Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 2 wyniki

autor: sonic__
wt lut 15, 2005 12:39 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Umiejętności i języki - czy pozwalacie brać później?
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1335

Je¶li chodzi o umiejêtno¶ci to jako MP nie pazwala³em braæ pó¼niej. Mo¿e to sprawiæ, ¿e postaæ bêdzie bardziej wypasiona ni¿ by³aby bez tego. Np. mam x lvl jstem wojakiem i mam nowy atut. Za 1 te¿ bêdê mia³ atut i wêznê atut zmieniaj±cy umiejêtno¶æ miêdzyklasow± na klasow± (nie pamiêtam nazwy). Tera...
autor: sonic__
pn lut 14, 2005 12:44 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Przegiête dyplomacja barda
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 2440

Ten bard to moja najbardziej wypasiona postaæ. Lecze ni± kompleksy, bo prawie dwa lata by³em MP i mam do¶æ gry stylem "Butem w drzwi". A dyplomacja wynosi 6 (atrybut) + 11 (rangi) + 6 (atuty) + 2 (blef) + 5 Pier¶cieñ = 31 i to chyba wszystko. Jak macie jeszcze jaki¶ pomys³ to piszcie na maila: memmo...