Zrodzony z fantastyki

 
Decain
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 120
Rejestracja: czw sie 08, 2002 9:35 pm

Plansze i ¿etony/figurki (Siatka w D&D) w walce

ndz sie 11, 2002 5:27 pm

Zastanawiam siê jak inni mistrzowie radz± sobie z przedstawianiem wiêkszej walki. Bo wiadomo, je¶li jest grupka graczy na 1-2 przeciwników to jeszcze nie ma problemu, a je¶li wrogów jest wiêcej wtedy siê zaczynaj± schody. U¿ywacie fikurek, papierowych stoj±cych "ludków" symbolizuj±cych postacie, ¿etonów czy czego? Jak wygl±da pole walki? Czy jest narysowane na kartce czy przestrzenne? A mo¿e macie jakie¶ inne sposoby na przedstawianie tego?
 
Regis__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn sie 05, 2002 10:49 pm

ndz sie 11, 2002 5:52 pm

Ja osobi¶cie u¿ywam papierowych ¿etonów, tudzie¿ zwyk³ych pionków do gry i nie jest ¼le :) Choæ przy walce z liczb± wrogów powy¿ej 8 robi siê m³yn... Dlatego te¿ oczekujê lepszych propozycji :)
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

ndz sie 11, 2002 6:17 pm

Na sytuacyjnym szkicu za rysujemy pozycjê i ruchy. Po ka¿dej rundzie ¶cieramy i na nowo rysujemy pozycjê osób/istot.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

DM mówi:

ndz sie 11, 2002 6:31 pm

Stosuje dwa rodzaje "pomocy bitewnych": <br />1. Plan dwuwymiarowy na kartce w kratkê. <br />2. Plan trójwymiarowy - za pomoc± figurek lub kostek (zazwyczaj mamy kilka zestawów). <br />Jednak stosuje to tylko przy potyczkach powy¿ej 8-10 istot. W innych przypadkach staramy siê oprzeæ na w miarê dok³adnych opisach rozstawienia i poruszania siê w czasie potyczki.
 
Decain
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 120
Rejestracja: czw sie 08, 2002 9:35 pm

ndz sie 11, 2002 6:58 pm

Regis: <br /> <br />Je¶li chodzi o ¿etony to jak je oznaczacie? Czy piszesz na nich imiona graczy i nazwy potworów czy jeszcze jakie¶ rysunki? A co z pod³o¿em?
 
Regis__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn sie 05, 2002 10:49 pm

ndz sie 11, 2002 7:27 pm

Na kartce z bloku technicznego rysujê plan okolicy w skali odpowiedniej do skali ¿etonów. Potem na ¿etonach piszê imiona graczy lub rodzaj potwora i ju¿ :)
 
Haron__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 298
Rejestracja: pt sie 09, 2002 11:55 am

ndz sie 11, 2002 11:38 pm

Mnie wystarczy kartka i olowek. Przy pomocy strzalek i punktow zazanaczamy rozstawienie druzyny i przeciwnikow. <br />Kiedys nasz MG korzystal z pionkow, ale zrezygnowal gdy gracze prawie pobiliby sie o kolor.
 
Decain
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 120
Rejestracja: czw sie 08, 2002 9:35 pm

pn sie 12, 2002 12:11 am

Ciekaw± opcj± jest te¿ przedstawienie graczy kamykami do akwarium (mo¿na kupiæ po 50 gr. ) Jedynym problemem mo¿e byæ znalezienie kamyczków o ró¿nych kolorach, ale je¶li traficie na dobry sklep. Wygl±da to to naprawdê przednio, jest tanie, a rozmiary ma niewielkie (ciut wiêksze ni¿ 1 cm x 1 cm). Jeszcze jakie¶ pomys³y ???
 
Urdaz
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: ndz lip 28, 2002 12:20 am

pn sie 12, 2002 7:46 pm

W mojej grupie oznaczamy przeciwników kostkami , ale mamy ich juz tez niez³± kolekcje :razz:
 
Daero
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 101
Rejestracja: pn sie 12, 2002 9:52 pm

wt sie 13, 2002 12:15 am

Figurki to dobra rzecz, ale kostki lepsza. Dlaczego? je zawsze siê ma pod rêka:D Ale w walkach w D&D starczy tylko plan sytuacyjny d³ugopisem na kartce w po¶piechu narysowany i ³adnie opisany. Dopiero powy¿ej tuzina osób, ew. pojedynki z udzia³em strzelców/magów, czyli te bardziej taktyczne, wymagaj± pionków, ale te¿ nie zawsze. Po prostu to wprowadza pewien zamêt;)
 
Sammael
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 12
Rejestracja: sob sie 17, 2002 1:51 am

sob sie 17, 2002 2:11 am

Hmmm, wydaje mi siê ¿e szkic walki przeprowazdony na karte papieru nie nadaje siê na dlu¿sz± metê bo pole walki szybko staje siê dla graczy niewyra¼ne, ¿etony przylepiaj± siê do palców(przynajmniej papierowe;), z kamykami s± k³opoty bo ma³o kolorów jak wspomnia³ kolega decain, kostki ujd± ale zawsze mog± sie pomyliæ(wiem ¿e pewnie tylko ja rzucam swoj± postaci±:), wiêc najlepszym rozwi±zaniem wydadj± siê figurki któr,có¿ nie oszukujmy siê s± za drogie przynajmniej na kieszeñ przeciêtnego szarego gracza jak ja, Wiêc szczerze mówi±c ¿adna z metod nie jest doskona³a,czytaj nie zaspokaja oczekiwañ takieo zrzêdy jak ja. <br />Reasumuj±c, niech ka¿dy orze jak mo¿e,niech u¿ywa metody dla niego praktyczniejszzej bo nic wiêcej w tej dziedzinie nie mo¿na wymy¶liæ poza ludkami z lego:)) Na tym proponowa³bym zamkn±æ dyskusjê:wink:
 
Awatar użytkownika
Mockerre
Wydawnictwo Galakta
Wydawnictwo Galakta
Posty: 154
Rejestracja: wt maja 25, 2004 9:19 pm

sob sie 17, 2002 9:57 am

Ja, tak jak necromancer ( a przynajmniej ta kwynoszę z jego odpowiedzi :)) zaopatrzyłem się w zmazywalną tablicę, i kilka markerów do tejże. Sprawdza się znakomicie :)
 
Thor__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 285
Rejestracja: pn maja 13, 2002 1:23 pm

sob sie 17, 2002 10:12 am

U nas zazwyczaj jak sa pod reka figurki z jakiegos systemy bitewnago to zostaja one urzyte do przedstawienia sytuacji na polu walki. To swietnie wpywa no wyobraznie. oczywiscie na oczatku zostaja umieszczeni tylko ci wrogowie ktorzy zostali zauwarzeni ( bo zawsze po jakich krzakach czy ciemnych katach moze kryc sie jakis strzelec.
 
Haron__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 298
Rejestracja: pt sie 09, 2002 11:55 am

pn paź 14, 2002 8:16 pm

Osobiscie nie uzywam zadnych plansz, ani zetonow. Wszystko rysuje na kartce w trakcie sesji. Metode taka stosuje wiekszosc MP, bo plansze i zetony nie sa niezbedne. <br />Podreczniki i akcesoria mozesz dostac na stronach (podaje tylko polskie): <br />http://www.isa.pl/ - strona oficjalnego wydawcy <br />http://www.nostromorpg.pl/ - internetowy sklep z rpg.
 
Szwabek
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 33
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:19 pm

pn paź 14, 2002 8:38 pm

¿etony mam w³asnej domowej roboty - ot kawa³ki papieru, zazwyczaj kwadraty z nazw± stwora lub imieniem PC/NPC. Wykorzystujemy je na sesji podczas oczywi¶cie bitew - szybciutko na papierze milimetrowym szkicujê na podstawie np wydrukowanej mapki ogólnej (lub robi to go¶æ wyznaczony do sporz±dzania map) np kawa³ek podziemia w którym PC siê znajduj±. Bardzo to u³atwia rozgrywkê (podczas bitew i kwestii spornych) bo przypomina to, mo¿e to g³upie porównanie, ale baldury. Wygl±da to mniej wiêcej jak w PHB
 
The Raven__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 572
Rejestracja: ndz maja 26, 2002 1:03 pm

pn paź 14, 2002 9:15 pm

Nie u¿ywam ¿adnych plansz, linijek itp. - jak trzeba, to odleg³o¶ci s± na oko, a za graczy/potwory - robi± kostki...im gro¼niejszy potwór tym lepsza kostka :wink: No ale ostatnio ¿etony z Dragonów zaczynaj± mi siê podobaæ...
 
Woodward
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 51
Rejestracja: śr paź 09, 2002 11:27 am

śr paź 16, 2002 11:36 am

<!--QuoteBegin-The Raven+-->
The Raven pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nie u¿ywam ¿adnych plansz, linijek itp. - jak trzeba, to odleg³o¶ci s± na oko
<br />U nas na sesjach te¿ tak by³o do czsu gdy pojawi³y siê problemy z zasiêgami niektórych czarów. Od tej pory u¿ywamy miary krawieckiej :wink: ... <br /> <br /><!--QuoteBegin-The Raven+-->
The Raven pisze:
<!--QuoteEBegin-->a za graczy/potwory - robi± kostki...im gro¼niejszy potwór tym lepsza kostka :wink:
<br /> <br />to pozosta³o bez zmian i szczerze mówi±c wszystkim to pasuje
 
Kynes__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 41
Rejestracja: sob wrz 28, 2002 9:00 am

śr paź 16, 2002 6:34 pm

Co do ¿etonów to u¿wam ma³ych kwadracików wyciêtyvh z tektóry i pomalowanych na kolor "gracza". Przed rozpoczêciem rozgrywki ka¿dy wybra³ sobie kolor i po sprawie. Mapê rysujê sam, przed sesj± i nanoszê na ni± siatkê - dziêki temu wiem kto i z jakiej odleg³o¶ci mo¿e zaatakowaæ (ew. obliczam ujemne modyfikatory :mrgreen:). A tak wogóle to jak to jest z t± osob± wyznaczon± do szkicowania map ?
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

śr paź 16, 2002 7:59 pm

<!--QuoteBegin-Woodward+-->
Woodward pisze:
<!--QuoteEBegin--> <br />U nas na sesjach też tak było do czsu gdy pojawiły się problemy z zasięgami niektórych czarów. Od tej pory używamy miary krawieckiej :wink: ... <br />
<br />U nas zawsze za coś takiego funkcjonują kratki w zeszycie.
 
fReak-kiD
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 29
Rejestracja: sob wrz 21, 2002 2:54 pm

śr paź 16, 2002 8:24 pm

Zetonow uzywalem na poczatku a teraz jestem na poziomie kartek w kratke :) ale gracze namawiaja mnie do zmiany ... :?
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

czw paź 17, 2002 6:22 am

<!--QuoteBegin-The Raven+-->
The Raven pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nie u¿ywam ¿adnych plansz, linijek itp. - jak trzeba, to odleg³o¶ci s± na oko, a za graczy/potwory - robi± kostki...im gro¼niejszy potwór tym lepsza kostka :wink: No ale ostatnio ¿etony z Dragonów zaczynaj± mi siê podobaæ...
<br />Za ka¿dym razem kiedy u nas na sesji wybuchaj± k³ótnie i spory w trakcie meli to mam ochotê wprowadzaæ jaki¶ system wizualizuj±cy walkê. Teraz najwiêkszy awanturnik w dru¿ynie wyjecha³ i z nami nie gra. W skrócie moje zdanie jest takie, ¿e je¶li dru¿yna nie jest zgrana - gracze z masterem - i lekko napiête relacje, to dobrze jest takie co¶ wprowadzaæ. Ale je¶li wszystko p³ynie mi³o, to mo¿na sobie darowaæ.
 
Bulkers
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 462
Rejestracja: sob wrz 21, 2002 12:13 pm

czw paź 17, 2002 8:55 am

Ja generalnie plansz i ¿etonów nie u¿ywam. Czasem, gdy walka jest bardziej skomplikowana lub znajdujê siê na "skomplikowanym" terenie, gdzie jest na przyk³ad du¿o przeszkód, budynków itd., rysujê podrêczn± mapkê taktyczn±, na której za wrogów robi± kostki. Miar odleg³o¶ci z regu³y nie mierzê, robiê to na oka, tak jak i gracze. Parê razy zastanawia³em siê nad siatk±, ale póki co pomys³ upad³. Mo¿e wraz ze zmian± systemu czas i na zmianê wizualizacji walki? :)
 
Łukasz B.
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 573
Rejestracja: wt cze 25, 2002 11:39 pm

czw paź 17, 2002 11:24 pm

Kiedy planujê wiêksz± walkê zawczasu rysujê na kartce w kratkê mapkê terenu (zarys budynków, drzewa, przeszkody terenowe itp) zak³adaj±c, ¿e 1kratka to 5stóp. Gdy zaczyna siê walka wrêczam mapkê graczom aby zaznaczyli gdzie znajduj± sie postacie. Je¶li jest to konieczne podczas walki wprowadza siê zmiany przez gumkowanie albo dorysowywanie wektorów... <br />Pilnujê sie aby wrêczaæ mapkê we w³a¶ciwym momencie tj gdy jest jasne ¿e zaczyna siê walka, poniewa¿ gdy robiê to wcze¶niej s³yszê: "O! Ma mapkê, bêdzie jatka!" :)
 
Thor__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 285
Rejestracja: pn maja 13, 2002 1:23 pm

pt paź 18, 2002 9:41 am

U nas albo rysuje sie mapke albo uzywa zetonow i figurek. to jest moim zdaniem najleprzy sposob na zaprowadzenie porzadku na polu walki.
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

pt paź 18, 2002 9:52 am

Ja stosuje planszę i figurki. To bardzo usprawnia walkę - dokładnie widać kto kogo flankuje, kto gdzie stoi etc. Nie ma problemów z hasłami "jak to mnei atakuje? przeciez mnie tam w ogóle nie było...". <br /> <br />W przypadku pojedynczego przeciwnika pozwalam sobie na "olanie" planszy - wtedy to nie ma większego sensu, ale przy większych gromadach jest to dla mnei nieodzowne... <br /> <br />Pozdra
 
Sin__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 274
Rejestracja: pn maja 13, 2002 11:22 am

pt paź 18, 2002 10:41 am

Równie¿ od lat uzywam figurek i planszy z heksami. A do przedstawiania sal i podziemi - tablicê i zmywalne flamastry. Szybkie i wygodne. <br />A co do figurek mam ich ko³o 40 - co w zupe³no¶ci wystarczy na dobranie ka¿demu graczowi takiej jaka mu pasuje, monstra i innych przeciwników zaznaczam pionkami- których uzbiera³o siê ca³e pud³o- skosi³em od wszystkich graczy z gier typu Chiñczyk, albo warcaby :mrgreen:, tak wiêc na grupe 100 orków tez starczy
 
Dziad
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1720
Rejestracja: wt maja 14, 2002 11:02 am

pt paź 18, 2002 11:02 am

Przy wielu przeciwnikach, kartka z heksami i pionki sa rzecza nieodzowna. Pozwalaja zapanowac nad chaosem, ukazuja sytuacje. Nikt nie moze powiedziec, ze go tam nie ma, wrecz przeciwnie ma jasnosc sytuacji, ilu przeciwnikow przy kim, kto gdzie stoi itp. <br /> <br />Pozdrawiam.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pt paź 18, 2002 8:41 pm

<!--QuoteBegin-Dziad vel por Hiacynt+-->
Dziad vel por Hiacynt pisze:
<!--QuoteEBegin-->Przy wielu przeciwnikach, kartka z heksami i pionki sa rzecza nieodzowna.
<br />Według mnie wystarczy zwykla kartka w kratkę, gdzie wszystko jest ładnie wyrysowane. Tylko trzeba dobrze szkicować :)
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

sob paź 19, 2002 7:35 pm

<!--QuoteBegin-Rend+-->
Rend pisze:
<!--QuoteEBegin-->Według mnie wystarczy zwykla kartka w kratkę, gdzie wszystko jest ładnie wyrysowane. Tylko trzeba dobrze szkicować :)
<br />Rysowanie zabiera czas - figurki są szybkie i wygodne... <br /> <br />Pozdra

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości