Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 96 wyników

autor: Murdoc__
czw lip 27, 2006 3:08 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Niszczyciel (Silver PrC)
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1164

Ogólnie to fajny motyw, ale przypomina mi moja stara klase (niedopracowana notabene ) zamieszczona tez na tym forum:<br />http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=6329&hl=<br /><br />Ale twoja tez jest bardzo ciekawa :wink:
autor: Murdoc__
pn cze 06, 2005 11:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich a charakter...
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1517

Mnich ma swoje zasady, kodeks. Jego przestrzega. Je¶li zabi³ mistrza we ¶nie to albo nie by³ Praworz±dny, albo mia³ taki kodeks czy zasady moralne. Sam nie wiem.. Mnich to Mnich. Praworz±dny :D tak siê przyjê³o. Tak jakby¶ nagle chcia³ zmieniæ charakter Paladyna z PD na PN bo np. móg³ troche zw±tpiæ...
autor: Murdoc__
pn cze 06, 2005 11:05 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojownik/Czarodziej/Mistrz Orê¿a
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1275

No có¿. Powiem tylko, ¿e niez³y z tego kox wyjdzie. Ostro¶c, Zwiêkszenie Trafieñ krtyczynych od MO, Obra¿enia Ki, czary Maga, Featy woja.. pff.. Prawde mówiac ja na miejscu MG zgodzi³bym siê na tak± mieszankê tylko po dostarceniu 1< stronnicowej histori postaci... W koñcu albo umi on dobrze odgrywaæ...
autor: Murdoc__
sob cze 04, 2005 12:32 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy Elf jest fizycznie zdolny do praworz±dno¶ci?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1768

A ja dodam tylko, ¿e Aribeth s³u¿y±³ Tyrowi, a nie Corellonowi.
Pozatym by³a ona dosyæ specyficzyn± postaci± (jak na NWN) bo wielokrotnie zmienia³a strony. I nie mieszaæ NWN do DND! Bo ilo¶c Bugów w NWN trudno jest zliczyæ na wszystkich palcach.
autor: Murdoc__
ndz sty 16, 2005 9:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich/Kap³an
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 541

¯e ³atwo/ ciekawie mo¿na nia odgrywaæ. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ Rze¼nik z Miecz i piê¶ci. Postaæ chora ale jak fajna do odgywania! A co do koncepcji postaci: Zrobi³em tak± postaæ... prawde mówi±c za bardzo siê nie op³aca na niski poziomach bo: - traci siê czary - traci siê premie ze zbroji i tarcz...
autor: Murdoc__
pn sty 10, 2005 3:15 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: .
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 9368

My mamy u nas taki house rule : Masz 20 zrêczno¶æ (premia +5), walczysz np. Finezyjnie krótkim mieczem (teoretycznie na pierwszym poziomie +5 lub +6 do trafienia) a za³o¿y³e¶ p³ytówe (Max do AC +1) to twoja zrêczno¶æ po prostu.. hmm.. mo¿e nie zrêczno¶æ tylko modfikator spada do tej warto¶ci. I po p...
autor: Murdoc__
sob lis 27, 2004 1:17 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Smoczy potomek (Dragon Disciple)
Odpowiedzi: 188
Odsłony: 11536

No to ja mam pytanie..
Jak odgyrwaæ takiego DD?
Czy powinienem siê odzywaæ wynios³e?
Wogóle nie mam koncepcji postaci :/
DD jest postaci± trudn± do odegrania. Chocia¿by - dlaczego nim jeste¶??

Prosze o pomoc.. jak go odgrywaæ? Jak powinienm sie zachowywaæ i wogóle.
autor: Murdoc__
sob lis 27, 2004 12:00 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 123352

No to ja mam pytanie troche dziwne.. ale nie jestem pewny, a wole siê upewniæ :D A wiêc: Gram Nizo³k± Bardk± 5/ Uczeñ CZ. Smoka 5/ £otrzyk 2 CZy powinienem dostawaæ kary do XP? Bo plan mam taki, ¿eby smoka do 10 poziomu a potem ju¿ non stop ³otra. I czy potem jak bêdzie ju¿ du¿a ró¿nica poziomów czy...
autor: Murdoc__
czw lis 11, 2004 9:54 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 36569

Dobry pomys³..
Ale nie wyobra¿am sobie cz³owieka z 2 Great Swordami :|
To fizycznie niemo¿liwe..
4k6 obrazeñ..
Uff..
Jakies ograniczenia wprowadziæ by pasowa³o..
autor: Murdoc__
wt paź 19, 2004 10:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Atmosfera podczas sesji
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 2638

Niestety nie ma u nas klimatu a nasz MG tworzy przedewszystkim H&S [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] <br />Da siê prze¿yæ ale ten brak kliamtu.. po 2.30 h to falki z olejem..
autor: Murdoc__
wt paź 19, 2004 10:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co inni (nie-maniacy ;) ) sadz± o RPG?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3576

U mnie w klasie wszystkim to lata ko³o bata :). Ka¿dy ma u nas odchy³y wiêc ja siê nie wyró¿niam. <br />A ze w szkole (i wiekszo¶ci mojego miasta :wink: ) jestem znany (dobra reputacja i nazwisko rodziców robi swoje) spokojnie moge dostaæ miejsc kóre zechce.. <br />A ja "³askawie" wybieram szko³e. T...
autor: Murdoc__
pn paź 18, 2004 10:00 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Tarrasque
Odpowiedzi: 380
Odsłony: 28297

Wiecie.... gdy czytam Epic Level Handbook i widze jakie TAM s± potwory.. to nawet paredziesiat (ehh g³upia ta nazwa :/ ) Mr T. z nimi by sobie nie poradzi³a.. <br />NAjsilniejszy przeciwnik ma 58 CR (!), 70 AC, Sto r±k i ka¿da w³ada greatswordem i ma +71 do trafeiania 8O grupa 40 poziomowców nei da³...
autor: Murdoc__
ndz paź 10, 2004 2:36 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nowy styl walki mnichem?
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2128

[quote=IQ]Niech bêdzie, ¿e te¿ Ciê pozdrawiam Murdoc. <br />Mo¿esz mi wierzyæ lub nie, ale ja te¿ widzia³em kilka forów. Co prawda niewiele, ale to wystarczy aby doj¶æ do podobnych wniosków co Ty. A mianowicie "i wszêdzie to samo". Wszêdzie znajd± siê ludzie, którzy siê gorsz± bo jaki¶ b³±d zobacz±....
autor: Murdoc__
ndz paź 10, 2004 2:35 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kap³an- jak stworzyæ postaæ
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1940

A wiêc tak: <br />Kap³an na 1-ym poziomie ma dostêp do czarów z 0-ego i 1-ego poziomu. <br />Mozesz wybraæ dwie domeny, i wybraæ jedno z zaklêæ z domeny na ten poziom magi (czyli pierwszy). Troche to pokie³baszone ale zobacz to w PH.. <br />Przyk³adowo wybra³em boga X, i mam domene K i L. <br />I w ...
autor: Murdoc__
czw paź 07, 2004 11:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nowy styl walki mnichem?
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2128

[quote=izotepion] IQ, czy mo¿esz poprawiæ b³êdy ortograficzne? Trochê ra¿±...[/quote] <br /> <br />Wydaje mi siê, ¿e nie. Zreszt± co mam moderatorom g³owê zawracaæ. Pozatym z rado¶ci± informujê, ¿e od tygodnia jestem posiadaczem dokumentu za¶wiadczaj±cego moj± dyzortografiê! Teras moge se pisad¼ jag...
autor: Murdoc__
wt paź 05, 2004 4:42 pm
Forum: Gry PC
Temat: Icewind Dale II
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 3135

Ahh.. ID II. ¦wietna gra. Du¿ó lepsza od jedynki. <br />Najlepszy squad? <br />u mnie: Barbarzyñca Pó³-ork, krasnal-woj, CZ³owiek/krasnolud kap³an, Cz³owiek/elf Czarownik. Du¿o expa, ³atwo zabijali potowry, i tylko czasem za ma³o by³o miejsca w ekwipunku na przemdioty. <br /> <br />Ale wracj±c do te...
autor: Murdoc__
ndz paź 03, 2004 12:52 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 61952

LOL LOL LOL <br />Je¿eli lubisz komiksy (chocairz w³±sciwie nie musissz lubiæ), znasz angielski co najmniej dobrze, wejd¼ na t± strone: <br /> <br /> http://www.giantitp.com/cgi-bin/GiantITP/o.../ootscript?SK=1 <br /> <br />O czym to jest? <br />A no typowi BG chodz± po lochach i zabijaj± gobliny. D...
autor: Murdoc__
sob paź 02, 2004 11:37 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 123352

<!--QuoteBegin-Silidan+--> <!--QuoteEBegin-->Czy jako tropiciel (3.5 ed.), rezygnuj±c ze wszystkich wrogów rasowych, mogê mieæ oba style walki (dwie bronie i ³ucznictwo)?? Czy nie naruszy to równowagi i wywa¿enia klasy?? <br /> <br />JW. <br />Wrogowie rasowi jak ju¿ siê spotka to ten feat jest przy...
autor: Murdoc__
pt paź 01, 2004 11:40 pm
Forum: Archiwum
Temat: Neverwinter Nights- Poszukiwania Ekipy
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1039

ja mam dobrego kompa i niez³e ³±cze, mam Oryginalne NWN z dwoma dodatakmi, ale mój IP jest niewidoczny w sieci :/ <br /> <br />Tak czy inaczej zróbmy liste kto chce graæ: <br /> <br />Numer/Imie gracz/ Ilo¶æ posiadanych dodatków <br /> <br />1) Murdoc - NWN, SoU, HotU
autor: Murdoc__
pt paź 01, 2004 10:17 pm
Forum: Gry PC
Temat: Wolfenstein: Enemy Territory
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1116

@Drzem <br />Ja na klan sie nei nadaje. Owszem jestm dobry, mam mikrofn (do TS), lubie gre zespo³ow±, ale mam strasznie nieprzewidywalne ³±cze. Spokojnie sobie grm, png 100>, a tu nagle wyskakuje mi ping 999...no comments!
autor: Murdoc__
pt paź 01, 2004 9:48 pm
Forum: Gry PC
Temat: Wolfenstein: Enemy Territory
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1116

Wolfenstein: Enemy Territory

Witam! <br />Zak³adam ten temat aby zainteresowaæ innych, gra W:ET. <br />Sam gram od ok. 11 miesiecy, wiêc jestem raczej do¶wiadczony (gra niedawno mia³o jubileucz - pierwszy rok). <br />W skrócie opowiem o niej: <br />1. GRa jest internetowa, i nie da siê graæ inaczej. S± boty, ale trzeba je sciag...
autor: Murdoc__
pt paź 01, 2004 3:51 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Czas trwania sesji
Odpowiedzi: 136
Odsłony: 16786

Ehh widze ze jestem w znacznej mniejszo¶ci.. a to z powodu tego ze gram tylko 3 gdoizny raz w tygodniu. NA szczescie nie odcuzwam "g³odu" ale fakt - mog³oby byæ tego wiecej. <br />Ale kolega z Rzeszowa przyje¿dza, musze sko³owaæ miejsce w szkole, duzó nauki.. mo¿e za pare lat na studiach nadrobie :m...
autor: Murdoc__
ndz wrz 26, 2004 12:57 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Ciekawe protezy?!?! Wyrzutnia shurikenów!!!
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2280

Hmm czego? Fajny pomysł :). Ja swego czasu chciałęm stworzyć Gnoma Czarownika, który zmiast nogi miały automatyczną kusze :). Ogląda ktoś "Samuraja Jack'a"? Zaje..rzysta bajka.. ahh te sceny walk :razz:. Ale tak czy inaczej jest tam taki boheter "Angus" chyba, Który zamiast nogi ...
autor: Murdoc__
sob sie 21, 2004 3:35 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Koboldy jako postacie
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 4176

Nigdy nie gra³em Koboldem, anie nie spotka³em siê z ¿adnym BG. Ale Koboldy same - znam a¿ nadto dobrze... kiedy¶ z kolegami rozwalili¶my ca³y obóz tych kurdupli :> <br /> <br />
(...)moje pó³apki
<br /> <br />Hmmm Ja jako nizio³ - ³otr kiedy¶ stawia³em pU³apki..
autor: Murdoc__
sob sie 21, 2004 3:30 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich po 20 poziomie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1353

1.Chodzi o Epike 3.0 <br />2. Dziêki
autor: Murdoc__
sob sie 21, 2004 2:26 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich po 20 poziomie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1353

Mnich po 20 poziomie

1.Ostatnio planowa³em sobie postaæ na b. d³ug± kampanie (a w³a¶ciewie na kilka kampani). <br />No i bêdzie to mnich - cz³ek. Po 20 poziomie Czyli gdy staje siê pozasferowcem, mam dylemat, czy dalej graæ jak o mnich (SR siê zwiêksza), czy jako woj (dodatkowe Featy, Wiêkszy Bab...). Chodiz o to ¿eby b...
autor: Murdoc__
wt sie 03, 2004 4:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Prowadzenie Epickich Kampanii
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 908

Hmm widzia³ kto¶ tego potwora z CR 71 8O . 100 g³ow i 200 r±k... æo¶ ko³o 90 AC.... <br />Z Epic Players Handbook. <br />Aczkolwiek raz gra³em postaci± na 16 poziomie (od razu) i by³o cgolernie du¿o motki z featami, skillami a najgorsze by³y czary... <br />Nigdy wiêcej nie chce graæ na poziomie 10<
autor: Murdoc__
wt sie 03, 2004 10:53 am
Forum: Zasady domowe
Temat: Mój sposób na zbroje jako redukcji obra¿eñ.
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2011

System extra - w koñcu taki mnich bez zbroi dostanie wiêcej obra¿eñ ni¿ krasnal w ciê¿kiej p³ytowce z czerwonego smoka, Twoer Shieldem i bóg wie czym. <br /> <br />System jeszcze do dopracowania. <br />Zaklêcia - IMO powinny zabieraæ tyle samo (czyli bez rzutów i 1k6 za ka¿dy pocisk, niezale¿nie od ...
autor: Murdoc__
wt sie 03, 2004 10:30 am
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe przedmioty magiczne, nowe artefakty [nie z książki]
Odpowiedzi: 194
Odsłony: 17849

Miolo

Jak już ktoś napisał - przedmiot bez histori jest zwykłym Itemem, który moge sobie zrobić w pięciominutowej przerwie w szkole....

Aczkolwiek przedmiot ciekawy, choć troche przypomina Mój miecz... (patrz kilka postów wyzej)
autor: Murdoc__
pn sie 02, 2004 8:40 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Co by siê sta³o gdyby Zwoje z Netherilu zosta³y odnalezione?
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 10789

Gamer2002 <br />OFF TOPIC: <br /> <br />Pan Wtykaj±cy Fajke wg FR:CS (mam nadzieje ze nie z³amie OGL'a) ma 35 poziom postaci. Owszem jest on "Choosen of Mystra', jest jedynym z za³o¿ycieli Harfiarzy, ma wielu przyjació³ w tym smoka, i siê po ¶mierci odradza, ale mia³by problemy z 41 poziomem :> <br...