Strona 1 z 5

Pytania o Dragonlance

: ndz gru 22, 2002 4:36 pm
autor: prEDOator
No właśnie. Na wzór innych forów taki temat powstaje i tutaj. Proszę tu kierować wszelkie pytania związane z tym światem.

: ndz gru 22, 2002 6:09 pm
autor: Madril
Hmm... to moze ja zaczne :) <br />Moze ktos opisac DL? Wiem tylko, ze jest jakos bardziej niz inne zwiazany ze smokami...

: ndz gru 22, 2002 6:34 pm
autor: prEDOator
<!--QuoteBegin-Madril+-->
Madril pisze:
<!--QuoteEBegin-->Hmm... to moze ja zaczne :) <br />Moze ktos opisac DL? Wiem tylko, ze jest jakos bardziej niz inne zwiazany ze smokami...
<br />Dragonlance jest światem fantasy. Nie jest to świat przesiąknięty magią jak Forgotten. Jest on pełen stereotypów i uprzedzeń takich jak strach przed magią. Są w nim dość znacząco pokazane różnice między dobrem i złem. ?wiadczy o tym chociarzby obecność na nieboskłonie trzech księżyców: Solinari - srebrzystego księżyca symbolizującego dobro, Lunitari - czerwonego symbolu neutralności i Nuitari - czarnego widocznego tylko dla złych ras, wyznawców Takhisis oraz magów czarnych szat. Z księżyców swą moc czerpią magowie. Bardzo ciekawe są też nienawiści pomiędzy przedstawicielami jednej rasy lecz mieszkających w innych miejscach (np. elfy Qualinesti i Silvanesti). Jak sam już wspomniałeś jest bardziej niż inne związany ze smokami. Smoki są w tym świecie jakby wysłannikami bogów zła i dobra. Na całym Krynnie toczy się odwieczna walka między nimi. Jest też pewien okres gdy smoki pod nieobecność bogów rządzą światem. Na szczególną uwagę zasługóją niektóre organizacje takie jak Konklawe Czarodziejów lub Zakon Rycerzy Solamijskich. W DL nie znajdziesz setki bóstw jak to ma miejsce jak w FR, jest ich znacznie mniej są jednak znacznie lepiej zarysowani moim zdaniem. Są też charakterystyczne dla tego świata rasy takie jak kenderzy zamiast halflingów. Wymienię też kilka najsłynniejszych postaci: <br /> <br />Huma - Legendarny rycerz solamijski który wypędził z Krynnu królową ciemności. <br /> <br />Fistandantilius - Mag i licz poszukujący ciał zdolnych magów by je pzrejąć. <br /> <br />Król Kapłan Istar - Kapłan, który przez swą pychę doprowadził do jednego z kataklizmów. <br /> <br />Raistlin Majere - Uważany za najpotężniejszego z magów jacy kiedykolwiek żyli na Krynnie. <br /> <br />Trapspringer - Wszyscy kenderzy twierdzą, że są z nim spokrewnieni :). Jest on jednak tylko ich wymysłem. Po całym Krynnie krążą opowieści o tym jak Trapspringer poleciał na księżyc ipt. :) <br /> <br />Palin Majere - Bratanek Raistlina i mag białych szat. Miał on swój wielki wpływ w pokonaniu sił Chaosu (ojca bogów) <!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->[Chaos jest "jedynie" najstarszym synem Najwyższego Boga wedle najświeższych informacji - Darklord]<!--colorc--></span><!--/colorc--> oraz w ponownym odnalezieniu magii na Krynnie. <== Fakt sprawdziłem. Nie jest on ojcem bogów. Ehhh ci tłumacze. Jest on jednak pierwszym dzieckiem High God i jest znacznie potężniejszy niż inni Kryńscy bogowie nie wliczając w to swego ojca.

: ndz gru 22, 2002 6:46 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Madril+-->
Madril pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Moze ktos opisac DL? Wiem tylko, ze jest jakos bardziej niz inne zwiazany ze smokami...
<br />Trudno opisaæ ¶wiat Krynnu w kilku s³owach, lecz postaram siê podaæ g³ówne wytyczne obowi±zuj±ce do koñca Czwartej Ery (Pi±ta ma inne wyznaczniki i lepiej poruszyæ to oddzielnie). Oto one: <br />1. Do¶æ wa¿ny jest aspekt równowagi w boskim panteonie. Jest równa liczba bóstw w ka¿dym z trzech g³ównych etosów: Dobro, Neutralno¶æ i Z³o. <br />2. Jest podzia³ na dobr±, neutraln± i z³± magiê. <br />3. Smoki odgrywaj± wa¿n± rolê w ¶wiecie, gdy¿ s± wys³annikami najwa¿niejszej/najbardziej udzielaj±cej siê pary bóstw - dobre s³u¿± Paladine'owi, a z³e Takhsis. <br />4. Wa¿n± rolê odegra³ Szary Kamieñ (Greygem), który kilka razy sprowadzi³ chaos i zmiany w ¶wiecie. <br />5. Jest to ¶wiat stawiaj±cy g³ównie na fabularno¶æ gry - sugerowany by³ dla osób lubi±cych g³ównie t± czê¶æ RPG. <br />6. Istnienie staro¿ytnych ras o dziwnych mocach - nie s± one z³e i nie mieszaj± siê zazwyczaj w "codzienne sprawy". Kr±¿± o nich legendy i ma³o kto wierzy, ¿e rzeczywi¶cie takie istoty istniej±. <br /> <br />To chyba najwa¿niejsze punkty...

: ndz gru 22, 2002 7:00 pm
autor: Madril
Hmmm... chyba bede musial jakies ksiazki sobie z DL zalatwic... ale to kiedys w przyszlosci :)

: ndz gru 22, 2002 7:17 pm
autor: Okora
Mam pytanko. Mam gracza maga który sta³ siê czym¶ w stylu Ignusa z gry Planescape Torment. Czy konklawe czarodziejów ma co¶ z tym zrobiæ??

: ndz gru 22, 2002 7:24 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Okora+-->
Okora pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mam pytanko. Mam gracza maga który sta³ siê czym¶ w stylu Ignusa z gry Planescape Torment. Czy konklawe czarodziejów ma co¶ z tym zrobiæ??
<br />Konklawe napewno zareaguje w dwóch przypadkach: <br />1. Je¶li jest renegatem (czyli nie nale¿± do zakonu magowskiego). <br />2. Dokona³ zbrodni wzglêdem cz³onka zakonu (jest to karalne). <br />W obu przypadkach mo¿e nawet zapa¶æ kara ¶mierci :evil: .

: ndz gru 22, 2002 7:33 pm
autor: prEDOator
<!--QuoteBegin-Okora+-->
Okora pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mam pytanko. Mam gracza maga który stał się czymś w stylu Ignusa z gry Planescape Torment. Czy konklawe czarodziejów ma coś z tym zrobić??
<br />O ile jest on chodzącą pochodnią jak to było w Planescape Torment to konklawe napewno coś z nim zrobi. Prawdopodobnie przeprowadzi dochodzenie w jego sprawie. ?atwiej będzie to ocenić jeżeli powiesz czy jest on członkiem któregoś z zakonów i w jakich okolicznościach stał się "chodzącą pochodnią". Wpływ na decyzję ma też okres w którym gracie.

: ndz gru 22, 2002 7:47 pm
autor: Okora
Gracz ten nalezy do zakonu czarnych szat, pochodni± sta³ siê po tym jak zosta³ wys³any do swery ognia przez potê¿nego kap³ana czarnych szat. Gramy na samym pocz±tku wojny: lato przed "Smoki jesiennego zmierzchu"

: ndz gru 22, 2002 7:51 pm
autor: prEDOator
Wtedy na Krynnie nie było kapłanów. <br /> <br />Moim zdaniem konklawe przeprowadzi dochodzenie wiążące się z przesłuchaniami oraz różnymi testami. Co do jego werdyktu to albo będzie to: <br /> <br />Napewno: <br />Próba "unormalnienia" go <br /> <br />Jak się nie uda: <br />Wygnanie <br />?mierć <br /> <br />Choć nie należy zapominać, że w tamtych czasach Konklawe miało znacznie ważniejsze sprawy na głowie w związku ze zbliżającą się wojną. <br /> <br />Ciężko troche stwierdzić gdyż nie znam historii postaci, jego postępowania oraz przebiegu dochodzenia.

: ndz gru 22, 2002 7:54 pm
autor: Okora
W Nerace jó¿ przecie¿ byli kap³ani. A tak poza tym to dziêki za odpowiedz.

: ndz gru 22, 2002 7:55 pm
autor: prEDOator
<!--QuoteBegin-Okora+-->
Okora pisze:
<!--QuoteEBegin-->W Nerace jóż przecież byli kapłani. A tak poza tym to dzięki za odpowiedz.
<br />Fakt, nie zwróciłem uwagi na to, że to mógł być kapłan ciemności. <br /> <br />Mój błąd. <br /> <br />Pisze się: już :wink: <br /> <br />Też mam pytania: <br />1) Czy Ionthas ma swego avatara? Jeżeli tak to jak on wygląda? <br /> <br />2) Czy Mordenkainen lub inny członek Wielkiej Ósemki odwiedził kiedykolwiek Krynn?

: ndz gru 22, 2002 8:40 pm
autor: Okora
Mam jeszcze jedno pytanie: <br />Czy magowie czarnych szat maj± jaki¶ kodeks lub co¶ w tym stylu je¶li tak to jaki.

: ndz gru 22, 2002 11:13 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Edo+-->
Edo pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Czy Ionthas ma swego avatara? Je¿eli tak to jak on wygl±da?[...]
<br />Z tego co siê orientuje, to nie jest znane objawienie siê jego awatara. Lecz nie oznacza to, ¿e go nie ma lub nie potrafi go wytworzyæ. Jest mo¿liwe, ¿e jego awatar jest to istota sk³adaj±ca siê energii w kszta³cie humaoida lub humanoid z pustki kosmosu z widocznymi w niej gwiazdami. S± to jedynie moje propozycje :wink: . <br /><!--QuoteBegin-Edo+-->
Edo pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Czy Mordenkainen lub inny cz³onek Wielkiej Ósemki odwiedzi³ kiedykolwiek Krynn?
<br />Pewne jest to, ¿e Mordenkainen zna Dalamara. Spotyka³ siê z nim kilka razy. Nie jest wykluczone, ¿e odwiedzi³ Krynn. <br /><!--QuoteBegin-Okora+-->
Okora pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Czy magowie czarnych szat maj± jaki¶ kodeks lub co¶ w tym stylu je¶li tak to jaki.
<br />Tak, posiadaj± swój kodeks. Oto kilka jego za³o¿eñ: <br />1. Na neutralnych ziemiach nie atakuje siê wrogiego maga z Zakonu - mo¿na z nim nawet wspó³pracowaæ. <br />2. Zawsze walczyæ w sprawie utrzymania Zakonu, nawet w ramiê w ramiê ze swoimi wrogami z wewn±trz± Zakonu. <br />3. Powiadamaæ Zakon o magach do niego nienale¿±cych. <br />4. S³uchaæ siê g³owy swojego kolory szat i/lub konklawe. <br />5. Nie u¿ywaæ magii do bezsensownego pokazu si³y. Z magi± nale¿y obchodziæ z szacunkiem.

: śr gru 25, 2002 10:54 pm
autor: Okora
Mam pytanko: <br />Gdzie mozna znale¶æ dok³adny opis Irdów(specjalne zdolno¶ci itp)

: śr gru 25, 2002 11:42 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Okora+-->
Okora pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Gdzie mozna znale¶æ dok³adny opis Irdów(specjalne zdolno¶ci itp)
<br />Oto namiary na nieoficjalne konwersje na 3E: <br />-Ogre Irda - do¶æ dok³adnie wzorowana na 2E <br />-Irda z Creatures of Ansalon - mniej zbalansowana <br />-The Races of Krynn - na samym dole strony, podobna do pierwszej konwersji

: śr gru 25, 2002 11:49 pm
autor: Fallen Deva
A mo¿esz mi Darklord powiedzieæ w jakich ksi±¿kach DL "akcja" dzieje przed kataklizmem( chodzi o Istar rzecz bior±c.)

: śr gru 25, 2002 11:58 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Fallen Deva+-->
Fallen Deva pisze:
<!--QuoteEBegin-->A mo¿esz mi Darklord powiedzieæ w jakich ksi±¿kach DL "akcja" dzieje przed kataklizmem( chodzi o Istar rzecz bior±c.)
<br />Proszê bardzo. Podaje zgodnie z chronologi± (od dziej±cej siê najwcze¶niej) [je¶li tytu³ jest w nawiasie, to znaczy, ¿e dana pozycja wysz³a po polsku): [i]The Dragons; The Irda (<!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Irda<!--colorc--></span><!--/colorc-->

: czw gru 26, 2002 12:05 am
autor: Fallen Deva
A nie wiesh mo¿e sk±d skombinowaæ "Reign of Istar"

: czw gru 26, 2002 12:28 am
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Fallen Deva+-->
Fallen Deva pisze:
<!--QuoteEBegin-->A nie wiesh mo¿e sk±d skombinowaæ "Reign of Istar"
<br />Mo¿na spróbowaæ nabyæ t± ksi±¿kê na Amazon.com (wymagana karta VISA [nie Elektron] lub podobna), lecz aktualnie jej nie maj± na sk³adzie (sprawdza³em przed chwil±). Jest tak¿e SVGames.com i tu akurat jest dostêpne - zamówienie.

: czw gru 26, 2002 1:24 pm
autor: Fallen Deva
Mam kolejne pytanko: <br />Jakie jescze ksi±zki opisuj± Istar-politykê , wygl±d itp.

: czw gru 26, 2002 3:29 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Fallen Deva+-->
Fallen Deva pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Jakie jescze ksi±zki opisuj± Istar-politykê , wygl±d itp.
<br />Bêd± to jeszcze: Chosen of the Gods; Divine Hammer (aktualnie wydawana trylogia Kingpriest of Istar).

: sob gru 28, 2002 4:45 pm
autor: Okora
Aci kolesie na mamutach z "kronik4" z k±d pochodz± i kto to jest?

: sob gru 28, 2002 6:27 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Okora+-->
Okora pisze:
<!--QuoteEBegin-->Aci kolesie na mamutach z "kronik4" z k±d pochodz± i kto to jest?
<br />S± to tzw. brutes (w wersji polskiej dzikusy). Pochodz± z bli¿ej nie sprecyzowanego kontynentu (pewne jest to, ¿e nie jest to ani Ansalon, ani Taladas). S± oni prawdopodobnie inn± ras± humanoidaln± (czyli nie nale¿± do gatunku ludzkiego). ?±cz± w sobie najlepsze cechy elfa i krasnoluda. Znaj± te¿ sekrety magicznej farby, która chroni ich cia³a w czasie walki. <br /> <br />Ich nieoficjalne statystki na 3E mo¿na zobaczyæ tutaj.

: pn gru 30, 2002 6:49 pm
autor: prEDOator
Dodam tylko, że pochodzą prawdopodobnie z jakiejś wyspy usytuowanej w południowej hemisferze Krynnu (tam gdzie Ansalon) , kilka miesięcy podróży morskiej od Ansalonu.

: czw sty 02, 2003 9:24 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Upad³y+-->
Upad³y pisze:
<!--QuoteEBegin-->W której¶ z notek (chodzi³o o kataklizmy) napisa³e¶ o czystkach  prowadzonych przez smoki   czy czyms takim. <br />mo¿esz wyja¶nic o co chodzi³o???
<br />Na pocz±tku Pi±tej Ery na Ansalon przyby³y smoki z nieznanego l±du. By³y wiêksze, silniejsze, potê¿niejsze. Rozpoczê³y siê wojny o terytoria i smocze czaszki, które okaza³y siê ¼ród³em potê¿nej mocy potrzebnej do terraformacji ¶wiata i zwiêkszenia personalnej smoczej mocy. Ansaloñskie smoki pozna³y te¿ ten sekret i to pozwoli³o niektórym z nich na podbudowanie swoich si³. Po kilku latach smoki zawar³y jednak pokój i czas czystek smoków usta³, a wiêkszo¶æ Ansalonu znalaz³a siê w szponach smoków (s± w³adcami du¿ych po³aci terytorium, które przemieni³y wedle swoich upodobañ klimatycznych).

: śr sty 15, 2003 1:03 am
autor: Loethlin@-'-,--
Przepraszam, ¿e siê wtr±cam. <br />W³a¶nie nak³oni³am znajomego, ¿eby zabra³ siê za DL, jednak mam dylemat: czy daæ mu najpierw "Smoki Jesiennego Zmierzchu" czy "Ku¼niê Dusz". Jak polecacie czytaæ Dragonlance'a? Chronologicznie czy tak, jak ksi±¿ki by³y wydawane? <br /> <br />Darklord: dziekuje ci bardzo.

: śr sty 15, 2003 10:40 am
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Loethlin@-'-+---->
Loethlin@-'- pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Jak polecacie czytaæ Dragonlance'a? Chronologicznie czy tak, jak ksi±¿ki by³y wydawane?
<br />Wed³ug mnie najlepiej zacz±æ od Kronik i Legend. Potem Ku¼niê dusz (wydaje mi siê, ¿e dopiero wtedy najlepiej siê za ni± zabraæ - zna siê wtedy dobrze Raistlina i tym chêtnie pragnie siê dowiedzieæ wiêcej na jego temat :wink: ), nastêpnie Drugie pokolenie i Kroniki IV. W nastêpnej kolejno¶ci Bohaterów I-II, Zapomniane opowie¶ci, Brygada ¶mierci i Smoki chaosu.