Zrodzony z fantastyki

 
ZaX
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 26
Rejestracja: wt maja 06, 2003 8:43 pm

Jaka rasa najlepsza dla Druida??

pn maja 19, 2003 2:34 pm

Temat mówi sam za siebie <br /> <br />Do notki poni¿ej: <br /> <br />Znowu wielkie dziêki Mateo
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

pn maja 19, 2003 2:48 pm

Ka¿da, zale¿y od tego co ma robiæ. Odradzam pó³elfa bo ten jest kiepski bez wzglêdu na profesje.
 
Haron__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 298
Rejestracja: pt sie 09, 2002 11:55 am

pn maja 19, 2003 4:09 pm

W sumie kazda rasa dobra, ale druidami najczesciej zostaja elfy i ludzie. Najrzadziej chyba druidami zostaja polorkowie i krasnoludy (z ras podstawowych).
 
Baob Szary
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 198
Rejestracja: pt lut 14, 2003 12:48 pm

pn maja 19, 2003 4:12 pm

Ale to co stwierdzi³ Mateo to prawda... <br />Gdyby¶ poda³ kim ma byæ, jaki ma byæ, itp. to by³oby to ³atwiejsze do okre¶lenia. Bez tego ani rusz. <br />Ale w koñcu pozostaje cz³owiek, jako najwszechstronniejsza ze wszystkich ras... :wink:
 
Gin&Tonic
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 330
Rejestracja: ndz kwie 13, 2003 8:19 pm

wt maja 20, 2003 10:24 am

Dlaczego niby pó³elfy s± gorsze? To najczêstsza rasa w¶ród poszukiwaczy przygód i wed³ug mnie radzi sobie doskonale, ³atwo przystosowywuje siê do nowych sytuacji i ma wiêksze mo¿liwo¶ci ni¿ np. cz³owiek
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

wt maja 20, 2003 10:33 am

<!--QuoteBegin-Gin&Tonic+-->
Gin&Tonic pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dlaczego niby półelfy są gorsze?
<br />Patrząc od strony mechaniki to najgorsza rasa. Poszukaj trochę na forum, jest wiele tematow, w których toczyła sie dysputa o niższości półelfa. <br /> <br />
To najczęstsza rasa wśród poszukiwaczy przygód
<br />Bardzo mylne założenie. Populacja półelfów jest stosunkowo nieliczna (w standardowym świecie). Chciałbym zapytać na podstawie czego robisz to założenie? <br /> <br />
i według mnie radzi sobie doskonale, łatwo przystosowywuje się do nowych sytuacji i ma większe możliwości niż np. człowiek
<br />Możesz to w jakiś sposób udowodnić? <br /> <br />Pozdrawiam <br />danant
 
Awatar użytkownika
Pomniejszy ściekowy Golem
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1881
Rejestracja: pn kwie 14, 2003 9:23 pm

wt maja 20, 2003 3:33 pm

No, jest jeszcze jeden problem... chodzi ci o rasę najlepszą "mechanicznie" czy najlepszą dla Druida w sensie ze względu na charakter, odgrywanie itp. ???
 
Gin&Tonic
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 330
Rejestracja: ndz kwie 13, 2003 8:19 pm

wt maja 20, 2003 3:48 pm

Odpowied¼ dla Dananta: <br />Pó³elfy s± najliczniejsz± ras± w¶ród poszukiwaczy przygód bior±c pod uwagê ich liczebno¶æ w ¶wiecie- wyrazi³em sie nieprecyzyjnie. Chodzi³o o to, ¿e pó³elfów w¶ród poszukiwaczy przygód jest o wiele wiêcej ni¿ wynika³oby to z ich liczebno¶ci w spo³eczeñstwie. Wynika to z faktu i¿ ta rasa jest najczê¶ciej odrzucana przez ¶rodowisko ze wzglêdu na mieszane pochodzenie, nie znajduje czêsto domu u ludzi ani u elfów, przez co czê¶ciej wkracza na ¶cie¿kê awanturnictwa. <br />Co do drugiej kwestii, tj. przystosowania do ¶rodowiska: pó³elf jest istot± zatopion± pomiêdzy ¶wiatem elfów i ludzi, umie postrzegaæ pozazmys³owo jak elf i rzeczowo jak cz³owiek. ?yje d³u¿ej od cz³owieka i jednocze¶nie nie posiada wrodzonego u elfów flegmatycznego podej¶cia do ¿ycia, potrafi oceniaæ sytuacjê z wielu perspektyw. Przeciêtny pó³elf nie wiedz±c do koñca kim jest, stara siê byæ tym kim w danej chwili byæ powinie - to w³a¶nie umiejêtno¶æ przystosowawcza o której pisa³em. <br />Chcia³bym dodaæ jeszcze, ¿e ja pisa³em o aspektach nieco bardziej psychologicznych, podczas gdy wasza dyskusja dotyczy³a w tym wypadku bardziej mechaniki. Pod k±tem mechaniki pó³elf jest rzeczywi¶cie pokrzywdzony, moim zdaniem nalezy mu siê premiowy atut na pocz±tku lub premiowe skill points jak u cz³owieka (do wyboru przez gracza) i tak± zasadê nawet zaczynam stosowaæ.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 20, 2003 4:06 pm

Pó³elf zyje chyba tyle samo co cz³owiek. Czy jest ich wiecej w¶ród poszukiwaczy przygód? Co¶ mi sie widzi ¿e to tylko Twoja opinia, nie poparta jakimis przyk³adami. W ksia¿kach pó³elfów jak na lekarstwo... na moich sesjach jak na lekarstwo ... wiec sk±d ta opinia? Czy psychologicznie jest bogatszy ni¿ np. cz³owiek? Te¿ nie wiem sk±d ten pomys³ ...
 
Awatar użytkownika
Pomniejszy ściekowy Golem
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1881
Rejestracja: pn kwie 14, 2003 9:23 pm

wt maja 20, 2003 4:11 pm

Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś Gina & Tonica, Mateo... chodzi mu o to że wśród ogólnej liczby pół - elfów największy ich procent przypada na poszukiwaczy przygód w porównaniu do np. ludzi czy krasnoludów. Dobrze cię zrozumiałem, G&T??? Po za tym, to pół - elfy żyją dłużej niż ludzie, ale krócej niż elfy, wychodzi to około jakieś 125 lat, o ile się nie mylę, do PHB nie chce mi się zaglądać :razz:
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 20, 2003 4:13 pm

Wlasnie pytam sk±d G&T wzi±³ ten tekst o procentowym udziale pó³elfów w poszukiwaczach przygód ... po przyk³adów na to nie poda³.
 
Franek
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 180
Rejestracja: pt lis 08, 2002 3:22 pm

wt maja 20, 2003 4:18 pm

Zgadzam siê z wiêkszo¶ci± - cz³owiek i elf rz±dz±. Co nie znaczy ¿e pó³ork jest lepszym druidem ni¿ pó³elf za to bardzo skuteczn± mieszank± jest pó³ork druid/wojownik (zw³aszcza na wysokim lvl).
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

wt maja 20, 2003 4:26 pm

cóz, ja uważam półorka za rasę najsłabszą. nie za bardzo rozumiem dlaczego siła jest ważniejsza od INT, lub CHA. Jak dla mnie wszystkie cechy są jednakowo ważne, a półork, dostaje śmieszne premie w zamian za stratę 2 ptk do cech
 
Gin&Tonic
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 330
Rejestracja: ndz kwie 13, 2003 8:19 pm

wt maja 20, 2003 4:48 pm

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Wlasnie pytam sk±d G&T wzi±³ ten tekst o procentowym udziale pó³elfów w poszukiwaczach przygód ... po przyk³adów na to nie poda³.
<br />Wiesz Mateo, gdzies to przeczyta³em (w oficjalnym ¼ródle na pewno) ale za cholerê nie pamiêtam gdzie :? . Ty chyba jeste¶ obczytany wiêc my¶la³em ¿e bêdziesz wiedzia³. Ale teraz zagi±³e¶ mi haka, sprawdzê gdzie to przeczyta³em i wy¶lê Ci na pw lub umieszczê w tym topicu. Mam nadziejê ze nie pomyli³em z innym systemem ale raczej nie.A co do psychologicznego bogactwa pó³elfa i cz³owieka, oczywi¶cie mozemy mieæ rózne zdania, tak czêsto bywa. Je¶li nawet pó³elf nie jest pod tym wzglêdem bogatszy od cz³owieka to na pewno jest inny, a to ju¿ du¿y plus. <br />Do golema: tak, dobrze mnie zrozumia³e¶
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 20, 2003 5:01 pm

Hehe ... goblin te¿ jest inny od cz³owieka, to du¿y plus.
 
Gin&Tonic
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 330
Rejestracja: ndz kwie 13, 2003 8:19 pm

wt maja 20, 2003 5:54 pm

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Hehe ... goblin te¿ jest inny od cz³owieka, to du¿y plus.
<br />Ironia Sokratejska to to nie jest ale w koñcu bardzo siê starasz. Albo dopisuj±c takie bzdury dodajesz sobie notki. Niewa¿ne, nie lubiê os±dzaæ ludzi. T³uamczê: Chodzi o to ¿e ludzie niezale¿nie od swej róznorodno¶æi nie bêd± prezentowaæ zestawu odmiennych, elfich cech, co jest duzym plusem ze wzglêdu na oryginalno¶æ. DOTAR?O?!
 
Nostaven
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 89
Rejestracja: wt lip 26, 2005 7:49 pm

śr maja 21, 2003 9:21 am

Ja jestem za elfem. Elfowie zawsze żyli zgodnie z naturą, początkowo nie budowali żadnych miast, tylko mieszkali w lasach (najstarsząpodrasą są przecież leśne).
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

śr maja 21, 2003 10:19 am

Tak, ale pytanie jest jak grasz tym elfem. Wbrew pozorom elf jest bardzo trudną rasą do zagrania. Większośc osób które spotkałem, a brały tą rasę, zachowywły się jak ludzie a nie elfy. Te same przyzwyczajenia, humor. Pewnie, są rózne elfy, ale na Boga nie ma elfów z ludzkim sposobem myślenia!!! (W końcu z wiekem wyrzekają się on ludzkich słabośći, a to trzeba umieć odegrać!) <br />Półelf natomiast, niezrozumiały, cyniczny, arogancki, może mieć ludzki charakter i nic w tym dziwnego. Pod tym względem daje sporą przewagę właśnie półelfom, które dają trochę egozytki elfiej, jednocześnie nie wymuszając na graczu czegoś, czego nie umie (zmiany filozofii, przestawienia się na czas gry na inne wartości)
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

śr maja 21, 2003 10:26 am

<!--QuoteBegin-Gin&Tonic+-->
Gin&Tonic pisze:
<!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Hehe ... goblin te¿ jest inny od cz³owieka, to du¿y plus.
<br />Ironia Sokratejska to to nie jest ale w koñcu bardzo siê starasz. Albo dopisuj±c takie bzdury dodajesz sobie notki. Niewa¿ne, nie lubiê os±dzaæ ludzi. T³uamczê: Chodzi o to ¿e ludzie niezale¿nie od swej róznorodno¶æi nie bêd± prezentowaæ zestawu odmiennych, elfich cech, co jest duzym plusem ze wzglêdu na oryginalno¶æ. DOTAR?O?!
<br />Niestety, znowu kul± w p³ot. Ludzie (vide np. Races of Faerun) prezentuj± znacznie wiêksz± ró¿norodno¶æ ni¿ np. elfy o pó³elfach niewspominaj±c. Oczywi¶cie mo¿na twierdziæ ¿e skoro ludzi jest X rodzajów i elfów Y rodzajów to mamy co najmniej XY pó³elfów i st±d s± bardziej ró¿norodne. Chcia³bym tylko przypomnieæ ¿e póelfów jest generalnie ma³o i st±d s± na pewno mniej ró¿norodne ni¿ ludzie, których jest bez liku. <br /> <br />P.S. notki ironiczne dopisuje do g³upawych stwierdzeñ, typu:pó³elf jest inny, to duzy plus...
 
Gin&Tonic
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 330
Rejestracja: ndz kwie 13, 2003 8:19 pm

śr maja 21, 2003 12:07 pm

My chyba mówimy w róznych jêzykach. Oczywi¶cie ¿e ludzie prezentuj± o wiele wieksz± ró¿norodno¶æ, ale chodzi³o mi o to, ze pó³elf dziêki zestawieniu cech ludzkich (bardzo ró¿norodnych jak sam zauwa¿y³e¶) i elfich staje siê przewa¿nie bardzo oryginaln± postaci± pod k±tem charakteru, istnienie na granicy dwóch zestawów cech takim go czyni, co z reszt± takze mniej wiêcej podobnie opisa³e¶, ale liczebno¶æ nie ¶wiadczy o ró¿norodno¶ci. <br />Co do stwierdzenia, ¿e "pó³elf jest inny, to du¿y plus" to jestem w stanie zgodziæ siê ¿e by³o raczej g³upie, ale nie zawsze udaje siê powiedzieæ co¶ tak, jakby siê chcia³o. <br />Co do poprzedniej notki w sprawie du¿ej liczebno¶ci pó³elfów w¶ród poszukiwaczy przygód to niestety nie znalaz³em ¼ród³a swej wypowiedzi mimo usilnych starañ. Jednak co do uzasadnienia takiego stany rzeczy tj. tego, ¿e pó³elfy czêsciej od innych ras (bior±c pod uwagê ca³y czas ich ni¿sz± liczebno¶æ) wkraczaj± na ¶ciezki poszukiwania przygód z powodu odrzucenia przez ¶rodowisko spo³eczne, to uwa¿am ¿e argumentacja jest sensowna.
 
Caban
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 41
Rejestracja: ndz cze 22, 2003 9:03 pm

Rasa dla druida

ndz cze 22, 2003 9:07 pm

Jaka waszym zdaniem by³a by najlepsza rasa dla druida, licz±c tak¿e dodatkowe/w³asne rasy?
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

ndz cze 22, 2003 9:29 pm

Znasz moje zdanie, nie lubiê ecli. Pó³-elf/elf.
 
Zlasu
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 20
Rejestracja: pt cze 13, 2003 6:26 pm

ndz cze 22, 2003 9:36 pm

Ja mam Druida -13 lvl- i jestem Halfingiem. Nie na¿ekam bo i tak zdolno¶ci Druida pozwalaj± mi byæ czym chce. Halfing jest ma³y co pozwala mi sie lepiej maskowaæ w przyrodzie i pozostaæ nie zauwa¿anym. Ma³o kto zwraca uwage na ma³e postacie. <br /> <br />Uwa¿am, ¿e do Druda najepije pasuj±: Elf, Pó³-Elf, Cz³owiek. <br />Zdecydowanie odpada (pod wzglêdem klimatu): Krasnolód, Asimar, Tefling (jako¶ tak). Przynajmniej u nas na sesjach. <br /> <br />Ale tak to wszytko jest mo¿liwe. <br /> <br />Pozdrowienia dla Borga.
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

ndz cze 22, 2003 10:55 pm

Widzę już dwóch znajomych na forum :mrgreen: <br /> <br />Osobiście grał bym poł-elfem
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

ndz cze 22, 2003 11:56 pm

Halfing wypada stanowczo najlepiej (m.zd)
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pn cze 23, 2003 12:18 am

Jeśli byś zdecydował się jednak na ECL, to polecam Aasimara.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

pn cze 23, 2003 9:11 am

Ras ECLowych raczej nie op³aca siê braæ na spellcasterów, po pierwsze ten 1 czy 2 poziomy bardzo boli (1 kr±g czarów mniej) a wszelkie bonusy tych ras zazwyczaj mo¿na uzyskaæ za pomoc± banalnych (1poz, 2poz) czarów. <br /> <br />Bonus do cechy wiod±cej (jak np. WIS dla druida) w wysoko¶ci +2 absolutnie nie rekompensuje pó¼niejszego zdobywania
 
Zlasu
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 20
Rejestracja: pt cze 13, 2003 6:26 pm

pn cze 23, 2003 10:58 am

Zgadzam siê z Mateo. Jak co¶ ma poziomy w plecy to strasznie boli spellcasterów. Tak jak wojownik sobie jeszcze z tym poradzi to ten jeden poziom i co za tym idzie kr±g "w plecy", zawsze bedzie siê ci±gn±³. <br /> <br />Mo¿na jeszcze siê na to zdecydowaæ je¿eli zale¿y nam bardzo na klimacie postaci i to w³a¶nie ta rasa zgadza nam siê z naszym wizerunkiem. Wtedy polecam, klimat najwa¿niejszy. <br /> <br />Pozdrawiam Borga.
 
el_MATRIX
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 17
Rejestracja: czw cze 19, 2003 4:01 pm

śr cze 25, 2003 3:45 pm

Wed³ug mnie to najlepiej pasuje elf.Elfy wogóle koja¿a siê z lasem.Chocia¿ skrzaty te¿ by mog³y byæ.Aby wymy¶liæ kogo¶ na druida mo¿na popatrzyæ do bajek i ba¶ni tam jest bardzo du¿o le¶nych ras... <br /> <br /> <br />The True Is Inside!!!!!!!!!!
 
Predee'Thor
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 123
Rejestracja: ndz cze 22, 2003 12:13 am

czw cze 26, 2003 1:48 am

Najlepiej elfa. A szczyt jak wybierzesz le¶nego elfa [jak mog³em] wtedy mia³em jeszcze bonusy do "umiejêtno¶ci le¶nych" i zwierzaka na stracie :)

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości