Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
 
Glinthor
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 23
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:19 am

wt sty 14, 2003 6:24 pm

Dzi¶ na forum ISA w planach wydawniczych przeczyta³em i¿ szykuj± siê do wydania DL . Co prawda, ¿e najpierw bêdzie Ravenloft ale to i tak dobra wiadomo¶æ. :mrgreen: <br />____________________ <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Na przysz³o¶æ prosiliby¶my o podawanie linków<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br />Plan wydawniczy ISA <br /> <br />Edo
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt sty 21, 2003 8:53 am

Ze strony WotC mo¿na pobraæ trzy tapety ekranowe z motywem Smoków Jesiennego Zmierzchu - Chronicles as You've Never Seen Them!.
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

wt sty 21, 2003 7:46 pm

W końcu długo oczekiwana nowość ze świata DL. Niestety spodziewałem się czegoś więcej. <br /> <br />Znakomity rysownik Larry Elmore, który stworzył wiele prac do DL (między innymi rysował okładki) skończył pracę nad rysunkiem przedstawiającym Raista i Dalamara : <br /> <br />The First Ingredient
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw sty 23, 2003 9:49 am

Strona Dragonlance.com za kilka tygodni bêdzie przeprowadzaæ wywiad z Margaret Weis. Z tej okazji mo¿na przes³aæ swoje pytania w jêzyku angielskim tutaj. Macie gnêbiace Was pytania i potraficie je przelaæ na angielski, to spróbujcie. Potem bêdziecie mogli siê pochwaliæ: Margaret Weis odpowiedzia³a na moje pytanie :mrgreen: 8) .
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

sob sty 25, 2003 12:48 pm

Kolejne nowości z www.dragonlance.com i Dragonlance Nexus : <br /> <br />Kender pool <br />Ankieta pod tytułem : "Jakim kenderem będziesz grał?" <br /> <br />Mystic <br />Opis klasy podstawowej czerpiącej swą moc z mistycyzmu.
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

śr sty 29, 2003 12:12 am

Kolejna nowośc z www.dragonlance.com i Dragonlance Nexus : <br /> <br />Wild sorcerer <br />Czyli kolejna klasa podstawowa. Moim zdaniem bardzo interesująca.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt sty 31, 2003 8:49 am

Dragonlance.com przygotowuje siê do kolejnego wywiadu z pisarzem tworz±cym w realiach Dragonlance. Tym razem bêdzie to Douglas Niles. Wywiad jest przewidywany na marzec 2003 roku. Ka¿dy mo¿e wys³aæ propozycjê pytañ w jêzyku angielskim tutaj.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn lut 03, 2003 3:15 pm

W internetowym sklepie Amazon.com mo¿na ju¿ sk³adaæ wstêpne zamówienia na Dragonlance Campaign Setting. Jednak na jego realizacjê trzeba bêdzie czekaæ do sierpnia 2003, bo dopiero wtedy wyjdzie ta pozycja.
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

śr lut 05, 2003 11:08 pm

Na www.dragonlance.com pojawiła się ankieta dotycząca wydawania innych materiałów związanych z DL takich jak koszylki, kubki itp.
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

sob lut 08, 2003 1:37 pm

Na www.amazon.com i kulku innych sklepach są już do kupienia nowe pozycje spod znaku DL: <br /> <br />The Players of Gilean: Tales from the War of Souls - Zbiór opowiadań <br />Nowe wydanie "Smoków Jesiennego Zmierzchu" - Czy trzeba komentować? <br />Nowe wydanie "Darkness and Light" - Książka opowiada o podróży Sturma i Kitiary
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw lut 13, 2003 8:29 am

Na Dragonlance.com i Dragonlance Nexus mo¿na zapoznaæ siê z wywiadem z Margaret Weis. Jest w jêzyku angielskim, ale poczytaæ warto :wink: .
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt lut 14, 2003 9:51 am

Na Dragonlance.com i Dragonlance Nexus umieszczono nowy nieoficjalny artyku³ - The Magic of Souls. Opowiada o magii w Pi±tej Erze.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn lut 17, 2003 8:52 am

Ze stron Dragonlance.com i Dragonlance Nexus mo¿na pobraæ Elven Royalty Family Tree (8 KB ZIPed Excel) - drzewo genealogiczne elfiej rodziny królewskiej.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr lut 19, 2003 9:44 am

Na Dragonlance.com i Dragonlance Nexus pojawi³o siê kilka nowo¶ci, ale wiêkszo¶æ to nowe przepisy, opowiadania i rysunki. Najwa¿niejszy ze wzglêdu na warto¶æ RPGow± wydaje siê nowy artyku³ Southern Ergoth, czyli dok³adny opis Po³udniowego Ergoth.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob lut 22, 2003 11:21 am

Na Dragonlance.com i Dragonlance Nexus mo¿na zapoznaæ siê z nowym artyku³em - The Gods of Krynn. S± w nim wymieni: Najwy¿szy Bóg, Ionthas (Chaos) i 21 bogów bogów Równowagi.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn lut 24, 2003 8:24 am

Na Dragonlance.com i Dragonlance Nexus mo¿na zapoznaæ siê z DragonHelm's Guide to Krynnspace (100 KB PDF). Uaktalnia on informacje zawarte w akcesorium do 2E Krynnspace.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt lut 25, 2003 10:19 am

Na Dragonlance.com i Dragonlance Nexus kolejne nowo¶ci: <br />-The Ansalonian Calendar - opis kalendarzu i ¶wi±t Krynnu <br />-Dragonspawn - opis (bez charakterystyk) smoczych pomiotów z Pi±tej Ery
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr lut 26, 2003 9:20 am

Na Dragonlance.com i Dragonlance Nexus mo¿emy zapoznaæ siê z najnowszym Newsletter (#31). Dowiadujemy siê z niego, ¿e Dragonlance Campaign Setting (WotC) bêdzie w pe³ni oparte na 3.5E oraz ¿e w tym samym terminie wyjdzie Age of Mortals (Sovereign Press ) przeznaczony do grania w Pi±tej Erze. Dalsze plany Sovereign Press maj± byæ podane w nastêpnym miesi±cu.
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

sob mar 01, 2003 11:14 am

Oto fragment newstellera znajdującego się na www.trhickman.com : <br /> <br /><!--QuoteBegin-R.A.Knack+-->
R.A.Knack pisze:
<!--QuoteEBegin-->"The Minotaur Wars will show you the events within the empire leading up to and going beyond War of Souls and how they affect Krynn as a whole. NIGHT OF BLOOD will introduce the inner turmoil of the empire, including revolt and civil war and lay hints of what is to come on the mainland."
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn mar 03, 2003 8:17 am

Na stronie WotC mo¿na zapoznaæ siê z nastêpuj±cymi materia³ami nawi±zuj±cymi do opowiadania Dragons of a Vanished Moon: <br />-FREE Dragons of a Vanished Moon Screensaver - darmowy wygaszasz ekranu <br />-Dragons of a Vanished Moon Free Desktop Wallpaper - darmowe tapety <br />-Interview: Margaret, Tracy, and the War of Souls - wywiad z Margaret Weis i Tracym Hickmanem
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt mar 04, 2003 8:10 am

Dragonlance.com zbiera pytania do kolejnego wywiadu - tym razem z Richardem Knaakiem, autorem m.in. Legendy o Humie i Minotaura Kaza. Pytania w jêzyku angielskim nale¿y pisaæ tutaj. <br /> <br />Pojawi³y siê te¿ nowo¶ci w galerii.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn mar 10, 2003 8:11 am

Na Dragonlance.com i Dragonlance Nexus zosta³ opublikowany wywiad z Douglasem Nilesem (w jêzyku angielskim). Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania siê.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt mar 11, 2003 9:19 am

Wie¶ci z Dragonlance.com i Dragonlance Nexus: <br />-Larry Elmore (wspania³y grafik) mia³ niedawano atak serca [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] , ale wraca do zdrowia :) . Mo¿na przes³aæ mu kartkê z ¿yczeniami powrotu do zdrowia - szczegó³y tutaj. <br />-Having Class in Dragonlance - porady jak adaptowaæ klasy presti¿owe do specyfiki Krynnu
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw mar 20, 2003 11:13 am

Dragonlance.com i Dragonlance Nexus og³osi³y informacje o podrêczniku Age of Mortals: Dragonlance® Campaign Setting Companion. Zapowiedziany jest na sierpieñ 2003 roku, bêdzie w twardej ok³adce, grafika kolorowa, 224 strony, cena $39.99.
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

czw mar 20, 2003 7:57 pm

Na www.dragonlance.com pojawiła się ankieta o przyszłość Miny po wojnie dusz.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt mar 21, 2003 8:08 am

Na stronie GamingReport.com mo¿na obejrzeæ ok³adki czterech zapowiedzianych akcesoriów do Dragonlance: Towers of High Sorcery, Dragonlance Dungeon Master's Screen, Key of Destiny i Bestiary of Krynn.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt mar 21, 2003 9:39 pm

Ze stron Dragonlance Nexus i Dragonlance.com mo¿na pobraæ darmowy The Kencyclopedia: Third Edition Kender Handbook (1 MB PDF), czyli 116 stron o kenderach :mrgreen: .
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw mar 27, 2003 7:56 am

Dragonlance Nexus i Dragonlance.com przygotowuj± siê do kolejnego wywiadu - tym razem z Jamie Chambers i Christopherem Coylem - osobami wspó³tworz±cymi Dragonlance na zasadach 3(.5)E. Tak samo jak ostatnio mo¿na wys³aæ propozycje pytañ w jêzyku angielskim tutaj.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt kwie 01, 2003 8:37 am

Na Dragonlance.com i Dragonlance Nexus pojawi³o siê: <br />-ankieta What Race Would You Import Into Dragonlance? <br />-opis klasy presti¿ówej dla kenderów - Raindrum Fool <br />-nowy (¶mieszny) szablon - Kodragonspawn
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

sob kwie 05, 2003 11:06 am

Kolejna nowość: <br /> <br />Na WOTC pojawiła się klasa PRC Mystic Theurge. Na www.dl3e.com przedstawiono tą klasę PRC w świecie DL : Mystic Theurge w DL.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości