Strona 1 z 1

[warband] Copper Dragon

: sob paź 01, 2005 2:13 pm
autor: Mithril_mg__
CO my¶licie o tej warbandzie na 200 punktów:
Large copper Dragon
Large air elemental
7xIbixian
Moon Elf Fighter

: sob paź 01, 2005 3:31 pm
autor: Cornugon
Trochê pokrytykujê bo za dobrze o niej nie my¶le....

1. Jeden Large Air Elemental (czytaj: jedno Incited) zdecydowanie bardziej przeszkadza ni¿ pomaga.
2. Large Copper Dragon - piêkny na biurku KOMPLETNIE nie sprawdza siê w Skirmish. Za ma³y Damage nawet wliczaj±c jego zdolno¶æ Cunning i za³o¿enie ¿e w ka¿dej rundzie bêdzie z niej korzysta³.
3. 7 x Ibixian - konkretna si³a, zw³aszcza w po³±czeniu z Tactics Monn Elf Fighter'a - ale trzeba ich trzymaæ w kupie a to nara¿a na szybkie wymiecenie przez jakiego¶ fireball'a lub innego smoka. Z mojego do¶wiadczenia wiem ¿e Dark Traveler dziêki Commnader's effect jest dla nich lepszym commnaderem zwiêkszaj±c zasiêg trafieñ.

Wracaj±c raz jeszcze do Large Air Elemental - warto mieæ ich kilku (lub przynajmniej inne swtorki ze zdolno¶ci± Incited - wtedy mo¿emy wybieraæ i mamy swobodê)
Polecam Warbandê: Ryld Argith + 6 x Large Air Elemental - fajnie przy tej ilo¶ci wybieraæ i w pe³ni korzystaæ z licznych Whirlwindów z melee reach 2 !!!

: ndz paź 02, 2005 9:18 pm
autor: At-Mato
Witam

A może coś takiego?:

Bladesinger
Large Copper Dragon
Adventuring Wizard
Elf Swashbuckler
Elf Swashbuckler
Elf Swashbuckler

Dzięki połączenie Bladesinger-ki i Large Copper Dragon-a dostajemy premie do inicjatywy +6, co nie jest liczbą najmniejszą, wiec mamy duże szanse na wygraną, a jeżeli zwycięzymy ten rzut nasze elfy dostają premie do obrażeń + 5 oraz jeżeli się poruszą + 3 do ataku [+16(10 magic)] a w przypadku szarży dostają dodatkow +2 [+18(10 magic)]. A co do Adventuring Wizarda, mag się zawsze przyda, czyż nie ? :wink: