Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 47 wyników

  • 1
  • 2
autor: Profes79__
sob gru 09, 2006 12:34 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Niziołek Miotacz Otoczaków
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 850

Istnieje juz profesja Warslinger - ta wydaje mi sie do niej baardzo podobna [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif[/img]
autor: Profes79__
śr gru 06, 2006 10:25 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Niedźwieżuk - błąd tłumacza czy zgrabne tłumaczenie?
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 8562

<!--quoteo(post=288717:date=Dec 5 2006, 01:25 PM:name=Suldarr)--> <!--quotec--><br /> "czarownik, czarownik, zepsuc mi sie pokretlo od radia aiwebs_004.gif <br />Szczerze powiedziawszy, g³upie t³umaczenie. Zaklinacz bardziej kojarzy siê z czarodziejem specjalist± w szkole zaklinania , ni¿ z sorcerer...
autor: Profes79__
wt gru 05, 2006 10:56 am
Forum: Tłumaczenia
Temat: Niedźwieżuk - błąd tłumacza czy zgrabne tłumaczenie?
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 8562

Jak zobaczylem po raz pierwszy niedzwiezuka w bestiariuszu dluzsza chwile ciezko myslalem coz to moze byc - dopiero odruchowe przetlumaczenie na ang spowodowalo, ze do mnie to dotarlo i w pierwszej chwili mialem ochote cisnac podrecznikiem za okno. BTW - w bestiariuszu PL do 2nd ed (starym dosyc) bu...
autor: Profes79__
śr lis 29, 2006 10:20 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Podboj Silverymoon?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1555

Efekty chroniace Silverymoon to wlasnie wizardry mythal ( za Lost Empires of Faerun). POza tym nowsze podreczniki poruszaja temat walk o Silverymoon, oblezenia miasta, odsieczy z Waterdeep i wielu innych rzeczy, wiec dyskusja troszke jalby bezprzedmiotowa sie zrobila :wink:
autor: Profes79__
sob sie 05, 2006 1:51 am
Forum: D&D i d20
Temat: Gotowe Postacie
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1152

[Stosowalem ten manewr prowadzac Warhammera - ze wzgledu na olbrzymia liczbe opcji przy tworzeniu postaci. Zwlaszcza, ze troszke je "podrasowywalem" (tzn. rozwijalem wyzej niz wyjsciowy poziom, zakladajac jakies 200-300 PD). Gracze mieli dobra zabawe z jednego wzgledu - nigdy nikomu nie mowilem "Ty ...
autor: Profes79__
pt mar 17, 2006 7:31 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 208845

BG (krasnoludzki zabójca trolli, wfb)<br />MG: czujesz pod stopami co¶, jakby piasek... (magazyn prochu)<br />BG: wyci±gam krzesiwo i odpalam pochodniê<br />(kaboom)<br />trzy poziomy ni¿ej (kaboom)<br />BG2 - pod nosem... "Co on znowu odp...)<br /><br />Sytuacja ty zabawniejsza, ¿e grali osobno, ni...
autor: Profes79__
pn lut 06, 2006 11:32 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co jest lepszego w drugiej edycji ni¿ w trzeciej?
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 6395

Niestety generalnie zgodze sie z zabulcem w jednym: masa podrecznikow zalewa rynek, znalezc cos sensownego jest ciezko. Sam zbieram tylko opisy swiata (do FR) bo kupowanie podrecznikow do wojownika, kaplana, barbarzyncy - szkoda pieniedzy. Klasy prestizowe wg. mnie przesadzone - glownie iloscia. NIe...
autor: Profes79__
śr lis 30, 2005 1:41 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dwarven Defender
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 3621

Wroce do kwestii kaczki :) - tarcza + solidna kusza (najlepiej z gatunku ciê¿kich - u mnie prawie ca³a dru¿yna krasnoludów z takimi lata (tylko jeden ³otrzyk ma lekk± ¿eby czê¶ciej strzelaæ). BTW - widzia³em now± klasê do FR (pewnie zadna nowosc) - Great Rift Dwarf Defender - podobne cechy co DD, ty...
autor: Profes79__
pn lis 07, 2005 3:08 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 24242

KOncowka dyskusji zrobila sie troche bezprzedmiotowa, bo o klimacie sesji i systemu decyduj±: a) gracze, B) mistrz gry. Nawet najlepszy podrêcznik nic nie da je¶li ekipa bêdzie do chrzanu i najgorszy podrêcznik nie zepsuje zabawy przy dobrych graczach i MG. Sposób awansu w Warhammerze jest po prostu...
autor: Profes79__
pt paź 28, 2005 2:55 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 24242

Mnie z kolei smuci co¶ innego. Kiedy¶ (dawno, dawno temu...) wystarczy³o kupiæ jeden podrêcznik, ¿eby sobie pograæ. ZAwiera³ dosyæ dobry opis ¶wiata, bestiariusz, zasady walki i magii - fakt, te ostatnie strasznie toporne - ale by³o w nim wszystko! (teraz le¿y na pó³ce w postaci lu¼nego stosu kartek...
autor: Profes79__
czw paź 27, 2005 1:45 pm
Forum: Gry PC
Temat: World of Warcraft
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 15179

Zgodzê siê, ale czê¶ciowo - ja na dobr± sprawê dopiero teraz jestem w stanie my¶leæ o kupowaniu orygina³ów - co te¿ sukcesywnie robiê. Cena 59 dla mnie zaporowa nie jest, ale dla kogo¶ kto jeszcze nie pracuje mo¿e byæ nie do przej¶cia. Co oczywi¶cie nie jest usprawiedliwieniem - mo¿e mo¿na z³o¿yæ si...
autor: Profes79__
pt paź 21, 2005 1:18 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21048

MOrderca powinien czuæ karê... Dlaczego morderca ma byæ utrzymywany prze lata z NASZYCH podatków? Jaka jest szansa resocjalizacji p. Domañskiego - mordercy z £odzi? Kara ¶mierci powinna wróciæ - nie mo¿e byæ tak, ¿e w obronie praw bandytów (prawo do ¿ycia) ogranicza siê prawa spokojnych, przestrzega...
autor: Profes79__
śr wrz 21, 2005 2:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £uk a kusza
Odpowiedzi: 112
Odsłony: 6480

Bronie strzeleckie to bol±czka chyba ka¿dego systemu - zw³aszcza przyk³ad zwi±zany z atakuj±cym z kilkoma strza³ami. U mnie w D&D te¿ siê gracze buntuj± co do czasu prze³adowania no i obra¿eñ powodowanych przez kuszê. Od u¿ywania ³uków powstrzymuje ich tylko szacunek dla krasnoludów którymi graj± :D...
autor: Profes79__
ndz wrz 11, 2005 7:05 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Poszukiwacze przygód - fenomen autorstwa RPG
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 5287

Nie zgodzê siê z tob±. NAwet w FR jest stwierdzenie o "wielkim polowaniu" czy czym¶ podobnym w zwi±zku z Klauthem. MIasto czy stolica obroni³yby siê przed smokiem czy innym gadem. Mo¿e z wyj±tkiem Taraska.
autor: Profes79__
ndz wrz 11, 2005 1:59 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: KP->test ataku->obrażenia - pytania szczegółowe
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1300

Realizm? - system Kryszta³y Czasu - kalkulator do rêki, a i tak jak siê koñczy³a potyczka to mo¿na by³o zapomnieæ o co w³a¶ciwie posz³o :D Ale realizm by³, czemu nie...
autor: Profes79__
ndz wrz 11, 2005 11:38 am
Forum: D&D i d20
Temat: Poszukiwacze przygód - fenomen autorstwa RPG
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 5287

No i w³a¶nie chodzi mi o tê wyj±tkowo¶æ. Z czego ona wynika. Tylko z tego, ¿e to BG a nie NPC? Bo je¶li tak, to jest to dla mnie sztuczne. A postacie w FR? Bruennor Battlehamer? Elminster? Volo? Nawet najpotê¿niejsze postacie FR by³y kiedy¶ zwyk³ymi poszukiwaczami prygód. W ka¿dej kulturze znajduj±...
autor: Profes79__
ndz wrz 11, 2005 9:15 am
Forum: D&D i d20
Temat: Poszukiwacze przygód - fenomen autorstwa RPG
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 5287

Wed³ug mnie nale¿y pamiêtaæ o jednym - postacie prowadzone przez graczy s± postaciami wyj±tkowymi. Kim¶ zupe³nie innym ni¿ reszta otaczaj±cych go postaci. Owszem - zahaczka typu "cz³owiek w kapturze" bywa nu¿±ca, ale je¶li dru¿yna sk³ada siê z postaci najemników? Ka¿da dru¿yna bêdzie mia³a swój spos...
autor: Profes79__
czw sie 25, 2005 8:45 am
Forum: D&D i d20
Temat: Paladyn w dru¿ynie z³odzeji. Jaka mo¿e byæ jego rola?
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1874

Jak dla mnie to powinna nast±piæ rezygnacja z klasy paladyna na rzecz rycerza ko¶cio³a (albo co¶ w tym stylu) Od la mêczy mnie we wszelkich rpg a`la D&D ¿e nie mogê graæ postaci± Z£? (albo chocia¿ ntr) Jak paladyn, to przes³odzony a¿ do ólu. A przecie¿ jak b³by wspania³y rycerz Tempusa, czy Helma......
autor: Profes79__
śr sie 24, 2005 3:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Paladyn w dru¿ynie z³odzeji. Jaka mo¿e byæ jego rola?
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1874

Wg mnie mozliwa jest gra dru¿yn± o takim sk³adzie. Np Paladyn - moralizator, który w czasie gdy ³otrzyk skrada siê by kogo¶ zabiæ, krzyknie na g³os wyzwanie do walki; mêcz±cy o oddawanie czê¶ci ³upów na rzecz ¶wi±tyni itp. Z drugiej strony ³otrzyk, który ca³y czas narzeka na ci±g³e postoje na modlit...
autor: Profes79__
wt sie 23, 2005 3:41 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Dziêki za pomoc. Musia³em polecieæ po szmatê, bo na widok M³ota Moradina kap³an mi ca³± pod³ogê za¶lini³. Na pewno skorzystam z porad.
Kwestia Piê¶ci Torma wci±¿ aktualna.[/LIST]
autor: Profes79__
sob sie 20, 2005 9:35 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Punkty doświadczenia za zabite potwory
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2795

Dok³adnie. Przyznawanie PD za konkretnego stwora zgodnie z tabelk± wg.mnie mija siê z celem. Czasami wychodz± g³upoty. Generalnie staram siê, aby za sesjê by³o 1/3 do 1/2 PD potrzebnych do awansu na nastêpny poziom ( i nie wiêcej!). Oczywi¶cie w wypadku jakiego¶ fina³owego starcia PD id± w górê, nie...
autor: Profes79__
sob sie 20, 2005 9:24 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Doprecyzujê pytanie: Kap³an - WAR PRIEST £owca - ASSASIN co z wojownikiem - odpada DEFENDER (charakter nie ten :) My¶lê o WEAPONMASTER. Barbarzyñca - niestety nie dysponujê dodatkiem, ale mo¿e chocia¿ jaka¶ podpowied¼. Dobrze by by³o jakby to by³ typowy bersekrer. Konkretn± profesjê to ju¿ sobie w s...
autor: Profes79__
sob sie 20, 2005 8:42 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Stopieñ wyzwania a poziomy dru¿yny
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 3215

Dziêki za pomoc :) Ostatnio na drodze dru¿yny p[ostawi³em kilka ogrów (4). Ale przy rzutach 4*1 z rzêdu to nawet koboldy by ich zabi³y :D.
Tak czy siak dziêkujê za pomoc. Wykorzystam.
autor: Profes79__
śr sie 17, 2005 10:10 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Stopieñ wyzwania a poziomy dru¿yny
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 3215

Stopieñ wyzwania a poziomy dru¿yny

Czy kto¶ ma prost± regu³kê, o ile mo¿e wystawaæ PS ponad PD dru¿yny? Dwa razy ju¿ lekko przegi±³em i o ma³o nie wyt³uk³em dru¿yny. G³upie pytanie, ale warto je zadaæ ( w koñcu do trzech razy sztuka :)
autor: Profes79__
śr sie 10, 2005 11:13 am
Forum: Potwory
Temat: Zakręcone i niepozorne potworki!!!
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 7892

My¶la³em po pocz±tku topicu przynajmnij, ¿e chodzi w³a¶nie o co¶, co bêdzie dla graczy niebezpieczne, wk...denerwuj±ce :) ale NIE ZABÓJCZE!. POwód? My¶lê, ¿e niejeden gracz wkurzy siê nog± demilicza, czy innymi tego typu potworami. ¦wietny by³ pomys³ z potworkiem z¿eraj±cym metal, tak¿e z gremlinem ...
autor: Profes79__
śr sie 10, 2005 10:57 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dwie kusze...
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 3247

Dla mnie jest to nierealne. Strza³ z dwóch kusz na raz - jeszcze OK. Ale mo¿liwo¶ci prze³adowania nie widzê. To jak z pistoletami z XIXw. Strza³ - tak. Przea³adowanie - ju¿ nie.
autor: Profes79__
czw sie 04, 2005 2:47 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Crossbowman - Kusznik
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 2749

Proponujê nazwê Marksman. W cechach poszed³bym raczej w celno¶æ i obra¿enia ni¿ w szybko¶æ. Mo¿na ew. zrobiæ za³o¿enie wspomniene wcze¶niej - du¿a si³a = szybkie prze³adowanie. Ale tak to mo¿na napi±æ zwyk³± kuszê - z ciê¿k± jest to ju¿ ma³o realne. Z samego za³o¿enia: kusza by³a wolniejsza, mocniej...
autor: Profes79__
czw sie 04, 2005 2:40 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Pisarze
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 5938

Lewandowski - cykl Ksin i Ró¿anooka; s³ysza³em ¿e pojawiaj± siê nastêpne ksi±¿ki. ¦wietny ¶wiat, ¶wietne postacie i ¶wietne akcje. Niestety nie pamiêtam autora, a ¿e piszê z pracy nie ma gdzie sprawdziæ: cykl Malazañskie kroniki poleg³ych - po prostu genialne. A opis "Sznura Psów" Coltaine`a, to je...
autor: Profes79__
śr sie 03, 2005 9:26 am
Forum: D&D i d20
Temat: Co ciê wkurza u Mistrza Gry?
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 5071

Piszê jako GM. Nie uwa¿am za niesprawiedliwe - dlu¿ej grali, dostali wiêcej PD. A jak gracze wychodz± wcze¶niej bo co¶ tam (np id± rano na 8 do pracy i chcieliby pospaæ ze 2 odiny :D) to w pewnym sensie ich strata. Te¿ stosujê system wirtualny prowadzenia nieobecnych (jest a jakby go nie byo :D) ale...
autor: Profes79__
pn sie 01, 2005 8:54 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Przewodnik Po Planach FR
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 981

Plany

Wpad³ mi w rêce jeden z dodatków do AD&D. Jego akcja dzieje siê na jednym z zewnêtrznych planów. I tu siê pojawia problem. Jak wple¶æ fabu³ê planów do FR? W sumie plany s± s³abo opisane w podrêczniku, a podrêcznik "Manual of the Planes" ¶rednio do FR przystaje (tylko go przegl±da³em, wiêc mogê siê m...
  • 1
  • 2