Zrodzony z fantastyki

 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Klub czytelników

sob gru 14, 2002 1:28 am

W±tek do wymiany pogl±dów dla ludzi czytaj±cych, odwiedzaj±cych ksiêgarnie i EMPIK-i. Wszelkie informacje o nowo¶ciach wydawniczych, porady, recenzje i opinie mile widziane. Zapraszam, <br /> <br />Adi.
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Sapkowski, MiM, 3 edycja

sob gru 14, 2002 10:31 pm

Na pocz±tek wczorajsza wizyta w EMPIK-u: <br /> <br />1.Przy okazji “Narrenturm” wystawiony jest obok na pó³ce “Rêkopis znaleziony w smoczej jaskini, czyli kompendium wiedzy o literaturze fantasy” A. Sapkowskiego. <br /> <br />No có¿, jak na kompendium wiedzy jest ono bardzo osobiste. Jednak chyba warto przynajmniej przewertowaæ, aby poznaæ podstawowe fakty o literaturze fantasy. Czasami AS jest nadto z³o¶liwy, np. przy omawianiu ksi±¿ek pisanych przez dwóch autorów (collaborative): “... Jeden pisze o Conanie, drugi o Onanie i mamy przygody paru bohaterów? ...” <br />Tzw. “gaming-related”, opisuje nastêpuj±co: “... ksi±¿ki osadzone w ¶wiatach stworzonych na potrzeby gier RPG i komputerowych, których fabu³y nadto wydaj± siê zwyk³ym zapisem seansu gry. Nale¿y tu przede wszystkim nie koñcz±ca siê seria Dragonlance Margaret Weis i Tracy'ego Hickmana, jak równie¿ zwi±zane z grami AD&D Forgotten Realms (przez Elaine Cunningham, Davida Cooka i Troya Denninga), a tak¿e Greyhawk w wykonaniu Gary'ego Gygaxa i Rose Estes ...” <br />Stosunek raczej ch³odny, ale w zasadzie siê z tym zgadzam. W sumie otrzymujemy spory ³adunek wiedzy. Ksi±¿ka jest porz±dnie wydana (twarda oprawa, szycie, niez³y papier), a cena (39 z³) w porównaniu z kolejn± pozycj± przystêpna. <br /> <br />2.Zauwa¿y³em te¿ ksi±¿eczkê zawieraj±ca wybór 120 artyku³ów zamieszczonych w ¶p. MiM. Cena trochê wysoka (chyba 45 z³) w stosunku do jako¶ci wydania, ale mo¿e zawarto¶æ siê liczy. Przegl±daj±c pobie¿nie od³o¿y³em na razie na pó³kê. Czy warto kupiæ? <br /> <br />3.Na koniec o polskim wydaniu 3 edycji D&D. Po przerwie ponownie jest wystawiony PG i Greyhawk (brak przygód). Czy¿by oznacza³o to, ze sprzeda¿ jest lepsza od oczekiwanej? Ciekawe, jak jest w innych miejscowo¶ciach. Wydaje mi siê, ¿e sprzeda¿ w EMPIK-ach mo¿e byæ miar± pozyskania nowych amatorów dla tej wspania³ej rozrywki. Bardzo by siê przyda³ sukces komercyjny, wtedy RPG wysz³oby ze swoistego “podziemia”. <br /> <br />Adi.
 
DagothUr
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 94
Rejestracja: sob lis 23, 2002 2:14 pm

ndz gru 15, 2002 4:58 pm

W Elblągu jest podobnie. Znowu pojawiły się PG i Greyhawk ale przygód nie widać [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
 
Zbrozło
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 530
Rejestracja: pn lis 11, 2002 1:52 pm

ndz gru 15, 2002 5:08 pm

W Kaliszu s± do dostania przygody.PG im ju¿ zszed³.Podobno przed gwiazdk± mo¿e bêdzie PMP(ale kierownik sam do koñca niewie [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] )
 
Awatar użytkownika
bukwa
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1749
Rejestracja: pn gru 08, 2003 12:48 pm

Re: Sapkowski, MiM, 3 edycja

ndz gru 15, 2002 10:35 pm

<!--QuoteBegin-Adi Cherryson+-->
Adi Cherryson pisze:
<!--QuoteEBegin-->1.Przy okazji "Narrenturm" wystawiony jest obok na półce "Rękopis znaleziony w smoczej jaskini, czyli kompendium wiedzy o literaturze fantasy" A. Sapkowskiego.  <br /> <br />No cóż, jak na kompendium wiedzy jest ono bardzo osobiste.
<br />To prawda - jest bardzo osobiste, czasami nawet za bardzo. ;-) <br /> <br />W rozdziale XIII swojej księgi pt. "Fantasy timeline, czyli fantastyczna chronologia wieku" AS wymienia siebie 3 razy (1948 - swoje urodziny, 1986 - opowiadanie "Wiedźmin" w Fantastyce, 2001 - wydanie leksykonu AS-a). [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br /> <br />Ale wracając do zasadniczej treści: jest to pozycja kompetentna, napisana z typową dla Sapkosia swadą i przekąsem (czasami można pekać ze śmiechu), czasami chaotyczna i pobieżna, ale nie mająca obecnie na rynku konkurencji. <br />Mam i zdecydowanie polecam. :-) <br /> <br />Z treści można nawet wyczytać informacje o pochodzeniu słowa "Drow", które miało zostać ponoć zastrzeżone przez jedną z firm wydających RPG (prawdopodobnie T$R). <br /> <br /><!--QuoteBegin-Adi Cherryson+-->
Adi Cherryson pisze:
<!--QuoteEBegin-->Tzw. "gaming-related", opisuje następująco: /ciach/  <br />Stosunek raczej chłodny, ale w zasadzie się z tym zgadzam.
<br />I trudno się nie zgodzić - AS właściwie nie uznaje gaming-related za godną uwagi literaturę i czyni tak - moim zdaniem - słusznie. (zobacz temat: Warte przeczytania książki ze światów D&D. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Adi Cherryson+-->
Adi Cherryson pisze:
<!--QuoteEBegin-->2.Zauważyłem też książeczkę zawierająca wybór 120 artykułów zamieszczonych w śp. MiM. Cena trochę wysoka (chyba 45 zł) w stosunku do jakości wydania, ale może zawartość się liczy. Przeglądając pobieżnie odłożyłem na razie na półkę. Czy warto kupić?
<br />W zasadzie nie czytałem artykułów z MiM-a, ale było tam chyba trochę tekstów na poziomie... <br /> <br />Kupić, nie kupić, potargować warto. :-) <br />Na stronie Wydawnictwa MAG można ten sam zbiór kupić za 24.90 zł. Adres: http://www.mag.com.pl/scr/ProductPresentat...D9870%26LPN%3D1 <br /> <br /><!--QuoteBegin-Adi Cherryson+-->
Adi Cherryson pisze:
<!--QuoteEBegin-->3.Na koniec o polskim wydaniu 3 edycji D&D. Po przerwie ponownie jest wystawiony PG i Greyhawk (brak przygód). Czyżby oznaczało to, ze sprzedaż jest lepsza od oczekiwanej?
<br />Byłem dzisiaj (15.12) w warszawskim Empiku: widziałem przygody i Podręczniki Gracza. Oprócz tego w sprzedaży "Królowa Pajęczych Odchłani" ze świata Greyhawk. Kupiłem kilka dni temu, jestem w trakcie czytania - da się przełknąć, wyciągnąć pomysły na sesje, opisy miejsc oraz postaci, ale poziom nie za wysoki... <br /> <br />Ale jak się kocha Greyhawk, to trzeba i takie rzeczy kupować... :oops:
 
Zbrozło
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 530
Rejestracja: pn lis 11, 2002 1:52 pm

sob gru 21, 2002 2:06 pm

Noi i bummm... :) <br />Jest juzdo kupienia Podrêcznik Mistrza Podziemi (Moja kochana Zona zrobi³a mi cudowny prezent a kierownik Mpiku dotrzyma³ s³owa).Aktualnie jest obczytywany i opócz kilku literówek na razie(NA RAZIE!) wiêkszych odstêpstw od orgina³u nie stwierdzi³em... <br />Czyli chwilowo ku dobremu idzie.. :)
 
Anonim_1

Re: Sapkowski, MiM, 3 edycja

sob gru 21, 2002 2:31 pm

<!--QuoteBegin-Adi Cherryson+-->
Adi Cherryson pisze:
<!--QuoteEBegin-->2.Zauważyłem też książeczkę zawierająca wybór 120 artykułów zamieszczonych w śp. MiM. Cena trochę wysoka (chyba 45 zł) w stosunku do jakości wydania, ale może zawartość się liczy. Przeglądając pobieżnie odłożyłem na razie na półkę. Czy warto kupić?
<br /> <br />Udało mi się ostatnio zdobyć tą książkę. Nie zawiera aż 120 artykułów, liczy sobie jedynie tyle stron. Większość z zamieszczonych w "Najlepsze z MiMa" artykułów miałem okazję czytać w samym piśmie - i były to rzeczywiście jedne z najlepszych tekstów! Dziś patrzę na nie nieco surowiej, jednak wciąż wydają mi się dobre. <br /> <br />Jednym zdaniem: książkę tą polecam wszystkim tym, którzy nie zetknęli się z MiMem w pierwszych latach istnienia (przed '98 rokiem). Ci, którzy znają je z pisma nie znajdą tam nic nowego. <br /> <br />"Najlepsze z MiMa" wydaje mi się wręcz idealne dla początkujących MG i MP (oraz, oczywiście, graczy).
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Co nowego u ksiêgarza

pn gru 30, 2002 12:34 am

Oto gar¶æ nowo¶ci z ksiêgarni i moje opinie. Zapraszam do dyskusji. <br /> <br />1.“W³adca pier¶cieni: Dwie Wie¿e. Filmowe postacie i miejsca”; Jude Fisher (pseudonim Gabriel King), wyd. Amber. <br /> <br />Przepiêkna rzecz. Na pewno warto chocia¿ przegl±dn±æ i nacieszyæ oczy w oczekiwaniu na premierê filmu. Cytujê fragmenty opisu z ok³adki: <br />“Bogato ilustrowany album, zawieraj±cy ponad 100 kolorowych zdjêæ (...) umo¿liwia wyj±tkow± podró¿ przez najwa¿niejsze wydarzenia drugiej czê¶ci fimowej trylogii.” <br />“Ksi±¿ka zawiera wykonany na specjalne zamówienie plan kulminacyjnych wydarzeñ Bitwy w Helmowym Jarze...” <br />“Album, stanowi±cy równie¿ bezcenne wprowadzenie do filmu “Dwie Wie¿e” Petera Jacksona, to niezapomniana wêdrówka: od Martwych Bagien, poprzez piêkn±, lecz niebezpieczn± krainê Ithilien na granicy Mordoru, do wspania³ego Królestwa Rohanu, ojczyzny w³adców koni, jego stolicy Edoras i niezwyciê¿onej twierdzy w Helmowym Jarze.” <br /> <br />Cena 49,80, ale mo¿na znale¼æ taniej (np. 39,89 w Selgrosie). <br /> <br />2.“W³adca pier¶cieni: jak powsta³a filmowa trylogia”; Brian Sibley, wyd. Amber. <br /> <br />O wiele skromniej wydana, lecz zawieraj±ca wiêcej tre¶ci historia powstawania filmu. Kulisy i ciekawostki. Raczej dla koneserów, ale tak¿e warto przynajmniej przewertowaæ. <br /> <br />Bardzo klimatyczne jest zdjêcie (strona 172) przedstawiaj±ce Petera Jacksona z Howardem Shore (kompozytor muzyki) na podium dla orkiestry symfonicznej - bez butów w prostych szortach i koszulce, z brzuszkiem, czarn± czupryn± i brod± w wielkich okularach: krasnolud to, czy nizio³ek? <br />Stwierdzam, ¿e ufam temu cz³owiekowi i cieszê siê, ¿e adaptacja Tolkiena trafi³a w jego rêce. Trudno gdybaæ, ale obawia³bym siê w tej roli Lucasa, czy Spielberga. <br /> <br />Rozwi±zanie zagadki pier¶cienia z w±tku: <br />http://dnd.pl/viewtopic.php?t=879 <br /> <br />W istocie na potrzeby filmu, Jens Hansen (z pochodzenia Duñczyk) jubiler z miasta Nelson w Nowej Zelandii, wykona³ ponad 30 specjalnych wersji pier¶cienia. Wiêksz± wersjê o ¶rednicy 5 cm nosi Sauron. Dla Froda przeznaczono mniejszy. Ale najwiêksza wersja o ¶rednicy 20 cm (pojawiaj±ca siê w prologu), wykonana zosta³a ze stali i poz³acana. <br />Jens nie do¿y³ premiery filmu i nie móg³ zobaczyæ, jak wspaniale – prosto i piêknie – prezentuje siê jego dzie³o w filmie. <br />Jeszcze wspomnê, ¿e na pocz±tku wykona³ 15 prototypów, z których wybrano w³a¶nie ten jedyny. <br /> <br />Cena 49,80, ale w Selgrosie 39,89. <br /> <br />3.“ D&D: Przewodnik Mistrza Podziemi”, wersja polska, M.Cook, J.Tweet, S.Williams, wyd. ISA. <br /> <br />Starannie wydany podrêcznik ¼ród³owy numer dwa, niezbêdny do prawid³owego prowadzenia gry. <br />W porównaniu do wydanego wcze¶niej “Podrêcznika Gracza” znacznej poprawie uleg³a jako¶æ merytoryczna t³umaczenia. Korekta prostych b³êdów jêzykowych na niezbyt dobrym poziomie. <br />Niew±tpliwie na plus przemawia relacja jako¶æ -cena. <br /> <br />Ambitne plany zakupu licencji i profesjonalnego wydania polskiej wersji D&D wydaj± siê coraz bardziej realne, mimo widocznego braku kapita³u ze strony tej stosunkowo ma³ej oficyny wydawniczej. <br /> <br />Osobi¶cie kibicujê i ¿yczê sukcesu. <br /> <br />Cena 59,00. <br /> <br />Adi.
 
merlin93
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 233
Rejestracja: czw paź 31, 2002 8:04 am

śr sty 01, 2003 11:38 am

Z takich trochê bardziej mrocznych klimatów widzia³em ostatnio "Historiê Necronomiconu" H.P Lovecrafta. Nie czyta³em jej jeszcze, wiêc recenzji nie napiszê, ale dla fanów tej twórczo¶ci mo¿e to byæ ciekawa pozycja. <br /> <br />Pozdrawiam!
 
Quewen Veladorn
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 252
Rejestracja: pt sty 03, 2003 12:26 am

pt sty 03, 2003 7:18 pm

Bezg³o¶nia Klinga, nowa ksi±¿ka Salvatore: <br /> <br />opis Tutaj
 
Loethlin@-'-,--
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 965
Rejestracja: ndz gru 08, 2002 12:50 pm

sob sty 04, 2003 1:12 pm

Pewnie ju¿ o tym pisa³am, ale... Je¶li przepadacie za paskudztwami, perwersj±, i tentacle'ami, oraz, mo¿e, lubicie wampirzy klan Tzimisce, albo je¶li poprostu lubicie ksi±¿ki w stylu filmów z wytwórni Hammer, to przeczytajcie sobie "Nekroskop" Briana Lumleya. W pewnych momentach jest tak ochydny, ¿e a¿ zabawny, to fakt, ale czyta siê go z pewn± ciekawo¶ci± "co te¿ ten facet znów wymy¶li..?"
 
ZaReQ
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 64
Rejestracja: pn lis 04, 2002 8:04 pm

ndz sty 05, 2003 1:20 am

W SZCZECINSKIM empiku PMP nie widaæ. Wiêc musia³em siê udaæ do jakiego¶ specjalistycznego.... ale PG, Greyhawk i przygody s±... <br />Nie wiem te¿ czy mo¿na znale¼æ w empiku, ale polecam wszystkim lubi±cym klimaty Cyberpunk, mangê "Ghost in the Shell" autorstwa Shirow Masamune. Cena du¿a (40PLN), ale niesamowita zawarto¶æ!!!
 
The Raven__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 572
Rejestracja: ndz maja 26, 2002 1:03 pm

wt sty 14, 2003 7:16 pm

A ja czekam na najlepsze przygody z MiMa...ech Dom, Dom2...ech mój MiM z domem ju¿siê prawie rozsypa³ ze staro¶ci i czêstego wertowania...jak ja uwielbia³em tê przygodê :) <br /> <br />A cena 45z³ faktycznie wysoka - mia³em ju¿ kupiæ te artyku³y, ale jak popatrzy³em na cenê i przypomnia³em sobie, ¿e 95% z nich mam w gazetach, to od³ozy³em na miejsce...
 
Ristofan
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: czw sie 22, 2002 1:47 pm

wt sty 14, 2003 9:11 pm

W Pile nic z D&D nie ma.... byl kiedys Wiedzmin RPG i byl sklep Warhammer, ale ten drugi zbanczyl...
 
Gary
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: pt lis 01, 2002 11:47 am

pt sty 17, 2003 8:05 pm

W mojej ma³ej mie¶cinie, Piekarach ?l. ma¿na spotkaæ w bibliotece ksi±¿ki, które ju¿ nie s± sprzedawane a s± ogólnie poszukiwane przez mi³o¶ników.
 
Cień__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 77
Rejestracja: czw sty 16, 2003 7:45 pm

sob sty 18, 2003 12:03 pm

W chorzowie te¿ jest krucho z dostaniem jaki¶ przygód i jest tylko jeden dobry sklep z RPGami "Bard" ale w katowicach wiêc niedaleko ale co najgorsze jedyny w okolicy
 
Lee_Nox__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 36
Rejestracja: sob sty 18, 2003 8:23 pm

pn sty 20, 2003 6:10 pm

W³a¶nie wysz³a ksi±¿ka Terry'ego Pratchetta z cyklu "?wiat Dysku": "Interesuj±ce Czasy". Polecam gor±co, tak jak i inne ksi±¿ki tego autora.
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Tryumf Tolkiena

pn lut 03, 2003 10:35 pm

TRYUMF TOLKIENA. <br /> <br />W³a¶ciwe mo¿na siê by³o tego spodziewaæ, ale ubieg³y rok w czytelnictwie to bezsprzeczny tryumf Tolkiena i sukces Rowling. W pierwszej 10-tce Bestsellerów roku 2002 sporz±dzanej rokrocznie przez A. Rostockiego i og³aszanej m.in. w Rzeczpospolitej jest tylko jedna pozycja innego autora i to dopiero na 8 miejscu. <br />Pomijam swoj± ambiwalencjê wobec 'dzie³' o H. Potterze, ale moim zdaniem taka dominacja dwóch autorów ¶wiadczy dobrze o potrzebach i odczuciach masowych czytelników. W koñcu Harry Potter to dobry wstêp do zmierzenia siê z Tolkienem. <br />Oto skrót rankingu. <br /> <br />"Literatura obca <br /> <br />1. J. R. R. Tolkien "W³adca Pier¶cieni". T³um. Maria Skibniewska (wydanie trzytomowe w twardej oprawie) (Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA) - 132 457 egz. <br /> <br />2. Joanne K. Rowling "Harry Potter i Kamieñ Filozoficzny". T³um. Andrzej Polkowski (Media Rodzina) - 109 994 egz. (ok³adka miêkka i twarda) <br /> <br />3. J. R. R. Tolkien "Bractwo Pier¶cienia" t. 1 "W³adcy Pier¶cieni". T³um. Jerzy ?oziñski (Zysk i S-ka Wydawnictwo, Klub ?wiat Ksi±¿ki) - 107 987 egz. <br /> <br />4. Joanne K. Rowling "Harry Potter i Komnata Tajemnic". T³um. Andrzej Polkowski (Media Rodzina) - 98 607 egz. (ok³adka miêkka i twarda) <br /> <br />5. J. R. R. Tolkien "Hobbit, czyli tam i z powrotem". T³um. Maria Skibniewska (Wydawnictwo Iskry) - 97 270 egz. <br /> <br />6. Joanne K. Rowling "Harry Potter i wiêzieñ Azkabanu". T³um. Andrzej Polkowski (Media Rodzina) - 83 760 egz. <br /> <br />7. J. R. R. Tolkien "Dwie wie¿e" t. 2 "W³adcy Pier¶cieni". T³um. Jerzy ?oziñski (Zysk i S-ka Wydawnictwo, Klub ?wiat Ksi±¿ki) - 81 621 egz. <br /> <br />8. Paulo Coelho "Demon i panna Prym". T³um. Basia Stêpieñ i Gra¿yna Misiorowska (Drzewo Babel) - 72 165 egz. <br /> <br />9. Joanne K. Rowling "Harry Potter i Czara Ognia". T³um. Andrzej Polkowski (Media Rodzina) - 70 844 egz. (ok³adka miêkka i twarda) <br /> <br />10. J. R. R. Tolkien "Powrót króla" t. 3. "W³adcy Pier¶cieni". T³um. Jerzy ?oziñski (Zysk i S-ka Wydawnictwo, Klub ?wiat Ksi±¿ki) - 70 382 egz." <br /> <br />Komentarz autora zestawienia: <br /> <br />“(...) Nie wiemy, czy polska pisarka (K. Grochola – adi) lubi angielskiego profesora i jego niezwyk³± wyobra¼niê (w jej ksi±¿kach nie widaæ tych wp³ywów), ale tylko ona podjê³a heroiczn± walkê o dusze Polaków z autorem "W³adcy Pier¶cieni", "Hobbita... " i "Silmarilliona". Jednak nawet sprzeda¿ ponad trzystu tysiêcy egzemplarzy czterech jej tytu³ów obecnych na rynku nie wystarczy³a do osi±gniêcia presti¿owego miana najpopularniejszego autora. Mi³o¶nicy ?rodziemia, sk³onni traktowaæ Mordor jako pojemn± metaforê przynajmniej czê¶ci ludzkiego ¶wiata, poruszeni filmowymi dokonaniami dru¿yny Froda, kupili prawie siedemset tysiêcy egzemplarzy wielu wydañ Tolkiena! By³y w¶ród nich piêkne trzytomowe wydania Muzy SA i Wydawnictwa Amber, ale by³ te¿ "W³adca Pier¶cieni" w jednym tomie, przydatnym do czytania w pracy lub na wakacjach (Zysk i S-ka Wydawnictwo). Mo¿na by³o równie¿ wybieraæ miêdzy rozmaitymi translatorskimi wersjami. Z ró¿nych miejsc naszego kraju dochodzi³y informacje o za¿artych dyskusjach dotycz±cych u³omno¶ci lub przewag tego lub innego t³umaczenia. Temperaturê tych dysput podniós³ jeszcze ?wiat Ksi±¿ki wydaj±c "Hobbita, czyli tam i z powrotem" w t³umaczeniu Andrzeja Polkowskiego. W ten sposób dwa ró¿ne magiczne ¶wiaty zyska³y jednego, ¶wietnego interpretatora. <br /> <br />Miniony rok pokaza³ te¿ ¶cis³y zwi±zek dwóch, dot±d wzglêdnie autonomicznych ¶wiatów wyobra¼ni - literatury i filmu. Nie jest to oczywi¶cie teza oryginalna, gdy¿ wzajemne zale¿no¶ci istnia³y od dawna, ale czytelnicza fascynacja proz± Tolkiena ma swoje uzasadnienie przede wszystkim w emocjach prze¿ywanych przez ca³e rodziny w ciemno¶ciach sali kinowej. To w³a¶nie film "Dru¿yna Pier¶cienia" sk³oni³ tysi±ce Polaków do pierwszego lub ponownego kontaktu z jego ksi±¿kami. To samo mo¿na powiedzieæ o niezwyk³ych sukcesach "Pianisty", ksi±¿ki i filmu. Tak¿e rosn±ca ponownie fala zainteresowania proz± Joanne K. Rowling jest wywo³ana wej¶ciem na ekrany kin filmu "Harry Potter i komnata tajemnic". Dodatkowo sprzyja jej zapowied¼ pojawienia siê w ksiêgarniach anglosaskiego ¶wiata w czerwcu pi±tego tomu sagi: "Harry Potter i zakon Feniksa", spó¼nionego, o zgrozo, o wiele miesiêcy. Ju¿ widaæ wzbieraj±ce szaleñstwo, w którym wielka magia ekranu i swoista asceza intymnej lektury wspólnie walcz± o emocje ludzi, którzy zachowali jeszcze resztki wyobra¼ni. Wracaj±c do Tolkiena, powiedzmy otwarcie, ¿e nie mo¿na ju¿ raczej oczekiwaæ, przynajmniej w Polsce, wielkiego ataku na ksiêgarnie po filmie "Dwie wie¿e", tym bardziej i¿ zosta³ on znacznie ch³odniej przyjêty przez krytyków ni¿ "Dru¿yna Pier¶cienia". A mo¿e siê mylê? (...)” <br /> <br />Moim zdaniem autor siê myli. Np. w recenzji z magazynu “Film” nr 2/2003 "Dwie wie¿e" uzyska³y 5 na sze¶æ gwiazdek (film bardzo dobry). Szturmu na ksiêgarnie mo¿e nie bêdzie, ale film siê obroni i bêdzie mia³ najwiêksz± widowniê w tym roku, a mo¿e jakie¶ Oscary. :mrgreen: <br /> <br />Do dyskusji o filmie zapraszam na w±tek “Dwie wie¿e na ekranie” <br /> <br />http://dnd.pl/viewtopic.php?t=879&sid=3ed0...ba68fd28ef6de63 <br /> <br />Adi Ch. <br /> <br /><!--sizeo:9--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Ranking bestsellerów i cytat na podstawie www.rp.pl/rzecz_o_ksiazkach.
 
Xantos
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 53
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 12:33 am

ndz cze 01, 2003 11:47 pm

Polecam ksi±¿kê "Jednym Zaklêciem". Bardzo fajna z humorem, a nabyæ j± mo¿na nawet w Auchan 8)
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Corpus Ceaserianum

śr lip 23, 2003 1:12 am

Biblioteka czarodzieja to jego najwiêkszy sekret, si³a i ¼ród³o potêgi. <br /> <br />Nie bez powodu w¶ród najpotê¿niejszych czarodziei kr±¿y powiedzenie: „Poka¿ mi swoj± bibliotekê, a zaufam w Twoje szczere intencje”. Wizyta i zapoznanie siê z ksiêgozbiorem innych bywa pocz±tkiem powstania wielu stowarzyszeñ mistrzów czarów wtajemniczeñ. <br /> <br />W dzisiejszych czasach mo¿na sparafrazowaæ to na „ Poka¿ mi swoje ulubione strony internetowe, a poznam Ciê i zrozumiem”. <br /> <br />Wyobra¼cie sobie wiêc takiego czarodzieja, który w³a¶nie dosta³ w swoje rêce unikatowy manuskrypt, wyja¶niaj±cy zagadki przesz³o¶ci, które przez ca³e ¿ycie chcia³ poznaæ. :idea: <br /> <br />Takim wstêpem warto opatrzyæ jeden z „bia³ych kruków” Anno Domini 2003. <br /> <br />„Corpus Ceaserianum”, t³umaczenie i opracowanie Eugeniusz Konik i Wanda Nowosielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego 2003. <br /> <br />Pierwsze kompletne t³umaczenie dzie³ Gajusza Juliusza Cezara w jêzyku polskim zosta³o wydane i mo¿na je zakupiæ za jedyne 40 z³. Podobno nawet w Empiku. <br /> <br />Zamiast recenzji, której niegodny jest ka¿dy, fragment: <br /> <br />„Cezar, po dodaniu otuchy X legionowi, po¶pieszy³ na prawe skrzyd³o, gdzie zobaczy³ swoich ¿o³nierzy w gro¼nym po³o¿eniu: ¿o³nierze XII legionu, st³oczywszy swoje manipu³y na jednym miejscu, do tego stopnia byli ¶ci¶niêci, ¿e sami sobie przeszkadzali w walce; w czwartej kohorcie zginêli wszyscy centurionowie razem z chor±¿ym, a jej sztandar zosta³ utracony; w innych kohortach niemal wszyscy centurionowie b±d¼ polegli, b±d¼ odnie¶li rany, a miêdzy nimi centurion pierwszej rangi Publiusz Sekstus Bakulus, cz³owiek o niezwyk³ej dzielno¶ci, który do tego stopnia by³ wyczerpany wieloma ciê¿kimi ranami, ¿e nie móg³ siê utrzymaæ na nogach; reszta ¿o³nierzy straci³a zapa³ bojowy, a niektórzy z tylnych oddzia³ów, szukaj±c schronienia przed pociskami, porzucili pole bitwy; nieprzyjaciel tymczasem napiera³ nieustannie od do³u na nasz± przedni± liniê, a tak¿e naciera³ z obu skrzyde³; po³o¿enie naszych by³o krytyczne i nie by³o widoków na pomoc.” <br /> <br />?adny, klimatyczny opis – a wszystko prawdziwe i w jednym zdaniu. To co sta³o siê dalej, to czysty heroizm: <br /> <br />„Cezar, widz±c to wszystko, wyrwa³ tarczê jakiemu¶ ¿o³nierzowi z tylnych oddzia³ów – sam wpad³ tu bowiem bez tarczy – i rzuci³ siê do pierwszego szeregu. Nawo³uj±c po imieniu centurionów oraz dodawszy otuchy pozosta³ym ¿o³nierzom, kaza³ uderzyæ na nieprzyjació³ i rozlu¼niæ manipu³y, by mo¿na by³o swobodnie w³adaæ mieczem. Pojawienie siê Cezara nape³ni³o ¿o³nierzy otuch± i o¿ywi³o w nich ducha bojowego, poniewa¿ w obecno¶ci wodza ka¿dy, nawet w ostatecznym zagro¿eniu, chcia³ daæ z siebie wszystko i dziêki temu napór nieprzyjacielski zosta³ nieco przyhamowany.” <br /> <br />Piêknie wydana ksi±¿ka jest dzie³em ¿ycia zmar³ych ju¿: prof. Eugeniusza Konika i jego ¿ony Wandy Nowosielskiej – Konik i pami±tk± ich po¶wiêcenia dla krzewienia wiedzy. Jest to dar bezcenny, który zdarza siê raz na stulecia i pozwala przysz³ym pokoleniom czerpaæ inspiracje i byæ dumnym z poznania historii. <br /> <br />Polecam zakup i czytanie podczas d³ugich lipcowych, sierpniowych wakacyjnych nocy. Oprócz inspiracji do gry, opisów bitew, cytatów poznacie historiê na ¿ywo. A je¶li odwiedzi Was przypadkiem potê¿ny czarodziej, mêdrzec mo¿ecie udowodniæ, ¿e Wasza biblioteka jest warta poznania. Jak i wiedza. 8) <br /> <br />Adi.
 
Shirak
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 800
Rejestracja: pt kwie 18, 2003 1:35 pm

śr lip 23, 2003 12:39 pm

Z ostatnich ksi±¿ek jakie czyta³em to IMAJICA autorstwa Clive Barkera w przek³adnie pana Wojciecha Szypu³y. Siêgn±³em po to bardziej z ciekawo¶ci ni¿ z uwielbienia Barkera. Fabularnie ksi±¿ka jest w miare ciekawa i tym samym strasznie pogmatwana. Czasami mo¿na to potraktowac na im plus, czasami wrêcz przeciwnie. Czyta siê niestety ciê¿ko. Ma siê wra¿enie jakby pisa³ to jaki¶ amator, pisarz, który z bólem próbuje ³±czyæ fakty. Jednym s³owem literacko nie za ciekawie. Ci którzy lubuj± siê w stylu ów autora napewno siê nie zawiod±. <br /> <br />Jeden z moich ulubionych pisarzy - Jonathan Carroll zawita³ na mojej pu³ecze w postaci ksi±¿ki "Poza Cisz±" w przek³adzie pani Marii Korusiewicz. Carroll potrafi bezb³êdnie przenie¶c czytelnika w ¶wiat fantazji, absurdu, groteski i wreszcie w okowa przewspania³ej codzienno¶ci, która nie zawsze musi wi±zaæ siê z nud± i cierpieniem. <br />Na razie "Poza cisz±" nie jest dla mnei czym¶ wyj±tkowym i nie wydaje mi siê aby pobi³a takie hity jak "?pi±c w P³omieniu" czy "Kraina Chichów", ale no có¿... poczytamy zobaczymy. <br /> <br />Ksi±¿ka, z któr± borykam siê od prawie roku to "Ulisses" Jamesa Joycea w przek³adzie pana Macieja S³omczyñskiego. Jest niebywale ciê¿ka i trudna do odbioru. Czytelnik poznaje kilkugodzinny powrót (wêdrówkê) ojca do syna. Ilo¶c metafor i stylów (proza, wiersz, powie¶æ, didaskalia, brak interpunkcji w niektórych rozdzia³ach) jest nieprawdopodobnym wyzwaniem dla czytaj±cego i niestety tym samym wielkim k³opotem. Czyta siê to ciê¿ko i trudno j± zrozumieæ po pierwszym przebrniêciu. tym samym jednak autor serwuje nam co¶ zupe³nie nowego. Studium cz³owieka jest tu nieprawdopodobnie dok³adne, mo¿emny jednocze¶nie dowiedzieæ siê co bohater robi, jak wygl±da, a nawet co my¶li. Te czynniki mieszaj± siê z sob± (tak jak my¶li przebiegaj± nam w g³owach) i buduj± wizerunek prawie ¿e ¿ywej istoty. Ta pornografia literatury (jak zosta³a nazwana w latach przedwojennych) mimo walk z cenzur± ujrza³a ¶wiat³o dzienne. Mam nadzieje, ¿e nie tyle przebrne przez t± ksi±¿ke co j± zrozumiem. <br /> <br />Proponuje mo¿e opisuj±c ksi±zki postawiæ sobie jaki¶ wyznacznik. Np najpierw poleciæ ksi±¿ki, które niew±tpliwie mog± pomóc przy RPG w sytuacjach (dzia³aniach) wojennych, lub ksi±¿ki, które mog± pomóc w nakre¶leniu oryginalnych NPc (np ciekawi magowie) czy ksi±¿ki, które sta³y siê dla was inspiracj± do odegrania jakiej¶ konkretnej sceny.
 
garota
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 18
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 11:16 am

śr lip 23, 2003 5:46 pm

Ostatnio Wydawnictwo Runa zarzuca nam rynek nowy tytułami fantasy i pokrewnych <br />Z tej serii polcem uwadze: <br />Wrzesień T.Pacyński - świetny debiut, oryginalne ironiczne, gorzkie, polecam miłośnikom Sapkowskiego i ... pięknego kraju zwanego Polską <br />Obrońcy królestwa Kossakowska - na razie czytam po Empikowemu, czyli z przerwami - przede wzystim : ciekawy pomysł i dobrze zrealizowany, piękny język. <br />Miłego czytania :wink:
 
Awatar użytkownika
Ysabell
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1410
Rejestracja: wt maja 04, 2004 12:48 am

sob lip 26, 2003 4:00 am

Moja propozycja to "Achaja" Andrzeja Ziemiańskiego. <br /> <br />Moim zdaniem naprawdę obowiązkowa. Genialna inspiracja dla MG i graczy. Zwłaszcza jeden skryba :wink: <br /> <br />Wiem, że to nie najnowsza pozycja, ale naprawdę warto. Polecam. <br /> <br />Ys.
 
JQM
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 44
Rejestracja: sob sie 23, 2003 10:09 pm

ndz lip 27, 2003 12:07 pm

Ostatnio pojawiła sie w księgarniach następująca kniga: "Smoki Upadłego Słońca" będąca pierwszym tomem nowej trylogi Wojna Dusz. Dragonlance, Weis i Hickman zapraszają ponownie. <br />Z całego serca popieram rekomendacje Ysabell dotyczącą Achaji...absolutny mus czytelniczy oraz moja propozycja na Zajdla :)
 
garota
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 18
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 11:16 am

ndz lip 27, 2003 5:30 pm

właśnie kończę nowe Smoki - baaaaaaaaaaardzo polecam! To jeszcze wcale nie koniec przygód na Krymnie!
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

By³ sobie cz³owiek.

ndz wrz 07, 2003 12:47 am

By³ sobie cz³owiek. <br /> <br />„Narodziny my¶li s± dla nas zagadk±. Zapewne wszystko zaczyna siê gdzie¶ w mrokach prehistorii. Pierwsi ludzi ¿yli w bardzo dziwnym ¶wiecie. Z powierzchni ziemi zniknê³y dinozaury, a nie pojawili siê jeszcze pierwsi filozofowie. Nie by³o ksi±¿ek ani pisarzy. Nie by³o nawet radia ani telewizji ( 8O - Adi). <br />Przeciêtna d³ugo¶æ ¿ycia ludzkiego wynosi³a niespe³na czterdzie¶ci lat. Podejrzewamy, ¿e znaczna czê¶æ ludzko¶ci umiera³a z nudów. <br />Nie wiadomo, kiedy odby³a siê pierwsza dyskusja filozoficzna i jakiego tematu dotyczy³a. Ale my¶lenie towarzyszy³o twórczej drodze cz³owieka, na której pojawi³y tak fundamentalne wynalazki i odkrycia jak ogieñ, ko³o, dom czy pismo.” <br /> <br />Tak zaczyna siê wspania³y, przystêpnie napisany i piêknie wydany przewodnik: „Historia my¶li od staro¿ytno¶ci do XX wieku” Jana Tomkowskiego (wydawca ?wiat Ksi±¿ki, 2002). <br /> <br />Bardzo ma³o jest takich ksi±¿ek, w których Autor o wielkiej wiedzy stara siê podzieliæ ni± ze „zwyk³ymi” czytelnikami, nie wprowadzaj±c ich w kompleksy ni¿szo¶ci. Tutaj Mistrz pióra prosto, cierpliwie i ciekawie przedstawia nam kolejne zagadki, genialne teorie, które ludzki umys³ formu³owa³ przez stulecia. <br /> <br />Szczególnie polecam m³odszym czytelnikom. Cytaty z my¶li Kanta i innych filozofów, bêdziecie mieæ w ma³ym palcu, a szczegó³ow± wiedzê – dostêpn± i zrozumia³± na pó³ce z ksi±¿kami. Nikt Was nie zagnie! <br /> <br />Znalaz³em te¿ okazjê do taniego zakupu: <br />http://www.merlin.com.pl/sklep/sklep/stron...skad=uzkmucpmny <br /> <br />Proponujê naci±gn±æ Rodziców na ten wydatek, jednocze¶nie wspominaj±c, ¿e dowiedzieli¶cie siê o ksi±¿ce poprzez nasze Forum. Mo¿e przy okazji kupi± Wam te¿ podrêcznik do wspania³ej gry? Warto spróbowaæ. <br /> <br />Je¶li tak siê stanie ustawcie je z dwóch stron na jednej pó³ce. Je¶li bêdziecie dalej ¶ledziæ ten w±tek, pó³ka zape³ni siê ksiêgami z jednej i drugiej strony. W koñcu przyjdzie chwila, gdy po³±cz± siê w jedno¶æ, czyli dotkn± siê ok³adkami. Pó³ka zostanie ca³kowicie zape³niona. I co siê wtedy wydarzy? 8) <br /> <br />Adi
 
Zelvherst
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 76
Rejestracja: wt wrz 09, 2003 9:38 am

śr wrz 10, 2003 8:31 am

Chcia³bym poleciæ dwie ksi±¿ki Seana Stewarta mianowicie Wskrzesiciela i Nocn± Stra¿. Obie sa niesamowicie zagmatwane ale równocze¶nie przekazuja prawdê o g³ebszych warto¶ciach. Fabu³y zdradzaæ nie bêdê dodam tylko ¿e ksi±¿ke tê mo¿e przeczytaæ zarówno mi³o¶nik SF jaki fantasy. Polecam te¿ ksi±¿ke Donnerjack Rogera Zelaznego.
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

D³ugi ³uk

pn paź 20, 2003 1:45 am

Wojna jest ojcem wszystkiego. <br />Heraklit, 510 pne. <br /> <br />„Przez ca³± noc pada³ rzêsisty deszcz. O ¶wicie 25 pa¼dziernika 1415 roku pola w pobli¿u ma³ej wioski Agincourt w pó³nocnej Francji, na których Anglicy roz³o¿yli obozowisko, tonê³y w b³ocie. Niewielka, piêciotysiêczna armia obdartusów pod wodz± króla Henryka V obudzi³a siê w lekkiej mgie³ce ch³odnego poranka. Wiêkszo¶æ ¿o³nierzy chorowa³a na dyzenteriê i bronchit, które dziesi±tkowa³y armiê Henryka od chwili, gdy sze¶æ miesiêcy wcze¶niej wyl±dowa³ w Normandii, otwieraj±c kolejny akt d³ugiego konfliktu miêdzy Angli± i Francj±, znanego jako wojna stuletnia. (...) <br /> <br />Kiedy poranna mgie³ka zaczê³a siê rozchodziæ, Anglicy ujrzeli, ¿e licz±ca 15.000 ludzi armia francuska zajmuje pozycje w poprzek kierunku angielskiej marszruty. (...) Za nimi (piechurami –Adi), ustawiona w szyku bojowym, czekaj±c na rozkaz, by zmie¶æ i zmia¿d¿yæ wszystko, co stanie na jej drodze, czeka³a elita francuskiej armii. <br /> <br />W porannym s³oñcu wygl±dali wspaniale – 5000 rycerzy w l¶ni±cych zbrojach. Jaskrawe pióropusze na he³mach i wspania³e proporce herbowe francuskich rodów, zaszczyt dla nosz±cego, powiewa³y na lekkim wietrze. Rycerze niecierpliwili siê na grzbietach wspania³ych rumaków, do¶æ silnych, by nosiæ opancerzonego je¼d¼ca. Konnica (...) dominowa³a na polach walki; pora¿aj±ce po³±czenie si³y i prêdko¶ci, oddzia³y zdolne w ci±gu kilku minut rozgromiæ ka¿de ugrupowanie piechoty. <br /> <br />Jak ³atwo sobie wyobraziæ, tego dnia Anglicy nie wygl±dali zbyt gro¼nie. Przypominali raczej obdartych ch³opów, którymi w istocie byli. Brakowa³o w¶ród nich rycerzy, nie mieli machin wojennych, nie mogli siê pochwaliæ pióropuszami czy proporcami. Z wyj±tkiem 800 ludzi, wszyscy posiadali ³uki, lecz rycerze doskonale wiedzieli, ¿e strza³y nie stanowi± wiêkszego zagro¿enia dla ich pancerzy. Francuscy rycerze wdziali najnowsze osi±gniêcie niemieckich p³atnerzy – kolczugi pokryte zachodz±cymi na siebie metalowymi ³uskami. Francuska machina wojenna nale¿a³a do najlepszych w Europie. (...) <br /> <br />Pe³ni pogardy dla obdartych nieprzyjació³, francuscy piesi ¿o³nierze zaczêli bitwê od gestu najgorszej obrazy: zbli¿yli siê na oko³o 200 metrów, zatrzymali siê, odwrócili, ¶ci±gnêli spodnie i wypiêli siê w kierunku nieprzyjaciela. <br /> <br />Ju¿ w tym momencie powinni zorientowaæ siê, ¿e bitwa pod Agincourt nie bêdzie zwyk³ym starciem. Angielscy ³ucznicy podnie¶li dziwnie wygl±daj±c± broñ, jakiej Francuzi jeszcze nie ogl±dali. By³y to ³uki niemal 30 centymetrów wy¿sze od samych strzelców. Choæ francuscy ¿o³nierze s±dzili, ¿e s± jeszcze poza zasiêgiem grotów, w ci±gu minuty setki wi³y siê w agonii. Pozostali ruszyli do natarcia, lecz zdziesi±tkowa³ ich gêsty rój strza³. (...) Podmok³a ziemia zamieni³a siê w krwawe trzêsawisko. <br /> <br />Teraz do ataku ruszyli francuscy rycerze. Ich natarcie spowalnia³ chaos w szeregach piechoty i b³oto. W rezultacie stali siê ³atwym celem dla angielskich ³uczników. (...) Z odleg³o¶ci 180 metrów strza³y dziurawi³y najlepszy pancerz niby papier! Mimo to rycerze uderzyli, id±c za przyk³adem swego wodza, wielkiego konstabla Francji, Karola d’Alberta, który rzuci³ siê na o¶lep w kierunku angielskich ³uczników i leg³ ugodzony strza³± w serce. Zgin±³, nie zbli¿ywszy siê nawet na 70 metrów do zwartych szeregów nieprzyjació³. Ci za¶, metodycznie, jak maszyny, naci±gali ³uki, strzelali, po czym naci±gali je ponownie, wysy³aj±c bez koñca grad strza³. <br /> <br />Pozostali przy ¿yciu rycerze nacierali trzykrotnie, trzykrotnie powstrzymywani przez ³uczników. Kilku konnych zdo³a³o siê wedrzeæ w szeregi Anglików, zabijaj±c garstkê z nich, lecz zaraz le¿eli ju¿ martwi. Wreszcie, po 19 minutach, rze¼ dobieg³a koñca. Francuzi wycofali siê, pozostawiaj±c ponad 1000 zabitych i 1000 jeñców. Anglicy stracili 113 ludzi. (...) <br /> <br />Nikt dok³adnie nie wie, kto i w jaki sposób wynalaz³ d³ugi ³uk. Wiadomo jedynie, ¿e powsta³ on w Walii, pod koniec XII stulecia. (...) Ze zwyk³ych ³uków, a nawet ³uków z³o¿onych, celowano, trzymaj±c strza³ê przy piersiach, co zmniejsza³o precyzjê. Z d³ugiego ³uku – ze wzglêdu na jego znaczne rozmiary – mierzono, ¶ci±gaj±c ciêciwê ku oku, dziêki czemu strzelec móg³ obserwowaæ swój cel, patrz±c wzd³u¿ strza³y. <br /> <br />D³ugi ³uk dawa³ potê¿n± energiê kinetyczn±, a wiêc i ogromn± si³ê ra¿enia. Wspó³czesne badania dowiod³y, ¿e aby przebi³a ludzk± skórê, strza³ê trzeba wyrzuciæ z si³± 100 d¿uli, za¶ 200 d¿uli potrzeba, aby zadaæ powa¿n± ranê. Okaza³o siê, ¿e XIII-wieczne d³ugie ³uki nadaj± strza³om zdumiewaj±co wysok± energiê kinetyczn± 1900 d¿uli. Skuteczno¶æ broni zwiêkszy³ kolejny tryumf techniki – konstrukcja strza³y z bardzo lekkiego drewna. Wa¿y³a ona 57 lub 85 gramów, mia³a d³ugo¶æ 94 cm, a koñczy³ j± sto¿kowy stalowy grot, zwê¿aj±cy siê ku ostremu wierzcho³kowi. By³ to kszta³t doskona³y pod wzglêdem aerodynamiki i najskuteczniej przebijaj±cy materiê, w któr± trafia³. Setki lat pó¼niej powtórzono go w pociskach karabinowych, artyleryjskich i rakietowych.” <br /> <br />Tym d³ugim cytatem zachêcam do lektury ksi±¿ki „Nauka idzie na wojnê”, Ernest Volkman, wyd. „Amber” 2002. <br />Autor niezwykle ciekawie stara siê udowodniæ, ¿e pragnienie posiadania lepszej broni by³o g³ównym powodem narodzin i rozwoju nauki. Prowadzi nas za rêkê przez pola bitew i pracownie naukowe od staro¿ytno¶ci do czasów wspó³czesnych. Jak zwykle zalet± jest fakt, ¿e nie musimy posiadaæ ¿adnej wiedzy historycznej, aby zrozumieæ tre¶æ. Po lekturze spojrzycie zapewne inaczej na ekwipunek z PG i zagniecie niejednego Mistrza celno¶ci± wyboru. Polecam. 8) <br /> <br />Przy okazji wspomnê o dwóch ksi±¿kach, które opisa³em wcze¶niej, lecz post zagin±³ podczas awarii Forum: <br />1. „Rycerze i rycerstwo w ¶redniowieczu”, Jean Flori, wyd. Rebis 2003. <br />2. „Rycerze i rycersko¶æ” Richard Baker, wyd. Bellona 2003. <br />Obowi±zkowe pozycje dla paladynów i wojowników – rycerzy. Po lekturze mo¿na udaæ siê bez kompleksów na w±tek: <br /> <br />http://www.dnd.pl/viewtopic.php?t=3636 <br /> <br />Adi
 
Skie__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 435
Rejestracja: sob cze 14, 2003 1:37 pm

pn paź 20, 2003 10:18 am

Adi - 'Nauka idzie na wojnê' jest rzeczywi¶cie znakomita! <br /> <br />Chcia³em wszystkim poleciæ Sagê Azjatyyck± Jamesa Clavella: <br />Shogun (akcja dzieje siê w 1600) <br />Tai-Pan (1841) <br />Gai-jin (1861) <br />King Rat (1945) polski tytu³ Król Szczurów <br />Noble House (1963) <br />Whirlwind (1980) <br /> <br />?wietne postacie, intrygi pomiêdzy rozmaitymi frakcjami czy rodami no i sporo mo¿na siê dowiedzieæ o mentalno¶ci i kulturze Chiñczyków i Japoñczyków. Multum pomys³ów do scenariuszy RPG. <br />Ksi±¿ki maj± jeszcze jedn± zaletê - s± grube :wink: <br />Acha, nie trzeba czytaæ po kolei.
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Czary i czarownice

pt gru 19, 2003 2:05 am

W tobie ¿yje magia, ro¶linko ma³a, <br />S³oñcem, deszczem i ziemi± uczyniona ca³a; <br />Proszê ciê teraz, dodaj mi swej mocy, <br />Aby cia³u i duszy by³a ku pomocy. <br /> <br /> <br />Starannie wydana ksiêga pt. „Czary i czarownice, historia bia³ej magii” (tytu³ orygina³u „The Learned arts of Witches & Wizards”) A.M. Adams, t³umaczenie P.Lewiñski, wyd. Muza 2003. <br /> <br />Z ok³adki: <br />„Czary i czarownice to wspania³a historia wied¼m i uroków, to przystêpny wyk³ad o ¶wiecie magii i podró¿ po ¶wiêtych przybytkach, miejscach mocy, jak równie¿ instrukta¿ nawi±zywania kontaktu z natur± przez rytua³y i szamañskie praktyki. To kompendium wiedzy tajemnej, bogato ilustrowane rycinami zaczerpniêtymi z wielu ¼róde³, od ¶redniowiecza po czasy wspó³czesne, jeden z najpe³niejszych przewodników po historii, tradycjach i technikach, czarach i inwokacjach stosowanych przez czarownice i czarowników.” <br /> <br />Kupiæ warto, a przegl±dn±æ wypada, zw³aszcza, ¿e nie zajmie to wiele czasu. Rzeczywi¶cie ilustracje s± wspania³e i inspiruj±ce. Na koñcu znajdziemy glosariusz symboli i terminów magicznych. <br /> <br />Fragment: <br /> <br />Mityczne czarodziejki greckie – opowie¶ci o zdradzie, urodzie i zem¶cie. <br /> <br />„Opowie¶ci o czarach pojawiaj± siê te¿ w mitach antycznej Grecji. Dwie najpotê¿niejsze czarodziejki greckiej mitologii to Kirke i jej bratanica Medea. Obie s± córkami czy kap³ankami Hekate, bogini ubywaj±cego i ciemnego ksiê¿yca, która sta³a siê patronk± czarów. <br />(...) <br />Medea by³a chciw± czarodziejk± stosuj±c± dla osi±gniêcia swoich celów magiczne wywary i chytre sztuczki. Wed³ug pewnej opowie¶ci z mitologii greckiej, dziêki magicznej ma¶ci uczyni³a uczyni³a swego kochanka Jazona niewidzialnym na jeden dzieñ, aby móg³ zdobyæ z³ote runo. <br />W sztuce bywa czêsto przedstawiana, kiedy stoi nad kipi±cym kocio³kiem, odm³adzaj±c starego barana. Wed³ug mitu mia³a poci±æ go na kawa³ki i gotowaæ w kotle, wymawiaj±c magiczne zaklêcia, a¿ przybra³ postaæ jagniêcia. Zaklêcie przywracaj±ce m³odo¶æ by³o w istocie sztuczk± maj±c± przekonaæ jej wroga, Peliasa, króla Jolkosu, ¿e potrafi ona odm³odziæ i jego. Nic wiec dziwnego, ze Medea zniknê³a przed wypowiedzeniem go, pozostawiaj±c zw³oki swego wroga.” <br /> <br />Ha! 8) <br />My wiemy, ¿e namówi³ j± to tego Jazon. Pelias odmówi³ mu w³adzy nad Jolkosem, wiêc postanowi³ siê zem¶ciæ. Gdy stary ojciec Jazona Ajson umiera³, Medea swoimi czarami odm³odzi³a go - podczas snu wypu¶ci³a mu star± krew i zast±pi³a j± magicznym eliksirem przywracaj±cym wigor i si³y. Nastêpnie przekona³a córki Peliasa, ¿e w ten sam sposób mo¿e przywróciæ m³odo¶æ ich ojcu. No i wiadomo, m³ode córy podciê³y ojcu gard³o, gdy spa³, a Medea zamiast wlaæ mu eliksir, pociê³a go na kawa³ki i ugotowa³a w wywarze z zió³. Jazon zapewne ¶mia³ siê z naiwno¶ci m³odych kobiet. <br />Nied³ugo jednak sam przekona³ siê, co znaczy gniew i zemsta czarodziejki, choæ gbyby pozosta³ jej wierny, ¿y³by szczê¶liwy. <br />Medea urodzi³a mu dwóch synów, ale on wybra³ karierê i s³awê. Wola³ zamieniæ do¶wiadczenie Medei na urok i powab cia³a m³odej Glauke, córki Kreona (Kreon I, syn Lykajtosa, król Koryntu) i chcia³ siê z ni± formalnie o¿eniæ – mo¿e my¶la³, ¿e zostanie królem? <br />Dla Medei by³a to jednak straszliwa zdrada, skoro Jazon obcowa³ z ni± niczym z ma³¿onk± i sp³odzi³ dwóch synów. Jak mog³a siê na to zgodziæ ?! Jazon byæ mo¿e by³ odwa¿ny, ale g³upi - nie rozumia³ kobiet. <br />A zemsta czarodziejki Medei by³a okrutna. Obdarowa³a Glaukê zatrut± szat± i diademem, który zmia¿d¿y³ jej czaszkê. Kreon chcia³ ratowaæ córkê i wtedy trucizna z ubrania przeniknê³a do jego cia³a. Nastêpnie zg³adzi³a synów, ale pozostawi³a Jazona przy ¿yciu, aby cierpia³ z bólu. Potem próbowa³a zastosowaæ manewr z odm³odzeniem na Ajgeusie, królu Aten. Jednak Tezeusz jego syn i towarzysz Heraklesa przejrza³ jej zamiary. <br /> <br />Polecia³a wozem ci±gnionym przez smoki na wschód. Mo¿e wróci... <br /> <br />http://www.xs4all.nl/~androom/biography/a001811.htm <br /> <br />„Nasz ¶wiat kszta³tuj± niewidzialne si³y, które rz±dz± przemianami pór roku, wp³ywem Ksiê¿yca na ziemskie morza czy specyficzn± „chemi±” dzia³aj±c± miêdzy zakochanymi. <br />Uprawianie magii oznacza zrozumienie tych si³ lub energii – od furii letniej burzy po napiêcie seksualne odczuwane miêdzy dwojgiem ludzi. Czarownice i czarownicy potrafi± pos³ugiwaæ siê tymi energiami i rozumiej±, ¿e magia jest bardzo potê¿nym narzêdziem – sporym kêsem jab³ka z biblijnego drzewa m±dro¶ci. Czy jest ona grzeszna, czy te¿ istotna dla zdrowia nas samych i ziemi?” <br /> <br />Próbê odpowiedzi znajdziecie w tej ksiêdze. <br /> <br />Adi

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości