Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 163 wyniki

autor: Gieferg__
czw wrz 29, 2005 4:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wskrzeszanie poleglych BG
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 7370

Jak zgin±³ to tworzy³ nowego paladyna o tym samym imieniu i zachowaniu etc. Dziwiê siê jak w ogóle mo¿na na co¶ takiego pozwoliæ :? ja bym z miejsca podziêkowa³ takiemu delikwentowi. Je¿eli kto¶ psuje zabawê innym, a nie potrafi tego zrozumieæ, to mo¿e jak poczuje na w³asnej skórze efekty jego zach...
autor: Gieferg__
pn wrz 26, 2005 2:09 am
Forum: D&D i d20
Temat: Pary na sesjach, tzn. ch³opak i dziewczyna.
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 3072

U mnie od 3 lat gra moja dziewczyna, niektórym graczom czasem siê wydawa³o ¿e j± nieco faworyzujê, najciekawsze jest to ¿e byli to tacy gracze, którzy w ci±gu tego samego czasu w którym ona straci³a 4 postacie sami stracili 1 góra 2. Ale przeciez na pewno to j± faworyzujê :mrgreen: osobi¶cie uwa¿am ...
autor: Gieferg__
sob wrz 24, 2005 6:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wskrzeszanie poleglych BG
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 7370

[quote=Dragonnec]A czytasz Ty moje posty?[/quote] czytam 8) wiem ¿e to rozumiesz, ale napisa³e¶: [quote=Shad Enc]W takim wypadku zabiera³by¶ graczom czê¶æ radochy gry, bo nie wszyscy wychodz± z za³o¿enia, ¿e branie udzia³u w bitwie, w której mo¿na utraciæ bohatera jest fajniejsze od brania udzia³u w...
autor: Gieferg__
sob wrz 24, 2005 5:00 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wskrzeszanie poleglych BG
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 7370

[quote=ShadEnc]Wypowiadasz siê na forum D&D w dziale po¶wiêconym D&D i na dodatek temacie zwi±zanym z do¶æ charakterystyczn± cech± tego systemu. Pos³ugujesz siê jednak argumentami zwi±zanymi z Wied¼minem: Gr± Wyobra¼ni. Nie wiem, dlaczego. [/quote] wypowiadam siê ogólnie o tym jak to widzê w RPG. gd...
autor: Gieferg__
sob wrz 24, 2005 1:25 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wskrzeszanie poleglych BG
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 7370

Gieferg -> ale to ju¿ wszystko zale¿y w³a¶nie od graczy i MG. U nas wszyscy dobieraj± sobie postaci, du¿o nad nimi pracuj± nie po to, aby je za jaki¶ czas straciæ dla zabawy oczywi¶cie ¿e nie robi siê postaci po to ¿eby ginê³y, ale ¿eby nie ginê³y trzeba siê postaraæ, u nas gracze zwykle maj± te¿ p...
autor: Gieferg__
sob wrz 24, 2005 12:27 am
Forum: D&D i d20
Temat: Wskrzeszanie poleglych BG
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 7370

chodzi o jak najwiêcej zabawy oczywi¶cie, zabawa to równie¿ emocje, du¿o wiêcej rado¶ci z prze¿ycia bitwy w ktorej moglismy raz na zaawsze straciæ nasz± postaæ, ni¿ w wypadku gdyby istnia³a mo¿liwo¶c jej wskrzeszenia. I mo¿e najlepszym wyj¶ciem jest takie zbalansowane atakowanie, np. trol prawie za...
autor: Gieferg__
pt wrz 23, 2005 6:45 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wskrzeszanie poleglych BG
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 7370

[quote=Kiras]W³a¶nie taka radocha, ¿e postaæ nie ginie, tylko dalej walczy o s³uszne swej sprawie idea³y.[/quote] przykro mi, ale dla mnie to zadna radocha. postaæ zyje jesli gracz utrzyma³ j± przy zyciu, i mo¿e wtedy byæ z siebie dumny. Wskrzesza³ ponoæ Jezus, ja nie wskrzeszam bo mnie to nie bawi ...
autor: Gieferg__
pt wrz 23, 2005 2:14 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wskrzeszanie poleglych BG
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 7370

Co s±dzicie o wskrzeszaniu BG, niby jest ten czar wla¶nie po to ale ja jestem do tego nastawiony raczej na nie. Czy powinno sie wskrzeszac czy lepiej zagrac nowa postacia. jestem przeciw w WFRP nie lubi³m nawet punktów przeznaczenia je¶li bohater ginie to ginie - po nim i koniec, robimy now± postaæ...
autor: Gieferg__
pt lip 29, 2005 11:39 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak zacząć?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3073

<!--QuoteBegin-Jullius+--> <!--QuoteEBegin-->czyli mam zaczoñæ od wiedzmina   ale z moim kumplem mór³bym sie z³o¿yæ na jeden podrencznik i zobaczyæ co to jest albo jakiegokolwiek systemu ktory pozwala na grê bez ponoszenia du¿ych kosztów <!--QuoteBegin-delta+--> <!--QuoteEBegin-->Gieferg, chia³...
autor: Gieferg__
pt lip 29, 2005 1:13 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak zacząć?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3073

[quote=Jullius]czyli mam zaczoñæ do czego wiedzmina czy czego jak ja ju¿ kumpli namówi³em na dnd to oni do mnie teraz ¿e wiedzmin to dupa[/quote] trzeba by³o ich namawiac po prostu na RPG :P a poza tym skoro nic nie wiedz± ani o jednym ani o drugim systemie to takie s±dy sobie mog± wiadomo gdzie wsa...
autor: Gieferg__
śr lip 27, 2005 6:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak zacząć?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3073

<!--QuoteBegin-Jullius+--> <!--QuoteEBegin-->ale czy do gry wystarczy mi podrencznik gracza ,ksienga potworów, przewodnik mistrza podziemi i ko¶ci taki tam zestawik 7 bo nie wiem   <!--QuoteBegin-Hekatonpsychos+--> <!--QuoteEBegin-->Do gry w DnD wystarczy Ci (to minimum) Podrêcznik Gracza, ko¶c...
autor: Gieferg__
śr lip 27, 2005 12:51 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak zacząć?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3073

sprostowanie:
<!--QuoteBegin-Hekatonpsychos+-->
Hekatonpsychos pisze:
<!--QuoteEBegin-->w Dzikich Polach Bajarza itd. itp.

w dzikich Polach by³ "Starosta" czy te¿ "Starosta gry", bajarz jest w wied¼minie :mrgreen:
autor: Gieferg__
pn lip 25, 2005 12:19 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak zacząć?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3073

Najlepiej zacz±c od grania z kims bardziej do¶wiadczonym - jakas bardziej zaawansowana grupa w poblizu. Prowadzenie na poczatku jest naprawde trudne. ale mo¿liwe, ja zacz±³em od razu od prowadzenia i tak siê przyzwyczai³em¿e w ciagu 10 lat jako gracz zagra³em mo¿e z 10 sesji a ca³a reszta to by³o p...
autor: Gieferg__
pn lip 25, 2005 12:39 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 29735

poniewa¿ jak widzê wszyscy dowalaj± po ile¶tam utworów w ka¿dej kategorii a ja siê staralem ograniczaæ do 1-2 wiêc teraz zmodernizowana i szersza lista bardziej odpowiednia i lepiej iliystrujaca moje upodobania :mrgreen: - ballada - Guns N Roses - November Rain, Patience, Metallica - The Unforgiven,...
autor: Gieferg__
ndz lip 24, 2005 1:07 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 29735

Proponujê zrobiæ mini-plebiscyt, ok - ballada - Guns N Roses - November Rain najlepiej w po³±cznieu z teledyskiem - utwór monumentalny - ...mo¿e koncertowy Clansman Ironów? - motyw przewodni z filmu - ooo, tych jest wiele, trudny wybór i chyba podam to co pierwsze mi przychodzi do g³owy: Trevor Jon...
autor: Gieferg__
ndz lip 24, 2005 12:38 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak Twoja kobieta reaguje na RPG?
Odpowiedzi: 99
Odsłony: 6687

<!--QuoteBegin-Beamhit+--> <!--QuoteEBegin-->Gieferg ---> Mi³o¶æ jest ¶lepa, i czêsto nie dostrzega siê przez to ró¿nych rzeczy. ok, jak uwa¿asz, ale gracz który uwa¿a³ ¿e j± faworyzuje w ci±gu ostatnich trzech lat grania (tj odk±d ona do³±czy³a) zgin±³ raz, podczas gdy ona zginê³a w tym samym czasi...
autor: Gieferg__
sob lip 23, 2005 1:34 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 29735

Nightwish jest po prostu oryginalny, ciekawy, skoczny, "lekko-ciê¿ki", melodyjny...  
mnie siê ta oryginalno¶c znudzi³a bardzo szybko, a teraz chyba powsta³o przynajmniej kilka/na¶cie zespo³ów ktore graj± podobnie (nie wiem które by³y pierszwe a¿ tak mnie to nie interesuje).
autor: Gieferg__
sob lip 23, 2005 11:43 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak Twoja kobieta reaguje na RPG?
Odpowiedzi: 99
Odsłony: 6687

Mam to szczêscie ¿e moja kobieta gra ze mn± od trzech lat (tzn ja jestem MG, ona gra) Mam takiego pecha ¿e niektórym graczom ciagle siê wydaje ¿e j± faworyzujê... jako¶ nie mog± uwierzyæ w to ¿e tego nie robiê. raz siê zdarzy³a sytuacja w której niemal cudem uda³o siê jej odzyskac utracony wczesniej...
autor: Gieferg__
sob lip 23, 2005 11:14 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 29735

Tarja jest ³adna

w takim razie powinni¶cie s³uchaæ rónego rodzaju popu :twisted:
mieliby¶cie pod dostatkiem "³adnych" wokalistek :twisted:
autor: Gieferg__
sob lip 23, 2005 10:27 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 29735

System of a down- najlepsiejszy   Linkin Park - te¿ bardzo fajny   To jest muzyka... czuæ j± :> zepsute jajko tez czuæ :twisted: Kiedy¶ zobaczy³em go¶cia wygl±daj±cego jak typowy metal, skóra, glany, w³osy... no, wygl±da³o ¿e dopiero zapuszcza, a na plecaku naszywka: linkin park jak dla m...
autor: Gieferg__
pt lip 22, 2005 2:17 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 29735

metal? no niby tak ale chyba ju¿ z tego wyrastam :mrgreen: s³ucha³em Metalliki i Iron Maiden (ale mi siê znudzi³o) s³ucha³em Hammerfalla, Nightwisha i Rhapsody ( i definitywnie mi siê znudzi³y), Therion? p³ytkê Deggial wci±z lubiê, reszta...nudzi mnie trochê... a co mnie nie nudzi? - Pearl Jam (Blac...
autor: Gieferg__
śr lip 20, 2005 12:45 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 25019

<!--QuoteBegin-TakisobieMG+--> <!--QuoteEBegin-->Skoñczy siê pewnie jak z DeDekami - sprzeda¿ w dziesi±tkach tysiêcy egzemplarzy, a nikt w obawie, ¿e go zaszczuj± nie bêdzie siê przyznawa³, ¿e w to gra. 8O dziwne, jak ja mówiê ¿e gram w wied¼mina to s³yszê teksty typu: "a to w to siê w ogóle da graæ...
autor: Gieferg__
wt lip 19, 2005 3:34 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Losowanie bohatera
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 3742

Jak wyjdzie mu totalny z³amas,czyli nie przkroczy³ +1 lub +3 jak ja preferujê to go¶æ losuje jeszcze raz,a w drugim przypadku niech siê cieszy a reszta mu zazdro¶ci no w³a¶nie, jak dla mnie jest ¼le zarówno kiedy trzeba losowaæ jeszcze raz bo postaæ za s³aba, jak i wtedy kiedy reszta ma zazdro¶ciæ ...
autor: Gieferg__
wt lip 19, 2005 3:03 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Losowanie bohatera
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 3742

ja co prawda w DnD nie gram ale gra³em zarówno w systemy gdzie siê losowa³o postacie (WFRP) jak i takie gdzie siê wybiera³o i uwa¿am ¿e du¿o lepszym rozwi±zaniem jest jednak równa pula dla ka¿dego gracza i niech z ni± robi co mu siê podoba. Trafny argument da³ Blaise : "przecie¿ nie masz wp³ywu na t...
autor: Gieferg__
śr lip 06, 2005 1:38 am
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Wiedźmin - łowca bestii (nowa klasa podst.)
Odpowiedzi: 315
Odsłony: 40575

<!--QuoteBegin-Filio+--> <!--QuoteEBegin-->a nie wszyscy wied¼mini s± elfami zasadniczo to ¿aden nie jest elfem <!--QuoteBegin-Schizofremik+--> <!--QuoteEBegin--> widzia³e¶ zapewne wiedzmina wersja filmowa mozê nie by³o to arcydzie³o :lol: to chyba ma³o powiedziane, to pierwszy film który mi przycho...
autor: Gieferg__
wt lip 05, 2005 11:51 am
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Wiedźmin - łowca bestii (nowa klasa podst.)
Odpowiedzi: 315
Odsłony: 40575

Jeszcze jedna ¿ecz ,uwa¿am ¿e w wymaganiach powinno byæ tylko cz³owiek ,i wiedzmin mia³ kodeks o którym warto tak¿e napisaæ miedzyinnymi mia³ nie krzywdzic ludzi ale juz elfy móg³ pochlastaæ bez konskwencji b³±d - nie krzywdziæ ras rozumnych jak ju¿ co¶ - je¶li mia³ nie krzywdziæ ludzi to równie¿ e...
autor: Gieferg__
śr cze 29, 2005 1:33 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Wiedźmin - łowca bestii (nowa klasa podst.)
Odpowiedzi: 315
Odsłony: 40575

Jaki podrêcznik ? podrêcznik do Wied¼mina:Gry wyobra¼ni, czyli systemu który prowadzê, a który uchodzi w¶ród fanów DnD za beznadziejny, nieodorobiony itd. (swoj± drog± ja kiedy¶ wprowadza³em profesjê wied¼mina do Warhammera - ale to chyba robi³o wielu) EDIT: do postu poni¿ej - oczywi¶cie ¿e nie mam...
autor: Gieferg__
śr cze 29, 2005 1:08 am
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Wiedźmin - łowca bestii (nowa klasa podst.)
Odpowiedzi: 315
Odsłony: 40575

Mikstury? niech pomyslê, by³o o tym co¶ ... -Czworolist & Jaskó³cze ziele- zasypia i w ci±gu godziny wypoczywa jakby spa³ ca³a noc -Pokrzyk, tojad i ¶wietlik- na widzenie w ciemno¶ciach -Ciemiê¿yca, bieluñ, g³óg i wilczomlecz - kontrola dzia³ania metabolizmu (spowolnienie albo przy¶pieszenie) -Wilga...
autor: Gieferg__
wt cze 28, 2005 7:29 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Wiedźmin - łowca bestii (nowa klasa podst.)
Odpowiedzi: 315
Odsłony: 40575

dobra, jasne, mój b³±d, pisz±c pó³torak mia³em na mysli co¶ innego i sam za bardzo nie wiem co.
autor: Gieferg__
wt cze 28, 2005 4:49 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Wiedźmin - łowca bestii (nowa klasa podst.)
Odpowiedzi: 315
Odsłony: 40575

<!--QuoteBegin-AS+--> <!--QuoteEBegin-->B³oniaste skrzyd³a rozwinê³y siê, za³opota³y bezg³o¶nie i stwór run±³  na  wied¼mina  jak  be³t  wystrzelony  z  kuszy.  Geralt,  czuj±c w ustach  ¿elazisty  posmak  krwi, krzykn±³ zaklêcie, wyrzucaj±...