Zrodzony z fantastyki

 
Van Halen
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 49
Rejestracja: czw maja 06, 2004 3:26 pm

Bia³ystok - sesje Dangeons & Dragons

pn maja 10, 2004 6:12 pm

Poszukiwany pilnie :wink: kontakt z graczami i mistrzami z Bia³egostoku, w celu stworzenia nowej dru¿yny, uzupe³nienia szeregów (przeze mnie i jeszcze jednego kolesia) starej, lub po prostu dla kontaktu.
 
Jermak__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn maja 10, 2004 6:14 pm

pn maja 10, 2004 6:21 pm

ja jestem ten jeszcze jeden kole¶, <br />od razu mówcie ile macie pod i jakie i inne informacje
 
Awatar użytkownika
joseph__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 361
Rejestracja: czw mar 25, 2004 3:45 pm

pn maja 10, 2004 7:33 pm

Pięknie patrzeć jak w rodzinnym mieście rozwija się pasja:) <br />Białystok pierwsz klasa wszyscy gracze z białego łączcie się:)
 
Coby
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1019
Rejestracja: czw kwie 10, 2003 4:58 pm

pn maja 10, 2004 8:27 pm

Ja jestem z Bia³egostoku. <br />Mam dru¿ynê 5-osobow± (razem ze mn±) plus Mistrz Gry. <br />Dobrze, ¿e w bia³ym s± jeszcze jacy¶ ludzie (?) co graj± w D&D, bo my¶la³em, ¿e jeste¶my zupe³nie sami. :)
 
Van Halen
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 49
Rejestracja: czw maja 06, 2004 3:26 pm

pn maja 10, 2004 8:31 pm

Taaa, ale mo¿e wiecie gdzie mo¿na pograæ w te RPG w bia³ym, mo¿e znacie osoby poszukuj±ce dru¿yny, dru¿yny poszukuj±cej osób, a mo¿e sami przyjmiecie chocia¿ jednego gracza?
 
Isio
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 93
Rejestracja: wt lip 29, 2003 6:39 pm

pn maja 10, 2004 11:15 pm

Pograæ to mo¿na nawet na plantach:).Albo w Nagarocie,ale w tym drugim trzeba by by³o jeszcze 5 osób wzi±æ i p³aæiæ sk³adki.Ja takrze jestem z Whitestocka.
 
Jermak__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn maja 10, 2004 6:14 pm

wt maja 11, 2004 3:03 pm

mo¿emy spotykaæ siê po kolei u ka¿dego w domu.Co wy nato?
 
Isio
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 93
Rejestracja: wt lip 29, 2003 6:39 pm

wt maja 11, 2004 6:08 pm

Niewiem co moi starzy na to-ale ¿e jestem tu¿ przed zebrniem to mówie ¿e jak juz co¶ to jestem ostatni w kolejce
 
Coby
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1019
Rejestracja: czw kwie 10, 2003 4:58 pm

śr maja 12, 2004 8:32 am

<!--QuoteBegin-Jermak+-->
Jermak pisze:
<!--QuoteEBegin-->mo¿emy spotykaæ siê po kolei u ka¿dego w domu.Co wy nato?
Heh, nienajlepszy pomys³. Mama zabroni³a mi spotykaæ siê i rozmawiaæ z nieznajomymi. :wink: <br />A tak na serio teraz. Uwa¿am, ¿e fajnym pomys³em by³oby stworzenie bia³ostockiej grupy i podzielenie jej na mniejsze dru¿yny i MG - aby stworzyæ co¶ w rodzaju "¿yj±cej kampanii". Chyba wiecie o co chodzi, nie? <br />Jakby co to mam podrêczniki/dodatki takieo: PG, PMP, KP, KiK, ¯G, PP, 4 oficjalne przygody i Pd¦Z¯, kilka Dragon'ów i Dungeon'ów. <br /> <br />Je¿eli ma kto¶ z Was przewodnik po Zapomnianych Krainach to z chêci± zagram, bo jeszcze nigdy nie gra³em w tym ¶wiecie, a jestem ciekawy jak siê gra runotwórc±. :) <br />Nie chcê byæ MG, poniewa¿ i tak ju¿ teraz mam dosyæ ma³o czasu, wiêc chyba bym siê nie wyrobi³ jeszcze z przygotowywaniem przygód. <br /> <br />Pzdr, <br />c.
 
Van Halen
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 49
Rejestracja: czw maja 06, 2004 3:26 pm

śr maja 12, 2004 10:22 am

Ja mam Przewodnik po Zapomnianych Krainach, je¶li o to chodzi. Faktycznie rzecz bior±c Grayhawk jest do bani :mrgreen: <br /> <br />Je¶li chodzi o te twoje "¿yj±ce kampanie" my¶lê ¿e jest znakomity pomys³, lecz aby je rozegraæ potrzeba naprawdê sporej ilo¶ci graczy i MP, a o tych ostatnich to wydaje mi sie ¿e nie bêdzie tak prosto... :mrgreen:
 
Awatar użytkownika
joseph__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 361
Rejestracja: czw mar 25, 2004 3:45 pm

śr maja 12, 2004 12:34 pm

gracze się znajdą tylko fakt że brak jest mg <br />ja mogę grać
 
Jermak__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn maja 10, 2004 6:14 pm

śr maja 12, 2004 4:57 pm

je¶li chodzi o spotkania, to u mnie by mo¿na, ale: <br />1.Nie mam domu, tylko mieszkanie wiêc s±dze ¿e u mnie mog³yby siê spotykaæ max. do 5 osób <br />2.Musieliby¶cie przyj¶æ wtedy, kiedy moja mama jest w domu, ¿eby mog³a was zobaczyæ i sprawdziæ, czy nie jeste¶cie zboczeñcami <br />Teraz mój brat ma komuniê, wiêc u mnie najbli¿sze spotkanie by³o by w poniedzia³ek. <br />A je¶li chodzi o podrêczniki to mam: <br />pmp,pg,kp,¿yj.g,kik, mip,3 modu³y;Bezs³oneczna cytadela, stoj±cy kamieñ i g³os w snach, do tego fabularna co¶ tam-jest tam mapka lochu, kilkadziesi±t ¿etonów i inne takie bajery
 
Khailor
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: pn maja 17, 2004 3:33 pm

pn maja 17, 2004 4:10 pm

Ja nie jestem z Bia³egostoku, ale z pobliskiej Ku¼nicy. Niestety, w Ku¼nicy, oprócz mnie, RPG'ami interesuje sie (chyba) tylko jedna osoba ;( A mo¿e kto¶ z Was zna kogo¶ z Ku¼nicy, lub mo¿e sam do niej przyje¿d¿a?
 
Awatar użytkownika
joseph__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 361
Rejestracja: czw mar 25, 2004 3:45 pm

pn maja 17, 2004 6:27 pm

To co na planach tylko się skończyło :?: Kto grałby na pewno :?:
 
Jermak__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn maja 10, 2004 6:14 pm

pn maja 17, 2004 7:25 pm

ja na 100 % jako gracz
 
Awatar użytkownika
joseph__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 361
Rejestracja: czw mar 25, 2004 3:45 pm

pn maja 17, 2004 8:17 pm

Ma się rozumieć ja również jako gracz <br /> :evil:
 
Isio
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 93
Rejestracja: wt lip 29, 2003 6:39 pm

wt maja 18, 2004 7:45 pm

A ja co z moimi potzrebami?Ja te¿ jako gracz.ALe do takiej ¯yj±cej kampaniii potzreba kilku(nastu) mistrzów gry
 
Jermak__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn maja 10, 2004 6:14 pm

wt maja 18, 2004 9:06 pm

No ja mam 13 lat i gram od roku wiêc na pewno nie liczcie ¿e bêde MG
 
Jermak__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn maja 10, 2004 6:14 pm

sob maja 22, 2004 10:29 am

to kto¶ bêdzie gra³ czy zostawiamy to?
 
Coby
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1019
Rejestracja: czw kwie 10, 2003 4:58 pm

sob maja 22, 2004 12:42 pm

Wczoraj wróci³em do Bia³ego, wiêc dopiero teraz siê mogê odezwaæ. Jestem dalej zainteresowany udzia³em w sesjach Whitestock Campaign. :wink: Oczywi¶cie jako gracz, poniewa¿ ostatnio mia³em dostawê Dragon'ów i mam fajn± koncepcjê na postaæ. <br />Teraz tylko pozostaje znale¼æ jakiego¶ MG i sru! A tak wogóle, to: Isio, móg³by¶ poprowadziæ, bo ca³kiem nie¼le Ci idzie. :) <br /> <br />Pzdr600, <br />coby. <br /> <br />Dopisane kilka chwil pó¼niej: <br />Skontaktowa³em siê na GG z Jermak'iem i ju¿ otrzyma³e wie¶ci, ¿e Van Halen bêdzie MG. To dobrze. :mrgreen: No wiêc, gdy Isio przestanie mieæ szlaban (zapewne wciska kit), a Joseph wyzdrowieje, to zaczynamy!
 
Jermak__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn maja 10, 2004 6:14 pm

sob maja 22, 2004 12:47 pm

mia³a dzi¶ byæ sesja, ale: <br />isio ma szlaban, <br />joseph jest chory, <br />a Van Halena nie ma od 40 minut( mia³ byæ o 12)
 
Coby
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1019
Rejestracja: czw kwie 10, 2003 4:58 pm

ndz maja 23, 2004 10:56 am

Pogada³em z Isio'em i dowiedzia³em siê, ¿e od tego poniedzia³ku (czyt. jutra) koñczy siê mu szlaban. Mo¿emy siê spotkaæ na razie bez Joseph'a i stworzyæ z Van'em same karty postaci. Czekamy na odzew naszego MG i mam nadziejê, ¿e w przysz³± sobotê spotkamy siê np. na plantach czy przy fontannie na Lipowej (bo do domu to chyba od razu siê nie wbijemy, bo nie wiemy gdzie kto mieszka :wink:). <br />BTW mo¿ecie powiedzieæ kim bêdziecie graæ? <br /> <br />P.S. My¶lê, ¿e chyba mo¿e jeszcze kto¶ doj¶æ do naszej grupy, ne? Isio: JKB z nami gra? Mumin?
 
Isio
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 93
Rejestracja: wt lip 29, 2003 6:39 pm

ndz maja 23, 2004 2:38 pm

Jermak napisa³: <br />
isio ma szlaban
<br />Stary ju¿ prawie nie,kumpel którego Matka ma u nas bilogie powiedzia³ ¿e widza³ jak mi baba stawia 5 na sprawdzianie.Czyli tyle wzglêdem zakazu <br /> <br />Coby napia³: <br />
Isio: JKB z nami gra? Mumin?
<br />Co do jêdrka napewno nie-Postanow³ zaj±æ siê dziewczyn±. <br />Mumin mo¿e nie chcieæ graæ bez jêdrka <br /> <br /> <br />Coby:Mo¿e Moony by z nami zagra³a?Co o tym s±dzisz?Co s±dz± inni?
 
Jermak__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn maja 10, 2004 6:14 pm

ndz maja 23, 2004 2:41 pm

Ja bym gral(o ile w ogóle bêde móg³ graæ) czarodziejem diablê char NZ :evil:
 
Coby
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1019
Rejestracja: czw kwie 10, 2003 4:58 pm

ndz maja 23, 2004 3:52 pm

<!--QuoteBegin-Isio+-->
Isio pisze:
<!--QuoteEBegin-->Co do jêdrka napewno nie-Postanow³ zaj±æ siê dziewczyn±.
Brzmi gro¼nie. :evil: <br /><!--QuoteBegin-Isio+-->
Isio pisze:
<!--QuoteEBegin-->Coby:Mo¿e Moony by z nami zagra³a?Co o tym s±dzisz?Co s±dz± inni?
Dorota mo¿e graæ. Jeszcze tylko pogadam z Krzy¶kiem, mo¿e i on bêdzie siê bawi³. <br /> <br />Czekamy na odzew Van'a...
 
Van Halen
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 49
Rejestracja: czw maja 06, 2004 3:26 pm

ndz maja 23, 2004 4:15 pm

Panowie sprawa wygl±da raczej tak: <br /> <br />Ja wcale nie zaoferowa³em siê ¿e bêdê prowadzi³, zreszt± ju¿ teraz prowadze jedn± sesj±, wiêc raczej my¶la³em ¿e bym se zagra³. <br />Jarmak tak to zinterpretowa³, ¿e bêdê mistrzem, a ja poda³em na jakie to by¶my grali zasady (zasady tworzenia postaci). <br /> <br />Tak to wygl±da, ale co wa¿niejsze jaka jest dok³adna lista graczy i kto¶ mo¿e chce z w³asnej woli poprowadziæ, bo ja mogê ale 1, 2 sesje... <br /> <br />Pozdra.
 
Coby
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1019
Rejestracja: czw kwie 10, 2003 4:58 pm

ndz maja 23, 2004 4:22 pm

<!--QuoteBegin-Van Halen+-->
Van Halen pisze:
<!--QuoteEBegin-->(...)Ja wcale nie zaoferowa³em siê ¿e bêdê prowadzi³, zreszt± ju¿ teraz prowadze jedn± sesje(...)
Hmm... To mo¿e siê przy³±czymy do tamtej drugiej dru¿yny, któr± ju¿ prowadzisz? Lub - je¶li jest za du¿o osób - podzielimy siê na dwie grupy i zorganizujemy ¿yj±c± kamapniê dwóch team'ów? :) <br /> <br />Jestem otwarty na wszelkie propozycje, ale MG to ja napewno nie bêdê. :mrgreen:
 
Van Halen
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 49
Rejestracja: czw maja 06, 2004 3:26 pm

ndz maja 23, 2004 4:28 pm

To mo¿e siê przy³±czymy do tamtej drugiej dru¿yny
<br /> <br /> <br />Hmmm, chêtnie bym was zaprosi³, ale nie mieszkam w bia³ym, tylko tam siê uczê, wiêc to by³by dla was problem przyjechaæ do knyszyna. A ja mam bilet miesiêczny. <br /> <br />Pomys³ z ¿yj±c± kampani± i tak wydaje siê byæ bardzo interesuj±cy, a i myslê ¿e chêtnych w bia³ym nie brakuje. Tylko trzeba by by³o do nich "dotrzeæ"!
 
Isio
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 93
Rejestracja: wt lip 29, 2003 6:39 pm

pn maja 24, 2004 7:28 pm

Ja te¿ mam bilet miesiêczny i dla mnie taki wyjazd to nie problem.Jak chcecie szukaæ ludzi to id¼cie w sobote o 11 do parku podejdzcie to du¿ej grupki m³odzie¿y(stowarzyszenie mi³o¶ników mangi i Anime "Sakura No Ki") i rzuæcie Has³o:"Prowadze D&D i Szuakm graczy."jak bedziesz w stanie zapamiêtaæ numery gg wszyskich zg³aszaj±cych siê to MUSISZ mieæ 160 Gb wolnego we ³bie :mrgreen:
 
Van Halen
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 49
Rejestracja: czw maja 06, 2004 3:26 pm

pn maja 24, 2004 7:44 pm

A¿ takie proste to chyba nie jest. A skoro nie mo¿emy stworzyæ jednej dru¿yny to chyba nie ma co marzyæ o 5 takich powi±zanych ¿e tak powiem jednym ¶wiatem.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość