Zrodzony z fantastyki

 
Ivellios Mirima
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 18
Rejestracja: pt wrz 30, 2005 10:00 am

pn sty 22, 2007 2:00 pm

Tak jak napisaem w temacie chcia³bym, ¿eby¶my tutaj w miarê mo¿liwo¶ci zbierali b³êdy dotycz±ce t³umaczenia DragonLance CS. Osobi¶cie posiadam podrêczniki w obu wersjach jêzykowych. Czytam podrêcznik po Polsku i mam parê zastrze¿eñ...<br /><br />Ju¿ mo¿e pominê fakt, ¿e podrêcznik który zakupi³em ma niektóe strtony tak podrukowane, ¿e kolorowe znaki siê rozje¿d¿aj±, a na obrazkach s± plamki kolorowe (drukarnia popsu³a [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif[/img] )....<br />Zajmê siê mo¿e merytoryk±... aktualnie nie mam listy literówek (bo i takie s±), ale chodzi mi o jedn± wa¿n± rzecz:<br /><br />Karta Ksiê¿ycowa. Na stronie 94 (PL) jest ona przerysowana inaczej z orygina³u (ta sama strona ANG). Strza³ki oznaczaj±ce obieg ksiê¿yców maj± zwrot w przeciwn± stronê ni¿ w ANG, a ponadto po prawej mamy w ANG Waxing (rosn±cy) a w polskim malej±cy... wszystko w zasadzie by³oby dobrze, bo widaæ, ¿e poprostu zrobili lustrzane odbicie, ale bez odbicia liczb... co za tym idzie na stronie 93 jest b³±d w t³umaczeniu wynikaj±cy z tego, ze dla wyniku na ko¶ci 18. Nuitari nie ro¶nie tylko maleje, a Lunitari ro¶nie (nie maleje). Ma to o tyle znaczenie, ¿e dla tego samego wyniku na ko¶ci w Polsce dostaniemy inne uk³ady ksiê¿yców, w porównaniu do Amerykanów. Która wersja jest tak na prawdê dobra?<br /><br />W zasadzie rysunki ksiê¿yców na obrazku wskazuj± na to, ¿e to Polska wersja jest dobra (ciemne pole na rysunku to jest ksiê¿yc, a jasne to tylko otoczka). Je¿eli tak, to ksiê¿yc w uk³adzie D (D³u¿eje) jest rosn±cym, a C (ciemnieje) jest malej±cym, czyli my mamy teoretycznie lepiej ni¿ amerykanie, ale czy na pewno? Kto¶ mo¿e wyja¶niæ tê sprawê?

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość