Strona 1 z 4

[dodatek] Underdark

: ndz maja 08, 2005 1:54 pm
autor: Hejas
Underdark to dodatek, który pojawi siê na sklepowych pó³kach dopiero w listopadzie... Czemu wiêc zak³adam o nim temat? Ano temu, ¿e wiadomo ju¿ o nim trochê. Przede wszystkim w internecie pokaza³y siê zdjêcia boosterów UD.

http://images.amazon.com/images/P/07869352...SCLZZZZZZZ_.jpg

I co widzicie? Poznajecie tego starego czarodzieja z fajk± w lewej d³oni? Tak, to Elminster! :mrgreen:

Czyli Chaotic Good te¿ dostanie co¶ ciekawego. :twisted:

Oprócz tego jest Shadow Dragon - pierwszy "prawdziwy" smok nie z pierwszego Monster Manuala.

¦rodkowa postaæ wygl±da na drowi± Matkê-Opiekunkê. (mo¿e Unique?)

Ponadto w Uderdark pojawiæ siê ma nemezis Drizzta (którego figurka wystapi³a ju¿ w Archfiends) -> Artemis Entreri.

To bêdzie piêkny dodatek dla fanów Forgotten Realms.

A co powiecie na "Now with Epic Stats"?

: ndz maja 08, 2005 2:26 pm
autor: Entreri
WIadomo te¿ jeszcze, ¿e pojawi siê potê¿ny demon - Balor (np. Errtu z sagi o Drizzcie by³ Balorem)

: ndz maja 08, 2005 2:52 pm
autor: Hejas
A w³asnie, zapomnia³em o tym napisaæ. 8)

A ja chcia³bym Pharauna Mizzrym albo Grompha Baenre ;P

: ndz maja 08, 2005 4:28 pm
autor: Entreri
Dok³adnie Pharun to chyba najfajniejszy ze wszystkich drowów. Jeszcze przyda³by siê Jagred, Quenthel i Valas oraz np. ten król Duergarrów.

: ndz maja 08, 2005 4:30 pm
autor: Dreadhead
Na stowke beda ci najemnicy Bregan D`arthe bodajze. Nie chce mi sie sprawdzac pisowni :)

: wt cze 14, 2005 3:54 pm
autor: Cornugon
No to dorzucê co¶ z "gor±cego ¼ród³a"

Z sagi "Wojna Pajêczej Królowej" maj± byæ a¿ TRZY !!!! unikatowe postacie. Nie uda³o mi siê dowiedzieæ które, ale typujê (znaj±c ludzi z R&D WotC) ¿e bêdzie to po jednym: mag (pewnie Pharaun lub - co jest bardziej prawdopodbne z wej¶ciem Epic - Gromph Baenre), kleryczka (mam nadziejê ¿e bêdzie to Triel Baenre która znów bardziej do Epic pasuje, choæ nie zdziwi mnie Hallistra dla CG :D ) i pewnie z³odziej lub wojownik - (Nisstyre, Gorlist lub Death Singer byliby mi³ym dodatkiem).

: wt cze 14, 2005 4:06 pm
autor: Lukas_the_great
Nie mogę się już doczekać tego dodatku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

: wt cze 14, 2005 4:06 pm
autor: Hejas
To¿ to wspania³a wiadomo¶æ dla fanów Forgotten Realms! Underdark bêdzie naprawdê wymiata³. Magiem bêdzie pewnie Gromph Baenre (bo epik), kleryczk± pewnie... ta ze ¶rodkowego pude³ka (Quenthel? Raczej nie, powinna mieæ bicz), a z³odziej lub wojownik... hmm... no mi by Jeggred wystarczy³. 8)

: wt cze 14, 2005 6:45 pm
autor: Kozaro
Ja tam chcê Jarlaxle'a i tyle :D .

: wt cze 14, 2005 7:17 pm
autor: Hejas
Odezwa³ siê lamer, który odmówi³ czytania Wojen Pajêczej Królowej. :P

Je¶li maj± to byæ postacie z tej serii to bêdzie to raczej Jezz Kulawiec. :]

: śr cze 15, 2005 3:14 pm
autor: Kozaro
Najpierw dowiedz siê, co znaczy s³owo "odmówi³", a dopiero potem go u¿ywaj... a tak przy okazji to fajnie by by³o, gdyby by³ oddzia³ najemników Bregan d'Arthe, z Jarlaxle'm na czele - hardkorowo wrêcz.

: pn cze 20, 2005 3:31 pm
autor: Hejas
Obrazek

To ok³adka przygody z udzia³em figurek z D&D Miniatures, która nied³ugo bêdzie wydana przez Wizardsów. Wykorzystane maj± byæ tam figurki z dodatku Underdark. Popatrzmy na stworzenie na obrazku... Czy¿by... Cornugon?! :D

Co o tym s±dzicie? :)

EDIT: Nowa okladka z Amazon.com... przedstawia te same potwory. (nie Cornugon, bo nie ma skrzyde³ :P)Obrazek

: sob lip 23, 2005 10:49 pm
autor: At-Mato
A co do Balora pojawiła się już jego figurka, pewnikiem w Underdark będzie inaczej pomalowana.
Jak dla mnie wygląda super

: ndz lip 24, 2005 9:00 am
autor: Lukas_the_great
Nie tylko dla Ciebie jest super.

: wt lip 26, 2005 4:37 am
autor: Hejas
Zna kto¶ statystyki?

Byle do Underdark...

: czw lip 28, 2005 10:48 am
autor: Cornugon
A tak sobie dzi¶ czyta³em natchniony przez jednego z u¿ytkowników forum wczorajszo-wieczorn± rozmow± o dodatku Underdark i ......

Zwróæcie uwagê na jedno z ostatnich zdañ tego artyku³u.

Czy mnie siê zdajê..... hmm..... Dark NAGA - 33/60 UNDERDARK ???

Chyba mam udar s³oneczny.......

: czw lip 28, 2005 8:28 pm
autor: Hejas
Oto co ju¿ wiemy o Underdark:

Dark Naga (33/60)
Balor (epic)
Artemis Entreri (epic)
Marut (epic)
Elminster (epic)
Drow Priestess of some kind
Shadow Dragon

Podobno ma byæ tam te¿... ¿ona Kiddoca, tego go¶cia z Wizards. (jej postaæ z RPG? figurka maj±ca z ni± co¶ wspólnego?)
______________________________________
Przepraszam ¿e siê wtr±cam, ale jak lista to lista; zapomnia³e¶ o Drow Arachnomancer który ma byæ na pewno - wspomina³ o nim kiedy¶ w jednej dyskusji o paj±kach Rob Heinoso.

Cornugon

: czw lip 28, 2005 10:12 pm
autor: Entreri
Z tym Kiddoc'iem to by³ tylko taki ¿art Merrica. Jaja sobie go¶ciu robi³. Nie wiadomo tez czy shadow dragon czy black dragon.

: pt lip 29, 2005 6:48 am
autor: Cornugon
Merric nie robi³ sobie "jaj" !! Osobi¶cie znam i Kiddoc'a i Merrica. Kiddoc wygra³ w zesz³ym roku Mistrzostwo ¦wiata D&D Miniatures. Oprócz masy figurek, kontraktu z WotC oraz wspania³ego Huge Red Dragon stoj±cego na PRAWDZIWYCH klejnocikach dosta³ nagrodê specjaln±. mo¿liwo¶æ zrobienia JEDNEJ figurki do set'u Underdark. Chc±c podziêkowaæ swojej ma³¿once za wsparcie, milo¶æ itp zdecydowa³ sie ¿e bêdzie to figurka postaci jego ma³¿onki, któr± ona gra w RPG ju¿ prawie 10 lat (co dla mnie oznacza ¿e bêdzie epic). Jak wspomnia³em znam Kiddoc'a, jest on zwiazany tajemnic± kontraktow± z WotC, ale czasami dziêki jego lu¼nym uwagom jestem ciut m±drzejszy :D

: pt lip 29, 2005 9:24 am
autor: Entreri
To super. Ciekawe co to za postaæ bêdzie. Te¿ bym chcia³ mieæ swoj± figurkê w jakim¶ dodatku. By³by to skrytobójca/kap³an Cyrica.

: śr sie 03, 2005 1:27 pm
autor: Hejas
Nie wiadomo tez czy shadow dragon czy black dragon.


Wiadomo. Na obrazku na boosterze widaæ owego smoka. To z pewno¶ci± nie jest black dragon...

: pt sie 05, 2005 10:01 am
autor: Entreri
Na stronie wizardów pojawi³y siê ju¿ pierwsze zapowiedzi figurek z Underdark: Kobold Miner, Artemis Entreri i Roper. Entreri nie¼le siê prezentuje. oto link: http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/iw/20050805a

: pt sie 05, 2005 3:20 pm
autor: Hejas
Entreri prezentuje siê super, jak 'w realu' bêdzie wygl±da³ tak jak na obrazku to bêdzie ekstra.

Roper te¿ niczego sobie. :twisted:

: pt sie 05, 2005 7:42 pm
autor: Behir
Witam. Figurkami D&D Minis interesuję się od niedawna i dopiero zbieram na pierwsze figurki, ale "Wojna Pajęczej Królowej" nie jest mi obca(właśnie skończyłem czytać 3 księgę). I w mojej głowie powstało pytanie: Czy już wiadomo jakie figurki commanderów zostaną dodane? Czy mogą to być dowódcy potyczki pod Słupami Żalu, np. Kaanyr Vhok, Aliisza(w wersji angielskiej raczej Aliisha), Nimor, a może Horgar?

Pozdrawiam.

: wt sie 09, 2005 3:01 pm
autor: Lukas_the_great
Niestety tego na razie nie wiadomo.Kilka postów temu podane były wszystkie jak na razie informacje o tym secie

: wt sie 09, 2005 10:13 pm
autor: Hejas
Commanderzy to nie koniecznie postacie, które pe³ni³y w ksi±¿ce rozgrywaj±cej siê w klimacie danego dodatku rolê dowódcy armii (czy czegokolwiek). :P Dlatego Twoje przypuszczenia s± niestety bezpodstawne, choæ oczywi¶cie wykluczyæ tych postaci nie mo¿na. ;P

: sob sie 20, 2005 5:32 pm
autor: Hejas
statystyki Elminstera, który jest ju¿ dostêpny jako Promo:

Elminster

CG 100 pts (vers?o normal)

Commander 5

level 12
speed 6
hp 90
ac 18

Melee +13/+8 (10 magic)

CE: Followers and commanders in your warband gain Spell Focus (whenever this creature casts a spell, the DC is +2 over printed number). Warband Building: LG commanders are legal in your warband.

Special Abilities

Unique; Mastery of Spellcasting (can cast 1 of each spell from any spellcaster in your warband with cost less than its own; if multiple casters have the same spell, it can cast the spell once per caster. Does not apply to Psionics); Quick Cast []; Silver Fire 20 (replace attacks: line 12, 20 damage); Spell Focus 2; Spell Penetration

Spells

2nd - [][] Scorching Ray; 7th - [][] Mystra's Curse (sight; roll twice for each of the creature's rolls and take the lowest result, DC 19)

vers?o épica (cart?o azul ao invés do vermelho)

CG 269 pts

Commander 6

Level/save 20
Speed 6
HP 200
AC 26

CE: Followers and commanders in your warband gain Spell Focus (whenever this creature casts a spell, the DC is +2 over printed number). Warband Building: LG commanders are legal in your warband.
SA

Melee +17/+12 (10 magic)


Unique; DR 5; Mastery of Spellcasting (can cast 1 of each spell from any spellcaster in your warband with cost less than its own; if multiple casters have the same spell, it can cast the spell once per caster. Does not apply to Psionics); Quick Cast [][]; Silver Fire 30 (replace attacks: line 12, 30 damage); Spell Focus 2; Spell Penetration; Spell Resistance

Spells

2nd - Scorching Ray (unlimited); 6th - Disintegrate [][] (sight; 60 damage, DC 18); 8th - Baleful Transportation [] (touch; place target creature on it's controller's assembly tile. That creature controllers chooses the space.)

: ndz sie 21, 2005 8:37 pm
autor: Hejas
Wybaczcie pisanie jednego posta pod drugim, ale inaczej nikt by ich nie zauwa¿y³.

Fotki figurek z Underdark:

Obrazek
Half-fiend Ogre... wygl±da cudownie. (a ju¿ na pewno na tych lepszych fotkach: patrz ni¿ej) Liczê na konkretnego madafakê do CE. Zastosowania w RPG te¿ nikt mu nie odmówi. (wszelkiej ma¶ci czarty/pó³czarty)
Obrazek
W koñcu! "Szary rozpruwacz"!
Obrazek
Spó¼ni³a siê pani o jeden dodatek? Ale wygl±da ciekawie. Jest to Rikka, Angelic Avenger znana te¿ jako ¿ona Kiddoc'a
Obrazek
Taki tam... ma³y... sobie... :P
Obrazek
Wygl±da kozacko, fajnie, ¿e trzyma swoj± legendarn± fajkê.

Lepszej jako¶ci fotki tu: http://boards1.wizards.com/showthread.php?t=481029

: czw sie 25, 2005 9:51 am
autor: Lord_Manshoon
Wreszcie na stronie WotC pojawił się pierwszy preview underdarka!!! W tym podglądzie mamy zaoferowne 3 figurki. Znaleźć go można pod adresem http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/mi/20050825a
Te figurki to:
Mounted Drow Patrol:Czyli Drow na jaszczurze wierzchowym. Wprowadza on nowa umiejętność Wall Walker która pozwala na przejście po polach z figurkami przewciwników. Ponadto Mounted Meele Attack który pozwala zaatakować nawet po podwójnym ruchu, Conceal 6 i Speel resistance. Jest to figurka Rare.
Swarm of Spiders: Czyli rój pająków. Całkiem ciekawa figurka. Jest rozmiaru Large i jest Uncommonem a kosztuje tylko 15 punktów. Poza tym można ją przywołać.
Large Deep Dragon: O tak. Duży Głębinowy Smok. To jest to. Średni koszt. Dużo HP i zdolność Power of Drow (wszystkie figurki z imieniem lub typem Drow dostaja +3 do ataku). I to nie jest Commander effect.
Te figurki, szczególnie ta ostatnia znacznie zwiększa potęgę Drowów. Coś mi się wydaję że CE znowu dozna wzmocnienia, jak po DeathKnell. Następny Preview za tydzień.

: czw sie 25, 2005 12:57 pm
autor: Lukas_the_great
Wow!!! Rój pająków świetnie wygląda. Smoczek też niczego sobie. Muszę je mieć w swojej kolekcji!!!!!!!!!!