Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr lis 20, 2002 11:02 am

Na Dragonlance.com pojawi³o siê 10 nowych wierszy i krótkich opowiadañ napisanych przez fanów. Mo¿na zapoznaæ siê z nimi tutaj. Mi³ego czytania :) .
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn lis 25, 2002 11:04 am

Gar¶æ nowo¶ci z Dragonlance.com i Dragonlance Nexus: <br />1. Nowy przepis kulinarny :) - Dwarven Drunken Beef. <br />2. Nowy nieoficjalny ekwipunek: <br />-Sword-Cane - kenderski miecz ukryty w kiju podró¿nym :mrgreen: <br />-Magical Kender Pouch - magiczna sakiewka/torebeczka kenderów :mrgreen: <br />-Elven Longbow - elfi d³ugi ³uk <br />-Elven Fighting Knife - bitewne no¿e elfów, specjalnie tworzone do walki dwoma na raz :evil: <br />-Elven War Sword - elfi miecz wojenny, specjalnie ostrzony 8) <br />-Dwarven Axe - krasnoludzki topór, te¿ specjalnie ostrzony :evil: <br />-Elven Throwing Blade - elfie ostrze do rzucania, interesuj±ca egzotyczna broñ :) <br />-Elven Axe - elfi topór, ca³kiem ciekawy 8) <br />-Elven Shortsword - elfi krótki miecz, dobrze ostrzony :) <br />-Swordsman Armour - zbroja miecznika, na 3E proponuje nastêpuj±c± rozpiskê: ¶rednia zbroja (medium armor), +6 KP (AC), max. Zrêczno¶æ (Dex) +1, niepowodzenie czaru (arcane failure) 35%, minus do testów (check penalty) -6, prêdko¶æ (speed) jak ¶rednie zbroje (medium armor)
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

wt lis 26, 2002 9:45 am

Pojawiły się zasady do rozgrywania 3rd Edition Oriental Dragonlance Adventures (160 KB PDF). 40-stronnicowy plik znajdziecie na www.dragonlance.com. <br /> <br />Co zawiera? <br /> <br />Historię Oriental Dragonlance. <br />Zasady dotyczące: <br />- ras <br />- klas <br />- magii <br /> <br />Brzmi ciekawie :wink: <br /> <br />Pozdra
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr lis 27, 2002 9:23 am

Na stronie Dragonlance.com mo¿na zapoznaæ siê z List± polecanych ksi±¿ek z serii Dragonlance. T³umaczy ona w jakiej kolejno¶ci najlepiej je czytaæ i które z nich s± najwa¿niejsze. Oko³o po³owa ksi±¿ek z tej listy zosta³a wydana po polsku.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr lis 27, 2002 1:38 pm

Po trzech latach ciszy na polskim rynku ukaza³a siê nowo¶æ z serii Dragonlance :mrgreen: . Wydawnictwo ZYSK i S-ka przekaza³a do ksiêgarni 26 listopads 2002 roku zbiór opowiadañ Smoki Chaosu pod redakcj± Margaret Weis i Tracy'ego Hickmana. Ma 356 stron i kosztuje (bazowo) 34,00 PLN. <br />Oto cu podaje wydawnictwo o tej ksi±¿ce na w³asnej stronie: <br /><!--QuoteBegin-ZYSK i S-ka+-->
ZYSK i S-ka pisze:
<!--QuoteEBegin-->Zbiór opowiadañ rozgrywaj±cych siê w ¶wiecie DRAGONLANCE. W ¶wiecie rozdartym przez wojny i rozgrywki dziel±ce wszystkie zamieszkuj±ce go rozumne rasy na dwa wrogie obozy, rodz± siê liczni bohaterowie i zwi±zane z nimi legendy. Królowa Ciemno¶ci, Takhisis, pos³uguj±c siê swymi s³ugami z³a, smokowcami, pragnie zapanowaæ nad Krynnem. Jej przeciwnicy (s± w¶ród nich przedstawiciele ró¿nych ras), wspierani przez innych bogów próbuj± stawiæ czo³o z³u. Niektórzy robi± to z w³asnej woli, pozostali za¶… w³a¶ciwie nie maj± wyboru.
<br />Ksi±¿ka zwiera 15 opowiadañ ró¿nych autorów, krótk± notkê (1 strona) o Dragonlance i krótkie opisy autorów. <br />Akcja ksi±¿ki rozgrywa siê w na pocz±tku Pi±tej Ery. S± tam wydarzenia z okresu Lata Chaosu, który rozpocz±³ ten okres. <br />Obrazekoto ok³adka orygina³u, ale polska ró¿ni siê tylko napisami i logiem (w polskiej jest logo zwi±zane z Pi±t± Er± Obrazek).
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn gru 02, 2002 10:20 am

Na Dragonlance Nexus i Dragonlance.com s± kolejne nieoficjalne materia³y: <br />-Singing Statue - magiczna ?piewaj±ca Statu³a (bogini Mishakal) z czasów przed-Kataklizmem <br />-Ring of Shapechanging - magiczny Pier¶cieñ Przemiany, jeden z nich wpad³ do sakiewki Tasa :wink: <br />-Flute of Wind Dancing - magiczna Flet Tañca Wiatru, u¿ywana przez wodne istoty <br />-Dream Stones - magiczne Kamienie Marzeñ, s³u¿±ce do badanie czasu i charakteru <br />-Dalamar's Bracelet - magiczna Branzoleta Dalamara, mia³ j± Tanis, gdy Lord Soth :evil: atakowa³ Palanthas <br />-Brooch of Imog - magiczna Broszka Imoga, chroni przed pomniejszymi czarami <br />-Verminaard's Dragonhelm - magiczny Smoczy He³m Verminaarda <br />-Nightbringer - magiczna ciê¿ka maczuga/wekiera <br />-Dragonlance - kolejna wersja Smoczej Lancy <br />-Wizard of High Sorcery Feat - kolejna próba stworzenia Maga Wysokiej Magii
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn gru 02, 2002 10:58 am

WotC udostêpnili oficjalnie rozpiski (wybranych) magicznych przedmiotów wystêpuj±cych w ksi±¿kach z serii Dragonlance - Dragonlance Magic Items.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr gru 04, 2002 1:41 pm

WotC przewiduj± wydanie Dragonlance Campaign Setting na sierpieñ 2003 roku. Ma zawieraæ 320 stron, mieæ tward± ok³adkê i kosztowaæ 39,95$. Oto co wiadomo na temat tej pozycji: <br />
The Dragonlance Campaign Settin is the next setting developed for the latest version of D&D game. It includes everything needed to run a campaign in the Dragonlance world, including races, character classes, monsters, feats, prestige classes, magic items, and skills. There is extensive background material, including timelines, maps, artifacts, and write-ups on iconic characters and deities. This information is useful for playing in all Dragonlance eras, and all the rules material is protable into any D&D campaign.  <br />Written by Margaret Weis, Don Perrin, Jamie Chambers, Christopher Coyle
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt gru 06, 2002 5:20 pm

Kolejne nieoficjalne nowo¶ci z Dragonlance.com i Dragonlance Nexus: <br />-Accidental Hero - klasa presti¿owa dla Kenderów :mrgreen: , którzy s± bohaterami z przypadku [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br />-Axe of Kagonos - topór Kagonosa, za³o¿yciela Kagonesti <br />-Solamnic Chainmail - solamnijska kolczuga
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob gru 07, 2002 4:14 pm

Kolejne nieoficjalne nowo¶ci z Dragonlance.com: <br />-recenzja ksi±¿ki Divine Hammer <br />-pojawi³ siê dzia³ Gods of Krynn: The Higher Powers - mo¿na to poczytaæ o The High God (Najwy¿szym Bogu, Ojcu Bogów) i Chaos (Chaosie, Ojcu Wszystkiego i Niczego) <br />-utwór Momentum (wymaga QuickTime'a)
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

ndz gru 08, 2002 10:03 am

Na Dragonlance.com pojawi³a siê nowa nieoficjalna klasa presti¿owa - Covert Legionnaire - Szpieg z Legionu Steela (Pi±ta Era - organizacja nieznana polskim fanom).
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

śr gru 11, 2002 6:37 pm

Co do wydania Dragonlance Campaing Setting: <br /> <br /><!--QuoteBegin-Dragonlance Nexus+-->
Dragonlance Nexus pisze:
<!--QuoteEBegin-->DLCS Release Date Confirmed <br />Posted on 12/11/2002 by Paladin <br />I spoke with Jamie Chambers from Sovereign Press today and he confirmed that the release date for the forthcoming Dragonlance Campaign Setting will be August of 2003, as we previously reported in a posting on December 7. As soon as we hear any additional details, we'll be sure to let you know! <br />
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw gru 12, 2002 9:46 am

Oto jak ma wygl±daæ ok³adka Dragonlance Campaign Setting: <br />Obrazek
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

ndz gru 15, 2002 8:33 am

Kolejne nieoficjalne nowo¶ci z Dragonlance.com i Dragonlance Nexus: <br />-Moon Disciple - klasa presti¿owa dla kap³anów z Krynnu <br />-Bards of Branchala - alternatywny bard dla Krynnu, wymaga podrêcznika Book of Eldritch Might II: Songs and Souls of Power
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt gru 17, 2002 9:44 am

Nieoficjalne nowo¶ci z Dragonlance.com: <br />-przygoda ze ¶wi±tecznym duchem :mrgreen: - How the Grinch Stole Christmas (170 KB PDF) - na zasadach poprzedniej edycji <br />-parodia pod tytu³em War of Souls and Ham, z której mo¿na dowiedzieæ siê kilku faktów z najnowszej historii Krynnu (lecz mimo wszystko trzeba wiedzieæ wiêcej o Pi±tej Erze, by zrozumieæ ich sens)
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn gru 23, 2002 9:34 am

Kilka nieoficjalnych nowo¶ci z Dragonlance.com i Dragonlance Nexus: <br />-Santa's Little Handler - kender w klimacie ?wi±tecznym :x-mas: , jest to klasa presti¿owa [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br />-Half-Dwarf - rozpiska pó³krasnoluda (ale nie krasnoluda ¿lebowego, który normalnie jest do nich zaliczany)
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn gru 23, 2002 10:16 am

Na stronie WotC mo¿na zapoznaæ siê z Gnome Contraption FC12252002-HHSG - korespondecj± gnomów z Krynnu i jednym listem o nich z punktu widzenia Rycerzy Takhsis [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] .
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

pt gru 27, 2002 11:47 pm

Na www.dragonlance.com pojawił się przepis na owocowy chleb Tiki :) <br /> <br />Smacznego :)
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt gru 31, 2002 2:33 pm

Kolejna nieoficjalna nowo¶æ z Dragonlance.com i Dragonlance Nexus - klasa presti¿owa Knight of the Heart (Rycerz Serca) - przedstawiciel niewielkiego zakonu rycerskiego s³u¿±cego Si³om Dobra.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt sty 03, 2003 1:39 pm

Znane ju¿ s± plany wydawnicze Sovereign Press zwi±zane z Dragonlance: <br />-czerwiec 2003 - Age of Mortals, $34,99 <br />-sierpieñ 2003 - Key of Destiny – (Age of Mortals Campaign, Volume I), $24.99 <br />-pa¼dziernik 2003 - Bestiary of Krynn, $29.99 <br />-grudzieñ 2003 - Holy Orders of the Stars, $24.99 <br />-luty 2004 - Specter of Sorrows – (Age of Mortals Campaign, Volume II), $24.99
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

pt sty 03, 2003 1:43 pm

No tak - ceny, że tak powiem dosyć zaporowe... Nie będąc wielkim fanem DL, chyba sobie odpuszczę... <br /> <br />Czy jest jakaś specyfikacja, co znajdzie się w tych podręcznikach?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt sty 03, 2003 4:50 pm

<!--QuoteBegin-danant+-->
danant pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Czy jest jaka¶ specyfikacja, co znajdzie siê w tych podrêcznikach?
<br />Informacje uzyska³em z forum Dragonlance i tam nie podaj± nic wiêcej. Natomiast strona Sovereign Press nie jest aktualnie dostêpna (jakie¶ prace siê tam tocz± :? ). Zajrza³em te¿ na stronê, z której ta informacja zosta³a wpierw wziêta (Pen & Paper), lecz tam te¿ nie podaj± nic wiêcej. Staram siê nadal zebraæ wiêcej danych...
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

sob sty 04, 2003 12:40 am

Na www.amazon.com można zapoznać się z opisem oraz okładką książki: <br /> The Players of Gilean: Tales from the War of Souls. Według doniesień wyjdzie ona w lutym 2003. Oto link: <br /> <br />The Players of Gilean: Tales from the War of Souls
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob sty 04, 2003 10:49 am

Na stronach Dragonlance.com i Dragonlance Nexus mo¿na zapoznaæ siê z artyku³em Options for Bardic Magic - nawi±zuje on do mechaniki powsta³ej na potrzeby Pi±tej Ery i tylko tam powinien byæ wykorzystany wedle zaleceñ autora. Jest to artyku³ nieoficjalny.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn sty 06, 2003 10:38 am

Na stronie Dragonlance.com i czê¶ciowo na Dragonlance Nexus jest kilka nowo¶ci: <br />-wiadomo wiêcej na temat ksi±¿ki The Players of Gilean: Tales from the War of Souls <br />-Bards of Krynn - nieoficjalny artyku³ o bardach na Krynnie <br />-Mage Rumble - po³±czenie ilustracji trzech magów <br />-recenzja ksi±¿ki The Dragon Isles <br />-recenzja ksi±¿ki The Odyssey of Gilthanas
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt sty 07, 2003 10:30 pm

Na stronie WotC mo¿na zapoznaæ siê z: <br />ObrazekKerrickiem Fallabrinem: The Elven Messenger (Elfim Pos³añcem) - histori± jego i jego rodziny. Jest to postaæ wystêpuj±ca w trylogii Icewall (która jest w trakcie pisania-wydawania na zachodnim rynku).
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob sty 11, 2003 9:33 am

Ze stron Dragonlance.com i Dragonlance Nexus mo¿na pobraæ II numer magazyny Tobril (2.2 MB PDF). Mo¿emy w nim znale¼æ (na 27 kolorowych stronach): <br />
- Ancient Krynn: High Ogre War Drums <br />- Kender Corner: Kender Barbarians <br />- Roaming Krynn: Sancrist <br />- Manuscripts of Ansalon: Part the First <br />- Kaz the Minotaur <br />- Behind the Screen: Lengends Script <br />- Community: How Granak Became Famous
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob sty 11, 2003 11:32 pm

Nowo¶ci ze stron Dragonlance.com i Dragonlance Nexus: <br />-Rumor Mill - wie¶ci na temat planów wydawniczych w latach 2003-2004 <br />-Afflicted Kender - kender, który pozna³ strach w wyniku nastêp Smoczych Pustek (Pi±ta Era) [nieoficjalne] <br />-Irda (High Ogres) [nieoficjalne] <br />-Thinker Gnome - Gnomy-Druciarze :mrgreen: [nieoficjalne] <br />-Bakali - jaszczurolud z Krynnu [nieoficjalne] <br />-Artwork - nowe prace w galerii <br />-Knights of Hylo - Kenderscy Rycerze z Hylo :mrgreen: [nieoficjalne]
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn sty 13, 2003 12:26 am

Nowo¶æ ze stron Dragonlance.com i Dragonlance Nexus - nowa nieoficjalna klasa presti¿owa. Dragonsbane - elfi i pó³elfi zabójcy smoków :evil: (ta klasa wydajê siê byæ niezbalansowana na pierwszy rzut oka). <!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro--><== Gdy gracze dostan± dostêp do tej PRC to smoki bêda gin±æ w zastraszaj±cym tempie jednak przeciwko innym istotom nie dzia³a zbyt dobrze<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

wt sty 14, 2003 3:43 pm

Kilka nowości: <br /> <br />Galeria okładek <br /> <br />Dodatkowo wkrótce ma być wysłana petycja do WOTC aby wznowili wydruk ksiązek z serii Dwarven i Elven Trillogy.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości