Zrodzony z fantastyki

 
Silimarilion__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 186
Rejestracja: pt wrz 05, 2003 7:14 pm

V era

czw gru 11, 2003 6:18 pm

Za³o¿y³em ten temat po to by poznaæ wasze opinie na temat V ery-ery ¶miertelników. Ja sam osobi¶cie uwa¿am t± ere za co¶ niepotrzebnego. Lepiej by zostawili Krynn w spokoju i zakoñczyli drêczenie krynnu na wojnie b³êkitnej pani . ?wiat zosta³ przez to pomotany i wielu polskich fanów ma mêtlik w g³owie. Najgorsze jest to ,¿e jak chce siê prowadziæ z oficjaln± chronologi± Dragonlanc,e to bêdzie trzeba bawiæ siê z rycerzami Neraki . Ja sam osobi¶cie uwa¿am ich za niepotrzebnych. <br /> <br />A co wy o tym s±dzicie.
 
Martio
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 366
Rejestracja: śr paź 17, 2007 8:07 am

czw gru 11, 2003 9:40 pm

Ja też uważam że jest to niepotrzebne, cóż... świat nie jest już taki "kultowy" jak byl przed wprowadzeniem tego. Możecie mieć inne zdanie, po prostu się mnie nie podoba. <br /> <br />Pozdrawiam <br />Martio
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw gru 11, 2003 9:47 pm

Przyczyn± zmian by³y zwyk³y marketing. W pewnym momencie postanowion przej¶æ na zasady SAGA i dlatego wymy¶lono Lato Chaosu i zmiany z tym zwi±zana. Na szczê¶cie teraz powracaj± do mechaniki D&D i zmiany id± ku staremu. <br />Mi osobi¶cie V Era nie przeszkadza. Ma swój specyficzny urok, ale mo¿na go doceniæ dopiero czytaj±c wiêcej o wydarzeniach tego okresu.
 
Inglorion
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 84
Rejestracja: sob gru 13, 2003 6:45 pm

czw gru 18, 2003 10:37 pm

Czytaj±c "Smoki letniego p³omienia" za pierwszym razem by³em szczerze zdziwiony zakoñczeniem, ale chyba nie rozczarowany. Nie wiedzia³em wtedy, ¿e Lato Chaosu powsta³o w celach marketingowych i doszukiwa³em siê g³êbszej genezy. Przypuszcza³em, ¿e Margaret Weis i Tracy Hickman zamierzaj± skoñczyæ z tworzeniem sagi (wtedy wiedzia³em tylko o 1, 2 i 3 tomie Kronik - nie mia³em pojêcia o Legendach, wiêc czwarty tom jako¶ dziwnie mi siê czyta³o - CO SIê STA?O Z RAISTLINEM?), przecie¿ ju¿ na koñcu Legend jest po¿egnanie od autorów, poza tym w SLP zabili ostatnich fajnych bohaterów. My¶la³em, ¿e byæ mo¿e stworzyli drugi Kataklizm, ¿eby zaznaczyæ koniec jednej ery i pocz±tek nastêpnej oraz w taki efektowny sposób zakoñczyæ przygodê z DL (Tolkien te¿ koñczy trylogiê wywróceniem ¶wiata do góry nogami). Poza tym interpretowa³em to jeszcze jako próbê przeistoczenia Krynnu w nasz szary, zwyk³y ¶wiat. <br /><!--coloro:violet--><span style="color:violet"><!--/coloro-->ALE TO WSZYSTKO BY?O NADINTERPRETACJ? !!!<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro-->Chodzi³o o marketing! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] <!--colorc--></span><!--/colorc--> Chocia¿ i tak uwa¿am "Smoki letniego p³omienia" (z wyj±tkiem w±tku gildii z³odziei w Palanthas) za ksi±¿kê do¶æ udan±. Poza tym dowiadujemy siê z niej sporo o bogach Krynnu.
 
Elros
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 4
Rejestracja: czw cze 22, 2006 10:24 pm

ndz lip 02, 2006 10:43 am

Có¿, V era zosta³a, moim zdaniem, stworzona przez M. Weis i T. Hickmana nie w celach marketingowych, lecz by stworzyæ kontynuacjê sagi. Niestety, zosta³o to strasznie zagmatwane po wyj¶ciu "Wojny Dusz".. i z przykro¶ci± stwierdzam, ¿e czas V ery jest najgorsz± ksi±¿k± jaka zosta³a wydana pod insygniami DL.
 
Thormus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 12:42 am

pt sty 05, 2007 9:02 pm

V era to moim zdaniem g³upota. Sama 4 czê¶æ by³a pora¿k± (chyba nie mieli ju¿ kogo zabijaæ ¿e Tasa zmia¿d¿yli), a w settingu wszystko pomieszali...<br />Ja proponuje poprostu usun±æ ten fragment z histori :wink:. <br />Bardzo ciekawym zdarzeniem by³oby przeprowadziæ kampanie w tym samym czasie kiedy dzieje siê ostrze burz (taka by³a nazwa?), albo w tym samym czasie co 3 czê¶æ. Krzy¿owanie planów bohaterom ksi±zki by³oby moim zdaniem przedni± zabaw±.
 
Ivellios Mirima
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 18
Rejestracja: pt wrz 30, 2005 10:00 am

pn sty 22, 2007 2:06 pm

<!--quoteo(post=290314:date=Jan 5 2007, 11:02 PM:name=Thormus)-->
Thormus pisze:
<!--quotec--><br /> ostrze burz (taka by³a nazwa?)<br />
<br /><br />Ostrze Burzy :wink:<br /><br />A co do V Ery... mam Fifth Age, nie narzeka³em na niego, choæ trzeba przyznaæ, ¿e zamieszanie wko³o magii jest niesamowite i siê ³atwo pogubiæ... prawda jest faktycznie taka, ¿e dla przystosowania Krynnu do 3. ed D&D poprostu trzeba by³o wymy¶liæ Zaklinaczy, a to takie proste nie by³o....<br /><br />

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości