Zrodzony z fantastyki

 
Abaddon__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: śr cze 18, 2003 3:30 pm

Cel egzystencji postaci, czyli marzenia bohaterów

ndz sie 17, 2003 6:31 pm

Czy wasze postacie, którymi gracie marz± o czym¶. <br />Marzenie jest naturalnym ludzkim odruchem maj±cym na celu rozlu¼nienie siê. Czy wasze postacie te¿ o czym¶ marz±? Czy siê rozluzniaj±? A je¿eli tak to o czym marz±? <br />Bo ja osobi¶cie marzê o tym aby do³±czyæ do Bogów. Chcia³bym aby kiedy¶ m³odzi i starzy, pocz ±tkujaæy i do¶wiadczeni rouge'owie uwa¿ali mnie za swego Boga. Hehe. Trudne do realizacji ale warto siê postaæ. Czy wy te¿ marzycie? A jak tak to o czym?
 
Darius__
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 906
Rejestracja: pn paź 21, 2002 8:24 pm

ndz sie 17, 2003 10:16 pm

Owszem, mój czarodziej marzy o wielkiej mocy i "zdetronizowaniu" tego starego piernika Elminstera, natomiast mój drow-wojownik pragnie bez potrzeby krycia siê i iluzji móc polazaæ swoj± twarz ludziom na powierzchni. Poza tym chcia³by uwolniæ siê od ci±gle go prze¶laduj±cego widma Drizzta, za którego czêsto jest brany, a tak¿e marzy o tym, aby drowy opu¶ci³y Lolth i inne z³e bóstwa i nawróci³y siê na wiarê Srebrnow³osej Panienki, Eilistraee. Marzy o pokoju pomiêdzy elfami z powierzchni i drowami, no ale to raczej do¶æ utopijne marzenie :razz:
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

ndz sie 17, 2003 10:45 pm

.
Ostatnio zmieniony śr mar 16, 2011 5:26 am przez Devik Crazystar, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

ndz sie 17, 2003 10:51 pm

Mój czarodziej marzy o odnalezieniu bliskiej mu osoby (nie bêdê tutaj pisa³ histori mojej postaci, bo na forum znajduje siê pare osób z którymi gram), poza tym chcia³bym posi±¶æ wielk± wiedzê i zostaæ szanowanym bohaterem krain.
 
Vankar of Helm
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 81
Rejestracja: pt sty 17, 2003 8:05 pm

ndz sie 17, 2003 10:57 pm

Ja tam wole postacie o bardziej ludzkich marzeniach. Zdobyæ serce ukochanej, zem¶ciæ siê, zdobyæ szacunek lub pozycjê spo³eczn±. Zostawanie bogiem jest trochê zbyt wyro¶niêtym marzeniem jak na mój gust... Postacie moich graczy te¿ raczej nie maj± takich wynios³ych planów : zostaæ Inkwizytorem, zdobyæ s³awê wojownika, zostaæ kapitanem elfich zwiadowców jednego z ksiêstw, uleczyæ paskudn± magiczn± ranê twarzy (6 Charyzmy...) oto ich marzenia... Takie lubie. <br /> <br />Pozdrawiam.
 
Coby
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1019
Rejestracja: czw kwie 10, 2003 4:58 pm

pn sie 18, 2003 11:31 am

Mój BN Alvandar von Zurlich - hrabia wampir - marzy o... ¶mierci. <br />Jest ju¿ trochê stary (1664 lata), prze¿y³ trochê i wie, ¿e ci±g³e ¿ycie w cieniu, pod os³on± nocy jest mêcz±ce. <br />"Nie¶miertelno¶æ wydaje siê byæ dobrym pomys³em, dopóki nie zdasz sobie sprawy z tego, ¿e spêdzisz j± samotnie."
 
Thanes
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 85
Rejestracja: wt lip 22, 2003 10:14 pm

pn sie 18, 2003 12:07 pm

Mój bohater marzy o powrocie do utraconego w m³odo¶ci domu...lub chocia¿ na tereny na których siê wychowywa³.
 
Valganis
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 207
Rejestracja: pn mar 17, 2003 9:34 pm

pn sie 18, 2003 12:26 pm

Mój bohater marzy ¿eby siê dowiedzieæ kto stoi za pewnymi organizacjami , oraz kto przejmie w³adê w pewnym mie¶cie po odej¶ciu obecnego w³adcy. <br /> <br />Trochê to zawi³e wiem :mrgreen:
 
.:..::Ezrael Abn`Nerqul::
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 164
Rejestracja: śr sie 28, 2002 12:24 pm

pn sie 18, 2003 12:28 pm

Jeden z moich bohaterów marzy o w³a¶ciwym cz³owieku na tronie swego kraju, targanego chaosem i bezprawiem, inny o nie¶miertelno¶ci a jeszcze inny o piekle na ziemi :evil: Jak wielu mam bohaterów tak wiele marzeñ, nie bêdê siê wiêc rozpisywa³ :wink:
 
Awatar użytkownika
arcmage
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 417
Rejestracja: pn maja 30, 2005 2:14 pm

pn sie 18, 2003 1:09 pm

Ciekawy temat :) <br />Airanel jest w tej chwili opętana żądzą zemsty - jej przyjaciel...a może więcej :) został przemieniony w kamień, za sprawą pewnej osoby...która już długo nie pożyje. Do marzenia tego włącza się oczywiście odczarowanie wcześniej wymienionego przyjaciela i wyznanie mu swoich uczuć... <br />Ariane chce skontaktować się z Konklawe czarodziejów w sposób możliwie dla niej - od lat uznanej za renegata - nieszkodliwy, gdyż udało się jej w pewnym stopniu przewidzieć Drugi Kataklizm, który zmieni oblicze Krynnu...zapobieżenie temu wydarzeniu jest jej życiowym celem, a co gorsza - zdaje sobie sprawę, że sama nie ma szans zrobić czogokolwiek...Poza tym, marzy o przywróceniu swej WIeży do stanu świetności, któremu to dziełu poświęciła prawie całe życie i nie wie, czy zdąży je skończyć... <br />Alicja ma bardzo przyziemne marzenie - chce zostać najlepszą łuczniczką w całym Imperium i skopać wyperfumowane tyłki Bretończykom :razz:
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

pn sie 18, 2003 1:12 pm

Moj kaplan Moradina marzy o...zemscie na pewnym niziolku bedacym od jakiegos czasu bostwem za ciagle zdrady.
 
Alauna
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 219
Rejestracja: pt sty 24, 2003 2:05 pm

pn sie 18, 2003 1:14 pm

Moja G³ówna postaæ (aktualnie dead , ale jeszcze to do mnie nie dosz³o -> dla mnie ci±gle ¿yje) mia³± trzy marzenia : 1. prze¿yæ 2. mieæ smoczka (takie ciche marzenie -> chowaniec to nie to samo) 3. mieæ duuuuu¿o fuczaków (mia³a panterê , ale zgine³a [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] ) <br /> <br />Moja ulubiona postaæ (szalona z mutacjami) marzy o w³asnej sali tortur , która rzuca na ka¿dego w promieniu x metrów os³abienie si³y (tak do 1) oprucz niej samej :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: <br /> <br />hmm... jak bêd± kolejne postacie i marzenia to dopiszê :evil: :evil:
 
Brak__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 30
Rejestracja: wt lip 01, 2003 9:35 pm

pn sie 18, 2003 1:20 pm

Marzeniem mojego krasnoluda - wojownika jest wys³awienie swojego rodu na ca³y ¶wiat i stanie siê najpotê¿niejszym wojownikiem (tak ¿eby o nim pie¶ni w ka¿dym zak±tku ¶wiata uk³adali :) ).
 
Abaddon__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: śr cze 18, 2003 3:30 pm

pn sie 18, 2003 7:14 pm

<!--QuoteBegin-Devik Crazystar+-->
Devik Crazystar pisze:
<!--QuoteEBegin-->Widzê Abaddon, ¿e wreszcie zajmujesz siê czym¶ po¿yteczniejszym ni¿ psioczenie na lewo i prawo.
<br /><!--QuoteBegin-arcmage+-->
arcmage pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ciekawy temat.
<br />O tak! Mówcie mi tak jeszcze :evil: . Ale teraz ju¿ powa¿nie. <br />Czy nikt z was nie marzy³ o dokopaniu w³asnej dru¿ynie. pokazaæ im kto w waszej grupie rz±dzi. Pokazaæ temu zaroaumia³emu fighterowi, ¿e tak naprawdê to on jest "popierdó³ka"???
 
Hadess
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 53
Rejestracja: śr lip 16, 2003 6:44 pm

pn sie 18, 2003 7:34 pm

Tak w³a¶nie, w mie¶cie jest pelno ludzi s± zajêci swoimi sprawami, do momêtu kiedy pewna zakapturzona postaæ idzie przez ¶rodek miasta(to ja), wybucha ma³a panika wszscy uciekaja do swoich domów, wiedza, ¿e zostanie w tym miescie jest równoznaczne ze ¶mierci±. Pragne s³u¿yc mojemu bogowi Nerullowi i wypelniac jego wole.
 
.:..::Ezrael Abn`Nerqul::
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 164
Rejestracja: śr sie 28, 2002 12:24 pm

pn sie 18, 2003 7:38 pm

Wielu moich szwarcharakterów pragnê³o z pogard± pokazaæ dru¿ynie kto tu jest lepszy i komu trza krew z miecza zlizywaæ, ale by³y to raczej czyny wprowadzane w ¿ycie a nie marzenia :evil: . Marzenia by³y bardziej ambitne z regu³y.
 
Shinhael
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 38
Rejestracja: ndz lip 13, 2003 2:50 pm

pn sie 18, 2003 7:39 pm

Ogólnie co do marzeñ to Vestele Eveningfall marzy o odnalezieniu wiedzy potrzebnej do rzucania mythali (marzenie d³ugofalowe) a aktualnie o zdobyciu jaki¶ ¶ladów mythali na Wybrze¿u Mieczy, co jest warunkiem do zostania arcymagiem w gildii Gwia¼dzisty P³aszcz z Neverwinter. <br /> <br />Co do notki Abaddona to dokopa³em ostatnio naszemu zaklinaczowi pó³-niebianinowi. M±drzy³ siê ca³y czas, wy¶miewa³ z Wiedzy i przedstawia³ j± jako przeszkodê dla u¿ywania magii za pomoc± Krwi, itd.. co skoñczy³o siê magicznym pojedynkiem w którym wygra³em 1 (jednym) punktem wytrzyma³o¶ci. Jestem z siebie dumny, hehe :)
 
Awatar użytkownika
arcmage
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 417
Rejestracja: pn maja 30, 2005 2:14 pm

pn sie 18, 2003 8:32 pm

Dołożenie drużynie? Nieee... <br />Może ze względu na to, że w drużynie gram zazwyczaj rolę 'szarej eminencji', która i tak pociąga za sznurki, więc po co ma dokopywać komukolwiek...ewentualnie odludka, który traktuje drużynę wyłącznie jako sympatyczne, aczkolwiek tymczasowe towarzystwo. <br />Poza tym, należy odróżnić marzenia od celów :) Marzenia nie zawsze są realne...nawet mimo tego, że mówimy o fantasy.
 
roscoe__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 38
Rejestracja: pt sie 15, 2003 2:01 pm

wt sie 19, 2003 11:10 am

no pewno!! mój ³otrzyk buduje od jakiego¶ czasu BROWAR!! taki z kominem i rurami [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] w wolnym czasie sprzedaje bimber pêdzony w ogródku a fundusze ze sprzeda¿y przeznaczam na budowê browara.
 
Yuz'Ef
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: pt maja 09, 2003 12:39 pm

wt sie 19, 2003 1:55 pm

No oczywi¶cie ¿e marz±!! Chyba ka¿da postaæ w RPG o czym¶ marzy...Mój mnich (no i ja równierz) marzê o tym aby doj¶æ do 18-20 lvl i za³o¿yæ w³asny klasztor :) heheh..ale to bêdê musia³ pograæ jeszcze z 2 latka bo narazie mam 9 poziom :wink:
 
Night Elf
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 111
Rejestracja: ndz lis 03, 2002 4:14 pm

wt sie 19, 2003 6:29 pm

Eh... przez przyczyny wynikajace z przygody moj niziolek zlodziej mazy tylko o jednym: <br /> <br />Moj niziolek chce by jego pan byl zadowolony z wynikow zadania jakie mu przydzielil. Sluzba dla jego pana to najwyzsza nagroda, a dary ktore nam daje sa jak boskie artefakty [choc wlasciwosci maja max +2 :razz:]. <br /> <br />Naczy to cele prawie ca³ej druzyny z powodu pewnych nie predespozycji umyslowych [czytaj: Ilithid bawil sie Thralem ] <br />Dodam tylko dla czepialskich ze wszysko zostalo merytorycznie i fabularnie dobrze zrobione i ze sie sami wpakowalismy w takie g****.
 
embryo
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 40
Rejestracja: śr kwie 23, 2003 7:14 pm

śr sie 20, 2003 10:13 am

marzeniem mojego nizio³a jest stanie sie najwiekszym z³odziejem akrobatem na ¶wiecie i za³o¿enie w³asnej gildii z³odziejskiej
 
eric
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 39
Rejestracja: czw lip 10, 2003 12:32 am

sob sie 30, 2003 1:42 pm

No no pewno ze o czyms marz± moja np. marzy aby odnalezc ojca, i wroocic do domu. Ale pewno szybko to nie nast±pi wiec marzy... :)
 
Muad'Dib
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 499
Rejestracja: pt wrz 27, 2002 8:59 am

sob sie 30, 2003 1:56 pm

Najfajniejsza pod tym wzgledem by³a moja pierwsza wysokopoziomowa postaæ - cz³owiek barbarzyñca, Sven. Charakter chaotyczny dobry. <br />Otó¿ nigdy nie mia³ on ¿adnych d³ugofalowych marzeñ. Raz jego marzenia dotyczy³y nowego topora, raz dokopania pewnemu lichowi, raz po prostu prze¿ycia przygody, raz zaw³adniêcia latajacym statkiem. ?y³ z dnia na dzieñ, czeka³ co ¿ycie mu przyniesie. Uda³o mu siê zrealizowaæ tylko kilka z tych celów, na resztê czêsto brakowa³o mu cierpliwo¶ci lub znajdowa³ sobie nowy obiekt porz±dania. <br />Prawdziwy chaotyczny wolny duch. <br />-------------- <br />Dodane pó¼niej: <br />Zapomnia³em napisaæ, ¿e moim (jako gracza) marzeniem jest zagraæ plebejuszem którego marzeniem by³o by umrzeæ przy... p³ugu. <br />(Jest to fantasy-parafraza by³ego mojej znajomej, którego marzeniem by³o... umrzeæ na traktorze. SERIO!)
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

sob sie 30, 2003 2:04 pm

Ka¿da moja postaæ marzy³a o tym samym-byæ najpotê¿niejsz±, mieæ potê¿ne magiczne przedmioty i zabijaæ wielu przeciwników.Czasem musialem wymy¶laæ fikcyjne potrzeby aby zadowoliæ MG, ale w g³êbi duszy marzy³em o tym samym ka¿d± postaci±.
 
Baob Szary
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 198
Rejestracja: pt lut 14, 2003 12:48 pm

sob sie 30, 2003 8:23 pm

A mój druid od zawsze marzy o tym, ¿eby móc siê zmieniaæ w zwierzê... Jednak przy tempie awansów w mojej dru¿ynie, posi±dzie t± zdolno¶æ, jak dobrze pójdzie - mo¿e za rok :wink:
 
Alauna
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 219
Rejestracja: pt sty 24, 2003 2:05 pm

sob sie 30, 2003 8:40 pm

Moja aktualna postaæ marzy o znalezieniu sobie faceta , który by j± zaakceptowa³ i jak najbardziej silnego (30 Si³y chyba wystarczy :razz::P) , gdy¿ niestety moja postaæ ma na tym punkcie kompleksy (jest s³absza od dru¿ynowego maga i chowañca :? :? )
 
Awatar użytkownika
Xavier
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 561
Rejestracja: pt maja 06, 2005 4:13 pm

sob sie 30, 2003 9:06 pm

Moja postać aktualnie marzy aby zginęli wszyscy ludzie na świecie (w przygodzie oczywiście). Moja postać jest elfem a powód to... trudne dzieciństwo (tzn. brak dzieciństwa).
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

sob sie 30, 2003 9:47 pm

Marzenia mojego psiona: <br />a) załatwić tego starego pryka Elma <br />B) zostać nieśmiertelnym <br />c) zostać potężnym Arcypsionem :wink:

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości