Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19
 
fleischman
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 164
Rejestracja: pn mar 08, 2004 11:27 am

Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów

wt kwie 13, 2004 9:08 pm

Chcia³em ¿eby¶cie napisali tutaj swój ulubiony zespó³, piosenkê i dlaczego taki wybór. <br />Na pocz±tek ja: <br />Mam 3 ulubione zespo³y i ka¿dy lubiê za co innego <br />1. Pink Floyd, lubiê ich za teksty - najbardziej lubiê piosenkê "Mother" z albumu "The Wall" <br />2. Queen, za emocje zawarte w ich piosenkach - najbardziej lubiê piosenkê "Who want to live forever" <br />3. U2 - za co ja ich lubiê... krótko mówi±c za ca³okszta³t dzia³alno¶ci i styl - piosenki ulubionej nie mam, ale mam sentyment do "Sunday, bloody sunday", bo by³a to pierwsza ich piosenka jak± us³ysza³em. <br /> <br />Jeszcze jedno. <br />Proszê o niekrytykowanie gustów innych i nie pisanie tekstów oczerniaj±cych jaki¶ zespó³ czy rodzaj muzyki.
 
Korgan
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 139
Rejestracja: ndz sie 24, 2003 12:23 pm

wt kwie 13, 2004 9:22 pm

To może ja zacznę. <br />Jak na razie moim ulubioną kapelą jest zespół Deftones. Katuję bez przerwy ich wszystkie płyty. Najbardziej wpadła mi w ucho piosenka "Dai the Flu" z płyty "Around The Fur"
 
Awatar użytkownika
Bleddyn
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 885
Rejestracja: wt maja 25, 2004 1:25 pm

wt kwie 13, 2004 9:41 pm

Ulubiony zespół to U2, a za co to nie wiem co napisać. Chyba za to, że są na tym świecie. <br />Lubię także: Manowar, Metallica, Queen i parę innych. <br />Ulubiony utwór to Achilles Manowara. A z balladek to Who Wants to Live Forever (Queen) i Master of the Wind (Manowar). <br />A nie mogę także nie wspomnieć o Princes of the Universe (Queen) z Highlandera, która także jest świetna (film też) - vide podpis.
 
Darius__
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 906
Rejestracja: pn paź 21, 2002 8:24 pm

wt kwie 13, 2004 9:48 pm

O rany, nie wiem... Mam ich sporo, trudno wytypowaæ jeden. Podam jednak kilka ulubionych zespo³ów i jednocze¶nie ich rewelacyjnych utworów: <br /> <br />Tiamat - Whatever that hurts <br />My Dying Bride - Snow in my hands <br />Therion - The rise of Sodom and Gomorrah <br />Moonspell - Ruin & misery <br />Paradise Lost - True belief <br />Believer - Dies irae <br />At the Gates - The flames of the end <br />The Kovenant - Bizarre cosmic industries <br />Dimmu Borgir - The mourning palace <br />Anathema - A dying wish <br />Carcass - Corporal jigsore quandary <br />Death - The philosopher <br />Morbid Angel - Rapture <br /> <br />... i m.in. nie bardzo pasuj±cy do tego towarzystwa: <br />Rammstein - Du hast <br /> <br /> <br />EDIT: <br />Zapomnia³em napisaæ za co lubiê te zespo³y... Otó¿ ka¿dy za co innego, ale ogólnie mówi±c za znakomit±, niepowtarzaln± w swym stylu, emocjonaln± i czêsto bardzo techniczn± muzykê. Niebanaln± muzykê i na swój sposób piêkn±, wyj±tkow±... Po prostu.
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

wt kwie 13, 2004 9:59 pm

No wiêc odpowied¼ brzmi: Pearl Jam. Dlaczego Pearl Jam? Otó¿: <br />1) Niezwykle przypad³a mi do gustu ich muzyka, mogê siê przy niej wyluzowaæ i od³o¿yæ na chwilê niechciane sprawy. <br />2) Uwa¿am, ¿e maj± ¶wietne teksty (po czê¶ci dlatego, ¿e czêsto znajdujê pasuj±ce do mojego nastroju). Bardzo dobrze opisuj±ce ró¿ne sytuacje. No i poza tym czê¶æ z tych tekstów mi po prostu pomog³a... <br />3) Eddy'ego Veddera (wokalistê) darzê ogromnym szacunkiem. Poniewa¿ jest osob±, która mimo tego, ¿e ¿ycie by³o dla niej okropne, trzyma³a siê i osi±gnê³a pewien sukces. Powiedzmy, ¿e staram siê go na¶ladowaæ, chocia¿ nie do¶wiadczy³em tego co on. <br />4) Ich stosunek do fanów: <br />a) Pok³ócili siê z jedn± z firm, twierdz±c, ¿e bilety na ich koncerty s± za drogie i ¿e fani nie powinni tyle za nie p³aciæ. <br />B) Nie maj± nic przeciwko nagrywaniu ich utworów podczas koncertów za pomoc± urz±dzeñ elektronicznych przynoszonych przez fanów, ani przeciwko rozpowszechnianiu pó¼niej tego za darmo w internecie itp. <br /> <br />Teraz je¶li idzie o ich ulubion± piosenkê... chyba nie mam takiej - jest mnóstwo, które uwa¿am za genialne. Mogê za to wskazaæ ulubiony teledysk - jest to Do The Evolution (narysowany nawiasem mówi±c, przez tego samego pana, który rysowa³ Spawna) i jest to moim zdaniem prawdziwe arcydzie³o.
 
Ezy Ryder
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 428
Rejestracja: pn kwie 21, 2003 12:20 pm

wt kwie 13, 2004 10:20 pm

Napewno nie jestem w stanie wybraæ ulubionego zespo³u, ale moge za to podaæ kapele pod których du¿ym wp³ywem jestem obecnie. Bêd± to: <br /> <br />Mogwai: postrockowa dewastacja brytyjskiego rynku muzycznego. Anonimowi Orkiestranci - jak ich opisa³ mój kolega. Tego siê nie da opisaæ, trzeba pos³uchaæ. Polecam najnowszy album "Happy Songs for Happy People". numer - Tracy <br /> <br />The Mars Volta: chcia³bym ¿eby tak wygl±da³ rock przysz³o¶ci. Proggowe zaciêcie po³±czone z punkow± energi±. Wspania³e aran¿acje, pe³en wyobra¼ni wokal, no i Flea z Red Hotów na basie 8). numer - Concertina <br /> <br />Radiohead: Co tu du¿o mówiæ, headzi zjadaj± na ¶niadanie wszystkich alternatywnych "wannabe's" dzisiejej muzyki. Wykorzystuj± dobrodziejstwa wspó³czesnej muzyki w niesamowity sposób, tworz±c niezapomniane, poruszaj±ce kompozycje daj±c przy okazji niez³ego czadu :wink:. numer - Climbing Up The Walls <br /> <br />No i last, but not least - zawsze, wszêdzie, the Jimi Hendrix Experience - po co strzêpiæ klawiature, to po prostu najbardziej ognista muza jak± da siê wykrzesaæ z wios³a :evil: numer - Voodoo Chile <br /> <br />Pozdrawiam!
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

wt kwie 13, 2004 10:59 pm

Oh tak Pearl Jam maj± ca³kiem niez³y PR, trzeba im to przyznaæ he he. <br />Bo¿e jak ja cierpia³em przez ten zespól w liceum. Na ka¿dej imprezie, na ka¿dej wycieczce wszyscy chcieli tylko Pearl Jam(ewentualnie Nirvana,Mudhoney albo Soundgarden). <br />Teraz dostajê torsji jak s³yszê te zespo³y. <br />4 d³ugie lata s³uchania tego samego przy ka¿dej okazji....
 
Awatar użytkownika
Balgator
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 514
Rejestracja: wt sie 26, 2003 5:23 pm

wt kwie 13, 2004 11:26 pm

Arcana - album "Dark Age of Reason" <br />Darzamat - wszystko :mrgreen: <br />Juno Reactor - utworek "Badimo" <br />Moonspell - "Opium" oczywiście <br />Mortiis - "Marshland" <br />Sins of the Beloved - album "Lake of Sorrow" <br />Tristania - "Deadlocked"
 
Muad'Dib
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 499
Rejestracja: pt wrz 27, 2002 8:59 am

wt kwie 13, 2004 11:55 pm

Po pierwsze, zawsze i zdecydowanie Pink Floyd. <br />Najpiekniejszym ich kawa³kiem jest "Wish You Were Here". Utwór nasycony emocjami. Utwór posiadaj±cy piêkn± liniê melodyczn±. Utwór za¶piewany piêknym g³osem. <br />fleischman - "Mother" znajduje siê dla mnie w czo³ówce dokonañ Pink Floydów [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br />Po drugie, zawsze i zdecydowanie - Dire Straits z piosenk± "Brother In Arms". Z powodów jak wy¿ej, ale nieco gorsza linia melodyczna (i tak jest wspania³a oczywi¶cie), dlatego jest na drugim miejscu. <br /><!--QuoteBegin-fleischman+-->
fleischman pisze:
<!--QuoteEBegin-->Proszê o niekrytykowanie gustów innych i nie pisanie tekstów oczerniaj±cych jaki¶ zespó³ czy rodzaj muzyki.
<br /><!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Bo¿e jak ja cierpia³em przez ten zespól w liceum
<br />Molobo, wyzluzuj. Napisz co¶ kreatywnego, a nie samo narzekanie. Fleischman o co¶ prosi³, jak siê nie umiesz dostosowaæ, to nie pisz wogóle.
 
Awatar użytkownika
Xavier
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 561
Rejestracja: pt maja 06, 2005 4:13 pm

śr kwie 14, 2004 1:06 pm

Hmm, moje ulubione zespoly to: <br /><taramtaram> <br />-Hammerfall (Hearts on Fire), a za co, glównie za teksty piosenek i ich żywiolowość. <br />-Black Sabbath (Headless Cross), glównie za glos wokalisty. <br />-Rammstein, ogólnie za styl, podoba mi się ich twórczość. <br />-Therion (Wine of Aluqah, czy jakos tak :wink: ) bardzo podobają mi się ich gotyckie klimaty. <br />-Queen, (Flash) za ogól twórczości. <br /> <br />Sorry za brak polskiej litery "l" (nawet tutaj jej zrobić nie mogę :mad: ) ale jestem na informie gdzie klawiatur sę do bani i nie mogę jej stworzyć (summon polish letters).
 
Regis.
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 110
Rejestracja: pt gru 19, 2003 9:57 pm

śr kwie 14, 2004 1:12 pm

Dire Straits, Pink Floyd, Jethro Tull, Black Sabbath, Queen, no i ostatnio Jimmy Hendrix... A dlaczego? Ano tak :wink:
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

śr kwie 14, 2004 1:17 pm

Dire Straits, Queen- Stare dobre czasy, muzyka ponad czasowa <br />Bez Zobowiązań, DOZP, Zgórmysyny- Za Bieszczady, miłą atmosferę i całą życzliwość Perfect, Dżem, T-love- Dobre polski zespoły. Stare ale jare :mrgreen: <br />oraz guru gitary: Tommy Emmanuel. Najlepszy gitarzysta akustyczny jakiego miałem okazję widzieć i słyszeć. Gorąco polecam jego piosenki (szczególnie: Timberlake road i Classical gas)
 
Mordoran
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 195
Rejestracja: śr kwie 16, 2003 8:55 pm

śr kwie 14, 2004 1:46 pm

Linkin Park, Nightwish, Blind Guardian, Stratovarius, Ira, T-Love, Lady Pank, Blink 182, Green Day, Donots, The Offspring, Kowalski. <br />To pierwsze co mi do g³owy przysz³y. <br />Moje ulubione zespo³y to przewa¿nie Metal, Punk, Ska i Rock.
 
Awatar użytkownika
baran666
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 154
Rejestracja: sob cze 21, 2003 7:43 pm

śr kwie 14, 2004 5:23 pm

Offspring -> początki mojego słuchania jakiejkolwiek muzyki, ale do dziś nie mogę z nimi zerwać. <br /> <br />Rage Against The Machine -> za utwóry Maria, Sleep Now in the Fire, Kick out the Jams, Renegades i za te dźwięki. Tego nie da się opisać, to trzeba usłyszeć. <br /> <br />Dezerter -> za głos wokalisty, inteligentny i twórczy przekaz oraz utwór Bestia z Mam Kły mam Pazury. <br /> <br />Lech Janerka -> za całokształt, światopogląd i niesamowity klimat, szczególnie albumu Dobranoc. <br /> <br />Kazik na Żywo -> za Kazika i za Komandora Tarkina.
 
Wiraż

śr kwie 14, 2004 6:01 pm

Hmmm...zespół... <br />Zespołów, których nałogowo słucham mam kilka. Są to: Metallica, Guns'n'Roses, Linkin Park, Korn, No Doubt, Varius Manx, Queen, Lady Pank (mieszanka niezła, nie :mrgreen::D:D:D). <br /> <br />Z solistów mogę wymienić...heh...Jacka Kaczmarskiego i... Marka Grechutę... <br /> <br />A jeżeli chodzi o piosenki to: <br />1- za to, że podbudowywują wciąż naszą polskość ("Mury", "Ojczyzna") <br />2- za klimat, jaki dawały nam na wakacjach ("Arahja", "Dolina", "Nothing else matters", "Kryzysowa Narzeczona", "Byś imię miał") <br />3- za miłe wspomnienia, głównie związane z kobietami ("Pocałuj noc", "Don't Speak", "Die, die my darling", "Who wants to live forever") <br />4- Za totalny całokształt ("Nothing else matters", "Paranoid", "Arahja", "Mury", "Don't Speak", "Zombie", "Poison -ORYGINAŁ ALICE COOPER", "Ona ma siłę", "Crawling", "One step closer", "One- wersja Korna", "Who wants to live forever", "Show must go on") <br />5- za fajne imprezy ("Summer Jam", Kaliber 44 głównie "Psychodela" i "Legenda", "One", "Knockin' on the heavens door") <br /> <br />No i to wsio... maksymalnie pomieszana paczka... ale zespoły fajne :mrgreen::D:D
 
0k0
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 83
Rejestracja: ndz mar 26, 2006 12:14 pm

śr kwie 14, 2004 6:16 pm

Ulubiony to oczywiście AC/DC później mamy cały elitarne grono kapel grających cięższe brzmienie jak Ironki Manowar Metallica Blind Guardian i kilku innych.
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

śr kwie 14, 2004 6:24 pm

Ja jestem o tyle dziwny, ¿e preferujê raczej konkretne piosenki ni¿ zespo³y. Mój Winamp dosadnie wskazuje, i¿ ostatnio najczê¶ciej s³ucha³em: <br />"Kryptonite" zespo³u Three Doors Down - t³uk³o mi siê po ³bie, wiêc ¶ci±gn±³em. <br />"Down With The Sickness" Disturbed - dobra, za³atwcie mi dwie têpe katany które nie rozlec± siê po kilku paradach i jakie¶ fiku¶ne ciuchy, VHSa ju¿ mam, program do obróbki i 20 GB miejsca na dysku te¿. <br />"Twenty Seven" Breaking Point - Król Skorpion. Nic wiêcej, nic mniej. <br />"Pride" SOiL - ju¿ mówi³em o komiksie o wampirach, po¶cigach motocyklowych i eksploduj±cych furgonetkach?
 
Mozqit
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 43
Rejestracja: pn paź 20, 2003 2:35 pm

śr kwie 14, 2004 7:38 pm

Blind Guardian - ogólnie <br />Lorien - chodzi mi chyba o w³oski (ale tego nie jestem pewien), w ka¿dym b±d¼ razie to ten od "Under The Waves" <br />Iced Earth - za wiêkszo¶æ piosenek <br />Nieco w tyle zostaj± Within Temptation, Nightwish, Hammerfall, Summoning, Dimmu borgir, Decapitated, Vader, Morbid Angel, Immortal itp.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

śr kwie 14, 2004 8:03 pm

The Beatles - za ich optymizm i lekko¶æ ducha <br />Simon i Garfunkel - za ich melancholijne ballady, które do dzi¶ tkwi± g³êboko w mej ¶wiadomo¶ci <br />Backstreet Boys - za to, ¿e dziêki nim polubi³em pop 8) <br />Linking Park - za pomys³ i za serce w³o¿one w kreowanie image'u <br />Blackmore's Night - za piêkne sesje przy ich muzyce <br />Pink Floyd - za g³êboka merytorykê i "High Hopes" :wink: <br />18L - za to, ¿e znów uwierzy³em w polski hip-hop <br /> <br />I to by by³o chyba na tyle :mrgreen:
 
Rince__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 373
Rejestracja: wt paź 08, 2002 7:15 pm

śr kwie 14, 2004 8:31 pm

Beatles - podobnie jak Kiaryn <br />Red Hot Chili Peppers - muzyka trudna do sklasyfikowania ale przyjeman dla ucha <br />Linkin Park - podobnie jak przedmówcy <br />U2 - wspania³a muzyka i do tego pomagaj± ludziom <br />Seatbelts - super Jazz <br />Louis Armstrong - patrz wy¿ej i do tego klasyk
 
Pedro Alvarez
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 753
Rejestracja: pn gru 16, 2002 6:19 pm

śr kwie 14, 2004 8:31 pm

Lista mo¿e wydawaæ siê osobliwa, jednak uspokajam - ja bardziej ws³uchuje siê w d¼wiêki ni¼li tekst. <br /> <br />Cypress Hill - Jedna z moich ulubionych grup hh. Poza tym nie ¶a monotmatyczni w swoich utworach. ("Rock Superstar") <br />KN¯ - czy trzeba co¶ dodawaæ? ("£ysy jedzie do Moskwy") <br />Metallica - B±d¼ co b±d¼ to pionierzy pewnego gatunku muzyki, wiêc warto przynajmniej znaæ ich twórczo¶æ, a ¿e przy okazji siê podoba. .. ("The Call of Ktulu") <br />Public Enemy - Te¿ b. dobra grupa hh, taka raperska wersja R.A.T.M. ("He got Game") <br />Rage Against The Machine - Mój najulubieñszy zespó³. Gdybym kiedykolwiek chcia³ graæ na gitarze, to chcia³bym to robiæ jak Tom Morello. ("Vietnow") <br />System of a down - Jako¶ strasznie wci±ga mnie ich muzyka. ("Deer Dance")
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

śr kwie 14, 2004 9:46 pm

Ostatnio podoba mi siê nowy singiel Britney Spears "Toxic". Puszczam go na okr±g³o ! <br />Kazika i KN¯ te¿ nie cierpiê, katowany tym przez wiele wiele lat na sam d¿wiêk dostajê dreszczy. <br />Z bardziej powa¿nych zespo³ów to Laibach, Front Line Assembly, NIN, Ministry, Cure,Alec Empire. Poza tym bardzo du¿o elektroniki. Poniewa¿ otoczony jestem prawie samymi zawodowymi muzykami tworz±cym wszystko co mo¿na wymy¶leæ to na bie¿±co orientuje siê w nowych produkcjach i trendach, ulubione zespo³y s± prawie tylko z sentymentu, na codzieñ s³ucham ca³y czas co¶ nowego. <br />
Molobo, wyzluzuj. Napisz co¶ kreatywnego, a nie samo narzekanie. Fleischman o co¶ prosi³, jak siê nie umiesz dostosowaæ, to nie pisz wogóle.
<br />Wypowied¿ by³a na temat, a poza tym u góry masz piêkny przycisk prywatna wiadomo¶æ. Jak widaæ nawet sta³ych u¿ytkowników mo¿na czego¶ nauczyæ :wink: <br /> <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Panowie! Czy naprawdê nie mo¿ecie wytrzymaæ bez dogryzania sobie? Proszê o koniec wojenki. -ShadEnc<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Wiraż

śr kwie 14, 2004 11:20 pm

Apropo! Czy ktoś z was słuchał/słucha/ lub chociaż lubił jeden kawałek Polskiego Hip-Hopu?? Rzecz jasna, jak wrzucicie mi jakiś typów, których ja nie lubię to nic nie powiem (ale tego wymagamy też od innych- nie wrzucać sobie). <br />Np. Czy ktoś pamięta genialny k44 ze swoją płytą "Księga Tajemnicza- Prolog"??? Albo pierwsze Wzgórze YaPa3??? A może ktoś jest już z młodszego pokolenia i woli np. Peję, Ascetoholix czy inne nowe pomysły polskiej sceny HaiHaier??? <br />JA sam powiem, że kiedyś Hip-Hopu słuchałem więcej (nadal słucham, choć wolę cięższe brzmienie lub klasyczny rock) i ulubionymi zespołami po dziś dzień są: Grammatik, Molesta (w końcu koledzy z jednego osiedla), Komitywa (podbnie, te same ławki, te same osiedla, znajomi), K44, Wzgórze YaPa3, Fisz (czerwona sukienka !!!!!)... <br />A ta wogóle to co sądzicie o jeden osiem l... czy ta dwójka przypadkiem nie stawia na monotonizm... choć z drugiej strony i tak jest to mieszanie h-h z poezją (choć nie tak jak nowa płyta Grammatika, mniam!). <br />Pozdrowienia dla tych, co ciągle jeszcze pamiętają, że oprócz ciężkiego brzmienia lub tandety obecnego h-h i techno są dobre odłamy tych gatunków.
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

śr kwie 14, 2004 11:32 pm

Paktofonika - prawdziwy sk³ad hip-hopowy... Genialna muza, genialny przekaz. "Knimetografia" najlepsz± p³yt± polskiego hiop-hopu <br />Cypress Hill - po prostu cool :) <br />Outlawz (Immortal)/Thug Life - best of black... W rapie nic lepszego nigdy nie powsta³o. Co prawda same ekipy (wiêkszo¶æ Outlawz nale¿a³a te¿ do Thug Life) prezentowa³a ponadprzeciêtny poziom, wrêcz b. dobry - Khadafi/Yak, Mussolin/Big Syke, Hussein Fatal, ale nie to ¶wiadczy o ich poziomie :) Postaci± wyró¿niaj±c± siê by³ niejaki Tupac Shakur :mrgreen: Co prawda gra³ te¿ z Digital Underground, ale jedynie w pocz±tkach kariery - by³ to etap 2Pacalypse Now (pierwszy album, tylko z³oto :)) <br />Co do Jeden Osiem L - nie lubiê tego. Maj± kradzione podk³ady, za¶ kawa³ek "Jak zapomnieæ", przyprawia mnie o md³o¶ci... <br />Z polskiego hh lubiê Pezeta (czytaj kliszê z moich oczu, nie obni¿ysz moich lotów (...) my, ukryty w mie¶cie krzyk), Fenomen (tylko "Efekt"), WWO (rozejrzyj siê co cz³owiek robi, a teraz spójrz w lustro i to powiedz cz³owiekowi) i starocie - pocz±tki WYP3, wczesn± Molestê, Kalibra (gruby czarny kto przebieg³ przez ulicê trzynastego w pi±tek - ... :mrgreen:) Tedy, Borixony, Peje i wszystkie inne analfabety (forma zamierzona :)) - mierzi mnie to. Najlepszy i tak jest stary, dobry, amerykañski rap :) Old school... <br />Wu-Tang Clan, The Roots, Westside Connection, Digital Underground, N.W.A., Naughty-By-Nature, Bone Thugs-N-Harmony, Compton's Most Wanted - ca³kiem spory przekrój :wink: <br />PzDr
 
Muad'Dib
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 499
Rejestracja: pt wrz 27, 2002 8:59 am

śr kwie 14, 2004 11:39 pm

Hmmm, niestety. Hip-hop to nie jest gatunek muzyki który móg³bym s³uchaæ. Ca³y problem ze mn± i z hip-hopem polega na tym, ¿e w hip-hopie nie ma melodii, jest sam rytm (chocia¿ ostatnio ¶wita jutrzenka swobody i umelodyjnienia hip-hopu), a ja zdecydowanie wolê, kiedy rytm wystêpuje razem z melodi±. <br /> <br />Pomijam moje negatywne do¶wiadczenia z ortodoksyjnymi odbiorcami tego gatunku. Mam nieszczê¶cie mieszkaæ w akademiku w pokoju z jednym takim, ale szczêsciem w nieszczê¶ciu jest to, ¿e nie zamienili¶my ani s³owa od niemal 1,5 miesi±ca :mrgreen: <br /> <br />Pozdrawiam wszystkich, których wa¿nym elementem ¿ycia jest jakakolwiek muzyka, <br />Skoczek Pustynny
 
DeathWing
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 72
Rejestracja: pn maja 19, 2003 10:31 pm

czw kwie 15, 2004 12:24 am

Myslovitz... mam wszystkie p³yty i sobie uwielbiam s³uchaæ. Ponadto muzyka filmowa. <br />S³ucham te¿ Radiohead, Enigmê i Within Tempation... Aerosmith i kilka piosenek Stinga...
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

czw kwie 15, 2004 1:46 am

KMFDM- Za teksty, brzmienie i diabelski wokal. <br />Corvus Corax- Za dudy i bębny. <br />Zeromancer- Za prawdę zawartą w każdej piosence. <br />Falconer- Za naprawdę magiczną atmosfere każdej płyty i jeden z najczystszych metalowych wokali. <br /> <br />PS: Taki temat już chyba został stworzony w przeszłości...
 
Awatar użytkownika
baran666
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 154
Rejestracja: sob cze 21, 2003 7:43 pm

czw maja 06, 2004 2:50 pm

Ojojojoj, wielka pomyłka... Przepraszam wszystich słuchaczy KNŻtu i Kazika. Piosenka "Komandor Tarkin" pochodzi z płytki Melassa. Jest to oczywiście płytka Kazika, a nie KNŻtu. Urażonym wielkie SORRY!
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

czw maja 06, 2004 3:28 pm

Ojojoj... zaraz Wam pokażę, jak przekrojowym człowiekiem jestem :mrgreen: <br /> <br />Punk Rock i SKA: <br />Misfits - genialne aranżacje i jedna z lepszych jakości nagrań wśród punkowych kapel (nie mówię tu o b182 czy Sum41 tylko o punku) <br /> <br />Uliczny opryszek OI! <br />Punk + saksofon... i live this game <br /> <br />Leniwiec <br />Patrz wyżej :mrgreen: <br /> <br />Siekiera <br />Niezwykle oryginalna i natchniona muzyka. <br /> <br />Under The Gun <br />Folkowy Punk to bardzo dobre połączenie :mrgreen: <br /> <br />The Analogs <br />Znakomita muzyka[/b] <br /> <br />Włochaty <br />Teksty i elementy regae <br /> <br />Podwórkowi Chuliugani <br />Czad na koncertach!!! <br /> <br />Zielone Żabki <br />Teksty, muzyka i czad na koncertach :mrgreen: <br /> <br />Szanty i muzyka turystyczna: <br /> <br />Mechanicy Szanty <br />Niesamowity instrumentalizm, energia i optymizm <br /> <br />Krewni i nzajomi królika <br />Polski Folk z pięknymi tekstami <br /> <br />Roman Roczeń <br />Wielkie uznanie dla niego, za trud i szczerość jakie wkłada w śpiewanie <br /> <br />EKT Gdynia <br />Znakomite wykonanie niektórych utworów <br /> <br /> <br />Rock: <br /> <br />U2 <br />Za całokształt oraz Sunday bloody sunday i Staring At The Sun <br /> <br />Pearl Jam <br />Za wokal i PR <br /> <br />Kult <br />Co tu tłumaczyć? <br /> <br />Metal: <br /> <br />Blind Guardian <br />Za kilka piosenek (Lord Of The Rings, Time Stand Still...) <br /> <br />Rhapsody <br />Wspaniale pisze się przy tym scenariusz <br /> <br />Inne
 
.:..::Ezrael Abn`Nerqul::
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 164
Rejestracja: śr sie 28, 2002 12:24 pm

czw maja 06, 2004 4:31 pm

To ja siê ograniczê tylko do kapel, bo selekcja ulubionych dzie³ jest niemo¿liwa. <br /> <br />Wiêc... <br /> <br />Sepultura (z Maxem), Slayer, Behemoth, Nile, KN¯, Kult, Apocalyptica, Soulfly, The Analogs, Honor ( za ¶mieszne texty :mrgreen: ), Zbigniew Preisner, Pantera, Armia, trzy pierwsze p³yty Sweet Noise... i jeszcze troszkê innych. Przepraszam wszystkich artystów za ewentualne pominiêcie :wink: <br /> <br />Pozdro.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości