Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 24
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych

pt cze 04, 2004 7:35 pm

Wierzê w dojrza³o¶æ u¿ytkowników i powa¿n± dyskucjê z argumentacj± <br /> <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro--><!--sizeo:10--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Pamiêtaæ o podpisie StiMa 8) <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br />W³a¶nie w faktach ukazano (a propos organizowania Parady Równo¶ci w Wa-wie) problem homoseksualizmu. <br /> <br />Jakie jest wasze zdanie w tej dyskucji?? <br /> <br />Zacznê ja: <br /> <br />Trzeba na pocz±tek dokonaæ podzia³u. J <br />ak w pewnym felietonie w Newsweeku bêdzie to podzia³ na gei i lesbijki i homoseksualistów. <br /> <br />Homoseksualista to szary obywatel. Ma pracê. Ma dom. P³aci podatki. Tylko, ¿e w nocy nie k³adzie siê spaæ z mê¿em/¿on±, ale z przyjacielem/ó³k± (w³asna p³eæ). <br />Poza tym to mi³a, sympatyczna osoba, czêsto specjalista w swej klasie. <br /> <br />Gej/Lesbijka urz±dza parady. Ludzie na nich przebieraj± siê w tandetne stroje, wykrzykuj± czêsto g³upawe has³a. Niestety, czêsto s± a¿ natarczywi. Wciskaj± do r±k prezerwatywy analne, czy uprawiaj± sex na trawnikach (przez co mieszkaj±cy na trasie "love parade" w czasie jego "¶wiêta" wyje¿dzaj± na urlopy). <br />Dla mnie czy g³osi siê na czym¶ takim has³a o równo¶ci homoseksualnych i heteroseksualnych, czy zachêca siê do nimfomanii to, to samo. <br /> <br />Oni nie chc± byæ tolerowani. <br />Jako margines (2% spo³eczeñstwa) chc± byæ <br />na piedestale. <br />Chc± byæ znani. <br />Chc± byæ zauwa¿ani. <br />Jako "dyskryminowani" mog±bezkarnie terroryzowaæ heteroseksualn± wiêkszo¶æ. <br /> <br />W tym czasie homoseksualny ogl±daj±c TV zaczyna siê wstydziæ. P <br />rzez tych z TV znów musi zmywaæ spray ze ¶ciany domu, c <br />zy dzwoniæ do szklarza, <br />bo skini wybili mu okno. <br /> <br />Pozdrawiam <br />StiM zatroskany <br /> <br />PS Sir Ian'a McKellen [dziêki Terai- dla wiêkszo¶ci jestem Kosowski 8) ] jest homoseksualist±. Czy przez to Gandalf mia³ ró¿owy kapelusz. <br /> <br />PS2 Chodzi mi o dyskucjê o samym homoseksualizmie nie wypis wszystkich uzytkowników, ¿e ich to nie obchodzi.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

pt cze 04, 2004 7:52 pm

A niech sobie demonstrują. Co mi do tego!?
 
Awatar użytkownika
Mirit
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 905
Rejestracja: ndz wrz 28, 2003 3:54 pm

pt cze 04, 2004 7:56 pm

Nie mam zdania. Jesli chodzi o G. i L. to raczej nie budza mojej sympati, a homoseksualista, ech tak długo jak mnie to nie dotyczy, to nie interesuje mnie to.
 
Matis99
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1112
Rejestracja: pt mar 25, 2005 7:32 pm

pt cze 04, 2004 7:59 pm

Co do homoseksualizmu i podziału ma homoseksualistę/geja, mam bardzo podobny pogląd co StiM. Zaś co do demonstracji - jest mi całkowicie obojętne kto, dlaczego i kiedy defiluje, pod dwoma warunkami: <br /> <br />1. Nie zakłóca mi to dojazdu do szkoły ani wypadów na miasto (w stylu - górnicy strajkują i wszystko jest zapchane) <br />2. Nie jest to głośna demonstracja pod moimi oknami (tak, że nie mogę się uczyć albo pisać). <br /> <br />Reszta mnie nie obchodzi. I niech sobie paradują nawet dla uznania kultu świętego pępka (a la Szwejk) za religię państwową, żądają uwolnienia mrożonych truskawek z magazynów Hortexu itd. <br /> <br />Aha - i zapewne posty, prócz grupy homofobów i homofilów, będą raczej stonowane. Większość ludzi naprawde nie interesuje fakt, kto z kim i w jakich układach śpi, jeśli nie są bezpośredni w to zamieszani. Tolerancja? <br /> <br />P.S. - autorem tego felietonu z Newsweeka był Rafał A. Ziemkiewicz
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

pt cze 04, 2004 8:02 pm

Do punktów Matisa99 dorzuci³bym jeszcze: <br />3 Nie s± ci±gle na wszystkich kana³ach w TV, gazetach, radio.. a¿ strach zajrzeæ do lodówki <br />4 Ich seksualno¶æ nie jest kart± przetargow± w wyborach (patrz---> Nasza Najukochajsza Partia w Polsce) <br /> <br />PS do powy¿szego PS: <br />Dziêki Matis <br /> <br />PS2 Mi jest troszê ¿al homoseksualistów. Geje/Lesbijki robi± im straszn± reklamê. To tak, jakby wszyscy my¶leli o katolikach przez pryzmat krucjat i Ojca Rydza. <br /> <br />PS3 Nie jestem ani homo, ani nie jestem skinem, a jednak chce siê wypowiedzieæ
 
Pedro Alvarez
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 753
Rejestracja: pn gru 16, 2002 6:19 pm

pt cze 04, 2004 8:30 pm

W 100% zgadzam siê ze STiMem. Geje i lesbijki za wszelk± cene organizuj± parady w kontrowersyjnych miejscach w kontrowersyjne dni (dzieñ po Bo¿ym Ciele, przemarz przed m.in. Ko¶cio³em ¶w. Krzy¿a). Co najgorsze nazywaj± to parad± równo¶ci i propagowaniem tolerancji kiedy sami s± nietolerancyjni wzglêdem spo³eczeñstwa. Gdyby, jak podany w przyk³adzie homoseksualista, nie obnosili siê ze swoj± inno¶ci± wszystko by³oby w porz±dku. "Paradowicze" chc± robiæ z siebie ofiary, biedn± mniejszo¶æ, która ze wzglêdu na swoje upodobania jest atakowana przez heteroseksualn± wiêkszo¶æ, nie do¶æ, ¿e w bezczelny sposób prowokuj± takie burdy jak w Krakowie to jescze uwa¿aj± siê za lepszych od bo s± niezwykle "tolerancyjni". Ja siê pytam, ile oni maj± tolerancji dla starej dewotki, przed której oknem krzycz± swoje has³a?
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

pt cze 04, 2004 8:37 pm

Wybaczcie off-topic, ale nie mogê siê powstrzymaæ, by nie poprawiæ :) .
PS Iam McKeanley jest homoseksualist±. Czy przez to Gandalf mia³ ró¿owy kapelusz.
Raczej chodzi³o o Sir Ian'a McKellena... <br /> <br />A skoro ju¿ wspomniany zosta³ s³awny cz³owiek to wspomnê innego, niestety nie bêd±cego ju¿ w¶ród nas - Frederik Bulsara [Freddy Mercury (zmar³y na AIDS wokalista Queen'u)] by³ biseksualist±.
 
Awatar użytkownika
The Prophet
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1044
Rejestracja: ndz lip 04, 2004 7:10 pm

pt cze 04, 2004 8:39 pm

Ano zostałem wyrwany z sesji w świecie fantasy a tu już wiadomości czysto z tego świata. <br />A co do tematu: <br />Do homoseksualistów, można się przyzwyczaić. Nie przeszkadzają nikomu, nie są różowymi ludzikami, lecz normalnymi ludzmi, często nawet znanymi i lubianymi mimo swej inności. Natomiast "paradowicze" wydają się takimi nie-do-końca-przekonanymi-o-swojej-seksualności ludźmi. Taka grupa ludzi kojarzy mi się z kilkoma grupami młodych ludzi, którzy ubierają się w dziwne stroje i mówią między sobą: <br />- O zobaczcie jesteśmy gejami/lesbijkami bo wyłazimy na ulice, bo walczymy o swe prawa, a nie siedzimy i nic nie robimy jak inni. Och jak fajnie!
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

pt cze 04, 2004 10:26 pm

Dziêki Prophetowi: <br />Punkty Matis'a99: <br />4 Wykorzystywanie homoseksualizmu w mediach (leski s± cool np. takie Tatu) <br /> <br />Pozdrawiam <br />StiM zniesmaczony
 
Malkevian
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 7
Rejestracja: czw maja 20, 2004 10:23 pm

pt cze 04, 2004 11:24 pm

Ja do gejów i lesbijek nie mam nic, lecz wg mnie takie parady nie prowadz± do niczego dobrego. Mówi± ¿e s± dyskryminowani, bici itd. itp. Ale sami przez takie w³a¶nie parady "¶ci±gaj±" to na siebie. U mnie w Krakowie podczas parady czy ju¿ bodaj pod koniec wpad³o paru ( czytaj 50 ) kibiców Cracovi i lekko mówi±c spu¶cili im ³omot. Gdyby nie to afiszowanie siê ze swoj± inno¶ci± to pewnie kibice Pasów zostawiliby ich w spokoju. Je¶³i za¶ chodzi o ich równo¶ci niech zawieraj± sobie ma³¿eñstwa, ale przeciwny jestem by adoptowali dzieci. Nie do¶æ ¿e takie dziecko mia³o by same nieprzyjemno¶ci w szkole z tym zwi±zane ( jestem inny mam dwie mamy/tatusiów a oni inaczej, albo syn peda³ow i sruuuuu ³omot spu¶cili dzieciakowi) Zreszt± nie tylko w szkole, sama psychika takiego dziecka zosta³aby "skrzywiona" ( nie wiem jak to powiedzieæ, ale to jakby ch³opak/dziewczyna byli wychowywani przez jednego ojca/matke, w takiej rodzinie zawsze brakuje ojca/matki). Niech sobie bêd±, mnie nie przeszkadzaj±.
 
Furion__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 155
Rejestracja: czw sty 15, 2004 12:33 am

sob cze 05, 2004 12:32 am

Malkevian zgadzam sie lecz dodam ¿e dziecko adoptowane przez pare homoksualn± bêdzie mia³o wpajany ich punkt widzenia na drug± p³eæ, zaburzy to jego rozwój. Przez swoich rodziców zagubi siê bêdzie siê wstydziæ swojej seksualno¶ci. Rodzice homoseksuali¶ci zapewne by byli czuli i opiekuñczy nawet bardziej od zwyk³ych rodziców, lecz zniszczenie seksualno¶ci jest wg mnie niedopuszczalne i zaliczy³bym to do takich samych patologi jak znêcanie siê psychiczne, alkoholizm, agresja w rodzinie. Bez owijania w bawe³ne rodzina wychowuj±ca dziecko chce by one by³o podobne do nich, to samo siê tyczy homoseksualistów.
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

sob cze 05, 2004 1:30 am

<!--QuoteBegin-Furion+-->
Furion pisze:
<!--QuoteEBegin-->Malkevian zgadzam sie lecz dodam że dziecko adoptowane przez pare homoksualną będzie miało wpajany ich punkt widzenia na drugą płeć, zaburzy to jego rozwój. Przez swoich rodziców zagubi się będzie się wstydzić swojej seksualności. Rodzice homoseksualiści zapewne by byli czuli i opiekuńczy nawet bardziej od zwykłych rodziców, lecz zniszczenie seksualności jest wg mnie niedopuszczalne i zaliczyłbym to do takich samych patologi jak znęcanie się psychiczne, alkoholizm, agresja w rodzinie. Bez owijania w bawełne rodzina wychowująca dziecko chce by one było podobne do nich, to samo się tyczy homoseksualistów.
<br /> <br />Drogi Furionie, czy studiujesz psychologię lub posiadasz dokument bedący ekwiwalentem ukończenia studiów tego kierunku? <br />Bowiem twoja "teza" została już dawno obalona przez psychologów, dowodem na to może być ta strona zawierająca naukowe fakty a nie nowoczesne legendy i plotki. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Malkevian+-->
Malkevian pisze:
<!--QuoteEBegin-->Jeśłi zaś chodzi o ich równości niech zawierają sobie małżeństwa, ale przeciwny jestem by adoptowali dzieci. Nie dość że takie dziecko miało by same nieprzyjemności w szkole z tym związane ( jestem inny mam dwie mamy/tatusiów a oni inaczej, albo syn pedałow i sruuuuu łomot spuścili dzieciakowi) Zresztą nie tylko w szkole, sama psychika takiego dziecka zostałaby "skrzywiona" ( nie wiem jak to powiedzieć, ale to jakby chłopak/dziewczyna byli wychowywani przez jednego ojca/matke, w takiej rodzinie zawsze brakuje ojca/matki). Niech sobie będą, mnie nie przeszkadzają.
<br /> <br />Malkevianie, tobie też polecam wyżej podanego linka. Nie dość że powtarzasz plotki (dziecko wychowywane przez parę homoseksualną będzie mieć skrzywioną psychikę) to dodatkowo insynuujesz że dzieci takowe będą bardziej prześladowane w szkole, prawda jest taka że nie ma wzorca jeśli chodzi o takie zachowanie, można bowiem zostać pobitym w szkole za to że np. masz wolną lekcję (przykład oparty na faktach, 3 sprawców otrzymało dość adekwatne kary [usunięcie ze szkoły, poprawczak lub przeniesienie do szkoły "specjalnej"]. <br /> <br />Dlatego panowie i panie, proponuję byście swoje wypowiedzi popierali naukowymi faktami a nie własnymi często niefachowymi przekonaniami.
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

sob cze 05, 2004 1:31 am

Mo¿na k³ódkê? Wszystkie sensowne argumenty ju¿ wypowiedziano, zaczyna siê plucie jadem. <br /> <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Temat pod obserwacj±, je¿eli kto¶ wyskoczy to siê go zamknie. Aragathor<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

sob cze 05, 2004 10:00 am

<!--QuoteBegin-Aragathor Roaringflame+-->
Aragathor Roaringflame pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dlatego panowie i panie, proponujê by¶cie swoje wypowiedzi popierali naukowymi faktami a nie w³asnymi czêsto niefachowymi przekonaniami.
<br /> <br />Ekhm... no dobra propozycja. Jednak¿e nie ka¿dy ma tak± wiedzê albo czuje wystarczaj±co du¿± motywacjê, by siê lepiej zorientowaæ w temacie. Zazwyczaj jest kto¶ kto po prostu ma w³asne zdanie i chce o nim swobodnie napisaæ. Ja na przyk³ad :wink:. Forum to moim zdaniem nie szko³a tylko miejsce, w którym siê dyskutuje, niezale¿nie od stanu wiedzy rozmówców. <br /> <br />Generalnie nie lubiê gejów i lezbijek... Po prostu ¼le mi siê kojarz±. I nie chodzi mi tu o wizerunek kreowany przez innych homofobów czy te¿ szukaj±cych sensacji mediów. Swoje zdanie opieram na podstawie w³asnych do¶wiadczeñ z tymi ¶rodowiskami. W wiêkszo¶ci przypadków zachowania takich ludzi uznawa³em za co najmniej obsceniczne. <br /> <br />Uczucie niechêci jest naturalne. Je¶li kto¶ w dzieciñstwie by³ ¶wiadkiem pobicia jakiej¶ bliskiej mu osoby przez skina to za ka¿dym razem gdy widzi ³ys± pa³ê reaguje strachem lub agresj±. To jest odruch. Mimo, ¿e nie wszyscy ³ysi to skini. <br /> <br />Ja nigdy ¿adnemu gejowi fizycznej krzywdy nie zrobi³em a mimo to teraz omijaj± mnie tacy szerokim ³ukiem je¶li mnie znaj± lub te¿ widz± me spojrzenie. I dobrze. Ich osobowo¶æ jest czêsto po prostu odstrêczaj±ca. <br /> <br />B³agam, nie przesadzajmy te¿ z poprawno¶ci± polityczn±. To jest b³êdne ko³o. O politykach mozna mówiæ "nie lubiê ich", to czemu nie mo¿na tak mówiæ o gejach? Ka¿da grupa, czy to polityczna, czy te¿ ideologiczna kreuje pewien "image" i styl zachowañ,za którym pod±¿aja wszyscy jej cz³onkowie. Wszyscy geje, których spotka³em wydali mi siê irytuj±cy, tak, jak Zgorzkniali Polscy Intelektuali¶ci, tudzie¿ inne typy ludzi. Ja reagujê tak, ¿e jako¶ im dajê do zrozumienia: "Daj mi spokój, a ja dajê spokój Tobie". I tyle. <br /> <br />Czytaj±c to forum mo¿na zadaæ sobie pytanie... czy czu³by¶ siê spokojnie gdyby w telewizji nagminnie by by³y ukazywane seriale o gejach, za¶ twe dziecko w szkole mia³o styczno¶æ z kolegami "graj±cymi po drugiej stronie boiska?" No bo ja nie... Zreszt±, to ju¿ siê dzieje - jeden z g³ównych bohaterów serialu "Sze¶æ stóp pod ziemi±" (który zreszt± sobie bardzo ceniê) jest gejem, za¶ w samej Warszawie wystarczy wybraæ siê do niektórych klubów "z reputacj±," by ujrzeæ tam homoseksualistów. Oczywi¶cie nie mówiê o negowaniu problemu. Mówiê o jego rozpowszechnianiu siê. Pom prostu, niepokój jest... Nikt tu nikogo nie bedzie bi³, ale niepokój pozostaje...
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

sob cze 05, 2004 11:19 am

Ekhm... no dobra propozycja. Jednakże nie każdy ma taką wiedzę albo czuje wystarczająco dużą motywację, by się lepiej zorientować w temacie. Zazwyczaj jest ktoś kto po prostu ma własne zdanie i chce o nim swobodnie napisać. Ja na przykład . Forum to moim zdaniem nie szkoła tylko miejsce, w którym się dyskutuje, niezależnie od stanu wiedzy rozmówców.
<br />Zauważ że dotknąłem dość konkretnej sprawy, a mianowicie plotek i domysłów oczerniających środowisko homoseksualne. Jedną rzeczą jest kulturalne dyskutowanie a inną rzucanie hasłami oczerniającymi innych. <br /> <br />
Błagam, nie przesadzajmy też z poprawnością polityczną. To jest błędne koło. O politykach mozna mówić "nie lubię ich", to czemu nie można tak mówić o gejach?
<br />Nie twierdzę że nie można sie wypowiadać negatywnie, jednak powiedzenie "nie lubię gejów" brzmi całkiem inaczej gdy dodamy do tego "bo to psychicznie chorzy pedofile". <br /> <br />
Czytając to forum można zadać sobie pytanie... czy czułbyś się spokojnie gdyby w telewizji nagminnie by były ukazywane seriale o gejach, zaś twe dziecko w szkole miało styczność z kolegami "grającymi po drugiej stronie boiska?"
<br />Nagminnie? Jeden serial nie jest chyba powodem by tak określić sytuację. W niemieckiej telewizji jest kilka(naście) seriali gdzie główne postacie są homoseksualne, ale mimo tego nie uważam bym był zalewany przez te seriale, bowiem wyświetlanych jest także kilka(dziesiąt) seriali bez takich wątków. Wystarczy tylko zmienić kanał. <br />Co do młodzieży o skłonnościach homoseksualnych powiem jedno, każda płeć w czasie dorastania przechodzi przez fazę zainteresowania własną płcią, jednak zachodzi to w końcowej fazie gdy większość postaw moralno-etycznych jest już wpojona takiej osobie. I nie mów mi proszę że dzieci w wieku szkolnym (nie licealnym) mogą być otwarcie homoseksualne w to bowiem nie uwierzę bez dowodów.
 
Awatar użytkownika
The Master
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 213
Rejestracja: pt mar 24, 2006 6:10 pm

sob cze 05, 2004 11:27 am

Widzicie, ludzie po prostu mają to już w swojej psychice, że do wszelkiej odmienności odnoszą się z agresją. Apropo, gdzieś czytałem o takim jednym badaniu, jakie przeprowadzono na grupce mężczyzn. Najpierw ich podzielono na tych, którzy są wobec gejów tolerancyjni i tych, którzy ich nienawidzą. Następnie puszczono im filmy erotyczne z udziałem homoseksualistów. I co się okazało? U tych tolerancyjnych nie było żadnej reakcji na to, u homofobów nastąpiła erekcja. Wnioski pozostawiam wam.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

sob cze 05, 2004 12:17 pm

Jakie¶ lipne te badania :wink:. Gdzie mo¿na o nich przeczytaæ? :razz: <br /> <br /><!--QuoteBegin-Aragathor Roaringflame+-->
Aragathor Roaringflame pisze:
<!--QuoteEBegin-->Zauwa¿ ¿e dotkn±³em do¶æ konkretnej sprawy, a mianowicie plotek i domys³ów oczerniaj±cych ¶rodowisko homoseksualne. Jedn± rzecz± jest kulturalne dyskutowanie a inn± rzucanie has³ami oczerniaj±cymi innych.
<br /> <br />Czasem trudno odró¿niæ "has³a oczerniaj±ce innych" od "wypowiadania siê o czym¶ negatywnie." <br /> <br /><!--QuoteBegin-Aragathor Roaringflame+-->
Aragathor Roaringflame pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nie twierdzê ¿e nie mo¿na sie wypowiadaæ negatywnie, jednak powiedzenie "nie lubiê gejów" brzmi ca³kiem inaczej gdy dodamy do tego "bo to psychicznie chorzy pedofile".
<br /> <br />Zgadzam siê. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Aragathor Roarongflame+-->
Aragathor Roarongflame pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nagminnie? Jeden serial nie jest chyba powodem by tak okre¶liæ sytuacjê. W niemieckiej telewizji jest kilka(na¶cie) seriali gdzie g³ówne postacie s± homoseksualne, ale mimo tego nie uwa¿am bym by³ zalewany przez te seriale, bowiem wy¶wietlanych jest tak¿e kilka(dziesi±t) seriali bez takich w±tków. Wystarczy tylko zmieniæ kana³.
<br /> <br />Mia³em na my¶li, ¿e zjawisko to dopiero siê zaczyna... Zalew jeszcze mo¿e nadej¶æ... <br /> <br /> <br /><!--QuoteBegin-Aragathor Roaringflame+-->
Aragathor Roaringflame pisze:
<!--QuoteEBegin-->Co do m³odzie¿y o sk³onno¶ciach homoseksualnych powiem jedno, ka¿da p³eæ w czasie dorastania przechodzi przez fazê zainteresowania w³asn± p³ci±, jednak zachodzi to w koñcowej fazie gdy wiêkszo¶æ postaw moralno-etycznych jest ju¿ wpojona takiej osobie. I nie mów mi proszê ¿e dzieci w wieku szkolnym (nie licealnym) mog± byæ otwarcie homoseksualne w to bowiem nie uwierzê bez dowodów.
<br /> <br />Nie mówi³em, ¿e dzieci w wieku przedlicealnym siê z tym afiszuj±. Jednak np. ch³opiec wychowany przez parê homoseksualn± mo¿e ju¿ dawaæ upust swym preferencjom. Wiem, ¿e to nie jest ¿elazna regu³a, ale zawsze... niepokój zostaje...
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

sob cze 05, 2004 12:19 pm

U tych tolerancyjnych nie by³o ¿adnej reakcji na to, u homofobów nast±pi³a erekcja. Wnioski pozostawiam wam.
Zakazany owoc smakuje najlepiej. Ot co.
 
Pietrucha__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 643
Rejestracja: wt gru 30, 2003 1:12 pm

sob cze 05, 2004 12:42 pm

Jestem homofobem. Chyba tak. Je¶li dobrze rozumiem znaczenie tego s³owa. Z gejem bym nie pogada³ bez skrêpowania. Denerwuj± mnie homoseksuali¶ci, którzy obnosz± siê ze swoim odchy³em na paradach ubrani w idiotyczne stroje, a potem dziwuj±, ¿e ludzi maj± ich za odszczepionych. Mówiê oczywi¶cie o jednym typie homoseksualistów. ci, którzy ¿yj± normalnie i nie robi± z siebie idiotów zupe³nie mi nie przeszkadzaj±. To, czego za¶ najbardziej nie lubiê u homo mo¿na zilustrowaæ pewnym przyk³adem: By³ taki program kiedy¶ na jakiej¶ amerykañskiej stacji, bardzo ciekawy z punktu widzenia socjologicznego, w tre¶ci strasznie g³upi, o grupie ludzi, których wywie¼li na ma³± wyspê i musieli tam razem mieszkaæ maj±c do dyspozycji ograniczone surowce. By³a tam lesbijka, wredna i g³upia jêdza, która ka¿dy atak na jej osobê kwitowa³a stwierdzeniem "dokuczasz mi, bo jestem homo". Chcia³a te¿ powieszenia kolorowej flagi w ich obozie dla udowodnienia równo¶ci i tolerancji, na co nie zgodzi³o siê kilku panów, którzy stwierdzili, i¿ nie musz± niczego udowadniaæ. Homoseksualizm tej pani nie by³ dla nikogo problemem, dopóki sama nie zaczê³a pokazywaæ, ¿e nim jest i podkre¶laæ swoj± inno¶æ na tle grupy. By³a tak wredna, ¿e usuniêto j± z wyspy w pierwszym g³osowaniu (co jaki¶ czas g³osowano kto ma odpa¶æ z grupy). Skwitowa³a to oczywi¶cie mówi±c, i¿ "wykluczono j±, bo jest homo". <br />W³a¶nie tego typu postawy, do¶æ powszechnej u homoseksualistów "nie trawiê".
 
Furion__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 155
Rejestracja: czw sty 15, 2004 12:33 am

sob cze 05, 2004 2:32 pm

Arag nie nie jestem studentem psychologi, ani nie utryzmuje swoich za³o¿eñ na plotkach. Na Discovery swego czasu lec± programy o seksualno¶ci ludzi, w jednym znim by³o nasuniête o homoseksutalistach a takze o wychowywaniu o nich dzieci, stwierdzono wtedy ¿e wychowywane przez nich dzieci maja o wiele wiêksz± sk³onno¶æ do homoseksualizmu ni¿ dzieci wychowane w normalnej rodzinie, ot to. I tak samo sie ustosunkowuje do tego artyku³u który poda³es lecz uwa¿am ¿e jest on napisany bardzo pod katem homoseksutalistów.
 
Zenobiusz 666
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 38
Rejestracja: śr mar 24, 2004 9:56 pm

sob cze 05, 2004 5:42 pm

Nie jestem tolerancyjny. <br /> <br />W ekstremalnym przypadku mogê byæ, co najwy¿ej wyrozumia³y. <br /> <br />Takie jest moje zdanie.
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

sob cze 05, 2004 6:11 pm

<!--QuoteBegin-Furion+-->
Furion pisze:
<!--QuoteEBegin-->Arag nie nie jestem studentem psychologi, ani nie utryzmuje swoich za³o¿eñ na plotkach. Na Discovery swego czasu lec± programy o seksualno¶ci ludzi, w jednym znim by³o nasuniête o homoseksutalistach a takze o wychowywaniu o nich dzieci, stwierdzono wtedy ¿e wychowywane przez nich dzieci maja o wiele wiêksz± sk³onno¶æ do homoseksualizmu ni¿ dzieci wychowane w normalnej rodzinie, ot to. I tak samo sie ustosunkowuje do tego artyku³u który poda³es lecz uwa¿am ¿e jest on napisany bardzo pod katem homoseksutalistów.
<br /> <br />Tu nie trzeba wykszta³cenia psychologicznego czy jakiegokolwiek innego, by szybko dotrzeæ do prawdy. Wystarczy logika :wink: <br />Je¶li otoczenie dziecka jest nastawione neutralnie wobec faktu posiadania przez nie homoseksualnych rodziców, to mo¿na spokojnie za³o¿yæ, ¿e w wyniku wychowywania w rodzinie homoseksualnej dziecko wystartuje na ¶wiat z przekonaniem o równouprawnieniu strategii seksualnych homo i hetero. Skoro bowiem rodzice to robili, to nie mo¿e to byæ totalnie z³e i abstrakcyjne. <br />Je¶li otoczenie jest wrogie wobec homoseksualizmu rodziców, to mo¿emy te¿ za³o¿yæ, ¿e bêdzie rós³ odsetek dzieci z takich zwi±zków, które rosn± z nerwicami i kompleksami. Musz± siê bowiem wstydziæ i kryæ z faktem posiadania takich, a nie innych rodziców. <br />Istniej± dwa rodzaje homoseksualizmu. Pierwszy rodzaj, to po prostu przejawianie zachowañ homoseksualnych, przygodnych. Robi± to zarówno szczury i jak i ludzie. Osobnik taki umie i mo¿e zachowywaæ siê homoseksualnie, przy czym jednak rozmna¿a siê <br />normalnie i przejawia zachowania heteroseksualne. Nazywa siê to czasem biseksualizmem. <br />Drugi rodzaj homoseksualizmu, to homoseksualizm konsekwentny. Osobnik nie poczuwa pociagu do osobników odmiennej p³ci. Ten drugi rodzaj jest raczej uwarunkowany biologicznie, zapewne podczas ¿ycia p³odowego osobnika dochodzi do ukszta³towania siê przysz³ych preferencji seksualnych. Nie ma co liczyæ, ¿e w wyniku wychowywania dzieci przez homoseksualistów, dzieci te zaczn± byæ takimi homoseksualistami, je¶li nie mia³y uwarunkowañ biologicznych. Najwy¿ej mog± potem przejawiaæ zachowania biseksualne. Jednak i nie bêdzie wcale regu³± w przypadku tych dzieci, gdy¿ otoczenie dziecka z regu³y jest heteroseksualne i to ono w du¿ym stopniu we wczesnych latach kszta³tuje seksualno¶æ dziecka.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

sob cze 05, 2004 6:41 pm

Jako osoba maj±ca styczno¶æ w ¶rodowisku akademickim z osobami jawnie przyznaj±cymi siê do homoseksualizmu i obserwuj±ca dzia³ania tego ruchu mam nastêpuj±ce obserwacje. <br />Wiêkszo¶æ z tych osób jest przekonana o swojej wy¿szo¶ci kulturowej, intelektualnej nad heteroseksualistami. Przekonanie to czêsto przeradza siê w nienawi¶æ do chrze¶cijan, hetereseksualistów-czêsto ironicznie mówi siê o mordowaniu "katoli". Jednocze¶nie promuje siê liberalne pogl±dy i ludzi o podobnych przekonaniach. Zdarzy³o siê, ¿e osoby które krytycznie siê wypowiedzia³y w pracach pisemnych o ideologach ruchu nie uzyskiwa³y zaliczenia a¿ do napisania pracy pozytywnej. Jednocze¶nie go³ym okiem widaæ, ¿e ruch ten na Zachodzie uzyska³ pozycjê dominuj±c± w dyskursie publicznym. Publiczne krytykowanie tego ruchu grozi marginalizacj± lub ¶mierci± polityczn±. Ruch ten uzyska³ ju¿ dawno równo¶æ. Teraz pragnie uzyskaæ przewag±-nic w tym dziwnego, skoro wielu jego cz³onków uwa¿a siê za lepszych od reszty spo³eczeñstwa. Jednocze¶nie id±c z tonem hedonistycznej ideologii(zero konsekwencji, maksimum wyboru) proponuje siê sprzeczne z natur± adoptowanie dzieci przez pary homoseksualne. Dziwi mnie ¿e Necromancer nie zauwa¿y³ trzeciej strony problemu-tego ¿e dziecko zostanie najprawdopodobniej wychowane w atmosferze wrogiej tradycyjnej rodzinie, hetereseksualistom, ko¶cio³owi katolickiemu i wszystkim którzy stoj± na drodze liberalnej ideologii. <br /> <br />Na koniec zacytujê wypowied¿ jednego z czo³owych dzia³aczy ruchu liberalno/feministyczno/gejowskiego. Do¶æ dobrze obrazuje on stan umys³u wielu dzia³aczy. <br /> <br />
following was written by Michael Swift, a self-confessed "Gay Revolutionary," and appeared in the Gay Community News, Feb. 15-21, 1987.  <br /> <br />THE GAY REVOLUTIONARY <br />"We shall sodomize your sons, emblems of your feeble masculinity, of your shallow dreams and vulgar lies. We shall seduce them in your schools, in your dormitories, in your gymnasiums, in your locker rooms, in your sports arenas, in your seminaries, in your youth groups, in your movie theater bathrooms, in your army bunkhouses, in your truck stops, in your all male clubs, in your houses of Congress, wherever men are with men together. Your sons shall become our minions and do our bidding. They will be recast in our image. They will come to crave and adore us.  <br /> <br />Women, you cry for freedom. You say you are no longer satisfied with men; they make you unhappy. We, connoisseurs of the masculine face, the masculine physique, shall take your men from you then. We will amuse them; we will instruct them; we will embrace them when they weep. Women, you say you wish to live with each other instead of with men. Then go and be with each other. We shall give your men pleasures they have never known because we are foremost men too, and only one man knows how to truly please another man; only one man can understand the depth and feeling, the mind and body of another man.  <br /> <br />All laws banning homosexual activity will be revoked. Instead, legislation shall be passed which engenders love between men. <br />All homosexuals must stand together as brothers; we must be united artistically, philosophically, socially, politically and financially. We will triumph only when we present a common face to the vicious heterosexual enemy.  <br /> <br />If you dare to cry faggot, fairy, queer, at us, we will stab you in your cowardly hearts and defile your dead, puny bodies.  <br /> <br />We shall write poems of the love between men; we shall stage plays in which man openly caresses man; we shall make films about the love between heroic men which will replace the cheap, superficial, sentimental, insipid, juvenile, heterosexual infatuations presently dominating your cinema screens. We shall sculpt statues of beautiful young men, of bold athletes which will be placed in your parks, your squares, your plazas. The museums of the world will be filled only with paintings of graceful, naked lads.  <br /> <br />Our writers and artists will make love between men fashionable and de rigueur, and we will succeed because we are adept at setting styles. We will eliminate heterosexual liaisons through usage of the devices of wit and ridicule, devices which we are skilled in employing.  <br /> <br />We will unmask the powerful homosexuals who masquerade as heterosexuals. You will be shocked and frightened when you find that your presidents and their sons, your industrialists, your senators, your mayors, your generals, your athletes, your film stars, your television personalities, your civic leaders, your priests are not the safe, familiar, bourgeois, heterosexual figures you assumed them to be. We are everywhere; we have infiltrated your ranks. Be careful when you speak of homosexuals because we are always among you; we may be sitting across the desk from you; we may be sleeping in the same bed with you.  <br /> <br />There will be no compromises. We are not middle-class weaklings. Highly intelligent, we are the natural aristocrats of the human race, and steely-minded aristocrats never settle for less. Those who oppose us will be exiled. <br />We shall raise vast private armies, as Mishima did, to defeat you. We shall conquer the world because warriors inspired by and banded together by homosexual love and honor are invincible as were the ancient Greek soldiers.  <br /> <br />The family unit-spawning ground of lies, betrayals, mediocrity, hypocrisy and violence--will be abolished. The family unit, which only dampens imagination and curbs free will, must be eliminated. Perfect boys will be conceived and grown in the genetic laboratory. They will be bonded together in communal setting, under the control and instruction of homosexual savants.  <br /> <br />All churches who condemn us will be closed. Our only gods are handsome young men. We adhere to a cult of beauty, moral and esthetic. All that is ugly and vulgar and banal will be annihilated. Since we are alienated from middle-class heterosexual conventions, we are free to live our lives according to the dictates of the pure imagination. For us too much is not enough.  <br /> <br />The exquisite society to emerge will be governed by an elite comprised of gay poets. One of the major requirements for a position of power in the new society of homoeroticism will be indulgence in the Greek passion. Any man contaminated with heterosexual lust will be automatically barred from a position of influence. All males who insist on remaining stupidly heterosexual will be tried in homosexual courts of justice and will become invisible men.  <br /> <br />We shall rewrite history, history filled and debased with your heterosexual lies and distortions. We shall portray the homosexuality of the great leaders and thinkers who have shaped the world. We will demonstrate that homosexuality and intelligence and imagination are inextricably linked, and that homosexuality is a requirement for true nobility, true beauty in a man. <br />We shall be victorious because we are fueled with the ferocious bitterness of the oppressed who have been forced to play seemingly bit parts in your dumb, heterosexual shows throughout the ages. We too are capable of firing guns and manning the barricades of the ultimate revolution.  <br /> <br />Tremble, hetero swine, when we appear before you without our masks."
<br />Podkre¶lenie moje.Wnioski pozostawiam wam.Aczkolwiek tekst ten, nieopatrznie wydany publicznie(wiele konferencji i tekstów ruchy jest dostêpnych tylko w zamkniêtym krêgu ruchu-ostatnia mia³a miejsce w moim mie¶cie i organizatorzy byli przera¿eni ¿e jest kto¶ z zewn±trz) t³umaczy wiele zachowañ.Na przyk³ad dlaczego w Polsce próbuje siê dowie¶æ rzekomej dyskryminacji podobnej do lat 30tych w Niemczech. Dlaczego ten ruch jest tak agresywny. I dlaczego ¿±da ci±gle nowych praw, nowych przywilejów. Nie ³ud¿my siê. Homoseksualista jest tak samo cz³owiekiem jak heteroseksualista. I tak jak ka¿dy cz³owiek od pocz±tków jego istnienia pragnie tego co zawsze- w³adzy nad drugim. A przecie¿ bycie pokrzywdzonym daje du¿± w³adzê nad tym którego targaj± wyrzuty sumienia prawda ? <br />Nie dajmy siê oszukaæ.
 
Pietrucha__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 643
Rejestracja: wt gru 30, 2003 1:12 pm

sob cze 05, 2004 7:38 pm

Po lekturze tego dokumentu jestem do¶æ zszokowany, nie my¶la³em, ze to a¿ tacy odchyleñcy. Ne widzi mi siê, aby dziecko wychowane przez homoseksualn± parê by³o w przysz³o¶ci ca³kiem normalne. Nie jestem oczywi¶cie ¿adnym psychologiem, co pewnie od razu zarzuc± mi zwolennicy "homoprokreacji", ale nie o to chodzi w dyskusji. Chodzi o odebranie wzorca spo³ecznego, który z tego co wiem, we wczesnym stadium rozwoju dziecka ma du¿e znaczenie. Nie powiecie chyba, ¿e wychowanie dziecka przez parê homo jest normalne. Bo jest nienormalne, gdyby mamusia natura przewidywala takie rozwi±zanie, zaopatrzy³aby nas w parê obojnaczych narz±dów rozrodczych, prawda? I tak w ogóle, to jakie mamy ¶lady dyskryminacji homoseksualistów w Polsce? To, ¿e nie mog± siê ¿eniæ ani mieæ dzieci? Je¶li tak wygl±da dyskryminacja, to ja proszê o wiêcej. Pomimo wad naszego piêknego kraju ma on na szczê¶cie swoje zasady, których ³atwo siê nie pozbêdzie.
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

sob cze 05, 2004 7:55 pm

Po pierwsze cieszê siê, ¿e napisa³e¶, ¿e "wielu", a nie "wiêkszo¶æ" lub "wszyscy" homoseksuali¶ci wyznaj± te zasady, poniewa¿ wszyscy, których znam nie s± nawet w 1% tak radykalni. <br />Po drugie - podkre¶lanie swojej wy¿szo¶ci te¿ najwyra¼niej w ¶wiecie zale¿y od ¶rodowiska - nigdy siê z tak± postaw± nie spotka³em, a znam naprawdê wielu homoseksualistów. <br />Po trzecie - jeste¶cie przeciwni wo³aniu o równouprawnienie (w formie jak± prezentuj± obecnie pewne ¶rodowiska faktycznie jest sporo przesady, ale...), ale nikt ju¿ nie ma kobietom za z³e tego co robi³y, by zyskaæ równe prawa. ¯e to niby naturalne ? Ba ! W naturze równoprawnienie p³ci jest wyj±tkowo rzadkie - prawie zawsze jedna p³eæ dominuje. Po drugie, ju¿ w Biblii powiedziano, ¿e kobieta bêdzie podleg³a mê¿czy¼nie. Mimo tego kobiety XXI wieku traktowane s± na równi z mê¿czyznami (no dobra s± pewne wyj±tki - choæby w pracy, ale generalnie jest to prawda), a coraz czê¶ciej zaczynaj± nas wypieraæ (choæ w tym wypadku, gor±co polecam zajrzeæ do Wprost sprzed chyba 2 tygodni, w którym mit kobiety si³aczki zostaje obalony). Do czego zmierzam ? Wielu homoseksualistów chcia³oby po prostu móc siê przej¶æ parkiem trzymaj±c partnera/partnerkê za rêkê bez lêku, ¿e jaki¶ skin siê na nich rzuci, lub bez wysluchiwania "Mamo, mamo popatrz Ci panowie siê trzymaj±! - Odejd¼ od nich synku oni s± chorzy" lub "J****e peda³y". Moja opinia wynika z wielu rozmów przeprowadzonych z takimi lud¼mi. Czy prowokuj± burdy? S± im wspó³winni. W przytoczonym wypadku w Krakowie byæ mo¿e nic nie skoñcz³oby siê tak jak siê skoñczy³o gdyby: <br />-pochód by³ bardziej stonowany <br />-LPR i M³odzierz Wszechpolska nie zrobi³y tego co zrobi³y (swoj± drog± to w tamtym wypadku w pe³ni sympatyzowa³em z homoseksualistami - do¶æ powiedzieæ, ¿e antyparada organizowana w tym samym czasie - a towarzysz±ca paradzie przebiega³a pokojowo, dopiero LPR & co. wszczê³o powa¿n± burdê). <br />W ca³ej tamtej sytuacji najbardziej uderzy³o nie jedno. Pewna kobieta us³yszawszy, ¿e Szymborska i Mi³osz popieraj± pochód powiedzia³a "Nigdy ju¿ wiêcej nie kupiê tomików pani Szymborskiej, a pan Mi³osz jak siê czuje Litwinem to wara z Krakowa". Chore i smutne zarazem. <br />I ostatni punkt <br />
Nie ³ud¿my siê. Homoseksualista jest tak samo cz³owiekiem jak heteroseksualista. I tak jak ka¿dy cz³owiek od pocz±tków jego istnienia pragnie tego co zawsze- w³adzy nad drugim
<br />bardzo chcia³bym siê dowiedzieæ na jakiej podstawie wywnioskowa³e¶ Molobo fakt, i¿ ka¿dy cz³owiek d±¿y do dominacji. Wydaje mi siê, ¿e nie do koñca tak jest. S± ludzie, którzy chc± w³adaæ i s± ludzie, którzy wiedz±, ¿e spe³ni± tylko przez wykonywanie cudzych poleceñ.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

sob cze 05, 2004 8:01 pm

Wielu homoseksualistów chcia³oby po prostu móc siê przej¶æ parkiem trzymaj±c partnera/partnerkê za rêkê bez lêku, ¿e jaki¶ skin siê na nich rzuci, lub bez wysluchiwania "Mamo, mamo popatrz Ci panowie siê trzymaj±! - Odejd¼ od nich synku oni s± chorzy" lub "J****e peda³y".
<br />To nie jest dyskryminacja tych spo³eczna niechêæ. A jej ustawowo siê nie zmieni-nie ¿yjemy w totalitarnym pañstwie. <br />Homoseksuali¶ci nie s± w ¿aden sposób prze¶ladowani przez polskie pañstwo. Istniej± przepisy prawne zabraniaj±ce ich dyskryminacji-i je¶li ich dotyka na polu pracy, zatrudnienia-niech odwo³uj± siê do s±du. <br />Nie widzê wiêc ¿adnego sensu w ich demonstracjach. Poza chêci± prowokacji. <br />
<br />LPR i M³odzierz Wszechpolska nie zrobi³y tego co zrobi³y.
<br />Nie zrobi³y nic nielegalnego.Mia³y prawo do protestu tak jak ka¿da inna grupa spo³eczna. <br /> <br /> <br />
Pewna kobieta us³yszawszy, ¿e Szymborska i Mi³osz popieraj± pochód powiedzia³ "Nigdy ju¿ wiêcej nie kupiê tomików pani Szymborskiej, a pan Mi³osz jak siê czuje Litwinem to wara z Krakowa". Chore i smutne zarazem.
<br />Smutne, ¿e wogóle kupowa³a Szymborsk± bior±c pod uwagê zaanga¿owanie tej pani w umacnianie re¿imu komunistycznego w latach 50tych. <br />http://okiem.boo.pl/okiem/index2.html?cnot...zymborska.htm&3 <br /> <br /> <br />
W lutym 1953 podpisa³a siê pod wspóln± rezolucj± cz³onków ZLP potêpiaj±c± skazanych w styczniu 1953 duchownych z kurii krakowskiej. Oto cytat z tej rezolucji: "W ostatnich dniach toczy³ siê w Krakowie proces grupy szpiegów amerykañskich, powi±zanych z krakowsk± Kuri± Metropolitaln±. My zebrani w dniu 3 lutego 1953 r. cz³onkowie krakowskiego Oddzia³u Zwi±zku Literatów Polskich wyra¿amy bezwzglêdne potêpienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystuj±c swe duchowe stanowiska i wp³ywy na czê¶æ m³odzie¿y skupionej w KSMM dzia³ali wrogo wobec narodu i pañstwa, uprawiali - za amerykañskie pieni±dze - szpiegostwo i dywersjê. Potêpiamy tych dostojników z wy¿szej hierarchii ko¶cielnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne. Wobec tych faktów zobowi±zujemy siê w twórczo¶ci swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej ni¿ dotychczas podejmowaæ aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej piêtnowaæ wrogów narodu - dla dobra Polski silnej i sprawiedliwej"
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

sob cze 05, 2004 8:11 pm

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dziwi mnie ¿e Necromancer nie zauwa¿y³ trzeciej strony problemu-tego ¿e dziecko zostanie najprawdopodobniej wychowane w atmosferze wrogiej tradycyjnej rodzinie, hetereseksualistom, ko¶cio³owi katolickiemu i wszystkim którzy stoj± na drodze liberalnej ideologii.
<br /> <br />Po prostu nie pisa³em wcale o tym jakie nastawienie wobec tradycji i spo³eczeñstwa bêdzie mia³o takie dziecko. Pisa³em tylko o tym, czy bêdzie wybieraæ i dlaczego bêdzie wybieraæ homoseksualizm jako strategiê seksualn±. <br /> <br />Zgadzam siê z Tob± w ocenie prawdopodobnego nastawienia dziecka wobec Ko¶cio³a oraz innych instytucji czy osób, bêd±cych stra¿nikami tradycji heteroseksualnej. Rzecz jasna, bêdzie to wrogie nastawienie przewa¿nie. Nie pochwalam takiego radykalnego nastawienia lecz jednocze¶nie nie dziwi mnie ono. W publicznym dyskursie nt. homoseksualizmu bardzo ³atwo natrafiæ na opinie radykalne, g³upie i agresywne. W takiej sytuacji nale¿y siê liczyæ, ¿e mniejszo¶æ wyrobi sobie, czêsto mylne zdanie, o rzekomym wrogim nastawieniu ca³ego ¶wiata. Krótko mówi±c, nie bez powodu niektórzy homoseksuali¶ci wyrobili sobie zdanie, ¿e wszyscy s± przeciw nim wiêc oni te¿ bêd± przeciw wszystkim. <br /> <br />Jednak uwaga mi siê nasunê³a po przeczytaniu tej wypowiedzi. Ca³a napisana jest w formie manifestu. Wskazuje na to patos tekstu oraz konstrukcja jêzykowa. Przytoczê zwroty, których nie wyobra¿am sobie w potocznej rozmowie lecz tylko w manife¶cie poetyckim lub podobnej formie literackiej: <br /> <br />Your sons shall become our minions and do our bidding. They will be recast in our image. They will come to crave and adore us. <br /> <br />Women, you cry for freedom. You say you are no longer satisfied with men; they make you unhappy. We, connoisseurs of the masculine face, the masculine physique, shall take your men from you then. <br /> <br />Our only gods are handsome young men. We adhere to a cult of beauty, moral and esthetic. All that is ugly and vulgar and banal will be annihilated. <br /> <br />Chcê wiêc tylko i wy³±cznie zasugerowaæ, ¿eby nie braæ zbyt dos³ownie tego tekstu. To trochê tak, jakby dos³ownie wzi±æ manifest futurystyczny Marinettiego. Mnie wiêc ten manifest nie oburza, bo nie biorê go na serio. Zniesmacza mnie jedynie, bo dotyka spraw, które mog± wielu zraniæ. Marinetti z reszt± mia³ identyczne zamiary publikuj±c swój manifest. <br /> <br />Z w³asnej obserwacji: <br />W mojej starej pracy kole¶ dopiero po roku wspólnej pracy przyzna³, ¿e jest gejem. Musia³ siê upewniæ, czy nie spotka go za to jaka¶ kara lub ostracyzm. Dodam, ¿e jest bardzo kulturalnym facetem, absolutnie nie narzucaj±cym siê w ¿aden sposób ze swoim homoseksualizmem. W nowej pracy te¿ inny go¶æ do¶æ dzielnie sobie radzi, znosz±c ukradkowe u¶mieszki na zebraniach. To delikatny lecz wyrazisty sposób wywierania presji na niego z powodu orientacji seksualnej.
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

sob cze 05, 2004 8:19 pm

Nie zrobi³y nic nielegalnego.Mia³y prawo do protestu tak jak ka¿da inna grupa spo³eczna.
<br /> <br />zorganizowanie protestu jest legalne, ale to jak siê ten protest zakoñczy³ jest karygodne <br /> <br />
To nie jest dyskryminacja tylko spo³eczna niechêæ. A jej ustawowo siê nie zmieni-nie ¿yjemy w totalitarnym pañstwie.
<br /> <br />zgoda, jednak poprzez odpowiedni± edukacjê mo¿na stopniowo zmieniæ podej¶cie spo³eczeñstwa i nie chodzi mi tu o doprowadzenie do sytuacji, w której ludzie bêd± mawiaæ "O jeste¶ gejem/les super! Ja te¿ mogê ?" tylko o u¶wiadomienie ludno¶ci, ¿e homoseksualizm nie jest chorob± (w chwili obecnej z tego co widzê dominuje takie prze¶wiadczenie). Ze zrozumienia wynika (zazwyczaj) tolerancja i to mi siê wydaje najlepszym rozwi±zaniem problemu niechêci. <br /> <br />
Istniej± przepisy prawne zabraniaj±ce ich dyskryminacji-i je¶li ich dotyka na polu pracy, zatrudnienia-niech odwo³uj± siê do s±du.
<br /> <br />nie chcê siê wypowiadaæ o skuteczno¶ci naszego wymiaru sprawiedliwo¶æ - po prostu jest mi wstyd, ¿e dzieje siê co siê dzieje i ¿e nikt w najbli¿szym czasie tego nie zmieni <br /> <br />
Nie widzê wiêc ¿adnego sensu w ich demonstracjach. Poza chêci± prowokacji
<br /> <br />tu pozwolê sobie wróciæ do kwestii feministek manifestuj±cych w celu zyskania równouprawnienia - osobi¶cie nie mam nic przeciw, a przecie¿ tamte protesty te¿ prowokowa³y. <br />W czasach gdy ustrój demokratyczny sta³ siê standardem w wielu krajach ¶wiata, ludzie nauczyli siê, ¿e naj³atwiej zyskaæ prawa przez protesty (zreszt± historia Polski pokazuje, ¿e taka forma walki o prawa wcale nie jest zwi±zana tylko z demokracj±, starczy tyko wspomnieæ koniec dynastii Piastów i pierwsze przywileje dla szlachty wywalczone w³a¶nie przez odmowê wspó³pracy) - czy jest to dobre ? W ¿adnym wypadku, jednak skoro inni mog± to dlaczego mieliby¶my zabraniaæ homoseksualistom ?
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

sob cze 05, 2004 8:31 pm

zgoda, jednak poprzez odpowiedni± edukacjê mo¿na stopniowo zmieniæ podej¶cie spo³eczeñstwa
<br />Na szczê¶cie ¿yjemy w wolnym pañstwie(jeszcze) i ka¿dy ma prawo nie lubiæ pewnych grup spo³ecznych. Nie jest to dyskryminacja. <br /> <br />
Ze zrozumienia wynika (zazwyczaj) tolerancja i to mi siê wydaje najlepszym rozwi±zaniem problemu niechêci.
<br />Nie widzê powodu, dla którego pañstwo ma wp³ywaæ na postawê obywateli je¶li nie ³amie ona prawa. Ludzie maj± prawo do opowiadania kawa³ów o blondynkach miêdzy sob±, palenia papierosów w swoim domu, brzydzenia siê mniejszo¶ciami seksualnymi. <br />Te prawa mog± byæ zmienione tylko w pañstwie totalitarnym. <br /> <br />
W ¿adnym wypadku, jednak skoro inni mog± to dlaczego mieliby¶my zabraniaæ homoseksualistom ?
<br />W Polsce nie istniej± przepisy prawne dyskryminuj±ce homoseksualizm. Dlatego argument o prote¶cie do praw jest bezasadny.
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

sob cze 05, 2004 8:44 pm

Na koniec zacytujê wypowied¿ jednego z czo³owych dzia³aczy ruchu liberalno/feministyczno/gejowskiego. Do¶æ dobrze obrazuje on stan umys³u wielu dzia³aczy.
Spokojnie. <br />Raz: Tacy sami debile s± po drugiej stronie barykady, chocia¿by herr Gertich, który nauki prawnicze pobiera³ w kraju, gdzie jeszcze sto lat temu za homoseksualizm wieszano. <br />Dwa: nie wrzucaj wszystkiego do jednego worka. <br />Trzy: co to za pajac? Po napisaniu czego¶ takiego huk by³by jak od Moskwy po Alaskê! Musia³bym o nim us³yszeæ... A ty wyci±gn±³e¶ jakiego¶ oszo³oma z zagródki ze ¶miesznymi lud¼mi* i strugasz polskokatolickiego husarza broni±cego Okopów ¦wiêtej Trójcy. <br /> <br />*spokojnie, w drugim koñcu tej samej zagródki mo¿emy znale¼æ Ajatollacha Chomeiniego, ojca Rydzyka i Lejzora Bubla. <br /> <br />Nie trawiê oszo³omstwa w ¿adnej postaci, czy to procesji z krzy¿ami, czy w±satych panów w skórach. Zauwa¿am jednak ró¿nicê pomiêdzy radosnym, kolorowym (têczowym) pochodem pod has³em "Polubcie nas", a zapiêt± pod szyjê purytañsk± band± z pochodniami, têpi±c± wszystko, co nie jest znalaz³o uznania Wielkiego Przywódcy, niewa¿ne czy to muzyka rockowa, gry komputerowe, homoseksualizm czy rewolucja obyczajowa. Niech piêkni s³owiañscy ch³opcy z Giertychjugend najpierw zajrz± we W£ASNE gacie zanim wyjd± na ulice prowokowaæ ho³otê do rozpêdzania "pedalskich marszy".
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 24

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości