Zrodzony z fantastyki

 
toudi__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: ndz lut 02, 2003 12:30 pm

Odgrywaæ kobietê?

wt gru 02, 2003 9:47 pm

Mam pro¶bê... czy kto¶ móg³by powiedzieæ w jaki sposób powinien gracz (me¿czyzna) ogrywaæ postaæ kobiec±??? dajmy na to Elfkê Maga ??? jak zrobiæ by czu³o siê na sesji ¿e ta postaæ gracza jest kobiet± chocia¿ gracz jest me¿czyzn±???
 
Korgan
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 139
Rejestracja: ndz sie 24, 2003 12:23 pm

wt gru 02, 2003 10:35 pm

Tego nie da się czuć! Jeżeli jesteś facetem to po co odgrywać kobietę? Według mnie najlepiej kobietę mogą odgrywać homosexualiści ale nie tu o tym. Jestem temu całą duszą i ciałem przeciwny. Zapytaj o zdanie kobietę.
 
toudi__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: ndz lut 02, 2003 12:30 pm

wt gru 02, 2003 10:40 pm

hm nie pytam o zdanie czy jeste¶cie za czy przeciw... ja pytam o radê jak dobrze odgrywaæ postaæ kobiec±... jest to problem dwustronny: zarówno dla mistrza gry odgrwaj±cego NPCki jak i czasami dla graczy którzy chca sobie zagraæ "t± drug± stron±" i IMHO nie ma to nic wspólnego z homoseksualizmem itp... (choæ ka¿dy ma swoje zdanie) <br />BTW: ile spotra³e¶ kobiet NPCów które wp³yne³y jako¶ na kampaniê tudziesz by³y z dru¿yn± przez d³u¿szy czas? Moim zdaniem w RPG jest za du¿y brak udzia³u ¿eñskiej populacji ¶wiata na sesjach (po obu stronach zarówno w dru¿ynach jaki i NPCów). <br /> <br />Ale OKI... pytam wiêc KOBIET forumowiczów JAK facet móg³by odgrwaæ kobietê by by³o to czuæ: jakie macie porady?
 
Pedro Alvarez
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 753
Rejestracja: pn gru 16, 2002 6:19 pm

wt gru 02, 2003 11:08 pm

Ma³a dygresja> Korgan Homoseksualista odgrywa³by kobiete akurat równie dobrze jak inni faceci, kobiete móg³by dobrze odgrywaæ co najwy¿ej transseksualista <br /> <br />Toudi gracz (gracz, nie jego postaæ) nie powinien porywaæ siê z motyk± na s³oñce, w twoim przypadku jest to próba odegrania kobiety w RPG, o czym jak wnioskuje nie masz pojêcia. RPG polegaj± miedzy innymi na wczuciu siê w postaæ i umiejêtnym jej odgrywaniu dlatego mê¿czyzna graj±cy kobiec± postaci± to pomys³ nie trafiony, ale je¶li siê upierasz to moja rada: porozmawiaj z kole¿ankami o ¶wiatopgl±dzie (choæ takie moje rozmowy tylko utwierdzaj± mnie w przekonaniu, ¿e nie móg³bym wczuæ siê w role kobiety, tym niemniej twój wybór.).
 
Shirak
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 800
Rejestracja: pt kwie 18, 2003 1:35 pm

wt gru 02, 2003 11:35 pm

Pedro Alvarez: kobiete móg³by dobrze odgrywaæ co najwy¿ej transseksualista <br /> <br /> <br />Hm...to dziwne, czy¿bym mia³ w sobie drugie "ja"? <br />Nie zwyk³em pochylaæ siê nad myd³em i uwa¿am siê za normalnego, mê¿czyzne, ale tym samym uwa¿am ¿e odegranie kobiety na sesjach nie stanowi najmniejszego problemu. Czy¿by okrutny smok, j±kaj±cy siê karczmarz, wojownik pedofil i seryjny morderca nie stanowili problemu do odtworzenia roli, a bezbronna czy nie kobieta ju¿ jest czym¶ ponad? <br /> <br />Odegranie kobiety nie wi±¿e siê z pedalskim machaniem r±k i piskiem. Wystarczy opisaæ dok³adniej postaæ (gracz/graczka ju¿ j± sobie wyobrazi) i najzwyklej w ¶wiecie prowadziæ dialog. Czasami mo¿na wykonac pseudopedalski gest odgarniaj±c "wirtualny"kosmyk w³osów lub mrugn±æ do "potencjalnego nieszczê¶nika". <br />To jednak tyczy siê flirtuj±cej p³ci piêknej. Je¿eli kobieta jest np zatwardzia³ym wojownikiem wystarczy co jaki¶ czas dawaæ opisy bujnej figury bia³og³owy, jej gestów itp. Ca³± resztê odegra ju¿ wyobra¼nia gracza.
 
Awatar użytkownika
Ysabell
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1410
Rejestracja: wt maja 04, 2004 12:48 am

wt gru 02, 2003 11:40 pm

Powiem wam szczerze, jako pierwsza kobieta wypowiadająca się w tym temacie, że zagadnienie jast baardzo trudne. Dlaczego? <br />Cóż, Grałam w swoim życiu z paroma kobietami (graczkami), które grały tak, że naprawdę nie było czuć, że to kobiety... Z kolei mój kolega odgrywa kobiety wspaniale i nie mam pojęcia jak on to robi. <br /> <br />Podstawowym problemem w tej sytuacji jest założenie, że mężczyźni bardzo różnią się od kobiet stylem bycia. Otóż jak się okazuje nie. Doszłam do tego, kiedy jedna z graczek po raz mniej więcej ósmy zapytała: "Kiedy będziemy mogli kogoś zabić?" podczas gdy gracze spokojnie snuli intrygę polityczną na pewnym dworze... Wcześniej miałam raczej sytuacje odwrotne. <br />Ale wiem, że to przykład patologiczny, przechodzę więc do rzeczy. <br />Przed wszystkim dobrze byłoby wiedzieć jaką masz koncepcję postaci, ponieważ od tego zależy styl gry. Po drugie jaki charakter planujesz dla swej postaci? Po trzecie co chciałbyś osiągnąć przez granie kobietą? <br />Oczywiście kobieca psychika różni się od męskiej, ale jednocześnie kobieta złodziejka będzie miała dużo więcej wspólnych zachowań ze złodziejem płci przeciwnej i podobnego charakteru niż kobietą-paladynem.... <br /> <br />Ys. <br /> <br />PS. Nie sądzę, żeby homoseksualiści lepiej odgrywali kobiety. Z moich obserwacji wynika, że radzą sobie raczej dużo gorzej niż mężczyźni heteroseksualni.
 
Pedro Alvarez
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 753
Rejestracja: pn gru 16, 2002 6:19 pm

wt gru 02, 2003 11:51 pm

Shirak je¶li mój post ciê urazi³ to przepraszam, zamiar by³ oczywi¶cie nie ten. Troche za bardzo zag³êbi³em siê w stereotypach. <br /> <br />OK reflektuje siê nad poprzedni± notk±. S± mê¿czy¼ni, którzy potrafi± odegraæ dobrze role kobiety, do tego jednak potrzeba do¶wiadczenia w RPGach (którego, przyznam, mi brakuje). Jednak je¶li kto¶ zabiera siê do tego z postanowieniem "och, to dzi¶ zagram kobiet±", po czym pyta jak to zrobiæ, to nie widze ¿eby ta osoba mog³a (przynajmniej za pierwszym razem) dobrze odegraæ postaæ kobiety, ale jak siê przyjê³o mówiæ: Trening czyni mistrza. Oczywi¶cie, moge siê myliæ, tak jak dwie notki wy¿ej :wink:.
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

śr gru 03, 2003 12:13 am

Moim zdaniem mo¿na siê wzorowaæ siê na znanej nam kobiecie-chodzi zwlaszcza o jejsposób bycia i zachowania, rózne odruchy i gesty. Zalezy jeszcze jak± postaæ chcemy odegraæ. Byæ mo¿e dysponujemy jakim¶ jej wzorcem z historii , literatury, filmu-co bêdzie przydatne przy tworzeniu takiej postaci
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

śr gru 03, 2003 10:03 am

No nie, granie kobiet± mi siê odwidzia³o jak przesta³em byæ manczkinem... Ja bym nie umia³ siê wczuæ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] .
 
toudi__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: ndz lut 02, 2003 12:30 pm

śr gru 03, 2003 11:28 am

Hmmm jak to mówi± praktyka czyni mistrza, a wiec nie mo¿na zostaæ mistrzem bez odrobiny praktyki (wyj±tki potwierdzaj± regu³ê :razz:) <br />Wiêc jakie mieliby¶cie pomys³y dla: <br />Sun-Elfka Wizard 10 level, charakter Chaotic Good, <br />10 si³y, 17 dexa, 21 int, 10 (tylko) charyzmy <br />* perfekcjonalistka <br />* impulsywna/porywcza <br />* ciekawska <br />* ceni swoje mo¿liwo¶ci <br />* przyjacielska / dobrze wychowana <br />* nieco pedantyczna (lubi czysto¶æ) <br />* u¿ywa waniliowych perfum <br />* D³ugie lekko krêcone blond w³osy <br />bag of holding type II, cloack of protection +1, ring of Wizardly I <br /> <br />??? (to jest narazie pomys³ na postaæ, po prostu chcia³bym wiedzieæ jak WY by¶cie odgrywali tak± postaæ na sesjach)
 
Silimarilion__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 186
Rejestracja: pt wrz 05, 2003 7:14 pm

śr gru 03, 2003 11:29 am

Ja uwa¿am ,¿e gracze powinni graæ p³ci± któr± obda¿y³a ich natura ? Czemu. Poniewa¿ bêd±lepiej ich odgrywaæ. Bêd± mogli skupiæ siê na innych cechach postaci ,a nie tylko na ró¿nicach pomiêdzy mê¿czyzn± i kobiet±. <br /> <br />A je¶li ju¿ kto¶ naprawde chce graæ kobiet± to mo¿e byæ to eksperyment najwy¿ej na kilka sesji .Je¶li komu¶ siê spodoba to niech gra. Ja bym nie gra³.
 
Awatar użytkownika
Balgator
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 514
Rejestracja: wt sie 26, 2003 5:23 pm

śr gru 03, 2003 11:37 am

A co zrobić, gdy MG musi odegrać kobiete? Tym trudniej gdy w sytuacji intymnej z graczem. <br /> <br />Ja sobie radze z tym w ten sposób, ze odgrywając Ją, przechodze z pierwszej osoby w trzecią. I tak opisuje: Podchodzi do Ciebie, uśmiecha się, wpatruje. Następnie siada na kolanach...itp.. :mrgreen: Jezeli dochodzi do rozmowy, również jako odstępstwo od zasady stosuje tzw "pytania gosi".
 
Shirak
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 800
Rejestracja: pt kwie 18, 2003 1:35 pm

śr gru 03, 2003 12:03 pm

Nie uwa¿asz Silimarilion, ¿e jest to wielkie ograniczenie dla przygód i ¶wiatów, w jakich osadzasz bohaterów? Czy na co dzieñ spotykaj±c siê czy rozmawiaj±c z kobietami nie mo¿na potem wymy¶liæ jakiego¶ NPC wzoruj±c siê na której¶ z kole¿anek? <br />Podobnie jak powiedzia³ Duncan w literaturze czy filmie jest multum ukazanych kobiet, wystarczy tylko zaadoptowaæ jakie¶ zachowanie, cechy i ju¿. Odegranie kobiety mo¿na przyrównaæ do odegrania np. kendera. I tym i tym nigdy nie by³e¶. Wystarczy sobie to tylko wyobraziæ. <br /> <br />Toudi. Ile by¶ nie wymieni³ cech to i tak prawdziwe oblicze takiej niewiasty masz ukryte w my¶lach. Ja np. tak± kobietê widzia³bym nastêpuj±co: <br />Niewielka charyzma mo¿e (rzecz jasna nie musi) byæ jej wielkim utrapieniem w kontaktach z mê¿czyznami. Przez to najzwyklejsza w ¶wiecie chandra bêdzie doprowadza³a j± do zgryzoty i z³o¶liwo¶ci. Przez to bêdzie impulsywna i porywcza. Du¿o nerwowych gestów, g³ównie w du¿ych skupiskach mê¿czyzn. Absolutnie nie bêdzie nie¶mia³a. Jej inteligencja pozwala³aby raczej na docinki i odegranie siê w stronê zaczepiaj±cych mê¿czyzn ni¿ spalenie rumieñca na twarzy. Bêdzie siê jednak ich obawia³a w bli¿szych kontaktach. <br />Bêdzie przyjacielska wobec zaufanego grona. Bêdzie mi³a i grzecznie odpowiada³a na zadawane jej pytania. Czêsto jednak mo¿e jej siê przytrafiæ nieumy¶lne wywy¿szanie siê i stawianie siê na czele przywódczyni grupy – to g³ównie przez cenienie swych mo¿liwo¶ci i perfekcje. Uwa¿aj±c, ¿e ona wie lepiej mo¿e czêsto popadaæ w k³ótnie z innymi. Widzê j± jednak jako wygadan± (na granicy pyskatej) babkê i rzadko, kto z ni± wygra w walce na s³owa. Blondynka, krêcone w³osy, waniliowe perfumy – to te¿ cechy, które mo¿na sobie wyt³umaczyæ na setki sposobów. Perfumy mog± np. bardzo ³adnie pachnieæ (zapach tajemniczy i nieco zawadiacki), przez co mê¿czy¼ni bêd± do niej nieco lgn±æ. <br />Mo¿na jej wymy¶liæ kilka przyzwyczajeñ, jak np. przez swoj± ciekawo¶æ i zainteresowanie lubi zbieraæ w lesie robale, czy ró¿nego rodzaju grzybki i sprzedawaæ jej w miejscowych sklepikach. Mo¿e bêdzie ceni³a sobie dobry humor, nawet ten pikantny. Czêsto mo¿e spinaæ w³osy spin±, zabawy z nimi mog± np. ¶wiadczyæ o zainteresowaniu siê jakim¶ mê¿czyzn±. <br />Mo¿na te¿ wymy¶liæ jej kilka motywów, których siê boi, mo¿e te¿ jak±¶ fobie np. strach przed wysoko¶ci±. <br />Jej zachowanie bêdzie z pewno¶ci± wywarzone i utrzymane w dobrym tonie. Nie raz jednak przyjedzie jej ponie¶æ siê emocjom. Gdy siê denerwuje mo¿e np. nerwowo poruszaæ d³oñmi i oblizywaæ usta. <br />Tylko na Boga prowadz±c np. tak± postaæ nie zmieniajmy tonacji g³osu, bo gracze wpadn± w brecht i ¶wiêty Bo¿e nie pomo¿e.
 
Don Vito__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 29
Rejestracja: sob sie 23, 2003 1:19 pm

śr gru 03, 2003 1:24 pm

Gra³em postaciami kobiecymi. Pomy¶l sobie jakby siê zachowa³a w takiej sytuacji twoja dziewczyna/znajoma. Albo odgrywaj tak jaby¶ chcia³ ¿eby siê zachowa³a.
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

śr gru 03, 2003 3:13 pm

Mi zdarza³o siê graæ kilka razy kobietami, podobnie jak gra³em z kobietami - mê¿czyznami :mrgreen: I wbrew pozorom wcale nie jest to tak horendalnie trudne, je¶li tylko nie bêdziemy, jak to kto¶ ju¿ pisa³, przyjmowaæ za³o¿enia, ¿e kobieta i mêzczyzna ró¿ni± siê diametralnie miêdzy sob±. Owszem, zapewne w ich zachowaniach s± pewne ró¿nice, inaczej reaguj± na stres, mi³o¶æ, ale reszta zale¿y juz tylko od indywidualnej postaci, nie za¶ jest kwesti± p³ci. Dlatego odgrywanie kobiecej postaci jest wyj±tkowo podobne do odgrywania "normalnej", faceta (dla nas, mê¿czyzn). Bo ile¿ to razy mamy tych samch, stereotypowych orków barbarzyñców lub elfich magów. I o ile opisujemy ich cechy przymiotnikami, to nie potrafimy zebraæ je w jedn± ca³o¶æ i uformowaæ tê postaæ. Zreszt± tak samo wydaje mi siê u Ciebie, Toudi. Nie jestem w stanie poradziæ nic innego, jak tylko przeanalizowanie wszystkich cech razem i zebranie i ch do przys³owiowej "kupy", ustalenie spójnego wizerunku i osobowo¶ci. Ale te sugestie z p³ci± nie maj± nic wspólnego. Po prostu wyobra¼ sobie j± od podstaw, i postaraj sie mieæ stale jej obraz przed oczyma, nie zwracaj±c tak± szczególn± uwagê na to, ¿e jest kobiet±, lecz mimo to o tym pamiêtaj±c. To najlepsze, co mogê poradziæ. <br /> <br />Z kolei kwestia odgrywania przez MG kobiet tak¿e nie wydaje mi sie szczególnie k³opotliwa i nie wiem z czego wynikaj± takie problemy. Nawet przy naszych tytanicznych staraniach nie bêdziemy przypominaæ elfa, a tym bardziej nizio³ka. Tak samo jest z odmienn± p³ci±. To nie wygl±d jest tu wa¿ny, a wyobra¼nia. I wystarczy opisaæ najpierw kobietê NPC, a dopiero potem przej¶æ do dialogu z graczami, za¶ oni wtedy bêd± mieli przed oczyma nie was, MG, a tê w³a¶nie osobê, któr± im przedstawili¶cie. Problem mo¿e wynikn±æ tylko przy tzw. "scenach ³ó¿kowych", lecz to kolejny tylko powód by je ograniczyæ lub pozostawiæ tylko opisane i nastawiæ siê wy³±cznie na wyobra¼nie.
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

śr gru 03, 2003 5:07 pm

Oto rady [sztuczki] jak odgywaæ kobietê: <br />- Zwracaj siê w miarê czêsto do mê¿czyzn: nie pouczaj mnie! My¶lisz, ¿e skoro jestem kobiet±, mo¿esz mnie pouczaæ? <br />Rób tak, nawet gdy nie pouczaj± Ciê wcale a tylko zwracaj± siê w trybie rozkazuj±cym. <br />- Czêsto mów do mê¿czyzn w dru¿ynie: nie mów do mnie takim g³osem! Nie krzycz! <br />Rób tak, nawet je¶li nie krzycz± a tylko mówi± odrobinê g³o¶niej. <br />- Gdy bêdziesz widzia³(a) ma³ego pieska albo ¼rebaka obowi±zkowo zatrzymuj siê, podbiegaj do niego i krzycz: o jaki ¶liczny piesek/¼rebaczek! Chod¼ tu mój malutki! Bo¿e, jaki on uroczy! <br />- Widz±c cudze ma³e dzieci zawsze zatrzymuj siê ¿eby do nich zagadaæ a czasem pro¶, ¿eby¶ móg³/mog³a wzi±æ je na rêce. <br />- Zatrzymuj±c siê na nocleg zawsze interesuj siê nie tym, czy jest piwo, ale czy jest tu gdzie¶ studnia albo bie¿±ca woda a w gospodach pytaj o nocnik <br />- Na ³±kach zawsze zrywaj kwiaty i wpinaj we w³osy, ubranie. <br />- Na targowisku nie kupuj od razu upatrzonych przedmiotów a chod¼ d³ugo miêdzy straganami. Ogl±daj bardzo d³ugo. Macaj towar. Najkrótsza wizyta na bazarze, targowisku nie mo¿e trwaæ krócej ni¿ 15 minut. To minimum absolutne. Na targowisku wielkim spêdzasz ca³y dzieñ. <br />- Pokazuj, ¿e nie podoba Ci siê, je¶li kto¶ du¿o i g³o¶no przy Tobie przeklina
 
toudi__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: ndz lut 02, 2003 12:30 pm

śr gru 03, 2003 8:57 pm

Dziêki wszystkim! a zw³aszcza Shirakowi który zebra³ moje my¶li do kupy i przela³ na papier (nie jestem w tym mocny)... jeszce tylko ciekawa historyja postaci i bedzie cyna...
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

stereotypowa kobieta - jak graæ? c.d

śr gru 03, 2003 9:40 pm

<!--QuoteBegin-Anonymous+-->
Anonymous pisze:
<!--QuoteEBegin-->Jako kobieta wiem, ¿e opis ten jest do¶æ nietrafny i uw³acza zachowaniu kobiety. Opis ten mo¿na równie¿ przyrownaæ do rozpuszczonej ma³olaty lub ksiê¿niczki z bajki. Ciekawa jestem ile takich zachowañ widzisz na codzieñ bo ja niewiele. (...) cechy które poda³e¶ mo¿na roz³ozyæ na wiele ró¿nych postaci, bo jedna kobieta z takim charakterem to "mutant"
<br /> <br />Nie zamierza³em opisaæ kobiecej natury, bo nie wierzê w co¶ takiego jak natura kobieca. Raczej wierzê w predyspozycje do pewnych odruchów albo zachowañ. Nie twierdzê, ¿e wszystkie kobiety s± takie. Ja nie twierdzê nawet ile takich kobiet jest i czy w ogóle s±. Ja twierdzê tylko, ¿e gdyby rozs±dnie pogrywaæ tymi zachowaniami to poprzez odwo³anie do stereotypu (jak¿e fa³szywego :!: :wink:) kobiety kiepski aktor poprawi swoj± kreacjê kobiety. Stereotypy to po prostu taka droga na skróty. <br /> <br />Ale! Nie spotkali¶my siê tu by rozstrz±saæ s³uszno¶æ stereotypów. Tu rad¼my jak facet ma odegraæ kobietê. <br />Kolejne moje rady: <br /> - Je¶li w dru¿ynie, w Twojej obecno¶ci pojawi siê piêkna kobieta patrz na ni± ze ¼le ukrywan± niechêci±. Je¶li faceci za¶ zaczn± komentowaæ wygl±d tej piêknotki dodaj co¶ w stylu: A nie zauwa¿yli¶cie, ¿e ma krzywy nos?! Wyszukaj u niej jak±¶ wadê. <br /> - Je¶li w dru¿ynie, w Twojej obecno¶ci jaka¶ kobieta zacznie siê rz±dziæ patrz na to ze ¼le ukrywan± niechêci±. W przypadku faceta reakcja ma byæ du¿o, du¿o s³absza. <br /> - Je¶li w Twojej obecno¶ci kto¶ dopu¶ci siê przemocy na kobiecie, reaguj emocjonalnie! On uderzy³ przy mnie swoj± ¿onê, wiêc po prostu pokaza³am mu jak to jest!!! <br /> - Raz w miesi±cu wpadaj w furiê bez ¿adnego powodu. Krzycz du¿o albo p³acz. Najlepiej jedno z drugim na przemian. Narzekaj na ¶wiat i na to, ¿e faceci tak naprawdê maj± szczê¶cie, ¿e nie s± kobietami. <br /> - Je¶li w dru¿ynie jaki¶ mê¿czyzna bêdzie ranny lub bêdzie odczuwa³ ból z powodu jakiej¶ kontuzji, komentuj na g³os, ¿e faceci z byle powodu robi± maksymalne zamieszanie i s± histerykami przeczulonymi na punkcie swojego zdrowia. <br /> - Je¶li bêdziesz mia³a do wyboru obejrzeæ pokaz ¿onglerki albo przedstawienie teatrzyku obwo¼nego w przedstawieniu pt. "Historyja mi³o¶ci wielkiej Romandusa i Laurencyi Kruczow³osej" wybierz zawsze przedstawienie! <br /> - Chêtnie i du¿o rozmawiaj o emocjach z reszt± dru¿yny. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Anonymous+-->
Anonymous pisze:
<!--QuoteEBegin-->P.S cechy które poda³e¶ mo¿na roz³ozyæ na wiele ró¿nych postaci, bo jedna kobieta z takim charakterem to "mutant"
<br /> <br />S³usznie!! Racja!! Z umiarem stosowaæ.
 
Alein_Atryda_III
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 12
Rejestracja: pn lis 24, 2003 9:43 am

czw gru 04, 2003 11:40 am

Kiedy¶ na naszych sesjach zamieni³em naszego pó³orka w pó³orczycê za pomoc± przeklêtego pasu zmiany p³ci +1 do si³y ™ sz³o mu bardzo dobrze. Oczywi¶cie wiêkszo¶æ wypowiedzi skierowanych do niego by³o wrednymi hase³kami odnosz±ymi siê do sytuacji, ewentualnie homoseksualizmu. Je¶li bêdziesz wci±¿ dawa³ znaæ gracz±, ¿e JESTE? kobiet±(jako postaæ:razz:) to wkrótce zaakceptuj± to i podczas sesji bêd± mówiæ o tobie ona i gdy MP powie: "no to proszê o rzuty na inicjatywê panowie" bêdziesz mia³ pewno¶æ, ¿e gracze churem krzykn± "I panie!", hehe. <br /> <br />Tak na marginesie to lepiej odgrywaæ w³asn± p³eæ, chyba, ¿e masz jaki¶ inny cel w byciu kobiet±(nie licz±c... eee... badañ dodatkowych^^) lub je¶li uwa¿asz, ¿e do historii i charakteru twojej postaci pasuje "Baba" <br /> <br />Ostatecznie mo¿esz poszukaæ dodatkowego info w ksi±¿kach typu "O dziewczynach dla dziewczyn" (Nasz pó³ork tak robi³:razz:). Tylko nie daj siê przy tym zauwa¿yæ! Nie czytaj tego w empiku!
 
Awatar użytkownika
Petra Bootmann
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 172
Rejestracja: śr mar 23, 2005 5:27 pm

ndz gru 07, 2003 11:23 pm

<!--QuoteBegin-Narzeczona jednego z Forumowiczów+-->
Narzeczona jednego z Forumowiczów pisze:
<!--QuoteEBegin-->Jako kobieta wiem, że opis ten jest dość nietrafny i uwłacza zachowaniu kobiety. Opis ten można również przyrownać do rozpuszczonej małolaty lub księżniczki z bajki.
<br /> <br />No cóż... Myślę, że lepiej przegiąć, przesadzić, wpaść w schemat niżby płeć nie została zauważona. Dlatego,Toudi, jeśli dopiero zaczynasz odgrywanie postaci kobiecej, przesadzaj. ?miało korzystaj z wszelkiego rodzaju klisz, wpadaj w karykaturę. Niech będzie to rozpuszczona małolata, wojująca feministka czy miłosierna kapłanka. Możesz nadać jej jakąś cechę kobiecą, np. niech będzie pedantyczna (ciągłe poprawianie mankietów, narzekanie, że znowu się wybrudziła przechodząc przez kałużę itd.) lub niech koniecznie chce znaleźć męża.
 
Awatar użytkownika
Druss
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 671
Rejestracja: śr kwie 11, 2007 5:26 pm

pn gru 26, 2005 10:33 pm

8O Tak czytam i czytam... i myśle i myśle... i wiecie co? Myślenie boli... :(

A teraz na poważnie...

Grałem raz całą kampanie kobietą i jakoś nie miałem z tym zbytnich problemów.. A gracze już po drugiej sesji się do tego całkowicie przyzwyczili.. A wierzcie mi, wrażenie było kiedy 1,90m nosorożec gra filigranową elfkę :D

Ale to nie istotne... jak pisałem już w innym poście RPG polegają na odgrywaniu innych postaci i wczuwaniu się. Dlaczego kiedy 12 dzieciak morduje i pali wioski a po tym gwałci wszystkie kobiety to nikt się nie czepia? Czemu kiedy nieśmiały chłopak gra uwodziciela nikt się nie czepia? A kiedy toudi chce grać kobietą to zaraz pojawiają się tematy homoseksualistów, transwestytów i jakieś dziwne słowa? Nie rozumiem.

toudi, chłopie, powiem Ci jedno. Granie inną płcią jest trudne ale nie niewykonalne czy tak trudne, że wymagałoby szukania rad na forum. Pomimo tego spróbuje Ci takową dać. Nie zastanawiaj się nad tym jaką kobietą będziesz ani jak się bedziesz zachowywać... Po co? Wybierz charakter który Ci pasuje i spróbuj poczuć, że jesteś tą postacią. Nie wierze, żebyś w życiu nie spotkał żadnej kobiety, więc nie powinieneś mieć z tym problemów... Obraz kobiety i jej stereotyp znajduje się w Twojej podświadomości. Nie będzie większych problemów...

Jednak problem może się pojawić innej natury... Możesz mieć problemy z rozkręceniem się. Umów się z MG na Preludium (sesje osobistą która doprowadzi Cię do wydarzeń kampani (pomysł z Vampira: Maskarady) i przez 1, 2 sesje rozkreńcisz się na tyle i już wyczujesz swoją postać, że będziesz mógł spokojnie włączyć się w sesje).

Pozdrawiam
 
Anonim_1

pn gru 26, 2005 10:51 pm

Dlaczego kiedy 12 dzieciak morduje i pali wioski a po tym gwałci wszystkie kobiety to nikt się nie czepia?

Czepia się, czepia. Są nawet tacy, co takich prostują lub wywalają z ekipy, jeśli ci nie zmieniają stylu gry - i tutaj wiek nie ma żadnego znaczenia.

Czemu kiedy nieśmiały chłopak gra uwodziciela nikt się nie czepia?

Jeśli potrafi zagaić do NPCek, stara się i odgrywa - nie ma problemu. Myślę, że reszcie mimo wszystko i tak znacznie łatwiej przychodzi ujrzenie nieśmiałego chłopaka w roli uwodziciela, niż 1,9 metrowego faceta w roli filigranowej elfki... ;)

Obraz kobiety i jej stereotyp znajduje się w Twojej podświadomości.

Ano, dotarliśmy do kluczowego punktu. Faceci odgrywający kobiety odgrywają stereotypy, swoiste wyobrażenia na ich temat znacznie częściej, niż prawdziwe, wiarygodne osobowościowo dziewczyny.
 
Awatar użytkownika
Druss
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 671
Rejestracja: śr kwie 11, 2007 5:26 pm

pn gru 26, 2005 11:27 pm

ShadEnc, dwie rzeczy:

1. Wcale to nie jest dziwne kiedy facet 190cm odgrywa filigranową elfkę... Tej wersji będę się trzymał :P

2. Co do stereotypów... Wszystko zależy od tego jak wysoki wskaźnik empatii osobnik wykazuje i jak zażyłe miał relacje z kobietami :P Facet o empatii zbliżonej do empatii koszyka z pieczarkami, nawet jeżeli miał 100 dziewczym (:D) a każdą traktował jak ciekawy dadatek do garderoby tudzież jako zabawke (nie powiem do czego... nieletii czytają :D) w życiu nie zagra prawdziwej kobiety... ani nic zbliżonego. Natomiast facet który był z jakąś kobietą blisko (nie mówie o aspekcie seksualnym... chociaż pomaga :D) i otworzył się ze swoimi uczuciami jak i ona nie powinien mieć z tym problemów...

To tylko kwestia zrozumienia drugiego człowieka... w tym przypadku kobiety...

Pozdrawiam
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

wt gru 27, 2005 12:13 am

To żaden problem.

Wystarczy, że WotC napiszą, że kobieta ma premię do siły+4, do kondycji +6 i Zrc +10 przy ECL+0 i zaraz w odgrywaniu kobiet wyspecjalizują się legiony tych, co obecnie grają galaretowatymi żelami, demonami-paladynami i golemami-robotami zwanymi warforged.
 
Anonim_1

wt gru 27, 2005 1:54 am

Jaemasie, stanowczo nadużywasz trzykropków. Ogranicz je, proszę. Twoje notki zyskają na czytelności.

W kwestii odgrywania kobiet - masz rację, to kwestia empatii, ale nie tylko. To również zimne wyrachowanie podczas sesji, kiedy nie można "wczuć się" w postać do końca, a trzeba kalkulować na zimno, czy w danej sytuacji dziewczyna nie zachowałaby się inaczej.

Thomasie - a owszem, taka motywacja na pewno by pomogła. Podręczniki pomocne w odgrywaniu kobiet, z mechaniką zawierającą elementy "only for women" wyrosłyby jak grzyby po deszczu ;)
 
Awatar użytkownika
Druss
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 671
Rejestracja: śr kwie 11, 2007 5:26 pm

wt gru 27, 2005 11:30 am

ShadEnc, co do trzykropków to taki mam "styl" pisania ale spróbuje ograniczyć jak ładnie prosisz :D

Thomas Percy, jasne, że dzięki temu 3/4 graczy zaczęłoby grać kobietami (może przesadzam, wiem) ale to nie oznacza, że graliby dobrze. Poprostu byłby to legion transseksualnych kobiet... Myślałyby i postępowały jak faceci ponieważ większość tych postaci to byliby powergamerzy, którzy (bez urazy) jak wiem z moich doświadczeń raczej nie przejmują się niczym poza "premią do ataku".

Pozdrawiam

P.S.
ShadEnc, tylko 1 trzykropek :P
<span style='color:red'>
Pięknie dziękuję. Wiesz, wczoraj nawet w regulaminie wyczytałem, że trzykropki trzeba stosować w ograniczonym zakresie 8) -ShadEnc</span>
 
Child_of_Malkav
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 33
Rejestracja: pn maja 08, 2006 1:49 pm

sob sty 14, 2006 9:03 pm

Moim skromnym zdaniem granie kobiety, będąc mężczyzną, jest trudne, ale nie niewykonalne- zresztą, jak widzę, nie jestem w tym zdaniu odosobniony. Niemniej jednak, wymaga to doświadczenia w RPG i ponadprzeciętnego wskaźnika empatii, jak to wcześniej już ktoś powiedział. Z całą pewnością grać kobietą nie powinien początkujący. Aby poprzeć swój krótki wywód na ten temat, przytoczę zachowanie gracza, prowadzącego postać kobiecą, któremu kiedyś mistrzowałem (chyba nawet kwalifikuje się to pod kfiatka):
Gracze wylądowali w jakimś zamku i nasz mężczyzna-kobieta stwierdził, że idzie się umyć. Pomyślałem: "Fajnie, bardzo kobiece zachowanie- dba o higienę". Niestety, kiedy tylko gracz wylądował w wannie, stwierdził z rozbrającym uśmiechem: "Bawię się cycuszkami" (nie jestem pewien, czy to jest wulgaryzm).
Słyszenie podobnych rzeczy sprawia, że jestem coraz bardziej zagorzałym zwolennikiem aborcji...
 
Awatar użytkownika
Havelock
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 438
Rejestracja: sob sie 06, 2005 4:05 pm

ndz sty 15, 2006 12:14 am

<!--QuoteBegin-Child of Malkav+-->
Child of Malkav pisze:
<!--QuoteEBegin-->Moim skromnym zdaniem granie kobiety, będąc mężczyzną, jest trudne, ale nie niewykonalne

Aż się prosi o mój sławny cytat: "To niewykonalne, ale nie niemożliwe" :lol:

A tak serio:
Dziwne, że ludzie pytają, jak grać kobietą, a nikt nie pyta na przykład "Jak grać czarodziejem dwa razy inteligentniejszym ode mnie?"
Grałem kiedyś kobietą, wyszło tak sobie, ale byłem wtedy bardzo początkujący.
Myślę, że z graniem kobietą jest podobnie, jak z graniem elfem czy krasnoludem - mają pewne cechy, które odróżniają je od innych płci (ras), ale nie różnią się aż tak od nich, żeby było to niewykonalne. Granie odmienną rasą (nawet tak egzotyczną, jak łupieżca umysłów) jest powszechnie akceptowane, a odmienną płcią budzi kontrowersje. Wystarczy obrać sobie parę cech i konsekwentnie się do nich stosować.
 
Anonim_1

ndz sty 15, 2006 12:17 am

"Jak grać czarodziejem dwa razy inteligentniejszym ode mnie?"

Wydaje mi się, że ten temat był jakiś czas temu poruszany na forum.

Granie odmienną rasą (nawet tak egzotyczną, jak łupieżca umysłów) jest powszechnie akceptowane

Nie wiem, czy tak od A do Z powszechnie, znam nieco MG mocno ograniczających wybór rasy do near-human. Z graniem krasnoludem, czy elfem niekoniecznie jest tak samo, jak z graniem kobietą - moim zdaniem łatwiej zagrać innorasowca tej samej płci.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości