Strona 1 z 1

Psionicy i psionika w DL?

: ndz gru 01, 2002 11:25 pm
autor: prEDOator
No właśnie. Czy ktoś z was kiedykolwiekzastosował psionikę na Krynnie? Może stworzył nawet jakąś organizację z nią związaną. Proszę o wszelkie wypowiedzi na ten temat.

: ndz gru 01, 2002 11:39 pm
autor: Darklord
Psionika nie jest zbyt znana na Krynnie, ale mo¿e byæ wprowadzona w ma³ych ilo¶ciach (i to raczej od strony psionicznych istot/potworów). W Pi±tej Erze pojawia siê co¶ podobnego do psioniki, ale jak na razie ten okres nie zosta³ oficjalnie poruszony na zasady drugiej i trzeciej edycji (trzeba poczekaæ do nastêpnego roku :wink: ).

: ndz gru 01, 2002 11:59 pm
autor: Darklighter
A co z ewntualną opcją Wild Talent? Teoretycznie możnaby zastosować jakiś rzut procentowy(oczywiście w nielicznych przypadkach tylko jeśli MG się zgodzi) czy dana postać będzie miała jakies wrodzone predyspozycje. Chyba, że w 3 ed. nie ma takiej możliwości. Ale jeśli byłoby to możliwe to możnaby grać postaciami znajacymi jedną czy dwie moce. Niezłe urozmaicenie gry. Nie tylko czary i czary... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]

: pn gru 02, 2002 12:09 am
autor: prEDOator
<!--QuoteBegin-Darklighter+-->
Darklighter pisze:
<!--QuoteEBegin-->/ciach/Chyba, że w 3 ed. nie ma takiej możliwości. Ale jeśli byłoby to możliwe to możnaby grać postaciami znajacymi jedną czy dwie moce. Niezłe urozmaicenie gry. Nie tylko czary i czary... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
It's your game... :) <br /> <br />Owszem, taka postac mogłaby próbować zgłębić samego siebie i zwrócić an siebie uwagę konklawe czarodziejów. A co myślicie np. o wprowadzeniu jakiejś "gildii psioników", prawie pewne jest, że konklawe zainterweniowałoby jednak czy widzicie dla niej jakieś miejsce. Bo kilka psionicznych talentów jak np. zdolność telekinezy raczej nie urozmaici zbytnio gry. W końcu zdolności takie w światach fantasy nie są niczym niezwykłym.

: pn gru 02, 2002 12:13 am
autor: Darklord
Sprawê Wild Talent (Dzikiego Talentu) mo¿na rozwi±zaæ na dwa sposoby w 3E: <br />1. Jak na razie oficjalny :arrow: Postaæ ma jeden poziom w profesji psionicznej i raczej nie rozwija swego "talentu". <br />2. Jak na razie nie oficjalny :arrow: Skorzystaæ z atutu (featu) z The Burnt World of Athas - oficjalnej strony Dark Suna na której jest przygotowywana konwersja: <br /><!--QuoteBegin-The Burnt World of Athas+-->
The Burnt World of Athas pisze:
<!--QuoteEBegin-->Wild Talent [General] <br />You learn two 0-level powers, either of which you can use once per day. <br />Benefit: You can choose any two 0-level powers from the same discipline, and can use either of them without needing power points, once per day. <br />Special: You can take the Inner Strength and Talented feats to increase the number of times per day that you can use your wild talent. If you take levels in psion or psychic warrior, you retain the extra wild <br />talents, and the ability to manifest any of your 0-level powers an extra time per day, just as Talented feat allows you to manifest a talent three more times per day.
<br /> <br />A wracaj±c do sprawy Gildii - to ja osobi¶cie nie widzê przeszkód by takowa istnia³a w jakim¶ ma³o dostêpnym miejscu :wink: .

: wt sty 14, 2003 8:58 pm
autor: Glinthor
W Psionic book do starej edycji jest powiedziane, ¿e ten rodzaj mocy nie wystepuje tam.

Psionika w DL

: czw lip 22, 2004 8:40 pm
autor: Elvin
Właśnie , czy psionika jest obecna na Krynnie ?? Bo w książce "Smoki Upadłego Słońca" występował taki pan , nie pmiętamjak miał na imię ae był on Rycerzem Nerraki i miał tam pozycję Pana Nocy , on miał takie dziwne zdolności ( czytanie w myślach ). Czy on był psionikiem ?? Jeśli psioni są na Krynnie to czy są jeszcze jacyś oprócz tego pana ?. A jeśli tenpan nie jest psionikiem to kim ?

: czw lip 22, 2004 9:15 pm
autor: Shai hulud
Hmm, podrêczników i rpg do Dragonlance na oczy nie widzia³em (nie licz±c zamierzch³ych crpg i jednego Tales of Lance do AD&D). Natomiast ksi±¿ki wyra¼nie okre¶laj±, ¿e Pan Nocy Targonne jest mrocznym mistykiem. (Mistycyzm - nowy rodzaj magii, który pojawi³ siê po Wojnie Chaosu i odej¶ciu bogów) Mistycyzm albo te¿ si³ê serca odkry³a Goldmoon i uczy³a jej innych aby zast±pi³o kap³añskie zdolno¶ci uzdrawiania (no gods no healing sorry Winnetou :wink: ) Rycerze Neraki wykradli sekret mistycyzmu i u¿yli go do miêdzy innymi kontroli my¶li ale moim zdaniem NIE jest to to samo co psionika . Swoj± drog± dobrze, ¿e ich mroczny mistycyzm sprowadza siê tylko do tego. W "The Silver Stair" niewydanej w Polsce (jak wiele innych zreszt± z Wieku ¦miertelników) jest inny przyk³ad mrocznego mistycyzmu o wiele gorszego moim zdaniem w skutkach.

: czw lip 22, 2004 9:24 pm
autor: Darklord
Oficjalnie psionika na Krynnie jest praktycznie nie spotykana. W oficjalnych materia³ach trafi³em tylko na jedn± osobê bêd±c± obdarzon± psionicznym talentem. Mo¿na zatem przyj±æ, ¿e psionicy to promil populacji Krynnu. <br /> <br />A na chwilê wracaj±c do Targonne'a - czary kap³añskie [od strony mechanicznej] bêd±ce dostêpne mistykom serca, pozwalaj± na czytanie w my¶lach. <br /> <br />P.S. <!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Scali³em ze starszym tematem.<!--colorc--></span><!--/colorc-->

: czw lip 22, 2004 10:46 pm
autor: Dark Master
Co to jest psionika(psinik)?????????

: czw lip 22, 2004 10:51 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Dark Master+-->
Dark Master pisze:
<!--QuoteEBegin-->Co to jest psionika(psinik)?????????
<br />Przejrzyj uwa¿nie dzia³ Moc Umys³u, to (mam nadziejê) zrozumiesz.

: pt lip 23, 2004 9:47 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Shunt+-->
Shunt pisze:
<!--QuoteEBegin-->Pozwolê sobie zacytowaæ dodatek na koñcu III kronik - smoków Wiosennego Poranka, tu¿ po rozpisce ras na Krynnie: <br />"... Na Krynnie nie s± znane równie¿ zdolno¶ci psioniczne ani SpellJamming, czyli loty kosmiczne napêdzanymi magi± ¿aglowcami"
<br />Potem Ci sami autorzy siê z tego wycofali z up³ywem czasu. <br />Na poparcie tego jest kilka faktów: <br />-istnieje oficjalny dodatek Krynnspace <br />-Hickman i Weis w ostatniej czê¶ci Wojny Dusz przyznali, ¿e spelljamming jednak istnieje na Krynnie <br />-w innym oficjalnym dodatko, Otherlands te¿ wspomina siê o spelljammingu (jest tam nawet podrasa ogrom u¿ywaj±cych spelljammerów) <br /> <br />O psionice ju¿ pisa³em w innej notce, wiêc nie bêdê siê powtarza³

Psionicy i psionika w DL?

: pt wrz 18, 2009 5:30 pm
autor: Suldarr'essalar
Zreanimuję nieco temat. Długo broniłem się przed nową erą w DragonLance, ale ostatnimi czasy trochę się zmieniło, czytam właśnie Smoki upadłego słońca i zastanawiam się nad jednym. Na ile sensownym byłoby wprowadzenie psioniki na krynnie zamiast mistycyzmu? Czy, uwzględniając moce leczące z Complete Psionic, warto zastąpić mistycyzm psioniką? Wydaje mi się, że lepiej by się sprawdziła niż nowa klasa, która nie odzwierciedla w pełni zdolności opisanych w książce.
Chodzi mi na przykład o to, że czary wymagają komponentów, a mentalizm działał inaczej, subtelniej. Cały mistycyzm, jako sięganie do własnych pokładów energii, również bardziej przemawia za psioniką.
Ciekawi mnie opinia innych w tym temacie. Co ew. jest w psionice, co nie pasuje do Ery śmiertelników?