Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 43 wyniki

  • 1
  • 2
autor: Scol
pn lis 29, 2004 6:19 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 14997

Lunatrion wraca³ w³a¶nie z zbrojowni w nowej bia³ej szacie i z sêkat± lask± o magicznej aurze. Gdy uj¿a³ smoka walcz±cego z rycerzem mystry, a natêpnie jego przemiane w elfa wiedzia³ ju¿, ¿e elf jest kolejnym cz³onkiem gildi. - G³upi jeste¶ - powiedzia³ - Za mordowanie kap³anów i paladynów Pani Taje...
autor: Scol
pn lis 29, 2004 4:26 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 14997

Lunatrion podszed³ do kolumny i szybko przejrza³ j± wzrokiem. Na szczê¶cie by³a zbrojownia. Zapyta³ swych przyjació³ czy te¿ chc± zdobyæ kilka magicznych przedmiotów.- Idzie kto¶ ze mn±?-
autor: Scol
pn lis 29, 2004 4:19 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Drużyna
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 5892

2 czarodziei i 2 ³otrzyków a taktyka prosta: £-³otrzyk C-Czarodzej W-Wróg S-¦ciana magiczna np ¶ciana z ¿elaza 1 tura: £-flankuj± W C-rzucaj± czar tworz±cy S po 2 pozosta³ych stronach wiêc wygl±da to tak: MMMMMMMMM £ W £ MMMMMMMMM Czyli nie mo¿na uciec z flankowania P.S-Wa¿na jest du¿a inicjatywa :)...
autor: Scol
pn lis 29, 2004 4:08 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 14997

Wiêc ja pujdê odnie¶æ zwój. A tak przy okazji to czy jest tu jaka¶ zbrojowania z magicznymi przedmiotami?
autor: Scol
pn lis 29, 2004 3:47 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 14997

Lunatrion widz±c rany nowego sojusznika przypomnia³ sobie drogê do tej komnaty...Pokój alchemiczny, sala nauk, bilbioteka... -Zaraz , bilbioteka - krzykn±³. Szybko wybiek³ z komnaty i pêdzi³ do biblioteki. Po kilku minutach wróci³ z zwojem uzdrowienia w rêku. Szybko go przestudiowa³ i zacz±³ rzucaæ ...
autor: Scol
ndz lis 28, 2004 10:19 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 14997

Czy my siê znamy?? - spyta³ Lunatrion - zaraz... czy to nie ty przez przypadek prawie mnie zabi³e¶ w walce z czarnym smokiem??
autor: Scol
ndz lis 28, 2004 9:32 pm
Forum: Bóstwa
Temat: FR a stanie siê bogiem
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 8064

Czytalem gdzies ze bog bez wyznawcow przestaie istniec(i powraca gdy zyska ich z powrotem). Wiec chyba najlatwiejszym sposobem na zabicie bostwa jest wybic wszystkich jego wyznawcow(odradzam robic to z mystra :) )
autor: Scol
ndz lis 28, 2004 9:00 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 14997

Ciekawi mnie tylko jak wy-Demiliche rzucacie czary z komponentami somatycznymi? Potrzebujecie do tego zmieniaæ sw± postaæ? A co do przemiany to zastanowiê siê nad tym
autor: Scol
ndz lis 28, 2004 8:40 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 123284

Gram w Zapomnianych krainach, a przy okazji to jak mo¿na zdobywaæ te boskie rangi??
autor: Scol
ndz lis 28, 2004 7:35 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 14997

S³ysz±c rozmowe maga z demi-liszem rzek³em do niej:sk±d wiesz jak mag my¶li.Nie widzia³em ¿adnych gestykulacji, mo¿e dla tego ¿e nie masz r±ke - u¶miech³em siê - mo¿e to zdolno¶æ twej rasy?Po tych s³owach wesz³em do glidi
autor: Scol
ndz lis 28, 2004 7:14 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Mroczni Magowie
Odpowiedzi: 439
Odsłony: 14997

Lunatrion zarabia³ na ¿ycie tañcz±c i ¶piewaj±æ w gospodach. Nie wiedzia³, ¿e w jego umy¶le kryj± siê mistyczne moce. W koñcu "to" musia³ siê kiedy¶ staæ. Jeden nieodopwiedni gest, jedno nieodpowednie s³owo i gospoda sta³a w p³omieniach. Zda³ sobie wtedy sprawe, ¿e nie tylko potrafi czarowaæ, lecz t...
autor: Scol
ndz lis 28, 2004 6:37 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 123284

Uwa¿anie siê za boga

No wiêc mam kolejne pytania tym razem na temat uwa¿ania siê za boga: 1.)Czy je¶li postaæ ma d³u¿o wyznawców powinna dostawaæ jakie¶ premie(chodzi mi tu o premie z morale typu:nie moge zawie¶æ moich wyznawców...) 2.)Czy to nie bêdzie powodowa³o gniewu bogów-je¶li tak to czy wszystkich, czy tylko tych...
autor: Scol
ndz lis 28, 2004 3:23 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 123284

Tworzenie przedmiotów magicznych i psionicznych

Mam kilka pytan na temat tworzenie przedmiotow: 1.)Czy dwóch magów mog± razem tworzyæ przedmioty(np.jeden zna czar przyspieszenie a drugi zbroja maga i chc± stworzyæ przedmiot z obydwoma czarami) 2.)Je¶li tak to koszt przedmiotu(w PD bo kas± to gracze decyduj±)jest równy czy ka¿dy "p³aci" za czar kt...
  • 1
  • 2