Zrodzony z fantastyki

 
Evinka
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 3
Rejestracja: pn gru 13, 2004 11:08 pm

Dlaczego urodzilem sie Czarownikiem? Plz Help :)

ndz gru 26, 2004 7:36 pm

Jaki moze byc w miare nieskomplikowany powod by ktos narodzil sie z mocami czarownika? Przodkowie byli czarodziejami ? Nie mam zupelnie na to pomyslu... nie chce wymyslac czegos banalnego i zarazem zbyt skomplikowanego... Jesli ktos ma jakis ciekawy pomysl to prosze o pomoc
 
Ziemniak0r
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: śr lis 05, 2003 4:28 pm

ndz gru 26, 2004 7:43 pm

Smok gdzie¶ w rodzinie. Wiesz, dziadek dziadka babki cioci wujka od strony babci by³ smokiem w ludzkiej postaci, akurat by³ na bibce i babciê dziadka babci cioci wujka od strony babci, ¿e tak powiem, uhuh. A tak na serio to praktycznie ka¿da rasa, która rzuca czary jako wrodzone spellajki mo¿e, ale nie musi, daæ potomstwo z magi± we krwi. To zale¿y od ¶wiata i ew. inwencji twórczej.
 
Xerxos
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 158
Rejestracja: wt wrz 28, 2004 7:00 pm

ndz gru 26, 2004 9:19 pm

Twoja postaæ raczej nie urodzi³a siê czarownikiem, a przynajmniej nie by³a¶ nim w chwili urodzenia. Mog³a¶ zostaæ czarownikiem dlatego, ¿e gdy by³a¶ ma³a zaczê³a¶ rzucaæ przypadkiem (zupe³nie nie¶wiadomie) fireballe w szopy s±siadów :lol: Twoje moce zadziwi³y twoj± rodzinê i wys³ali ciê do lokalnego czarownika, który wyt³umaczy³ ci co, jak, po co, kto i z kim. Poprostu wyt³umaczy³ ci jak wyzwoliæ swoje moce.

To wszystko mo¿na po³±czyæ z propozycj± Ziemniakora.

Pozdrowienia,
Xer
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

ndz gru 26, 2004 9:27 pm

Ja my¶lê, ¿e w³a¶nie o to chodzi, ¿e nie wiesz dlaczego urodzi³e¶ siê czarownikiem, ale odkry³e¶ w sobie jak±¶ potêgê i poszukujesz jakichkolwiek wskazówek na temat swojego pochodzenia, dlatego te¿ zdecydowa³e¶ siê zostaæ awanturnikiem (tzw. przez niektórych "poszukiwaczem przygód").
 
Ziemniak0r
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: śr lis 05, 2003 4:28 pm

pt sty 07, 2005 2:15 pm

Mo¿e budz± siê w tobie jakie¶ moce potê¿nego przodka? Albo np. przebywanie w obszarze bardzo przesyconym magi± wywiera wp³yw na cia³o i umys³, pobudzaj±c magiê w twoich ¿y³ach? Mo¿liwo¶ci jest wiele. Najlepiej skonsultowaæ siê z MP i dodaæ jak±¶ otoczkê wspó³graj±c± z fabu³± przygody.
 
MarcouMG
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 308
Rejestracja: pn wrz 08, 2003 8:02 am

pt sty 07, 2005 2:28 pm

Banalny powód - przodek, ale mo¿e byæ te¿ naznaczenie moc± za m³odu (trochê jak Potter ;) ), a nawet przed narodzinami - mamusia przebywa³a w silnie magicznym terenie. Poza tym talent móg³ siê objawiæ zupe³nie przypadkowo, nawet je¶li pochodzisz ze zwyk³ej rasy, a w¶ród pokrêconych magiczno-psionicznie to ju¿ na pewno.
 
dragon.disciple
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 143
Rejestracja: ndz lis 14, 2004 11:43 am

pt sty 07, 2005 4:48 pm

Magia czarownika moze objawiæ siê te¿ w czasie prze¿ywania silnych emocji, albo po prostu w okresie dojrzewania p³ciowego - tak jest w X-menach. Mo¿n ato po³±czyæ ze smocz± krwi± w ¿y³ach, która siê nagle budzi do ¿ycia za spraw± w³a¶nie przemiany organizmu.
Poza tym niektórzy mog± siê urodziæ w pewien sposób magiczni, ale nie mog± oni jeszcze w ogóle kontrolowaæ swojej mocy i objawia siê ona sporadycznie. Mo¿na te¿ pewnie (co jest powi±zane z przebywaniem w silnym polu magicznym) uczestniczyæ w magicznej eksplozji, która nas nie zabija, ale dajê pewn± czê¶æ mocy.
 
Galadhor Eldari
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 69
Rejestracja: pn lip 12, 2004 2:14 pm

pt sty 07, 2005 6:49 pm

Zdaje mi siê, ¿e niektórzy chyba nie zrozumieli pytania (albo ja go nie zrozumia³em :mrgreen: )

Oto kilka przyk³adowych powodów dlaczego postaæ mo¿e zostaæ czarownikiem:
1. Jej rasa jest dobra w te klocki - elfy, gnomy...
2. Jej rodzice/przodkowie potrafili siê ni± pos³ugiwaæ.
3. Postaæ urodzona w jakie¶ wa¿niejsze ¶wiêto, w dzieñ przesilenia, w jakim¶ czasie przesyconym magi±, w czasie odprawiania niedaleko jakiego¶ rytua³u.
4. Urodzenie siê postaci w miejscu, w którym magia dzia³a silniej ni¿ gdziekolwiek indziej - miejsca dzikiej magii, pobli¿e potê¿nych artefaktów...
5. Postaæ od samych narodzin jest obserwowana przez bóstwo, które mo¿e mieæ jakie¶ plany wobec postaci i nadaje mu moce od urodzenia - postaæ jest swego rodzaju 'wybrañcem'
6. Postaæ w okresie wczesnego dzieciñstwa/niemowlêctwa dorwa³a w swe malutkie (acz niszczycielskie :wink:) d³onie jaki¶ przedmiot magiczny, wyla³a na siebie eliksir. (wszyscy kochamy Obelixa :D )
7. Gdzie¶ w¶ród przodków postaci znajdowa³a siê istota bardzo magiczna - niekoniecznie smok, ale np. driada.

W ka¿dym razie postaæ w³a¶ciwie nie wie dlaczego ma zdolno¶ci magiczne, mo¿e wiêc nikt z jej rodziców nie zna³ siê na czarach, a ona mimo tego ma dar. Postaæ mog³aby siê zaciekawiæ sk±d u niej wrodzony talent do Sztuki i ju¿ przygoda gotowa.
 
Awatar użytkownika
Demoon
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1295
Rejestracja: sob sty 29, 2005 4:34 pm

pt sty 07, 2005 11:14 pm

Polecam lekturê Harry'ego Pottera....
Nie, no teraz na serio. Tak jak wy¿ej wspomniany, mo¿esz zostaæ obdarzony przez kogo¶ tak± moc±, lub po prostu los tak chcia³. A mo¿e jeste¶ kim¶ wyj±tkowym, naznaczonym przez bogów?
Pozdr.
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

sob sty 08, 2005 5:55 pm

Poniewa¿. :twisted:
Generalnie, nie trzeba ¿adnych warunków pocz±tkowych. Czarownicy, tak samo jak psionicy, rodz± siê - i ju¿. Czasem ich narodzinom mog± towarzyszyæ dziwne zdarzenia, albo sami zainteresowani rodz± siê z jakim¶ charakterystycznym znamieniem...I tyle. Jak ma Suldar w podpisie: "Keep It Simple, Stupid!"
 
Gorion
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 68
Rejestracja: pn kwie 25, 2005 5:30 pm

czw cze 09, 2005 8:10 pm

A mi siê wydaje ¿e powód jest zawsze ten sam - matka obcowa³a z demonami!
Mo¿ecie to uznaæ za dziwne ale moja postaæ tak w³a¶nie uwa¿a.(i ja te¿)
Ale mam nadziejê ¿e temat jest o zaklinaczu bo z czarodziejami jest ca³kiem inaczej:

Czarodziejem mo¿e zost±æ ka¿da jednostka obdarzona talentem logicznego my¶lenia na znacznym poziomie.
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

czw cze 09, 2005 8:46 pm

Warto w sprawie zaklinaczy zaczerpn±æ inspiracjê z tzw. Ultimate Classes, a w szczególno¶ci z Ultimate Sorcerera. Konkretnie chodzi mi tutaj o tzw. "Bloodlines" [to jeden z wielu ciekawych pomys³ów Szatany'ego (hmm, nie wiem dok³adnie jak siê odmienia ten nick...)].

No a je¶li chodzi o mnie, to uwa¿am, ¿e przodkiem, któremu zaklinacz zawdziêcza swoje moce, móg³ byæ:
1. ¯ywio³ak lub stworzenie mocno zwi±zane z ¿ywio³ami.
2. Smok.
3. Diabe³.
4. Demon.
5. Niebianin.
6. Nieumar³y (ewentualnie jaki¶ potê¿ny nekromanta, albo matkê podczas ci±¿y uk±si³ wampir).
7. Stwór ba¶niowy (jak np. satyr).
8. Zmiennokszta³tny.
9. Stwór mocno powi±zany z ciemno¶ci±/cieniem.
10. Czarodziej, a nawet kilku.

Takie s± moje pomys³y na rodowód zaklinacza. Swoj± drog±, to dociekanie prawdy o swoich nietypowych przodkach mo¿e byæ ciekawym materia³em na przygodê...
 
Popiół
Grafik
Grafik
Posty: 75
Rejestracja: wt sie 30, 2005 3:39 pm

czw cze 09, 2005 10:27 pm

Co do kobiet obcujących z demonami to było nawet coś o tym w "Rozmowach w Toku" :)
W sumie to bardzo wiele powodów mogłoby być takie narodzenia... Bjorn Westlander ładnie to określił: PONIEWAŻ. No i w sumie ma racje. Może to być zwykłe zrządzenie losu, 1 przypadek na 10 000. Zwykła statystyka. Od tak sobie. Może jeden chromosom więcej ;)
W "Czarodzicielstwie" Terrego Pratchetta było to ładnie rozwiązane, z ósmym dzieckiem maga. Tylko z założenia magów obowiązuje w tamtym świecie celibat z racji tego jaki wpływ mają emocje na moc. Przekładając na język dnd występuje tam dzika magia. Dorzucając do tego, że 8 jest magiczną liczbą i wypowiedziana z ust kogoś kto posiada rozwinięte zdolności magoczne może wywołać nieporządane skutki (jakieś potężne losowe czary z przeważającą implozją wypowiadającego tą liczbę). No a ósme dziecko maga zyskuje w tym wypadku niewyobrażalną siłę. Niieporównywalną w dnd z 20 poziomowym zaklinaczem. Kontroluje magię jak zabawkę. Można by to ładnie w inny sposób przekonwertować na dnd, bo w surowym stanie absolutnie się nie nadaje np. do faerunu. Można zawsze taką osobę dać jak już na jakiegoś bossa ale nie gracza :)
 
Awatar użytkownika
DivX14
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 73
Rejestracja: śr mar 09, 2005 10:40 pm

śr lip 13, 2005 11:48 pm

Jeżeli dobrze rozumiem rozmawiamy to o zaklinaczu acz pod inną nazwą, a wszystkie chyba powody na narodzenie sie z wrodzonym wykorzystywaniem Sztuki, zostaly tu już wymienione. A jeżeli rozmawiamy o magu to mugl sie urodzić tylko z predyspozycjami do czarowania.
 
miłek_iblis
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 114
Rejestracja: śr lip 06, 2005 7:12 pm

czw lip 14, 2005 1:58 pm

W³a¶nie wymi¶li³em co¶ takiego: postaæ rodzi siê niepodobna do ¿adnego cz³onka rodziny, ma ca³kiem inne upodobania, zwyczaje, no i, taki szczegó³, rzuca czarami na lewo i prawo... I chce siê dowiedzieæ, dlaczego.
I mo¿e pó¼niej tak: cz³onkowie jakiej¶ pobliskiej gildii/sekty zaklinaczy dowiedzia³a siê o tym. Szuka wci±¿ nowych cz³onków. Kilku zakaptu¿onych i w ogóle zaklinaczy z wspomnianej sekty morduje rodziców postaci i próbuje porwaæ postaæ, aby stworzyæ z niej kolejnego cz³onka gildii. A postaæ - o dziwo! - ucieka, byæ mo¿e z czyj±¶ pomoc±. Przez jaki¶ czas kryje siê wszelkimi sposobami i ucieka, a potem, gdy zdobêdzie ju¿ trochê potêgi, spróbuje siê dowiedzieæ, co to byli za jedni, i przy okazji zem¶ciæ siê.

Finito!
 
Adasko
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 14
Rejestracja: czw lip 21, 2005 4:24 pm

czw lip 21, 2005 4:32 pm

Mowi sie ze moce czarownika sa genteycznie uwarunkowane lecz to nie dokonca jest prawdziwe. W dziecinstwie (lub podczas rozwoju zarodka) musialo nastapic zaburzenie w rozwoju co uwydatnia sie przeplywem magii prze Twoj organizm. Powod do takich abrracji moze byc rownie banlany jak zjedzenie trucizny w dziecinstwie. Pewne jest jednak ze posiadasz rozwinieta czesc mozgu ktore jest rzadkoscia (jezeli dobrze pamietam ok 1%). Jezeli musisz sie sklaniac ku przodkom wystapinie innej rasy niz sowja jest mile widziana. Pamietaj jednak ze przypadek tyz rzadzi swiatem i rownie dobrz mozesz miec rodzicow anty talencia magiczne i jakis przypadek zrzadzil mutacje.
 
Awatar użytkownika
Nemo__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1066
Rejestracja: ndz kwie 24, 2005 2:13 pm

czw lip 21, 2005 9:56 pm

Albo jakiś potężny czarodziejwariatkapłanitp. zapragnął zrobić sobie potężną broń pod postacią ciebie(golema będą się czepiać-dzieciaka nie ;) )-i pewną wybraną kobiete zapłodnił za pomocą Magii...ty się urodziłeś, matula zginęła pzy porodzie a maga przegnali awanturnicy ;)
Żyjesz sobie spokojnie, tępisz potwory swoją mocą, no i MG może nasłać na ciebie tego maga który przeżył i masz już super przeciwnika, bo np. na płód nałożył jakiś czar (geas?), i tylko przyjaciele mogą ci pomóc ;)
 
Adasko
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 14
Rejestracja: czw lip 21, 2005 4:24 pm

sob lip 23, 2005 6:59 pm

podoba mi sie! wiele wyjasnia (np. mutacje), masz wroga co jest dobrym tematem na sesyjke, i wyjasnia czemu (prawdopodobnie) jestes samotnikiem

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości