Zrodzony z fantastyki

 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

ndz cze 11, 2006 12:33 pm

Szuka³em dzielnie ale nie znalaz³em takiego tematu, w którym mo¿na by spytaæ 'starych wyjadaczy' o warto¶æ swej figurki. Przyda siê 'nowym' i pomo¿e w przeprowadzeniu uczciwej wymiany :wink:<br /><br />Oto moje rary:<br /><br />Hook Horror<br />Rask, Chain Fighter<br />Aspect of Kord<br />Snig, Wolf Rider<br />Dragonne<br /><br />by³bym bardzo rad i dozgonnie wdziêczny gdyby kto¶ móg³by podaæ mi ich warto¶æ :wink:
 
Entreri
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 69
Rejestracja: śr maja 04, 2005 11:53 pm

ndz cze 11, 2006 1:38 pm

Hook horror - 16 dolarów<br />Rask - 10 dolarów, ale w naszych warunkach na allegro zazwyczaj poajwia³ siê w cenie 16-20 z³ i nie osi±ga³ wiêkszej warto¶ci.<br />Dragonne - 16 dolarów<br />Snig worg Rider 13 dolarów wed³ug sklepu Carta MAgica, ale tak jak w przypadku Raska na allegro jego warto¶æ oscyluje wokó³ 20 z³otych. Sam go kupi³em za 18 z³<br />Aspect of Kord - 16 dolarów, na allegro poszed³ raz za 35 z³ raz za 28 a ja kupi³em za 29.<br /><br />Ceny w zagranicznych sklepach s± zawsze jakie¶ 30% wy¿sze ni¿ te na allegro.<br />Teraz Hejas wystawi³ na allegro Larg deep dragona i arcane balistê w cenach zbli¿onych do zagranicznych ale jak na nasze warunki s±dzê, ¿e s± troszeczkê za wysokie i raczej chêtnych nie bêdzie.
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

ndz cze 11, 2006 1:47 pm

Czyli rozumiem, ¿e lepiej wymieniaæ siê 'w towarze' (Figs za Figs) ni¿ za kasê.<br />Jeszcze jedno pytanie, sk±d te ceny w dolarach? Ebay?
 
Entreri
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 69
Rejestracja: śr maja 04, 2005 11:53 pm

ndz cze 11, 2006 9:54 pm

Mo¿na za kasê. mo¿esz wystawiæ na allegro, je¶li bêdzie kilku chêtnych, a na hok horrora na pewno bêdzie to cena mo¿e skoczyæ znacznie powy¿ej tego co ci napisa³em. A ceny s± z jednego ze sklepów internetowych ,,Carta Magica". Je¶li wystawisz hook horrora i dragonne sam chêtnie zalicytujê:)
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

pn cze 12, 2006 12:06 pm

No mniej wiêcej kapuje. Narazie raczej nie chce siê niczego pozbywaæ wolê najpierw powiêkszyæ swoj± kolekcjê. Zreszt± nawet nie wiem jeszcze jakim warbandem bêdê gra³ :wink:<br /><br />Ale za to mam pare innych rarów do wyceny:<br /><br />War Troll<br />Roper<br />Flesh Golem<br /><br />:mrgreen:
 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

wt cze 13, 2006 11:20 pm

Powiem tak:<br /><br />War Troll - do¶æ drogi jak na nowy set<br />Roper - do¶æ drogi jak na nowy set<br />Flesh Golem - przeciêtny<br /><br /><br /><br />Co do moich figurek na Allegro: 2 LDD posz³y ju¿ w takich cenach (1 mój), a Arcane Ballista chyba jeszcze siê na aukcjach nie pojawi³a, a to niezwykle skuteczny rare w Skirmish. (sam jeszcze nie wypróbowa³em, ale tak wynika z relacji zagranicznych graczy)<br /><br />Entreri, sam trochê chyba wprowadzi³e¶ w b³±d. 20 z³otych to nie jest normalna cena za rare'a w Polsce, wynika³o to raczej z tego, ¿e niewiele osób z jakiego¶ powodu chcia³o je wtedy licytowaæ. Pamiêtaj, ¿e taki Elminster poszed³ na Allegro za ponad 100z³, wiêkszo¶æ smoków te¿ zawsze osi±ga³a takie ceny.<br /><br />Nasz rynek DDM nie jest jeszcze ukszta³otowany i ciê¿ko mówiæ tu o jakichkolwiek sta³ych cenach*. Najprawdopodobniej jednak w najbli¿szym czasie to siê zmieni.<br /><br />* Sta³e s± tylko ceny commonów i uncommonów: common ok. 3z³, uncommon ok. 8z³. (ja sam te¿ tak sprzedajê)
 
Entreri
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 69
Rejestracja: śr maja 04, 2005 11:53 pm

śr cze 14, 2006 12:13 am

Jasne 20 zł za rara to nie standard, ale też 100 to wielka rzadkość. Elminster poszedł za 100 ale na przykład już snig worg rider czy hiil giant chiftein poszły za 18 i 19 złotych. Teraz jest wystawiony także ogr war hulk za 15 zł. War duke też poszedł za 19 ostatnio a orc wardrummer za 17 nawet.<br />Więc za duzą kasę to idą takie naprawdęsuper rary w stylu Elminstera albo mordenkeinena czy co fajnijszych smoków, ale już cała reszta waha się między 20 a 40 złotymi maks. Ostatnią drogą figurką jaką kupiłem na allegro był sword archon i to też tylko dla tego, że podbiłeś mi cenę w ostatniej chwili (ale i tak wygrałem:))<br />Zatem jak na nasze warunki cena 70 zł za figurkę jest ceną wysoką. A przecież niektóre rary wystawione nawet za 16 zł (gael eldrin i trumpet archon) czasem nie doczekują się nabywców.
 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

śr cze 14, 2006 2:51 pm

Jest to kwestia tego, ¿e jeszcze niewiele osób w Polsce na powa¿nie zbiera D&D Miniatures, a jeszcze nie wszyscy z nich przegl±daj± Allegro. Jednak prêdzej czy pó¼niej to siê zmieni. Sam poza Allegro kupi³em i sprzeda³em kilka rare'ów za 40-50z³ i uwa¿am, ¿e to uczciwa cena. Za mniej-wiêcej równowarto¶æ boostera kupujesz dok³adnie tego rare'a, którego chcesz. Je¶li rare'y bêd± chodziæ po 18z³ - czyli je¶li nie bêdzie na nie nabywców - rynek pojedynczych figurek DDM nigdy siê w Polsce nie rozwinie, a co za tym idzie - samo ¶rodowisko DDM te¿ nie bêdzie siê tak dobrze rozwijaæ. <br /><br />Sytuacja, w której niechciane figurki bêdzie trzeba sprzedawaæ za granic±, ¿eby by³o to op³acalne to pe³na g³upota... i b³êdne ko³o.
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

śr cze 14, 2006 10:36 pm

Hmm... Teraz rozumiem. Pocz±tkowo my¶la³em, ¿e po prostu warto¶æ figurek jest p³ynna. Ale to chodzi o to, ¿e nie ma na tyle du¿o chêtnych aby sprzedawaæ je za rozs±dn± cenê... Trzeba zmuszaæ ludzi ¿eby grali :razz:<br /><br />Do¶æ drogi jak na nowy set w polskich realiach to mniej wiêcej ile? 25?
 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

śr cze 14, 2006 11:25 pm

Taniej ni¿ 30z³ nie ma sensu sprzedawaæ.<br /><br />War Troll i Roper s± bardzo przydatne do RPG.
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

sob lip 22, 2006 3:44 pm

Co z figurkami Huge z setu Giants of Legends? Uda³o mi siê zdobyæ dwie, ale s± to Huge Uncommony... Czy takie figurki prezentuj± jak±¶ wiêksz± warto¶æ?
 
Awatar użytkownika
Lukas_the_great
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 125
Rejestracja: sob maja 07, 2005 1:48 pm

sob lip 22, 2006 9:44 pm

Nie wiem jak jest cenowo, ale na Huge zawsze był popyt. Na pewno uda ci się korzystnie zamienić 'figs za figs'
 
tomekpa
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 8
Rejestracja: pt cze 16, 2006 9:23 am

sob lip 22, 2006 11:49 pm

ostatnio sporo osob zaczelo grac w minisy i mysle ze czesc figurek ktore w ciagu ostatnich 2 lat nie sprzedaly sie na allegro teraz pojda ja woda po niezlych cenach. sam kupilbym prawie kazdego rara z CG a opowiesci o niesprzedanym rasku czy eladrin za 15zl itp tylko mnie smuca ze jeszcze wtedy nie zbieralem [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif[/img]
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

ndz lip 23, 2006 11:15 am

I dobrze, mo¿e w koñcu wszystko zacznie byæ takie jak powinno... W sumie wraz ze mn± zaczê³o graæ dwóch moich kumpli (jeden mia³ ju¿ figurki ale u¿ywali¶my ich tylko do RPGa) ... Ostatnio widzia³em na allegro gray rendera za 15 z³ kup teraz... by³ tam dos³ownie pare chwil i zanim zd±¿y³em obliczyæ czy mnie jeszcze na niego staæ po ostatnich zakupach, to ju¿ kto¶ inny go zakupi³ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]
 
Entreri
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 69
Rejestracja: śr maja 04, 2005 11:53 pm

pn lip 24, 2006 11:22 am

Co do huge uncommonów to niedawno by³y na allego po 15 z³ kup teraz.<br />Kupi³em tak trolla i purple worma.<br /><br />Wiêc drogie specjalnie nie s±
 
Awatar użytkownika
Lukas_the_great
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 125
Rejestracja: sob maja 07, 2005 1:48 pm

pn lip 24, 2006 1:20 pm

Ale to re z WotDQ, więc będą trochę tańsze. Ale tak jak mówiłem, na Huge z GotL zawsze byli chętni i nawet jeśli, nie są zbyt cenne to da się je korzsytnie zamienić figs za figs.
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

pn lip 24, 2006 4:39 pm

za 15 z³ mountain troll i purple worm ?! Szkoda, ¿e mnie to ominê³o ;(<br /><br />Na ebayu s± po ok 7 euro...
 
Skrzeku
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 27
Rejestracja: śr lut 08, 2006 9:33 am

pn lip 24, 2006 5:13 pm

Za to balor potrafi na ebayu być w przeliczeniu na złotówki 50 zł.<br /><br />@DOWN<br />No niestety ameryka :///// tez bym dawno mial
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

pn lip 24, 2006 7:00 pm

nie w europie... najtaniej widzai³em 24 euro [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif[/img] tak to ju¿ dawno bym mia³ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] :razz:
 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

czw sie 10, 2006 7:36 pm

A ja mam 3 Balory. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_twisted.gif[/img]
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

pt sie 11, 2006 10:03 pm

Chwalisz siê czy ¿alisz ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/aiwebs_011.gif[/img] <br /><br />A tak w ogóle to jaka jest krajowa cena balora? W ogóle bywaj± na allegro?
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

czw sie 17, 2006 9:27 pm

A co z cen± takiej figurki jak... Beholder?
 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

pt sie 18, 2006 2:02 am

Beholder? Jakie¶ 30$ pewnie, choæ nied³ugo pójdzie w górê.
 
Cpt Jash
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 16
Rejestracja: pt wrz 08, 2006 6:06 pm

pt wrz 08, 2006 6:15 pm

Heh, nawet nie przypuszczałem że istnieje takie for dla maniaków D&D Minis (mó pierwszy post na forum^^)<br /><br />Mam pytanie odnośnie smoczka z WotDQ. Mianowicie posiadam 2 x Large Green Dragon, na allegro jeszcze ich nie uświadczyłem, na eBayu są rzadkimi gośćmi . Jaka byłaby za nie uczciwa cena?
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

pt wrz 08, 2006 7:01 pm

Na carta magica. LGD to 20 dolców.<br />Na niemieckim ebayu by³ chyba za jakie¶ 16.99 eu czy jako¶ tak.<br /><br />Na allegro raz by³ z ca³ym otwartym boosterem WotDQ (Razem Z Huge Mountain Trollem) i poszed³ z tego co siê orientuje za 7 dyszek chyba, ¿e kto¶ podbi³ w ostatniej sekundzie.
 
Awatar użytkownika
Raven (TS)
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 614
Rejestracja: śr mar 15, 2006 12:15 pm

wt paź 03, 2006 1:52 pm

Czy jakiś znawca mógłby podać mi ceny za jakie można (tanio :wink:) nabyć poniższe figurki?<br /><br />Basilisk<br />Blackspawn Exterminator<br />Blue Wyrmling<br />Champion of Eilistraee<br />Combat Medic<br />Dracolich<br />Dragonborn Fighter<br />Drizzt Drow Ranger<br />Elminster of Shadowdale<br />Gold Dragon<br />Huge Red Dragon<br />Large Blue Dragon<br />Large Bronze Dragon<br />Renegade Warlock<br />Skeletal Legionnaire<br />Small Fire Elemental<br />Tanarukk
 
Greebo
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: sob cze 10, 2006 11:24 pm

wt paź 03, 2006 3:27 pm

<!--quoteo(post=281936:date=Oct 3 2006, 01:52 PM:name=Raven (TS))-->
Raven (TS) pisze:
<!--quotec--><br />(...)<br />(tanio :wink:)<br />(...)<br />Drizzt Drow Ranger<br />(...)<br />
<br /><br />Nie da rady :razz:<br /><br />A tak na serio, ju¿ s³u¿ê pomoc± :wink:<br /><br />Basilisk ... Hmm... nie wiem ciê¿ko dostaæ bo figurka ze starego setu, na ebayu niemieckim ko³o 4 euro. Ale tutaj za uncommona z Giants of Legends mog± sobie ¿yczyæ nawet do 3 dych... o ile znajdziesz<br />Blackspawn Exterminator ... Do dyszki dostaniesz bez problemu.<br />Blue Wyrmling ... Heh... jak w przypadku bazyliszka z tym, ¿e pewnie trudniej/dro¿ej bo to smok :wink:<br />Champion of Eilistraee ... Zapomnij :wink: Na niemieckim ebayu nie ma... W stanach oko³o 50 dolców plus 20 wysy³ki. W Polsce jak kto¶ ma to nie odda a takich ktosów pewnie na palcach jednej rêki drwala mo¿na policzyæ<br />Combat Medic... Do dyszki, znajdziesz bez problemu.<br />Dracolich... Do 5 dyszek... jak poszukasz to te¿ znajdziesz.<br />Dragonborn Fighter... 2 do 3 dyszek. Jak wy¿ej<br />Drizzt Drow Ranger... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] Najcenniejsza i najrzadsza figurka ze wszystkich za któr± kolekcjonerzy wieszaj± siê za narz±dy p³ciowe? :razz:<br />Elminster of Shadowdale... Hmm... trudno mi powiedzieæ... Ebay - ok 25 euro. W Polsce pewnie by poszed³ za co¶ ko³o 80 z³.<br />Gold Dragon... Hmm... szczerze mówi±c nie wiem... 15 euro ebay... tutaj chyba co¶ ko³o 3 dyszek.<br />Huge Red Dragon... Zapomnij... figurka z drugiego setu z kolei... Patrz Champion of Elistraee i dodaj 20 $ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif[/img]<br />Large Blue Dragon... Ko³o 5 dych mo¿na jeszcze zdobyæ jak dobrze poszukasz.<br />Large Bronze Dragon... Jak wy¿ej bodaj¿e<br />Renegade Warlock... Do dyszki, bez problemu dostaniesz<br />Skeletal Legionnaire... oko³o pi±tki (PLN)... raczej nie powinno byæ problemów z dostaniem.<br />Small Fire Elemental... Do dyszki... jak wy¿ej.<br />Tanarukk... Common ale z Giants of Legend... jak dobrze poszukasz to mo¿e znajdziesz... do dychy.<br /><br />Zreszt± ceny w Polsce s± bardzo p³ynne... Jednego jest ma³o innego du¿o wiêc czasem kto¶ bêdzie chcia³ wiêcej ni¿ tu napisa³em albo mniej... Ogólnie Je¶li masz trochê kasy i siê postarasz to wszystko prócz drizzta, champion of elistraee i huge red dragona powiniene¶ zdobyæ.<br />
 
Awatar użytkownika
Sortiarius
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 258
Rejestracja: sob lip 01, 2006 12:31 pm

śr sty 03, 2007 9:57 pm

Nie bardzo jestem w temacie, dlatego proszę o wycenę:<br />- Large Bronze Dragon<br />- Sand Giant<br />- Dragonne<br />- Snig<br />- Mounted Drow Patrol<br />- Dwarf Ancestor<br />- Justicator<br />- Manticore<br />- Drider Sorcerer<br />- Ogre Zombie<br />- Aspect of Nerull<br /><br />A jeśli komuś by się chciało to jeszcze uncommony :wink: :<br />- Large Duergar<br />- Loyal Earth Elemental<br />- Skeletal Equiceph<br />- Dire Bat<br />- Half-Ogre Barbarian<br />- Destrachan<br />- Chraal<br />- Troll Slasher<br /><br />Z góry wielkie dzięki!
 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

pt sty 05, 2007 9:18 pm

- Large Bronze Dragon - 50z³ <br />- Sand Giant - 40z³<br />- Dragonne - 30z³<br />- Snig - 30z³<br />- Mounted Drow Patrol - 40z³<br />- Dwarf Ancestor - 30z³<br />- Justicator - 30z³<br />- Manticore - 60z³<br />- Drider Sorcerer - 60z³<br />- Ogre Zombie - 35z³<br />- Aspect of Nerull - 35z³<br /><br />W du¿ej mierze s± to ceny "na czuja" jakie najprawdopodobniej mog³yby te figurki osi±gn±æ na Allegro. My¶lê jednak, ¿e s± w miarê celne.<br /><br />Uncommony, które wymieni³e¶ - w okolicach 7-12z³. (Troll Slasher, Destrachan, Chraal to najprawdopodobniej by³yby te dro¿sze, a Equiceph, Dire Bat, Half Ogre to raczej te tañcze)
 
Awatar użytkownika
Bajer
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1680
Rejestracja: wt cze 01, 2004 11:40 am

wt sty 22, 2008 9:01 am

Zastanawiam się jak ceny z Carta Magica mają się do polskich realiów na dzień dzisiejszy? Chyba, że istnieje jakiś inny sposób dobrej wyceny figurek... Mam okazję nabyć kilka boosterków najnowszego dodatku do minis i zastanawiam się czy mi się to opłaci. Byłby ktoś chętny na zakup figurek z dodatku Desert of Desolation?

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości