³em zdanie. Sytuacje by³y ró¿ne. np. paladyn dzwoni³ do tropiciela, ¿eby mu z³o¿yæ ¿yczenia, podczas kiedy akurat opisywa³em wa¿ny moment gry, albo "nagle" kto¶ z dru¿yny...
autor: roscoe__
pn lis 22, 2004 6:08 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy granie niektórymi postaciami to przegiêcie czy nie
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1628

to jeszcze nie jest przegiêcie. Przegiêciem moim zdaniem jest u¿ycie do stworzenia postaci gry Icewind dale 2, tylko po to ¿eby nie rzucaæ te 520 razy :? , i na dodatek nazwaæ postaæ swoim imieniem i nazwiskiem :? - to jest moim zdaniem przesada(z takimi to tylko do kopalni!)
autor: roscoe__
sob lis 20, 2004 2:42 pm
Forum: Gry PC
Temat: World of Warcraft [Open Beta]
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2964

a sk±d mo¿na ¶ci±gn±æ WoW??
i czy granie w t± grê jest odp³atne?
autor: roscoe__
pt lis 19, 2004 8:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy MG mo¿e wszystko?
Odpowiedzi: 86
Odsłony: 3274

1.jak wspomnia³e¶ mg ma zawsze racje (a przynajmniej powinien) 2.moim zdaniem mg nie powinien graæ, bo jest to sprzeczne z logik± - przecie¿ on wie o co chodzi w danej przygodzie itp. z tego co zrozumia³em nagina on te¿ zasady na swoj± korzy¶æ - nie jest zabronione naginanie zasad, ale nie na swoj± ...
autor: roscoe__
pt lis 19, 2004 8:13 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 211195

ma³o do¶wiadczony gracz który stworzy³ postaæ po 76 rzutach ko¶æmi ( :mad: siê na niego, oczywi¶cie rozumia³bym gdyby rzuca³ ko¶ci± te 520 razy :lol: ale ten t³ok u¿y³ icewind dale 2, bo "w starsze gry nie gra :evil: i widzia³ tam znaczek dnd")postanowi³em wykorzystaæ jego potkniêcia - tu¿ przed pie...
autor: roscoe__
czw sie 26, 2004 2:08 pm
Forum: Archiwum
Temat: poszukiwany MP do gry przez internet(czat,gg...)
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 1248

w sumie to skoro macie ju¿ Mp, to mo¿e przyjeliby¶cie niskopoziomowego gracza? <br /> <br />jak co to piszcie na gg: <br />3051685
autor: roscoe__
czw sie 26, 2004 1:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: MG i oszukiwanie ¶mierci
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 2831

W sumie to zada³e¶ dobre pytanie, a moja odpowied¼ jest taka: <br />improwizuje, tak ¿eby gracze mogli sie wskrzesiæ np. pozwalam im kierowaæ swoj± dusz± tak ¿eby znale¼li jakiego¶ uzdrowiciela.
autor: roscoe__
pn maja 24, 2004 7:24 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Osobna zbroja, he³my, pasy...
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 5113

taak... ale jajecznice to sie usma¿y [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img](na tarczy lepiej, ale i dak mo¿e byæ) <br />A teraz tak na serio: <br />he³m, rêkawice itp s± dla picu - bo w sumie to pomy¶l co to by by³a za gra bez he³mu? <br />Rêkawice z zapiêciami mog± s³u¿yæ do utrudniania p...
autor: roscoe__
śr maja 19, 2004 1:57 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 29012

a ja tak skromnie: <br />Linkin Park- za to ¿e fajnie graj± i wypas teksty
autor: roscoe__
ndz maja 16, 2004 2:15 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Nowe klasy podstawowe-wolno czy nie??
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 448

zasada jest jedna - róbta co chceta, byle by sie graæ da³o
autor: roscoe__
ndz lut 29, 2004 9:00 am
Forum: Inne światy
Temat: Autorskie RPG
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1431

znalaz³em fajny system amerykañski i bynajmniej nie jest on autorskim systemem.ksi±¿ka jest darmowa. mo¿na j± znale¼æ na stroniehttp://www.atlas-games.com/arsmagica/free/index.html <br />uwaga ksi±¿ka jest zapisana w formacie pdf i wymaga acrobat readera 5 lub wy¿ej
autor: roscoe__
sob lut 28, 2004 9:22 pm
Forum: Inne światy
Temat: Warhammer Fantasy Battle
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 6997

a teraz co¶ poza programem. dlaczego zbieracie figurki i dlaczego jest to warhammer? je¶li mieliby¶cie mnie przekonaæ to jakimi argumentami by¶cie to zrobili bo wci±¿ nie jestem pewien czy moja kieszeñ to wytrzyma i czy te figurki s± tego warte :?: :?: :?:
autor: roscoe__
sob lis 29, 2003 9:15 pm
Forum: Archiwum
Temat: Wroc³aw
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 830

a ja my¶la³em ¿e erpegi to gra dla m³odzie¿y a tu same 20-30 latki <br />ja tu chyba najm³odszy jestem :? trzynastka mi dopiero co stukne³a :oops:
autor: roscoe__
śr sie 27, 2003 4:10 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Elfy i Krasnoludy. Czy mogą żyć razem?
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 3728

przyja¼niæ siê mog± ale mieszkaæ ze sob± w wiosce poniewa¿ krasnoludy osiedlaj± siê pod ziemi±
autor: roscoe__
śr sie 27, 2003 3:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co siê jada w ¶wiatach D&D?
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3973

moja propozycja to piwo dopalane paliwem rakietowym [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] a do zjedzenia pieczeñ ze smoka lub sa³atka barba¿yñska(warzywa miêso bli¿ej nie okre¶lone i kilka dodatków)
autor: roscoe__
wt sie 26, 2003 9:48 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Blizny
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 3729

blizny mo¿esz zyskaæ po ciê¿kiej ranie np. trafiono cie strza³± albo g³êboko rozciêto rêke(albo tak jak moja postaæ dosta³a strza³± w oko :mad: - potem powiesi³em na ¶cianie tego orka który to zrobi³ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] )
autor: roscoe__
wt sie 26, 2003 9:41 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Szybkie pomys³y na przygody...100 pomys³ów
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 2487

postaciom zostaje zaoferowane eskortowanie karawany kupieckiej za du¿± kasiorê kiedy postacie przeje¿d¿aj± przez las(koniecznie ko³o gór) pac w g³ówkê k³od±. Kiedy siê obudz± zobacz± cia³a kupców i jednego ³upie¿ce umys³ów ich zadanie wytropiæ morderców - proste ale wci±gaj±ce
autor: roscoe__
pn sie 25, 2003 3:06 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Czy kupujesz polskie czasopisma poświęcone RPG?
Odpowiedzi: 167
Odsłony: 16587

kupowa³bym gdybym wiedzia³ gdzie we wrocku mo¿na je dostaæ
autor: roscoe__
sob sie 23, 2003 3:14 pm
Forum: Archiwum
Temat: Wroc³aw
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 830

?ródmie¶cie
autor: roscoe__
czw sie 21, 2003 12:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wasze najtrudniejsze decyzje
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 749

moja pierwsza trudna decyzja: <br />W mie¶cie grasowa³ wilko³ak i t³uk³ ludzi z okolicy zastawili¶my na niego pu³apkê nie mieli¶my co daæ na przynête wiêc poszed³em na ochotnika i potem nie ¿a³owa³em mimo ¿e wilko³ak ma³o co mnie nie zat³uk³ koledzy zaspali wiêc musia³em zabiæ go sam(prawie) przywi±...
autor: roscoe__
czw sie 21, 2003 12:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pierwszy kontakt z D&D - jak? gdzie? dlaczego?
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 5225

ja gra³em pierwszy raz na sylwestra u kumpla grali¶my do bia³ego rana na pocz±tku nie zakapowa³em kilku zasad ale potem by³o z górki tera nie moge wytrzymaæ bez erpega d³u¿ej ni¿ 2 miesi±ce
autor: roscoe__
czw sie 21, 2003 12:03 pm
Forum: Archiwum
Temat: Nowy system
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 767

a mozna by dostaæ ten system mailem lub ewentualnie na jakiej¶ stronce? bo na granie przez maila co¶ nie mam ochoty za d³ugo by to trwa³o przez czat to co innego...
autor: roscoe__
czw sie 21, 2003 11:58 am
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2599

móg³bym pare przygód napisaæ i przes³aæ ci mailem program do generowania imion
autor: roscoe__
wt sie 19, 2003 11:10 am
Forum: D&D i d20
Temat: Cel egzystencji postaci, czyli marzenia bohaterów
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 3728

no pewno!! mój ³otrzyk buduje od jakiego¶ czasu BROWAR!! taki z kominem i rurami [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] w wolnym czasie sprzedaje bimber pêdzony w ogródku a fundusze ze sprzeda¿y przeznaczam na budowê browara.
autor: roscoe__
wt sie 19, 2003 10:57 am
Forum: Archiwum
Temat: Wroc³aw
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 830

Wroc³aw

z chêci± do³±cze do jakiej¶ kompani z Wroc³awia mam du¿e do¶wiadczenie chocia¿ gram od 1,5 roku(sys autorskie) i 0,5 roku w dnd
  • 1
  • 2