Zrodzony z fantastyki

 
Morog__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1332
Rejestracja: czw kwie 25, 2002 7:57 pm

Krasnolud magiem?

ndz lis 24, 2002 5:04 pm

czy uwazacie ze rasa krasnoludka moze wydac magow? <br />wiem, ze w podreczniku mozna, ale moi gracze twierdza, ze to straszliwie lamie jakas konwencje? <br />co myslicie?
 
Zbrozło
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 530
Rejestracja: pn lis 11, 2002 1:52 pm

ndz lis 24, 2002 5:08 pm

A niech powiedz± co to za konwencja?? <br />Nawet orkowie mog± mieæ magów to niby czemu krasnoludy nie?? <br />Pozatym jestem przeciwny jakim¶ wydumanym konwencj±. <br />(Zna³em krasnoluda barda!! )
 
Rince__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 373
Rejestracja: wt paź 08, 2002 7:15 pm

ndz lis 24, 2002 5:52 pm

Mag proszê bardzo ale trochê gorzej mog³oby byæ z czarownkiem...
 
Zbrozło
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 530
Rejestracja: pn lis 11, 2002 1:52 pm

ndz lis 24, 2002 5:56 pm

Teraz mi siê przypomnia³o....taki krasnolud chyba musia³by zrezygnowaæ z rasowej odpornosci na czary?? :? <br />Czy moze jednak nie? :evil:
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz lis 24, 2002 5:57 pm

Nie musia³by -save na czary jest dobrowolny o ile pamiêtam dobrze.
 
Azuth
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 214
Rejestracja: pt lip 12, 2002 8:21 pm

ndz lis 24, 2002 6:08 pm

Krasnolud mag (zak³adaj±c ,¿e istnieje) ,by³by na pewno postaci± unikatow±.Nie musia³by rezygnowaæ ze swoich bonusów,wiêc by³by ca³kiem potê¿ny i ¿ywotny.
 
Zbrozło
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 530
Rejestracja: pn lis 11, 2002 1:52 pm

ndz lis 24, 2002 6:19 pm

Czyli ca³kiem "przyjemna" postaæ. <br />Niedo¶æ ze silny fizycznie to i "psychicznie" moze niejednego zagi±æ :wink:
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

ndz lis 24, 2002 6:49 pm

Bior±c pod uwagê legendy skandynawskie krasnolud-mag nie jest niczym dziwnym dla mnie. S± przecie¿ ¶wietnymi twórcami magicznych broni, a do stworzenia czê¶ci z nich s± potrzebne czary magowskie. <br /> <br />Poza tym spotka³em siê z oficjalnie uznanymi krasnoludami-magami do tej i poprzedniej edycji. <br /> <br />Krasnoludy nie trac± swego bonusu do obrony przed magi±, gdy zostaj± magami (co prawda Hero Builder's Guidebook zak³ada opcjê z utrat±, ale nie widzia³em, by z tego korzystano przy rozpisaniu krasnoludów-magów).
 
Thor__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 285
Rejestracja: pn maja 13, 2002 1:23 pm

ndz lis 24, 2002 9:18 pm

Te¿ uwa¿am ¿e nic niestoi na przeszkodzie ¿eby krasnolud zosta³ wizardem. Z sorcerorem moga byæ problemy chyba ¿e gracz sie zdecyduje na gold dwarfa - z FR ma minusa do dex zamias do charyzmy. Pozatym niewidze innych przeszkód na to ¿eby krasmolud zosta³ magiem.
 
Haron__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 298
Rejestracja: pt sie 09, 2002 11:55 am

ndz lis 24, 2002 10:24 pm

I tak ostateczna decyzja nalezy do MG. W swiecie, ktory ja prowadze, taka mieszanka rasy-profesji jest mozliwa, lecz zdarza sie naprawde rzadko. <br />Mysle, ze jezeli gracz chcialby stworzyc taka postac, to nie ograniczalbym go na sile. Musialby jednak przedstawic bardzo przekonywujaca historie wyjasniajaca przyczyne wyboru takiej profesji. <br />Taka postac moze wniesc niewatpliwie bardzo duzo swierzosci do druzyny.
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

pn lis 25, 2002 7:56 am

Jako wyj±tek dopuszczam tak± my¶l. Do¶æ podoba mi siê jednak taka wizja krasnoludów, która takie rozwi±zania wyklucza. Krasnoludy, jako osobnicy niezwykle wytrzymali, odporni na magiê i do¶æ mocno niemagiczni - to fajny obrazek i mocno ugruntowany w ¶wiecie fantasy. Wprowadzenie dla krasnoludów szerokich mo¿liwo¶ci bycia magic-userami dowolnego typu, oznacza³oby konieczno¶æ zmiany pomys³u na rasê. <br />--------------- <br />Umiejêtno¶æ wyrabiania znakomitych broni magicznych nie k³óci siê automatycznie wg. mnie z zakazem operowania magi± jako wizard. U mnie ca³y ¶wiat jest jako¶ magiczny. I kszta³towanie tej magii w jeden sposób, nie oznacza ¿e umie siê to robiæ w inny sposób
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

pn lis 25, 2002 8:24 am

Dawno nie użyłem tego zwrotu, więc czas nadszedł [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br /> <br />W Scarred Lands krasnolud ma do wyboru dwie ulubione klasy - wojownika i czarodzieja. Czyli zasadniczo krasnolud wybiera jedną z dwóch dróg: <br /> <br />1. Drogę wojownika - czyli patrząc poprzez pryzmat "klasycznego" D&D - jest to typowy krasnolud. <br /> <br />2. Drogę umysłu - krasnolud mag, mistrz kowalstwa i runów. Mistrz kamienia i ziemii. <br /> <br />Naprawdę nie widzę w tym nic szczególnego, a pomysł krasnoludzkiego maga, uważam za naprawdę dobry i klimatyczny. <br /> <br />Pozdra
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

wt lis 26, 2002 8:04 am

<!--QuoteBegin-danant+-->
danant pisze:
<!--QuoteEBegin-->(...)krasnolud mag, mistrz kowalstwa i runów. Mistrz kamienia i ziemii.(...)Naprawdê nie widzê w tym nic szczególnego, a pomys³ krasnoludzkiego maga, uwa¿am za naprawdê dobry i klimatyczny. <br /> <br />Pozdra
<br /> <br />To chyba ma jednak niewiele wspólnego z klasyczn± magi± wykuwanie orê¿a. Ja przynajmniej takiego kowala magiem nie nazywam. Choæ w moim ¶wiecie istniej± magowie, którzy zajmuj± siê kowalstwem.
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

wt lis 26, 2002 9:37 am

<!--QuoteBegin-nekromancer+-->
nekromancer pisze:
<!--QuoteEBegin-->To chyba ma jednak niewiele wspólnego z klasyczną magią wykuwanie oręża. Ja przynajmniej takiego kowala magiem nie nazywam. Choć w moim świecie istnieją magowie, którzy zajmują się kowalstwem.
<br /> <br />Oj ma i to wiele... Ale niestety według zasad 3 edycji, co jest słabo przekładalne na AD&D 2nd Edition. <br /> <br />?eby wykuć magiczną broń trzeba posiadać specjalny atut, który dostępny jest jedynie dla klas czarujących. Stąd Czarodziej-kowal jest jak najbardziej na miejscu :wink: <br /> <br />Pozdra
 
Dziad
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1720
Rejestracja: wt maja 14, 2002 11:02 am

wt lis 26, 2002 10:22 am

Jakoze krasnoludy sa pragmatykami, widzialbym takiego krasnoludzkiego czarodzieja, jako osobe od ognia (kuznia) ksztaltujacego skale i ziemie (kopalnie, praca ze szlachetnym kamieniem, budulce). <br />Generalnie widzialbym go jako maga zywiolow. <br /> <br />Pozdrawiam.
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

wt lis 26, 2002 10:26 am

Druga edycja równie¿ nie dawa³a teoretycznie mo¿liwo¶ci wykuwania broni bez umiejêtno¶ci spell-casterskich, których raczej krasnoludy s±/BY?Y pozbawione... Chyba, ¿e? Chyba, ¿e mówimy o potê¿nej mocy enchantmentu kleryckiego. Tak rozumiany krasnolud, kap³an spokojnie móg³by modl±c siê, kuj±c oraz dokonuj±c ró¿no¶ci wykuæ magiczny m³ot. I to moim zdaniem prawie wynika z przepisów. Przynajmniej z ich ducha. <br />Natomiast co do umiejêtno¶ci szykowania magicznych broni. Ja zawsze do tego podchodzi³em tak, ¿e magi± obecn± w przyrodzie mo¿na zarz±dzaæ nie bêd±c spell-casterem. Czyli zbieraj±c naturalnie magiczne komponenty, kuj±c w nich zapisy wzywaj±ce magiê, w odpowiednim czasie i przy u³o¿eniu gwiazd etc. mo¿na stworzyæ broñ magiczn±. <br />Nie podoba³a mi siê z reszt± z drugiej edycji taka sztancowa wersja ¿e trzeba rzuciæ kolejne czary takie i takie a na koniec uwiecznienie tego permanencj±.
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

wt lis 26, 2002 8:07 pm

<!--QuoteBegin-Azuth+-->
Azuth pisze:
<!--QuoteEBegin-->Krasnolud mag (zakładając ,że istnieje) ,byłby na pewno postacią unikatową.Nie musiałby rezygnować ze swoich bonusów,więc byłby całkiem potężny i żywotny.
<br />Blad, krasnolud ktory zostaje magiem musi zrezygnowac z tej odpornosci. <br />Jest to oficjalna zasada z Hero Builders Guidebook, Krasnolud z odpornoscia jest ciut za silny.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt lis 26, 2002 8:33 pm

<!--QuoteBegin-Aragathor Roaringflame+-->
Aragathor Roaringflame pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Jest to oficjalna zasada z Hero Builders Guidebook, Krasnolud z odpornoscia jest ciut za silny.
<br />T± zasadê znios³y pó¼niejsze podrêczniki. WotC co jaki¶ czas wydaje poprawki pewnych zasad (lub ich rozszerzenie). Niestety by o tym wiedzieæ trzeba mieæ dodatek taki a taki. Poza tym ta zasada z Hero Builder's Guidebook nie jest wpisana w g³ówne (core) podrêczniki.
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

wt lis 26, 2002 10:06 pm

Sam strzelilem sobie gola :oops: , masz racje. W Forgotten Realms Campaign Setting jest Krasnoludzki Mag, ktory ma odpornosc na magie. <br />Jak sie ma za duzo ksiazek to trudno je wszystkie zapamietac.
 
Nostaven
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 89
Rejestracja: wt lip 26, 2005 7:49 pm

czw lis 28, 2002 1:42 pm

Dlaczego nie miałoby być takiej postaci? Skro możliwe jest granie elfem barbarzyńcą, to ja dopuszczam wszelkie inne kombinacje rasowo-klasowe.
 
Smok_
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 143
Rejestracja: pt mar 07, 2003 6:05 pm

czw mar 13, 2003 6:09 pm

No nie wiem u mnie taki numer nie mia³ by zbyt wielkich szans na powodzenie. Poprostu jako¶ mi nie pasuje wizja krasnoluda ubranego w szaty maga, ¶lêcz±cego nad ksiêg± magii i rzucaj±cego czary. <br /> <br />Z tego co wiem potêga i umagicznnienie krasnoludzkich broni wynika z doskona³ej obróbki jakiej nie jest w stanie wykonaæ ¿adna inna rasa. Dziêki temu krasnoludy mog± stosowac rzadkie materia³y(czêst ju¿ same w sobie magiczne) do produkcji broni. Ze xróde³ które znalaz³em wynika, ze w samej krasnoludzkiej broni jest naprawdê niewiele magii z jak± kojarzymy wizarda.
 
Earendil Nailoufin
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 18
Rejestracja: czw lut 27, 2003 8:37 pm

czw mar 13, 2003 8:57 pm

Jako MP mam w ekipie krasnoluda maga i ... no coz jest to zdaje sie zwykly wyrzutek ktory sklonil sie do studiowania magii. A czytalem gdzies jakoby majlepsi kowale byli raczej kaplanami i obdarzali swoje wyroby mocami podziemnych bostw, nie pamietam juz szczegolow...
 
MONTEZUMA
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: pn mar 17, 2003 11:03 am

pn mar 24, 2003 11:28 am

Krasnoludzi maj± wielu mêdrców i inteligentów, wiêc raczej mag z si³± krasnoluda by³by ciekawy
 
Baob Szary
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 198
Rejestracja: pt lut 14, 2003 12:48 pm

pn mar 24, 2003 11:31 am

No dobra drogi MONTEZUMO mo¿e i ciekawy, ale to jest prawie niedo¿eczne bo tacy go¶cie spotykani s± naprawdê ¿adko... :?
 
El Zabbul
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 39
Rejestracja: wt lut 18, 2003 12:44 pm

pn mar 24, 2003 1:18 pm

To zale¿y od stylu gry danej osoby. Nie ma wiêkszych przeszkód, by krasnolud by³ magiem. Nie pasuje to tylko do stereotypów. (Krasnolud to raczej wojownik/barbarzyñca ni¿ mag)
 
Morland
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 41
Rejestracja: pn mar 17, 2003 2:54 pm

śr mar 26, 2003 8:42 pm

Ja tam nie widzê przeciwskazañ do tego, ¿eby krasnolud zosta³ magiem. Je¶li gracz wymy¶li prawdopodobn± historiê: osierocony m³ody krasnolud b³±kaj±cy siê kilka dni po lesie zosta³ przygarniêty przez wêdrownego maga i zacz±³ uczyæ siê sztuki magicznej, albo co¶ podobnego, to nie ma sprawy,
 
Awatar użytkownika
arcmage
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 417
Rejestracja: pn maja 30, 2005 2:14 pm

czw mar 27, 2003 6:16 pm

Przecież drużyny to SAME wyjątki :razz: <br />Ad rem: uważam, że taka kombinacja jest jak najbardziej dopuszczalna, ale gracz musiałby się <przynajmniej u mnie> nieźle napocić, żeby stworzyć jakieś logiczne uzasadnienie... <br />Poza tym, styl magii krasnoluda może też być bardzo...krasnoludzki, wyobraźcie sobie maga bojowego w wersji krasnoludzkiej...
 
Azalun
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 10
Rejestracja: pt kwie 04, 2003 11:24 am

śr kwie 09, 2003 12:57 pm

Hmm... nie wyobra¿asz sobie krasnoluda w szatach maga Smok_u? To masz kiepsk± wyobra¼niê... To tak jakby mówiæ, ¿e elf ma byæ tylko ³ucznikiem, b±d¼ walczyæ dwoma mieczami, a ork ma byæ barbarzyñc± z toporzyskiem. Nie b±d¼ taki ograniczony schematami. Co jak gram krasnoludem to siê np. w elfce zakochaæ nie mogê? Bo to nie pasuje do wizerunku krasnoluda? Pfff... (to jest westchniêcie, a nie cichacz :razz: )
 
Smok_
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 143
Rejestracja: pt mar 07, 2003 6:05 pm

śr kwie 09, 2003 3:46 pm

Nadal uwa¿am, ¿e krasnolud nie nadaje siê na maga. Zawsze dwóch czy trzech mo¿e siê trafiæ na ca³± krasnoludzk± rasê. A je¿eli ju¿ mia³bym siê zgodziæ na na to by brodaty by³ magiem to tylko jako wojownik/mag silniej rozwijaj±cego siê w wojownika. Sam mag krasnolud to dlamnie ci±gle lekka przesada.
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

śr kwie 09, 2003 3:55 pm

<!--QuoteBegin-Smok_+-->
Smok_ pisze:
<!--QuoteEBegin-->No nie wiem u mnie taki numer nie miał by zbyt wielkich szans na powodzenie. Poprostu jakoś mi nie pasuje wizja krasnoluda ubranego w szaty maga, ślęczącego nad księgą magii i rzucającego czary.
<br />Trochę kiepska argumentacja... "krasnolud nie powinien być magiem, bo tak mi się wydaje..." Nie podajesz żadnych konkretnych argumentów. ?adnych rozwiązań systemowych. Poruszasz się w sferze swoich upodobań i fascynacji. <br /> <br />
Z tego co wiem potęga i umagicznnienie krasnoludzkich broni wynika z doskonałej obróbki jakiej nie jest w stanie wykonać żadna inna rasa. Dzięki temu krasnoludy mogą stosowac rzadkie materiały(częst już same w sobie magiczne) do produkcji broni. Ze xródeł które znalazłem wynika, ze w samej krasnoludzkiej broni jest naprawdę niewiele magii z jaką kojarzymy wizarda.
<br />A skąd to wiesz? Co to za źródła, na które się powołujesz? Można trochę szczegółów poprosić? <br /> <br />
Nadal uważam, że krasnolud nie nadaje się na maga. Zawsze dwóch czy trzech może się trafić na całą krasnoludzką rasę. A jeżeli już miałbym się zgodzić na na to by brodaty był magiem to tylko jako wojownik/mag silniej rozwijającego się w wojownika. Sam mag krasnolud to dlamnie ciągle lekka przesada.
<br />Dlaczego? Nadal nie podajesz żadnych konkretnych powodów... <br /> <br />Jeszcze raz zapytam - jakie są podstawy, żeby krasnolud nie mógl być magiem? Konkretnie proszę. <br /> <br />Pozdrawiam i czekam na konstruktywną wypowiedź. <br />danant

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości