Strona 1 z 1

Gdzie i o kim co¶ przeczytam? Ksi±¿ki ze ¶wiatów D&D

: wt sty 10, 2006 4:04 pm
autor: Arkadiusz__
Ten temat zak³adam po to, aby pada³y tu pytania, dotycz±ce zarówno ksi±¿ek z ró¿nych ¶wiatów D&D oraz opowiadañ z forum; pytania typu "Gdzie mogê przeczytaæ o ...", "Gdzie jest opis...", "Jak± ksi±¿kê/opowiadanie polecicie mi, jako inspiracjê ..."
A tak¿e pytania o jakie¶ niezrozumia³e fragmenty.
Reasumuj±c wszystko, co tyczy siê dzie³ literackich ¶wiatów D&D

I pierwsze moje pytanie: Znacie jak±¶ ksi±¿kê, gdzie g³ównym bohaterem jest Czerwony Czarnoksiê¿nik?

: wt sty 10, 2006 5:04 pm
autor: Drolnar
Gdzie mogê znale¼æ informacjê o Shakti Hunzrin z ¦wiat³o i Cienie? Co siê z ni± dalej dzia³o/dzieje?

Co do pytania Arkadiusza to nie s³ysza³em, ani nie czyta³em takiej ksi±¿ki.

: wt sty 10, 2006 5:06 pm
autor: BarlogMetallium
W opowiadaniu "Czerwona Ambicja" ze zbioru "Krainy Magii" g³ównym bohaterem jesy Szass Tam, poza tym ca³ej ksi±¿ki o Czerwonym Czarnoksiê¿niku nie znam...
No, a ja bym chcia³ wiedzieæ, czy istnieje seria o z³ych drowach, poza Wojnami Pajêczej Królowej?

Pozdrawiam,
Barlog Metallium.

: wt sty 10, 2006 5:13 pm
autor: Velg'larn Baenre
[quote=BarlogMetallium]W opowiadaniu "Czerwona Ambicja" ze zbioru "Krainy Magii" g³ównym bohaterem jesy Szass Tam, poza tym ca³ej ksi±¿ki o Czerwonym Czarnoksiê¿niku nie znam...
No, a ja bym chcia³ wiedzieæ, czy istnieje seria o z³ych drowach, poza Wojnami Pajêczej Królowej?

Pozdrawiam,
Barlog Metallium.[/quote]
Z g³ownymi bohaterami drowami- wiêcej o ile wiem nie ma.(odpowiadam tylko za Faerun)
Je¿eli maj± byæ z³e i drowy w Faeurnie poza WPK to polecam ¦wiat³o i Cienie.

: wt sty 10, 2006 5:31 pm
autor: Avatar of Nerull
Je¶li mo¿ecie, poleciæ jak±¶, ksi±¿kê w której wystêpuje jaki¶ fajny Paladyn, lub Kap³an dobrego lub Neutralnego Boga.

: wt sty 10, 2006 7:00 pm
autor: Drolnar
Avatar of Nerull, a mo¿e Piêcioksi±g Cadderliego RASa? Opowiada o przygodach m³odego, sprytnego, bystrego kap³ana Deneira.

: śr sty 11, 2006 10:02 am
autor: rzepiduch
No, a ja bym chcia³ wiedzieæ, czy istnieje seria o z³ych drowach, poza Wojnami Pajêczej Królowej?

mo¿e dobra by³a by dla ciebie pierwsza ksi±¿ka o drittzie. Ja wprawdzie nie czytam ksi±¿ek o dzielnym ³owcy (ciekawe czemu :? ) przeczyta³em jednak recenzjê i pamiêtam ¿e akcja dzieje siê w Menzzoberanz, wiêc musi choæ w cze¶ci opowiadaæ o z³ych drowach. Niestety recenzji nie mogê znale¼æ, pamiêtam tylko ¿e by³a na oficjalnej stronie polskiej o d&d.

: śr sty 11, 2006 6:30 pm
autor: Drolnar
Ojczyzna jest ksi±¿k±, któr± mo¿na poleciæ komu¶ kkto chce poznaæ drowy i ich zwyczaje, jest tam dok³adnie przedstawiona sytuacja, prawo etc. drowiego spo³eczeñstwa, na pyatnie czy ta ksi±¿ka jest o z³ych drowach odpowiem - tak :wink:, przedstawia spisek, knowanie, zdradê mroczno-elfich arystokratów itd. Kolejn± ksi±¿k± móg³by byæ ci±g dalszy tej seri, czyli tetralogia Dziedzictwo, która po¶wiêcona jest ekspansji drowów na powierzchnie.

: ndz lut 19, 2006 8:35 pm
autor: Ar0n
mam pytanie: otóż w książce pdt. Wezwanie (księga pierwsza powrót arcymagów) występuje postac pod imieniem Malic - wybraniec Cyrica. Może mi ktoś przybliżyć jego postać o ile coś wiadomo ? wiem że jest wybrańcem czarnego słońca i że został przez mystrę obłożony klątwą - nie może kłamać (cóż za ironia :) ) czyżby to on wykradł cyryniszadę? coś o tym słyszałem ale niewiem czy to on. A poza tym czy ktoś wie czy posiada poziomy przywódcy sporu bo na pewno jest wysokopoziomowym łotrzykiem. Aha i czy wiadomo jakie zdolności ma wybraniec Cyrika ? chciałbym go wprowadzić do swojej kampanii więc za wszystkie odpowiedzi dziękuję

: śr wrz 20, 2006 9:29 pm
autor: sir_elmin
<!--quoteo(post=257235:date=Jan 10 2006, 05:04 PM:name=Arkadiusz)-->
Arkadiusz pisze:
<!--quotec--><br />Znacie jak±¶ ksi±¿kê, gdzie g³ównym bohaterem jest Czerwony Czarnoksiê¿nik?<br />
<br /><br />Oczywi¶cie, powie¶æ Jane Rabe "Red Magic" z Forgotten Realms :wink: